Hechos 20:1-38

  • Pablo Macedonia provinciaman Grecia provinciamanwan chayasqanmanta (1-6)

  • Eutico kausarichisqa kasqanmanta (7-12)

  • Troas llaqtamanta Mileto llaqtaman risqankumanta (13-16)

  • Pablo Éfeso llaqtamanta umalliqkunawan juñunakun (17-38)

    • Pablo wasin-wasinta yachachin (20)

    • “Qoypin aswan kusikuyqa kan” (35)

20  Manaña ch’aqway kaqtintaq Pabloqa iñiqkunata wajachimuran, jinaspa paykunata kallpachaspa despedikapuran, chaymantataq Macedonia provinciaman riran.  Chayninta purispan payqa chaypi kaq lliu iñiqkunata allinta rimapayaspa kallpacharan, jinaspa Grecia provinciaman chayaran.  Payqa kinsa killan chaypi karan, Siria provinciaman barcopi ripunanpaqña kashaqtinmi ichaqa yacharuran judiokuna payta wañuchinankupaq rimanakusqankuta, chaymi Macedonia provincianta kutipuran.  Paywan kuskan riranku Berea llaqtayoq Pirroq wawan Sópater, Tesalónica llaqtamanta Aristarcowan Segundowan, Derbe llaqtayoq Gayo, Timoteo, Asia provinciamanta Tíquico Trófimo ima.  Paykunaqa ñauparirankun, jinaspa Troas llaqtapi suyamuwaranku.  Noqaykutaq mana levadurayoq t’anta mijuy p’unchaykuna qhepata Filipos llaqtamanta barcopi rirayku, jinaspa pisqa p’unchaypi Troas llaqtaman chayaspayku paykunawan tuparayku, chaypin qanchis p’unchayta qhepakurayku.  Semana qallariy p’unchayta* mijunaykupaq juñunasqa kashaqtiykun Pabloqa rimapayayta qallariran chaypi juñunasqa kashaqkunata, qhepantin p’unchay ripunan kasqanrayku, payqa kuska tutakaman rimaran.  Juñunakusqayku altos cuartopin askha mecherokuna k’anchasharan,  ventanapitaq Eutico sutiyoq wayna tiyasharan, payqa Pabloq rimashanankaman misk’ita puñurapusqa, chaymi kinsa pata altosmanta urmaykuran, jinan wañusqataña oqariranku. 10  Chaymi Pabloqa uraykuspa payman k’umuykuran, abrazaykuspataq niran: “Ama llakikuychischu, payqa kausashanmi”,* nispa. 11  Chaymantataq cuartoman wicharan, jinan llapayku mijuyta qallarirayku. Payqa illarimunankaman unayta rimallarantaq, jinaspa ripuran. 12  Waynachatataq kausashaqta pusapuranku, chaywanmi paykunaqa ancha kusisqallaña qhepakuranku. 13  Noqaykutaq barcoman seqaspa Asón llaqtaman rirayku, Pablon ichaqa chakillapi riran, chay llaqtapiñan paytaqa barcopi oqarinayku karan niwasqankuman jina. 14  Asonpi kashaqtiyku aypamuwaqtinkun paytaqa barcoman seqachirayku, jinaspa Mitilene llaqtaman rirayku; 15  qhepantin p’unchaytaq chay llaqtamanta barcopi ripurayku, jinaspa Quíos isla qayllaman chayarayku. Qhepantin p’unchaytaq Samos islaman chayaspayku juj chikanta chaypi sayarayku, paqaristintaq Mileto llaqtaman chayarayku. 16  Pabloqa manañan Éfeso llaqtaman jaykuyta munaranchu, Asia provinciapi manaña qhepakunanrayku, chaymi chimpallanta pasarayku; payqa usqhayllan Jerusalén llaqtaman chayayta munasharan Pentecostés fiesta p’unchaypaq. 17  Mileto llaqtapi kashaspan Pabloqa Éfeso llaqtapi kaq iñiq t’aqamanta umalliqkunata wajachimuran. 18  Chayamuqtinkun paykunata niran: “Wayqeykuna, qankunaqa allintan yachashankichis Asia provinciaman chayamusqaymantapacha imaynatachus qankuna ukhupi kausarani chayta; 19  noqaqa kamachi jinan ancha k’umuykukuywan waqaspa imaraq Señorta servirani, chaymantapas judiokuna wañuchiyta munawasqankuraykun imaymana pruebakunapi tarikurani. 