Hechos 13:1-52

  • Bernabewan Saulopiwan misionero jina kachasqa kasqankumanta (1-3)

  • Chipre islapi predicasqankumanta (4-12)

  • Pisidiapi kaq Antioquiapi Pabloq yachachisqanmanta (13-41)

  • Waj nación runakunata yachachinankupaq kamachisqa kasqankumanta (42-52)

13  Antioquía llaqtapi kaq iñiq t’aqapin karan profetakuna yachachiqkuna ima, paykunan karanku: Bernabé, “Yana”* nisqa Symeón, Cirene llaqtayoq Lucio, Saulo, Manaén ima (Manaenqa kamachikuq Herodeswan kuskan estudiasqa).  Paykuna Jehová Diosta servishaqtinku ayunashaqtinku iman santo espirituqa niran: “Bernabeta Saulotawan t’aqapuwaychis, paykunatan ajllakuni juj llank’anata ruwanankupaq”, nispa.  Chaymi paykunaqa ayunaranku Diosmantapas mañakuranku, iskayninkuman makinkuta churaykuspataq kacharanku.  Jinan Bernabewan Saulowanqa santo espirituq kachasqan kaspa Seleucia llaqtaman uraykuranku, chaymantataq barcopi Chipre islaman riranku.  Salamina llaqtaman chayaspataq judiokunaq sinagogankunapi Diospa siminta willayta qallariranku. “Marcos” nisqa Juanpas paykunawanmi kasharan yanapananpaq.  Islantinta purispankun paykunaqa Pafos llaqtaman chayaranku, chaypin tuparanku Bar-Jesús sutiyoq layqa runawan, payqa judío runan karan, llulla profetataqmi karanpas.  Jinaspapas payqa provinciapi kamachikuq yachaysapa Sergio Paulo runapaqmi llank’aq. Chay kamachikuqmi Bernabeta Saulotawan wajachimuran Diospa siminta anchatapuni uyariyta munaspa.  Chay layqaqa Elimas sutiyoqmi kallarantaq (chay sutiqa “layqa” ninantan nin). Paymi paykuna contra sayarispa jark’akusharan provinciapi kamachikuq iñipunanta.  Chaymi “Pablo” nisqa Sauloqa santo espirituwan junt’a kaspa payta allinta qhawaykuran, 10  jinaspa niran: “¡Yau engañaq, tukuy mana allin kaqta ruwaq runa! Qanqa Saqraq wawanmi kanki, tukuy allin kaqta cheqnikuqmi kanki, ¿jayk’aqkaman Jehová Diospa chanin ñanninkunata q’ewishallanki? 11  Jehová Diosmi kunan castigasunki, ñausayaspaykin juj tiempo intiq k’anchayninta mana rikunkichu”, nispa. Chayta niqtin jinan ñawinqa arphayaspa tutayapuran, chaymi thampiykachaspa maskharan pillapas makinmanta pusananpaq. 12  Chayta rikuspan provinciapi kamachikuqqa iñipuran, payqa ancha admirasqan kasharan Jehová Diosmanta yachasqanwan. 13  Chaymantataq Pabloqa puriqmasinkunapiwan Pafos llaqtamanta barcopi ripuranku, jinaspa Panfiliapi Perga llaqtaman chayaranku. Chaypin Juanqa Pablota Bernabetawan saqerparispa Jerusalenman kutipuran. 14  Paykunan ichaqa Perga llaqtamanta rispa Pisidiapi kaq Antioquía llaqtaman chayaranku, sábado p’unchaypi sinagogaman jaykuspankutaq chaypi tiyaykuranku. 15  Kamachikuy simita, profetakunaq qelqasqantawan leekuqtintaq chay sinagogapi umallikunaqa paykunaman willachiranku: “Wayqeykuna, ima simillapas kallpachawanaykikupaq kaqtinqa, kunan niwayku”, nispa. 16  Jinan Pabloqa sayarispa makinwan ch’inyachispa niran: “Israel runakuna, Diosta manchakuq juj runakunapas, uyariwaychis. 17  Israel llaqtaq Diosninmi ñaupa taytanchiskunata ajllaran, paykunatan Egipto llaqtapi forastero kashaqtinku yanaparan, jinaspa ancha atiywan chay llaqtamanta orqomuran, 18  tawa chunka watata jinataqmi paykunata ch’inneqpi aguantaran. 19  Canaán allpapi qanchis nacionkunata ñut’uspataq chay allpata ñaupa taytanchiskunaman herencianpaq qopuran. 20  Tukuy chaykunaqa pasaran tawa pachaj pisqa chunka watapi jinan. ”Chaykuna qhepatataq Diosqa juezkunata paykunapaq churaran profeta Samuelpa tiemponkama. 21  Chaymantapachan ichaqa juj reyta mañakuranku, chaymi Diosqa Benjamín ayllumanta Quispa wawan Saulta reyninkupaq churapuran tawa chunka watapaq. 22  Saulta wijch’uspataq Davidta churaran reyninku kananpaq, paymantan Diosqa nisqa: ‘Jesepa wawan Davidtan tarini sonqoypaq jina runata, paymi lliu munasqayta ruwanqa’, nispa. 23  Paypa mirayninmantan Diosqa prometesqanman jina Israel llaqtapaq juj salvaq runata kachamuran. Chay salvaqqa Jesusmi. 24  Manaraq pay chayamushaqtinqa, Juanmi llapa Israel runakunata nisharan bautizakunankupaq, chhaynapi juchankumanta pesapakusqankuta rikuchinankupaq. 25  Ruwananta tukushaspan Juanqa runakunata niq: ‘¿Pin niwankichistaq qankunari? Noqaqa manan chay piensashasqaykichis runachu kani. Aswanpas payqa qhepaytan jamushan, manataqmi noqaqa usut’allantapas paskanaypaq jinachu kani’, nispa. 