Hechos 2:1-47

  • Pentecostespi santo espirituta chaskisqankumanta (1-13)

  • Pedroq rimasqanmanta (14-36)

  • Pedroq imachus nisqanta askha runa kasukusqankumanta (37-41)

    • 3.000 runakuna bautizakunku (41)

  • Cristianokuna juj nisqalla kausasqankumanta (42-47)

2  Pentecostés fiesta p’unchay kashaqtinmi iñiqkunaqa llapallanku juñunasqa kasharanku.  Chayllamanmi cielomanta juj suenay uyarikuran sinchi wayraq suenasqan jina, chay suenaymi tiyashasqanku wasiman junt’aykuran.  Jinan qallu jina nina rauraykunata rikuranku, chay nina rauraykunataq ch’eqerispa sapankankuq uman pataman tiyaykuran,  jinan llapanku santo espirituwan junt’a karanku, chaymi paykunaqa espirituq rimachisqanman jina juj rimaykunapi rimayta qallariranku.  Chay p’unchaykunapin kay pachapi llapa nacionkunamanta Dios sonqo judiokuna Jerusalenpi kasharanku.  Chay suenayta uyarispan askha runakuna juñukamuranku, sapankankuq rimayninpi Jesuspa discipulonkunaq rimasqanta uyarispankutaq admirasqa ninakuranku: “¿Imataq kayri?”, nispa.  Paykunaqa ancha admirasqapunin kasharanku, chaymi ninakuranku: “¿Manachu kay runakunaqa llapankupas Galilea runakuna kashanku?  Chhaynaqa, ¿imaynapitaq paykunari sapankanchispa rimayninchispipuni rimashanku?  Kaypiqa kashanchis Partia runakuna, Media runakuna, Elam runakuna; jinallataq Mesopotamia ladomanta kaqkuna, Judeamanta kaqkuna, Capadociamanta kaqkuna, Pontomanta kaqkuna, Asia provinciamanta kaqkuna, 10  Frigiamanta kaqkuna, Panfiliamanta kaqkuna, Egiptomanta kaqkuna, Cirene qaylla Libia ladokunamanta kaqkuna; Roma llaqtamanta jamuq judiokuna, chay llaqtapi tiyaq judioman tukupuqkuna; 11  Creta runakuna, Arabia runakuna iman ¿riki?, chaywanpas paykunaqa rimayninchispipunin rimashanku Diospa admiranapaq ruwasqankunamanta”, nispa. 12  Cheqaqtapunin llapanku ancha admirasqa kasharanku, chaymi ninakuranku: “¿Imataq kaypiri pasashan?”, nispa. 13  Wakinmi ichaqa paykunamanta burlakuspa ninakuranku: “Kaykunaqa misk’i vinowanchá* macharapunku”, nispa. 14  Jinan Pedroqa chunka jujniyoq apostolkunapiwan sayarispa alto kunkawan niran: “Judeamanta runakuna, Jerusalenpi tiyaq llapa runakuna, allinta uyariwaychis. 15  Qankunaqa kay runakuna machasqa kanankupaqpaschá piensashankichis, ichaqa manan machasqachu kashanku, las nuevellaraqmá* kashanpas. 16  Aswanpas paykunawanqa profeta Joelpa nisqanmi junt’akushan, paymi niran: 17  ‘Diosmi nin: “Tukukuy p’unchaykunapin espirituyta jich’aykamusaq imaymana clase runakunaman, jinan qhari wawaykichiskuna ususiykichiskuna ima profetizanqaku, qankuna ukhupi kaq waynakunapas mosqoypi jinan imaymanata rikunqaku, machu runakunapas imaymanatan mosqokunqaku; 18  chay p’unchaykunapiqa jich’aykamullasaqtaqmi espirituyta qhari kamachiykunamanpas warmi kamachiykunamanpas, jinan paykunapas profetizanqaku. 19  Chaymantapas admirakunapaq kaqkunatan cielomanta rikuchimusaq, kay pachapitaq kay señalkunata rikuchisaq: yawarta, ninata, q’osñita ima. 20  Manaraq Jehová Diospa k’anchashaq jatun p’unchaynin chayamushaqtinmi inti laqhayanqa, killapas yawarman tukunqa. 21  Jehová Diospa sutinta llapa wajakuqkunataq salvasqa kanqaku”’, nispa. 22  ”Israel runakuna, uyariwaychis: Nazaret llaqtayoq Jesusqa Diospa kachamusqanmi karan, paytaqa sut’itan Dios reqsichiran ñaupaykichispi milagrokunata,* admirakunapaq kaqkunata, señalkunata ima ruwachispa imayna yachasqaykichis jina. 23  Chay Jesusmi ñaupaqmantaraq Diospa piensasqanman yachasqanman jina jap’ichisqa karan. Paytan qankunaqa juchasapa runakunawan k’aspipi warkuchispa wañuchirankichis. 24  Diosmi paytaqa wañuymanta kacharichispa kausarichimpun, paytaqa manapunin wañuyqa jap’irayayta atiranchu. 