Hechos 19:1-41

  • Pablo Éfeso llaqtaman chayasqanmanta, wakin wajmanta bautizakusqankumantawan (1-7)

  • Pabloq yachachisqanmanta (8-10)

  • Supaykunaq tiyasqan llaqtaña kaqtinpas askhan iñipuranku (11-20)

  • Éfeso llaqtapi ch’aqwa jatarisqanmanta (21-41)

19  Chaykuna pasashaqtinmi, Corinto llaqtapi Apolos kashaqtin Pabloqa orqo-orqonta purispa Éfeso llaqtaman chayaran, chaypin tuparan wakin iñiqkunawan.  Paykunatan tapuran: “¿Chaskirankichischu santo espirituta iñiqman tukupushaspaykichis?”, nispa. Jinan paykunaqa niranku: “Manapunin uyarillaraykupaschu santo espirituq kasqanmantaqa”, nispa.  Jinan Pabloqa niran: “Chhaynaqa, ¿imayna bautismopitaq bautizasqari karankichis?”, nispa. Paykunataq niranku: “Juanpa yachachisqanman jinan bautizasqa karayku”, nispa.  Chaymi Pabloqa niran: “Juanqa bautizaran runakuna juchankumanta pesapakusqankuta rikuchinankupaqmi, paykunatan niq: ‘Pichus qhepayta jamunqa chaypin creenkichis’, nispa, chay qhepan jamuqqa karan Jesusmi”, nispa.  Chayta uyarispan paykunaqa Señor Jesuspa sutinpi bautizakuranku.  Pablo paykunaman makinta churaykuqtintaq santo espirituta chaskiranku, jinaspan juj rimaykunapi rimayta qallariranku profetizaranku ima.  Llapankupiqa karanku chunka iskayniyoq jina qharikunan.  Pabloqa kinsa killan sinagogaman riran, chaypin Diospa gobiernonmanta mana manchakuspa rimaq, payqa runakunata iñichiyta munaspan allinta piensachispa yachachiq.  Wakinkunan ichaqa k’ulluchakuspa manapuni iñiyta munaspanku lliu runaq ñaupanpi millayta rimaranku Señorpa ñanninmanta, chaymi Pabloqa paykunamanta t’aqakapuran, iñiqkunatapas t’aqaranmi; jinaspa sapa p’unchay yachachiran Tirano sutiyoq runaq yachachinan wasipi. 10  Iskay watan payqa chaypi yachachiran, chaymi Asia provinciapi tiyaqkunaqa llapanku judiokunapas griegokunapas Señorpa siminta uyariranku. 11  Diosqa imaymana jatun milagrokunatan Pablowan ruwachisharan, 12  chaymi churakusqan telakunata mandilkunata imaraq onqosqakunaman apaqku, jinan onqosqakunaqa qhaliyapuqku, millay espiritukunapas lloqsipuqku. 13  Supaykunata qarqoq wakin judiokunapas Señor Jesuspa sutinta oqarispan runakunamanta millay espiritukunata qarqoyta munaranku, khaynatan niqku: “Pabloq willasqan Jesuspa sutinpin kamachiykichis lloqsinaykichispaq”, nispa. 14  Esceva sutiyoq judío umalli sacerdoteqmi karan qanchis qhari wawankuna, paykunapas chhaynatan ruwaqku. 15  Juj kutinmi chayta ruwasharanku, jinan millay espirituqa paykunata niran: “Noqaqa reqsinin Jesustapas Pablotapas. Qankunari, ¿pikunataq kankichis?”, nispa. 16  Jinan millay espirituq junt’aykusqan runaqa paykunaman phawaykuspa llapankuta atiparan, chaymi paykunaqa sinchi k’irisqa q’alallaña chay wasimanta ayqekuranku. 17  Chay pasasqanmantaqa Éfeso llaqtapi tiyaq llapa judiokuna griegokuna iman yacharanku, chaymi llapallanku sinchita mancharikuranku; Señor Jesuspa sutinpas astawanraqmi jatunchasqa karan. 18  Askha iñipuqkunan jamuspanku sut’ita willakuranku juchasapa kasqankumanta, imaymana mana allinkuna ruwasqankumantawan. 19  Supaykunaq yanapayninwan imaymanata ruwaqkunapas askhan libronkuta juñuspa llapa runakunaq ñaupanpi kanaykapuranku. Chay librokunaq jayk’achus valesqanta tanteaspan yacharanku pisqa chunka waranqa qolqe valesqanta. 20  Chhaynapin Jehová Diospa siminqa ancha atiywan jinantinman ch’eqerisharan. 