26  ”Wayqeykuna, Abrahanpa mirayninkuna, Diosta manchakuq juj runakunapas, uyariwaychis. Noqanchisqa uyarinchisñan imaynatachus Dios salvawasun chayta. 27  Jerusalenpi tiyaq runakuna umallinkuna iman ichaqa mana reqsirankuchu pichus chay kasqanta, aswanmi payta juchacharanku, chhaynapin profetakunaq qelqasqanpi willakuykunata junt’aranku. Profetakunaq qelqasqantaqa sapa sabadon leenkupas. 28  Manaña imatapas wañunanpaq jina tarirankuchu chaypas, Pilatotan mat’ipayaranku wañuchisqa kananpaq. 29  Paymanta qelqasqa kaqkunata lliuta ruwaqtinkutaq, payqa k’aspimanta* uraykachisqa karan, jinaspa sepulturaman churaranku, 30  Diosmi ichaqa kausarichimpuran, 31  jinan payqa askha p’unchaykuna rikuchikuran Galileamanta Jerusalenman paywan kuska riq runakunaman. Chay runakunan llaqtaman paymanta willashanku. 32  ”Chaymi noqaykupas willashaykichis ñaupa taytanchiskunaman imachus prometesqa kasqanmanta allin willakuykunata, 33  noqanchis wawankupaqmi Diosqa chay promesata junt’an Jesusta kausarichimpuspa iskay kaq salmopi qelqasqa kasqanman jina, chaypin nin: ‘Qanmi wawayqa kanki, kunanmantan taytayki kapusaq’, nispa. 34  Diosqa payta kausarichimpuran manaña jayk’aqpas ismuq cuerpoyoq kananpaqmi. Chay ruwananmantan payqa niran: ‘Noqaqa junt’aq sonqowanmi qankunaman qosaykichis Davidman prometesqay cheqaq munakuyta’, nispa. 35  Juj salmo qelqapin nillantaq: ‘Qanqa manan dejankichu tukuy sonqowan serviqniykiq cuerpon ismunantaqa’, nispa. 36  Davidqa tukuy kausasqan tiempopin Diosta serviran, wañupuqtintaq* ñaupa taytankunawan churasqa karan, paypa cuerponqa ismupuranmi. 37  Diospa jatarichisqan Jesuspa cuerponmi ichaqa mana ismuranchu. 38  ”Chayrayku, wayqeykuna, yachaychis; paywanmi kan jucha perdonay, chaytan noqaykuqa willashaykichis. 39  Moisespa chaskisqan kamachikuy simiwanqa manan chaninpaqchu jap’isqa karankichis, Jesuspa wañusqanraykun ichaqa pipas iñiqtaqa chaninpaq Diosqa qhawarinqa. 40  Chhaynaqa cuidakuychis, chaytaq qankunawan junt’akunman profetakunaq qelqasqan, chaypin nin: 41  ‘Yau pisichaqkuna, chayta qhawarispa admirakuychis, jinaspa ñaupaymanta ch’usaqyaychis. Chaytan noqaqa qankunaq tiempoykichispi ruwashani, chaytaqa manapunin creeyta atiwaqchischu sut’itaña pipas willasunkichisman chaypas’”, nispa. 42  Chaymanta lloqsipushaqtinkun runakunaqa paykunata valekuranku jamuq sabadopas chaykunamanta rimapayanankupaq. 43  Sinagogamanta ch’eqeripushaqtinkun askha judiokuna, judioman tukupuspa Diosta adoraqkuna ima Pablota Bernabetawan qatikuranku, chaymi paykunaqa rimapayaspanku chay runakunata kallpacharanku Dios ancha sumaq sonqowan qhawarishanallanpaq jina kausanankupaq. 44  Jamuq sabadotaqa yaqa llapa llaqtantinmi juñukuranku Jehová Diospa siminta uyarinankupaq. 45  Chhaytukuy runakunata rikuspan judiokunaqa sinchita envidiakuranku, jinaspan Pabloq rimasqan contrapi millayta rimaranku. 46  Jinan Pablowan Bernabewanqa mana manchakuspa paykunata niranku: “Qankunamanmi ñaupaqtaqa Diospa simin willasqa kanan karan. Wijch’uykushankichistaq chayqa, manan wiñay kausayta chaskinaykichispaq jinachu kankichis. Chayraykun waj nacionkunamanta runakunaman ripusaqku. 47  Jehová Diospunin khaynata kamachiwaranku: ‘Nacionkunapaq k’anchay kanaykipaqmi churayki, chhaynapi kay pachaq k’uchunkamaraq salvacionta apanaykipaq’”, nispa. 48  Chayta uyarispan waj nacionkunamanta runakunaqa anchata kusirikuranku, jinaspa Jehová Diospa siminta jatuncharanku, wiñay kausayman apaq ñanninta llapa puriy munaqkunataq iñipuranku. 49  Jehová Diospa siminmanta willakuyqa lliu llaqtantinmanmi ch’eqerisharan. 50  Judiokunan ichaqa Diosta manchakuq qhapaq warmikunata, llaqtapi respetasqa qharikunatawan jatarichiranku Pablota Bernabetawan qatikachanankupaq, jinan paykunaqa llaqta jawaman wijch’uranku. 51  Chaymi Pablowan Bernabewanqa chakinkupi allpata paykuna contra chhafchirparispa Iconio llaqtaman ripuranku. 52  Iñiqkunaqa junt’an kasharanku santo espirituwan, ancha kusisqataqmi kasharankupas.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “Niger” ninmi.
Chaypiqa “sach’amanta” otaq “mallkimanta” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “puñupuqtintaq” ninmi.