Hechos 15:1-41

  • Qhari kay qaracha kuchuchikuymanta ch’aqwa jatarisqan (1, 2)

  • Chay asuntota Jerusalenman apakusqanmanta (3-5)

  • Umalliqkuna apostolkunapiwan juñunakusqankumanta (6-21)

  • Umalli t’aqaq apachisqan cartamanta (22-29)

    • Yawarwan mana imatapas ruwanachu (28, 29)

  • Apachisqanku carta iñiq t’aqakunata kallpachasqanmanta (30-35)

  • Pablowan Barnabewan t’aqanakusqankumanta (36-41)

15  Wakin runakunan Judeamanta uraykamuspa iñiqkunata yachachiyta qallariranku: “Manachus Moisespa chaskisqan kamachikuy simiman jina qhari kayniykichis qarachata kuchuchikunkichis chayqa, manan salvasqachu kankichis”, nispa.  Pablowan Bernabewanmi ichaqa chay runakunawan rimaspa manapuni tupachirankuchu, jinan sinchi ch’aqwa jatariran. Chaymi iñiqkunaqa rimanakuranku Pablota, Bernabeta, wakin iñiqkunatawan Jerusalenpi kaq apostolkunaman umalliqkunamanwan kachanankupaq, chhaynapi chay asuntomanta rimanankupaq.  Jinaspan iñiq t’aqapi kaqkunaqa juj chikanta paykunata riysispanku kacharpariranku; jinan Pablowan, Bernabewan, wakin iñiqkunapiwanqa Fenicia llaqtanta Samaria llaqtanta ima riranku, imaynatachus waj nacionkunamanta runakuna Diosman kutirikuranku chaykunamanta iñiqkunaman lliuta willaspa, chaywanmi llapa iñiqkunaqa anchata kusikuranku.  Jerusalenman chayaqtinkun iñiq t’aqapi kaqkuna, apostolkuna, umalliqkuna ima sumaqta paykunata chaskiranku; paykunataq lliuta willaranku imakunatachus Dios paykunawan ruwaran chayta.  Wakin iñiqkunan ñaupaqpi fariseo t’aqamanta karanku, paykunan ichaqa tiyanankumanta jatarispa niranku: “Waj nacionkunamanta iñiqkunapas kuchuchikunankun qhari kayninku qarachataqa, kamachinanchismi Moisespa chaskisqan kamachikuy simita waqaychanankupaqpas”, nispa.  Jinan apostolkunaqa umalliqkunapiwan juñunakuranku chaymanta rimanankupaq.  Maytaña chaymanta discutiqtinkutaq Pedroqa sayarispa paykunata niran: “Wayqeykuna, yachasqaykichis jina, Diosmi qankuna ukhumanta noqata ajllawaran waj nacionkunamanta runakuna allin willakuykuna willasqayta uyarispa iñinankupaq.  Sonqota reqsiq Diospunin rikuchiran paykuna chaskisqantaqa paykunamanpas noqanchisman jina santo espirituta qospa.  Payqa noqanchistapas paykunatapas igual-llatan qhawariwanchis, chaymi paykunaq sonqonkutapas ch’uyancharan iñisqankurayku. 10  Chhaynaqa, ¿imaraykun Diosta phiñachiyta munashankichis paykunaman llasa q’epita churayta munaspa? ¿Acaso ñaupa taytanchiskunapas ni noqanchispas chaykunata q’epiyta atiranchischu? 11  Aswanpas noqanchisqa Señor Jesuspa sumaq sonqo kayninrayku salvasqa kananchispin iñinchis ¿riki?, chayllapitaqmi paykunapas iñinku”, nispa. 12  Chayta niqtinmi llapallanku upallaranku, jinaspa Bernabeta Pablotawan uyariyta qallariranku, paykunan willaranku imaynatas Diosqa waj nacionkunaman rishaqtinku paykunawan señalkunata admirakunapaq kaqkunatawan ruwaran chayta. 13  Rimayta tukuqtinkutaq Santiagoqa llapankuta niran: “Wayqeykuna, uyariwaychis. 14  Uyarisqanchis jina, Symeonmi* willakunña imaynatachus Diosqa waj llaqtayoq runakunata yuyarispa paykuna ukhumanta runakunata sutinpaq ajllakuyta qallarisqanta. 15  Chaykuna kanantaqa profetakunaq qelqasqanpipas willakuranñan, chaypin nin: 16  ‘Chaykuna qhepatan kutimusaq, jinaspa Davidpa urmasqa karpanta* wajmanta sayarichisaq; 17  chhaynapi puchuq runakuna waj nacionkunamanta runakunawan kuska noqa Jehová Diosta tukuy sonqowan maskhawanankupaq; paykunan sutiytaqa apanku, noqa Jehová Diosmi chayta nini, noqan chaykunataqa ruwashani; 18  ñaupa tiempomantañan chaykunataqa piensarani’, nispa. 19  Chhaynaqa, qhawarisqayman jinaqa manan allinchu kanman Diosman kutirikushaq waj nacionkunamanta runakunaman sasachakuyta churayqa. 