Hechos 16:1-40

  • Pablo Timoteota ajllasqanmanta (1-5)

  • Pablo juj Macedonia llaqtayoq runata rijuriypi rikusqanmanta (6-10)

  • Filipos llaqtapi Lidia cristianaman tukupusqanmanta (11-15)

  • Pablowan Silaswan carcelman wisq’asqa kasqankumanta (16-24)

  • Carcelerowan wasinpi kaqkunapiwan bautizakusqankumanta (25-34)

  • Llaqtapi kamachikuqkuna disculpa mañakunankuta Pabloq mañasqanmanta (35-40)

16  Chaymantataq Pabloqa Derbe llaqtaman chayaran, chay qhepamantaq Listra llaqtaman chayaran. Chay llaqtapin karan juj iñiq, Timoteo sutiyoq, payqa karan Jesuspi iñiq judía warmiq wawanmi, taytanmi ichaqa karan griego runa;  Listra llaqtamanta, Iconio llaqtamantawan wayqe-panakunaqa allintan paymanta rimaqku.  Pabloqa paywan kuskan viajayta munasharan, chaymi payta pusaran, ichaqa kuchuranmi qhari kaynin qarachata chay ladokunapi tiyaq judiokunarayku, paykunaqa llapankun yacharanku Timoteoq taytanqa griego runa kasqanta.  Llaqtan-llaqtanta purisqankuman jinan paykunaqa iñiqkunaman willasharanku Jerusalenpi kaq apostolkunaq umalliqkunaq imachus decidisqankuta, chhaynapi chayman jina ruwanankupaq.  Chaymi iñiq t’aqakunaqa iñiyninkupi aswan-aswanta kallpachakusharanku, sapa p’unchaytaqmi askhayasharankupas.  Paykunataqa santo espiritun jark’aran Asia provinciapi Diospa siminta willanankuta, chaymi Frigia provincianta Galacia provincianta ima puriranku.  Misia provinciaman qayllaykuspankutaq paykunaqa Bitinia provinciaman jaykuytapuni munaranku, ichaqa Jesuspa espiritunmi jark’aran chayman jaykunankuta.  Chaymi paykunaqa Misia provincianta pasaspanku chay provinciapi Troas llaqtaman jaykuranku.  Tutapin Pablo juj rijuriypi rikuran Macedonia llaqtayoq qharita chaypi sayashaqta, paymi Pablota rogakuspa nishasqa: “Macedonia provinciaman jamuspa yanapaykuwayku”, nispa. 10  Chay rijuriyta Pablo rikuqtin jinan, noqaykuqa alistakurayku Macedoniaman rinaykupaq: “Diospunichá wajachimuwashanchis chay ladokunapi allin willakuykunata willananchispaq”, nispayku. 11  Chaymi barcoman seqaspayku Troas llaqtamanta Samotracia islaman chimparayku, qhepantin p’unchaytaq Neápolis llaqtaman rirayku. 12  Chaymantataq Filipos llaqtaman rirayku, chay llaqtaqa Roma nacionpa jujnin llaqtanmi karan,* Macedonia provinciapi kaq jujnin distritopi aswan importante llaqtataq karanpas; chaypin juj tiempo qhepakurayku. 13  Sábado p’unchaytaq llaqta punku jawaman lloqsispayku mayuq kasqanman rirayku “chaypiqa juñukunkupaschá Diosmanta mañakunankupaq” nispayku, chaypi tiyaykuspan juñunasqa kashaq warmikunaman rimapayayta qallarirayku. 14  Chaypin kashasqa Tiatira llaqtayoq Lidia sutiyoq warmi, payqa pukaniraq azul telakunata qhatuqmi kasqa, Diosta adoraqtaq kasqapas; paymi rimasqaykuta uyarisharan, chaymi Jehová Diosqa sonqonta kichariran Pabloq rimasqanta tukuy yuyaywan uyarinanpaq. 15  Paypas wasinpi kaqkunapas bautizasqa kaqtinkun Lidiaqa rogaykuwanku: “Jehová Diospaq junt’aq kasqaytataq rikuwankichis chayqa, jamuychis wasiyman, chaypi qhepakuychis”, nispa. Jinaspan pusawarankupuni wasinman. 16  Diosmanta mañakunaman rishaspaykun tupayku watuq supaypa junt’aykusqan kamachi sipaswan. Payqa suerte qhawasqanwanmi patronninkunaman askha qolqeta ganachiq kasqa. 17  Chay sipasmi qhepaykuta jamuspa qapariq: “Kay runakunaqa ancha jatun Diospa kamachinkunan kanku, paykunan willashanku imaynatachus salvasqa kankichis chayta”, nispa. 18  Payqa askha p’unchayñan chhaynata qaparispa qatikamuwasharanku. Pabloqa sayk’usqañan kasharan chaywan, chaymi kutirispa chay espirituta niran: “Jesucristoq sutinpin kamachiyki: Lloqsiy paymanta”, nispa. Jinan chay espirituqa kaq rato chay sipasmanta lloqsiran. 