20  Yachallankichistaqmi imapas allinniykichispaq kaqkunataqa mana upallakuspa qankunaman willasqayta, runa qayllapipas wasin-wasinpipas mana upallakuspa qankunaman yachachisqaytapas. 21  Chhaynapin judiokunaman griegokunamanpas allintapuni yachachirani juchankumanta pesapakuspa Diosman kutirikunankupaq, Señor Jesuspi iñinankupaqwan. 22  Kunanqa santo espirituq apasqanmi Jerusalén llaqtaman rishani chaypi imachus pasawananta mana yachaspa, 23  ichaqa llaqtan-llaqtanpin santo espíritu yapa-yapamanta nimuwashan: ‘Carcelmanmi wisq’asqa kanki, imaymanapitaqmi ñak’arinkipas’, nispa. 24  Ichaqa manan valorniyoqpaqchu vidaytaqa* qhawarini, aswanmi imachus ruwanayta, Señormanta chaskisqay llank’aytawan junt’ayta munani, chay llank’ayqa Diospa ancha sumaq sonqo kayninmanta allin willakuykunata allintapuni willaymi. 25  ”Noqaqa Diospa gobiernonmanta willaspan qankuna ukhupi puriq kani, kunanmantan ichaqa manaña mayqenniykichispas uyayta rikunkichisñachu. 26  Noqaqa wajachimuraykichis piqpa wañunanmantapas manapuni juchayoqchu kanaymanta kunan p’unchay testigo kanaykichispaqmi, 27  noqaqa mana upallaspan lliutapuni qankunaman Diospa munayninmanta willaraykichis. 28  Chhaynaqa, qankuna kikiykichista allinta cuidakuychis, cuidaychis llapa ovejakunatapas, paykuna qhawariq kanaykichispaqmi santo espirituqa churarasunkichis, chhaynapi Diospa iñiq t’aqanta michinaykichispaq, payqa Churinpa yawarninwanmi chay iñiq t’aqata rantiran. 29  Noqaqa allintan yachani ripusqay qhepaman qankuna ukhuman yarqasqa atoqkuna* jaykumunanta, paykunan mana khuyapayaspa ovejakunata tratanqaku, 30  qankuna ukhumantapunin runakuna jatarinqaku, jinaspa q’ewisqata yachachinqaku iñiqkunata qhepankuta aysanankupaq. 31  ”Chayrayku, rijch’asqalla kashaychis, amapuni qonqankichischu kinsa watata tuta-p’unchay sapankaykichista waqasparaq yuyaychasqayta. 32  Chaymi kunanqa Diosman, sumaq sonqo kay siminmanwan jap’iykachisaykichis; chay simiqa atiyniyoqmi qankunata kallpachanasuykichispaq, ch’uya kaqkunaq chaskisqan herenciatapas qonasuykichispaq. 33  Noqaqa manan piqpa qolqentapas, qorintapas, ni p’achantapas munapayaranichu. 34  Aswanmi, yachasqaykichis jina, kay makiykunawan llank’asqayrayku ima necesitasqaykupas mana pisiwarankuchu noqamanpas ni puriqmasiykunamanpas. 35  Tukuy imapin rikuchiraykichis chhayna tukuy kallpawan llank’aspa necesitaqkunata yanapanaykichis kasqanta; yuyashanallaykichistaqmi Señor Jesuspa nisqantapas, paymi niran: ‘Qoypin aswan kusikuyqa kan, manan chaskiypichu’”, nispa. 36  Chaykunata nispan Pabloqa paykunawan kuska qonqoriykuspa Diosmanta mañakuran. 37  Llapankun khuyayta waqaykuranku, Pablota abrazaykuspataq ancha munakuywan much’aykuranku. 38  Paykunataqa astawan llakichiran: ‘Kunanmantaqa manañan uyayta rikunkichisñachu’, nispa nisqanmi. Chaymantataq barcokama riysiranku.

Uraypi willakuykuna

Chayqa karan domingo p’unchaymi, judío runakunapaqqa chaymi karan semana qallariy p’unchay.
Chaypiqa “almanqa paypin kashan” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “almaytaqa” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “lobokuna” ninmi.