Hechos 22:1-30

  • Llapa runaq ñaupanpi Pabloq defiendekusqanmanta (1-21)

  • Pablo Roma llaqtayoq kasqanwan defiendekusqanmanta (22-29)

  • Jatun Juntaq juñunakusqanmanta (30)

22  “Wayqeykuna, taytakuna, uyariychis imatachus nisaykichis chayta”, nispa.  Hebreo rimaypi rimashasqanta uyarispankun paykunaqa astawanraq ch’inniranku, jinan Pabloqa niran:  “Noqaqa judion kani, Ciliciapi kaq Tarso llaqtamanta, ichaqa kay llaqtapin kikin Gamalielpa yachachisqan karani, ñaupa taytanchiskunaq chaskisqan kamachikuy simimantapas allintan yachachiwaranku; noqapas qankuna jinan tukuy sonqowan Diosta serviq karani.  Noqaqa Señorpa ñanninpi kaqkunatan mayta qatikachaspa wañuchinankupaq entregaq kani, qharitapas warmitapas watasqata apamuspan carcelman wisq’achiq kani,  chay ruwasqaytaqa yachankun uma sacerdotepas llapa kuraq runakunapas. Paykunamantan cartatapas mañakurani Damasco llaqtapi wayqenchiskunapaq, jinaspa rirani chay llaqtapi kaqkunata Jerusalén llaqtaman watasqata apamunaypaq, chhaynapi castigasqa kanankupaq.  ”Damasco llaqtaman chayanaypaq kashaqtiyñan ichaqa chaupi p’unchayta jina qonqaylla cielomanta juj k’anchay sinchita k’ancharimuwaran,  jinan noqaqa pampaman wijch’ukuspay juj kunkata uyarini: ‘Saulo, Saulo, ¿imanaqtinmi qatikachawashanki?’, nispa nimuqta.  Jinan noqaqa nini: ‘¿Pin kanki, Señor?’, nispa. Chaymi chay kunkaqa nimuwan: ‘Noqaqa Nazaret llaqtayoq Jesusmi kani, noqatan qatikachawashanki’, nispa.  Noqawan rishaq qharikunapas rikunkun chay k’anchaytaqa, ichaqa manan imatapas entiendenkuchu rimapayamuwaqniy kunkaq nimusqantaqa. 10  Jinan noqaqa nini: ‘¿Señor, imatataq ruwasaqri?’, nispa. Jinan Señorqa nimuwan: ‘Sayarispa riy Damasco llaqtaman, chaypiñan nisayki lliu imatachus ruwanaykita’, nispa. 11  Chay k’anchay sinchita k’anchaykamuwasqanraykun noqaqa manaña imatapas rikuranichu, chaymi noqawan kashaq qharikunaqa makiymanta pusaspa Damasco llaqtaman apawaranku. 12  ”Chay llaqtapin kasqa kamachikuy simiq nisqanman jina kausaq Dios sonqo Ananías sutiyoq runa, chay llaqtapi tiyaq lliu judiokunan paymantaqa allinta rimaq kasqaku. 13  Paymi noqawan tupaq jamusqa, jinan ladoypi sayaykuspa niwan: ‘¡Wayqéy Saulo, wajmanta qhawariy!’, nispa. Chaymi kaq rato qhawarispa paytaqa rikuruni. 14  Chaymantan payqa niwallantaq: ‘Ñaupa taytanchiskunaq Diosninmi ajllasunki munayninta yachanaykipaq, jinallataq pichus chanin kaqta rikunaykipaq paypa kunkanta uyarinaykipaqwan, 15  qanqa paymanta imachus uyarisqaykita rikusqaykitawanmi llapa runakunaman willamunki. 16  Chayrayku, usqhaylla sayariy, jinaspa bautizakuy, paypa sutinta wajakuqtiykin Diosqa juchaykikunamanta perdonasunki’, nispa. 17  ”Jerusalén llaqtaman kutimuspaymi noqaqa templopi Diosmanta mañakusharani, chayllamanmi juj rijuriypi 18  Jesusta rikullanitaq khayna nimuwaqta: ‘Usqhaylla Jerusalén llaqtamanta lloqsiy, manan kaypiqa uyarinqakuchu noqamanta willasqaykitaqa’, nispa. 19  Jinan noqaqa nini: ‘Señor, paykunaqa allintamá yachashanku riki imaynatachus noqaqa qanpi iñiqkunata carcelman wisq’achiq kasqayta sinagogakunapi waqtachiq kasqaytapas; 20  qanmanta willaq Estebanta wañuchishaqtinkupas noqaqa chaypin sayasharani chay ruwasqankuta allinpaq qhawarispa, wañuchiqninkunaq jawa p’achankuta cuidaspa ima’, nispa. 21  Paymi ichaqa nimuwan: ‘Phaway riy, noqaqa karu nacionkunamanmi kachasayki’”, nispa. 22  Chaykamallan Pabloq rimasqantaqa uyariranku. Chaymantataq fuerteta qapariranku: “¡Wañuchiychis chay runata, payqa manan kausananchu!”, nispanku. 23  Chhayna qaparisqankuta, jawa p’achankutapas wijch’usqankuta, allpatapas jach’isqankuta rikuspan 24  ejercitopi comandanteqa kamachikuran soldadokunaq cuartelnin ukhuman Pablota apaykunankupaq, jinallataq imaraykuchus runakuna paypa contranpi chhaynata qaparisqankumanta soq’ashaspalla tapunankupaqwan. 25  Soq’aykunankupaq wataruqtinkun Pabloqa chaypi sayashaq capitanta niran: “¿Allinchu qankunapaq Roma llaqtayoq runata manaraq juzgashaspa soq’ay?”, nispa. 26  Chayta uyarispan capitanqa ejercitopi comandanteman rispa niran: “¿Kunanri imanankitaq? Chay runaqa Roma llaqtayoqmi kasqa”, nispa. 27  Jinan comandanteqa Pabloq kasqanman rispa niran: “¿Cheqachu Roma llaqtayoq kanki?”, nispa. Pablotaq “arí” niran. 28  Chaymi comandanteqa payta niran: “Noqaqa askha qolqetan pagarani Roma llaqtayoq kanaypaq”, nispa. Pablotaq payta niran: “Noqaqa Roma llaqtayoqñamá nacerani”, nispa. 29  Jinan soq’aykuspa tapunankupaq kamachisqa runakunaqa kaq rato paypa ladonmanta ripuranku. Ejercitopi comandantepas mancharisqan kasharan Roma llaqtayoq runata cadenakunawan watasqanmanta. 30  Qhepantin p’unchaytaq imamantapunichus judiokuna juchachasqanta yachayta munaspa Pablota paskachipuran, jinaspa kamachikuran umalli sacerdotekuna Jatun Juntapi* llapa kaqkunapiwan juñunakunankupaq. Chaymantataq Pablota uraykachimuspa paykunaq juñunakusqanman aparan, jinaspa chaupinkupi sayaykachiran.

Uraypi willakuykuna

Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Jatun Junta” nisqata.