20  ¿Manachu aswanpas qelqasunman idolokunawan qhellichasqa kaqkunamanta, qhelli juchamanta,* yawarmantapas karunchakunankupaq, seq’osqa aychatapas ama mijunankupaqwan? 21  Chay kamachikuykunan Moisespa qelqasqan librokunapi tarikun, chaykunatan ñaupa tiempomantapacha lliu llaqtakunapi willakushan sapa sábado sinagogakunapi alto kunkawan leekuspa”, nispa. 22  Chaymi apostolkunawan umalliqkunawanqa iñiq t’aqapi lliu kaqkunapiwan decidiranku paykuna ukhumanta iskay qharikunata ajllaspa Pablotawan Bernabetawan kuskata Antioquía llaqtaman kachanankupaq; jinaspa kacharanku “Barsabás” nisqa Judasta Silastawan, paykunaqa iñiqkuna ukhupi umalliqkunan karanku. 23  Paykunawanmi juj cartata apachiranku, chaypin qelqaranku: “Iñiqmasiykichis apostolkunan umalliqkunapiwan qelqamushaykichis Antioquiapi, Siriapi, Ciliciapi tarikuq mana judío iñiqmasikunaman. Munasqa wayqe-panakuna: 24  Uyariykun noqayku ukhumanta wakin runakuna iñiyniykichista waqllichiyta munaspa yachachikuyninkuwan iskayachisqasuykichista. Chaykunata ruwanankupaqqa manan noqaykuchu kamachirayku. 25  Chaymi juj sonqolla rimanakuyku iskay qharikunata ajllaspa munakusqayku Bernabewan Pablowan kuskata qankunaman kachamunaykupaq, 26  paykunaqa Señor Jesucristoq sutinraykun wañuy patapiraq tarikuranku.* 27  Judasta Silastawanmi qankunaman kachamushayku, chhaynapi paykunapas kay cartapi qelqamusqaykumanta willanasuykichispaq. 28  Santo espirituq yanapayninwanmi reparayku amaña ima ruwanatapas qankunaman kamachinaykupaq, aswanpas kaykunallatan ruwanaykichista munayku: 29  Aman mijunkichischu idolokunaman jaywasqa mijunakunata, ni seq’osqa aychatapas;* aman qhelli juchapi purinkichischu, aman yawarwanpas imatapas ruwankichischu. Chaykunamantachus allinta cuidakunkichis chayqa, allillanmi kankichis. Tupananchiskamaña”, nispa. 30  Jinaspan chay runakunata kacharanku, paykunataq Antioquía llaqtaman chayaspa llapa iñiqkunata juñuranku, jinaspa chay cartata entregaranku, iñiqkunaqa askhan chaypi kasharanku. 31  Chayta leespankun paykunaqa anchata kusikuranku chay cartaq kallpachasqanwan. 32  Judaswan Silaswanqa profetan karanku, chaymi paykunapas allin-allinta rimaspanku iñiqkunata yanaparanku kallpacharanku ima. 33  Chaypi juj tiempo kashaqtinkun iñiqkunaqa: “Sumaqlla kutipuychis”, nispa kachapuranku pikunachus kachamuranku paykunaman. 34  *—— 35  Pablowan Bernabewantaq ichaqa Antioquía llaqtallapi qhepakuranku yachachispa, jujkunawan kuska Jehová Diospa siminmanta allin willakuykunata willaspa ima. 36  Chay p’unchaykunapin Pabloqa Bernabeta niran: “Jaku kutisun maypichus willaranchis Jehová Diospa siminta chay llaqtakunaman, chhaynapi iñiqkunata watukamunanchispaq, imaynachá kashanku”, nispa. 37  Bernabeqa pusaytapunin munasharan “Marcos” nisqa Juanta. 38  Pablon ichaqa mana munasharanchu, Panfilia provinciapi kashaqtinku paykunamanta t’aqakuspa pasapusqanrayku. 39  Chay jawan paykunapura sinchita phiñachinakuranku, jinaspa t’aqanakapuranku; jinan Bernabeqa Marcosta pusariykuspa barcopi Chipre islaman ripuran. 40  Pablotaq Silasta ajllaran; paykunatan iñiqkunaqa Jehová Diosman jap’iykachiranku ancha sumaq sonqowan qhawarinanpaq, chaymantataq Pablopas Silasta pusariykuspa ripuran. 41  Jinaspa iñiq t’aqakunata kallpachaspa Siria provincianta Cilicia provincianta ima puriran.

Uraypi willakuykuna

Symeonqa karan Pedroq juj kaq sutinmi.
Chaypiqa “ch’ujllanta” otaq “wasinta” nillanmantaqmi.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “qhelli jucha” nisqata.
Chaypiqa “almankuta wañuy patamanraq churaranku” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “ni yawarnin mana sut’uchisqa aychatapas” nillanmantaqmi.
Kay versiculoqa manan rijurinchu “Westcott, Hort” nisqa griego qelqakunapi, nitaq wakin allin reqsisqa qelqakunapipas.