21  Tukuy chaykunaq pasasqan qhepatan Pabloqa sonqonpi niran Macedonia provinciata Acaya provinciatawan rispaña Jerusalenta rinanpaq. Paymi niran: “Chaymantañan Roma llaqtamanqa risaq”, nispa. 22  Chaymi payqa Macedoniaman iskay yanapaqninkunata kacharan Timoteota Erastotawan, paytaq ichaqa juj tiempotawan Asia provinciapi qhepakuran. 23  Chay p’unchaykunapin Señorpa ñanninmanta sinchi ch’aqwa jatariran. 24  Demetrio sutiyoq runan qolqe takaqmasinkunaman askha qolqeta ganachiq Ártemis diosaq capillachankunata qolqemanta ruwaspa, 25  chaymi paykunata juj qolqe takaqkunatawan juñuspa niran: “Amigoykuna, yachasqaykichis jina kay negociopi llank’asqanchiswanmi noqanchisqa askha qolqeta gananchis. 26  Chay Pablo sutiyoq runan ichaqa, rikusqaykichis uyarisqaykichis jina, askha runakunaq yuyayninta cambiachishan: ‘Makiwan ruwasqa dioskunaqa yanqan’, nispa, chaytaqa manan Éfeso llaqtallapichu ruwashan, aswanpas jinantin Asia provinciapin. 27  Jinallata chayta qhawasun chayqa, yaqapaschá runakuna negocionchismanta mana allinta rimayta qallarinkuman, atiyniyoq Ártemis diosaq templontapas mana imapaq qhawaripunkuman. Yachasqanchis jinapas, Ártemis diosataqa kay Asia provinciantinpi pachantinpi iman adoranku, ichaqa Pabloq rimasqanta kasuspankuqa manañan jatunchapunkumanchu”, nispa. 28  Chayta uyarispan runakunaqa sinchita phiñakuranku, jinaspa qapariranku: “¡Jatunmi Éfeso llaqta runakunaq diosan Artemisqa!”, nispa. 29  Jinan llaqtantin ch’aqwayta qallariranku, jinaspa juj nisqalla coliseoman phawaykuranku Pabloq puriqmasinkuna Gayota Aristarcotawan aysarikuspanku, paykunaqa Macedonia provinciamantan karanku. 30  Chaymi Pabloqa chay runakunaq kasqanman jaykuyta munaran, ichaqa iñiqkunan jark’aranku. 31  Fiestakunamanta pujllaykunamantawan wakin encargasqa kaqkunapas paypa amigon kasqankuraykun runakunata kacharanku: “Amapuni coliseomanqa jaykuychu”, nispa nimunankupaq. 32  Chaykaman runakunaqa ch’aqwapi kasharanku, wakinmi jujta qaparisharanku, wakintaq jujnirayta qaparisharanku; yaqa llapankun mana yacharankuchu imapaqchus juñukuranku chayta. 33  Chayllamanmi Alejandrota runakuna ukhumanta orqoranku, judiokunataq tanqaranku ñaupaqman rinanpaq, jinan Alejandroqa makinwan runakunata upallachiyta munaran, chhaynapi paykunata rimapayananpaq. 34  Runakunan ichaqa judío kasqanta reparaspanku astawanraq juj nisqalla yaqa iskay horata jina qaparkacharanku: “¡Jatunmi Éfeso llaqta runakunaq diosan Artemisqa!”, nispa. 35  Jinan llaqta alcaldeqa runakunata upallachispa niran: “Éfeso llaqta runakuna, lliu runakunan yachanku Éfeso llaqtaqa Ártemis diosaq templonta cuidaq kasqanta, cielomanta urmaykamuq rijch’aynintapas cuidaq kasqantawan. 36  Lliutaq chaykunata yachanku chayqa, thajllan kanaykichis, manataq mana allinta piensaspaqa imatapas ruwanaykichischu. 37  Kay apamusqaykichis runakunaqa manamá riki templokunata suwaqkunachu kanku, nitaq diosanchista k’amiqpaschu kanku. 38  Chhaynaqa, Demetriochus qolqe takaqmasinkunawan pitapas quejayta munanku chayqa, kanmi juezkunapas provinciapi kamachikuqkunapas chaykunamanta quejakamunankupaq. 39  Ichaqa chaykunamanta astawanchus imatapas munashankichis chayqa, juzgana juñunakuypiyá chaymantaqa rimakuchun. 40  Kay p’unchay pasasqanmantaqa gobierno contra jatariqkunamantan tumpasqa kasunman, manataqmi kay ch’aqwa jatarisqanmanta defiendekunanchispaqqa ima niytapas atisunmanchu”, nispa. 41  Chaykunata nispan payqa llapa runakunata kacharparipuran.

Uraypi willakuykuna