25  Davidmi paymanta niran: ‘Jehová Diosqa ñaupallaypin kashan, payqa paña ladoypin kashan manapuni jayk’aqpas urmanaypaq; 26  chayraykun sonqoy kusirikun ancha kusisqataqmi rimanipas, suyakuyniyoqmi kausasaqpas. 27  Qanqa manan Sepulturapi* saqerpariwankichu,* manataqmi cuerpoy ismunantapas dejankichu, tukuy sonqowan qanpaq junt’aq kasqayrayku. 28  Kausayman apaq ñantan reqsichiwaranki; anchatan kusikusaq sumaqta qhawariwasqaykiwan’, nispa. 29  ”Wayqeykuna, ñaupa taytanchis Davidmanta sut’inta nisaykichis. Yachasqaykichis jina, payqa wañupuranmi, jinaspa p’ampasqa karan, sepulturanqa kunankamapas kaypin kashan. 30  Payqa profetan karan; paymanmi Diosqa juramentota ruwaspa prometeran jujnin wawanta trononpi tiyachinanpaq, chayta yachaspan Davidqa 31  rikushanmanpas jina Cristoq kausarimpunanmanta rimaran, arí, Sepulturapi* mana saqerparisqachu kananmanta, aychanpas mana ismunanmantan rimaran. 32  Chay Jesustan Diosqa kausarichimuran, chaymantaqa llapaykun testigo kayku. 33  Payqa Diospa paña ladonpi tiyaykunanpaqmi jatunchasqa karan, jinaspa prometesqa santo espirituta Yayamanta chaskiran, chaytan payqa noqaykuman jich’aykamun, chaytataqmi qankunaqa rikushankichis uyarishankichispas. 34  Manan Davidchu janaq pachamanqa wicharan, aswanmi payqa niran: ‘Jehová Diosmi Señorniyta niran: “Paña ladoypi tiyaykuy, 35  enemigoykikunata chaki sarunaykiman churanaykama”’, nispa. 36  Chayrayku, Israel llaqta runakuna, kayta allinta yachaychis: K’aspipi wañuchisqaykichis Jesustan Diosqa churan Señor kananpaq Cristo kananpaqwan”, nispa. 37  Chayta uyarispan chay runakunaqa sinchita sonqonkupi llakikuranku, chaymi Pedrota wakin apostolkunatawan niranku: “Wayqeykuna, ¿kunanri imatataq ruwasaqku?”, nispa. 38  Jinan Pedroqa paykunata niran: “Juchaykichismanta pesapakuychis, jinaspa sapankaykichis bautizakuychis Jesucristoq sutinpi, chhaynapi juchaykichismanta perdonasqa kanaykichispaq, jinan Diospa gratislla qosqan santo espirituta chaskinkichis. 39  Chayta chaskinapaq promesaqa Jehová Diosninchispa llapa wajasqankunapaqmi: qankunapaq, wawaykichiskunapaq, llapa karupi kaqkunapaqwan”, nispa. 40  Astawan rimaspan Pedroqa allin willakuykunata paykunaman allinta entiendechiran, kallpachashallarantaqmi: “Kay millay runakunamanta* t’aqakuychis, chhaynapi salvasqa kanaykichispaq”, nispa. 41  Rimasqanta tukuy sonqowan uyarikuqkunaqa bautizasqan karanku, chaymi chay p’unchayqa iñiqkunaman yapakuran kinsa waranqa jina runakuna.* 42  Paykunaqa uyarishallaqkun apostolkunaq yachachisqanta, juñunakushallaqkutaqmi kanpas, mijunatapas kuskan mijuqku, Diosmantapas mañakushallaqkun. 43  Apostolkunaqa askha milagrokunata askha señalkunatawanmi ruwasharanku, chaymi llapa runakuna* Diosta manchakuyta qallariranku. 44  Chayllaraq iñipuqkunapas llapankun kuskalla kasharanku, tukuy imankupas llapankupaqmi karan, 45  allpankutapas imaymana kaqninkutapas vendespan llapankuman rakiqku sapankaq necesitasqanman jina. 46  Sapa p’unchaymi juj sonqolla temploman riqku, sapanka iñiqpa wasinpitaq mijuqku, mijunankutapas ancha kusisqan tukuy sonqowan jaywarinakuqku, 47  Diostapas jatunchaqkun, llapa runakunaq sumaq qhawarisqantaqmi kaqkupas. Jehová Diosqa sapa p’unchaymi paykunaman juñumusharan salvakuy ñanman jaykuq runakunata.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa “mosoq vinowanchá” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “kinsa kaq horallaraqmá” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Griego rimaypiqa “atiywan ruwaykunata” ninmi.
Griego rimaypiqa “Hadespi” ninmi.
Chaypiqa “manan almayta saqerparinkichu” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “Hadespi” ninmi.
Chaypiqa “kay tiempo millay runakunamanta” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “almakuna” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “llapa almakuna” nillanmantaqmi.