19  Chay sipaspa patronninkunataq manaña paywan qolqe gananankuta reparaspa Pablota Silastawan jap’iranku, jinaspa mercado plazapi autoridadkunaman aysaranku. 20  Jinaspa llaqtapi kamachikuqkunata niranku: “Kay runakunan llaqtanchista nishuta ch’aqwachishanku, paykunaqa judiokunan kanku, 21  Roma llaqtayoq runakunaq mana chaskinanchis mana ruwananchis costumbrekunatan willashanku”, nispa. 22  Jinan runakunaqa juj nisqalla paykuna contra jatariranku, llaqtapi kamachikuqkunataq kamachikuranku p’achankuta ch’utirparispa k’aspikunawan waqtanankupaq. 23  Allin-allinta waqtaykuspankutaq carcelman wisq’aranku, carcelerotataq kamachiranku allintapuni paykunata cuidananpaq. 24  Chhaynata kamachisqankuraykun payqa ukhu kaq carcelman paykunata wisq’aran, chakinkutataq cepopi* jap’ichiran. 25  Kuska tutata jinan Pablowan Silaswanqa Diosmanta mañakusharanku, takikunawantaq jatunchasharankupas; presokunaqa uyarisharankun paykunata. 26  Chayllamanmi juj jatun terremoto carcelta chhafchiriran. Jinan kaq rato llapa punkukuna kicharikapuran, llapa presokunaq cadenankunapas kacharikapuranmi. 27  Carcelerotaq puñusqanmanta rijch’arispa carcelpa llapa punkunkuna kicharayashaqta rikuran, jinan payqa espadanta orqokuspa wañuchikunanña kasharan: “Lloqsirapunkuchá presokunaqa”, nispa. 28  Chayllamanmi Pabloqa fuerteta nimuran: “¡Ama imanakuypaschu, llapaykun kaypi kashayku!”, nispa. 29  Jinan payqa k’anchayta mañakuspa carcel ukhuman phawaykuran, maypichus Pablowan Silaswan kasharanku chayman, khatatataspataq ñaupankupi qonqoriykuran. 30  Jinaspa paykunata jawaman pusaspa niran: “¿Wiraqochakuna, imatan ruwanay salvasqa kanaypaq?”, nispa. 31  Jinan paykunaqa niranku: “Señor Jesuspi iñiy, chhaynapin qanpas wasiykipi kaqkunapas salvasqa kankichis”, nispa. 32  Chaymantataq Jehová Diospa siminta payman wasinpi llapa kaqkunamanwan willaranku. 33  Jinaqtinmi carceleroqa chay tutapacha paykunata waj ladoman pusaspa k’irinkunata jampiran. Jinaspa wasinpi llapa kaqkunapiwan bautizachikurankupacha. 34  Chaymantataq wasinman pusaykuspa mijunata paykunaman serviran, payqa ancha kusisqan kasharan Diospi iñipusqanmanta, wasinpi llapa kaqkunapas kusisqan kasharanku. 35  P’unchayamuqtintaq llaqtapi kamachikuqkunaqa guardiakunata carceleroman kacharanku: “Chay runakunata kacharipuy”, nimunankupaq. 36  Jinan carceleroqa chay nisqankuta Pabloman willaran: “Llaqtapi kamachikuqkunan qharikunata kachamusqaku iskayniykichis kacharichisqa kanaykichispaq. Chhaynaqa lloqsipuspa thaj ripuychis”, nispa. 37  Pablon ichaqa niran: “¿Roma llaqtayoq runakuna kashaqtiyku mana juzgaspa lliu runakunaq ñaupanpi waqtaykuwaspanku carcelman wisq’achiwashaspankuchu, kunanqa pakallapi kacharipuyta munawashanku? Manan chayqa allinchu kanman. Aswanpas paykuna kikinku jamuchunku pusapuwanankupaq”, nispa. 38  Jinan guardiakunaqa llaqtapi kamachikuqkunaman willamuranku Pabloq chhayna nisqanta. Chay runakuna Roma llaqtayoq kasqankuta uyarispataq paykunaqa mancharikuranku. 39  Chaymi jamuspanku disculpakuranku, chaymantataq pusapuspanku valekuranku llaqtamanta ripunankupaq. 40  Carcelmanta lloqsispankun Pablowan Silaswanqa Lidiaq wasinta riranku, iñiqmasikunata rikuspankutaq kallpacharanku, jinaspa ripuranku.

Uraypi willakuykuna

Chay llaqtaqa Italia llaqta cercapin kasharan. Chaypi tiyaqkunaqa imaymana derechoyoqmi karanku.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “cepo” nisqata.