Hechos 10:1-48

  • Cornelioq imachus rikusqanmanta (1-8)

  • Pedroq mana mijuna animalkuna rikusqanmanta (9-16)

  • Pedroq Corneliota visitasqanmanta (17-33)

  • Pedro waj llaqtayoq runakunaman allin willakuykunata willasqanmanta (34-43)

    • ‘Diosqa lliutapas igual-llatan rikun’ (34, 35)

  • Waj llaqtayoq runakuna santo espirituta chaskisqankumanta, bautizakusqankumantawan (44-48)

10  Cesarea llaqtapin karan “Italiamanta t’aqa” nisqapi juj capitán* Cornelio sutiyoq.  Payqa Dios sonqo runan karan, wasinpi kaqkunapas llapankun Diosta manchakuqku, wajchakunatapas yanapallaqpunin, rogakullaqmi Diosmantapas.  Paymi las tresta jina* juj rijuriypi sut’itapuni rikuran Diospa angelnin paypa kasqanman jaykushaqta, chay angelmi niran: “¡Cornelio!”, nispa.  Jinan Cornelioqa mancharisqa qhawarikuran, jinaspa niran: “¿Imata, Señorníy?”, nispa. Angeltaq niran: “Mañakusqaykitan Dios uyarin, wajchakuna yanapasqaykitapas rikunmi.  Jope llaqtaman runakunata kachaspa ‘Pedro’ nisqa Simonta wajachimuy.  Paytan alojashan qarakuna llamp’uyachiq Simón, paypa wasinqa lamar-qocha patapin kashan”, nispa.  Rimaykuqnin ángel ripuqtin jinan Cornelioqa iskay kamachinkunata wajaspa, serviqnin soldadokunamanta Dios sonqo soldadotawan wajaspa  paykunaman willaran lliu imachus pasasqanta, jinaspa Jope llaqtaman paykunata kacharan.  Qhepantin p’unchay paykuna Jope llaqtaq cercanpiña kashaqtinkun Pedroqa las doceta jina* wasi pataman seqaran Diosmanta mañakuq. 10  Chayllamanmi payqa sinchita yarqachikuran. Wayk’ushaqtinkutaq qonqaylla juj rijuriypi rikuran 11  cielota kicharisqata, chaymantan uraykamushasqa juj jatun tela jina tawantin ch’ullpanmanta jap’isqa; 12  chaypin kasqa imaymana clase tawa chakiyoq animalkuna, pampanta suchuqkuna, altonta phawaqkuna ima. 13  Chayllamanmi juj kunka payta nimuran: “¡Pedro, sayariy, chay animalkunata nak’aspa mijuy!”, nispa, 14  jinan Pedroqa niran: “Señor, amapuni chaytaqa niwaychu, noqaqa manapunin mijuymanchu ima qhelli kaqtapas ni ima millakuna kaqtapas”, nispa. 15  Chaymi chay kunkaqa nimullarantaq: “Ama ‘qhelli’ niychu Diospa ch’uyanchasqan kaqkunataqa”, nispa. 16  Chay kunkaqa kinsa kutikaman rimamuran, chaymantataq Pedroq imachus rikusqanqa cieloman oqarisqa karan. 17  Imachus chay rijuriy kasqanpi Pedro piensashallaqtinraqmi Cornelioq kachamusqan runakunaqa Simonpa wasinta tapukuspa punkupiña kasharanku. 18  Jinaspan wajakuspa tapukuranku: “¿Kaypichu ‘Pedro’ nisqa Simón alojakushan?”, nispa. 19  Pedroqa piensashallaranraqmi imachus rikusqanpi, chayllamanmi Diospa espiritunqa niran: “Kinsa qharikunan maskhamushasunki. 20  Uraykuy, jinaspa paykunawan riy ama iskayaspa, noqan paykunataqa kachamushani”, nispa. 21  Jinan Pedroqa uraykuspa chay qharikunata niran: “Noqan kashani maskhasqaykichis runaqa, ¿imamantaq jamushankichisri?”, nispa. 22  Jinan paykunaqa niranku: “Ejercitopi capitán Cornelioq kachamusqanmi jamushayku, payqa Dios manchakuq allin runan, llapa judiokunan paytaqa allinta qhawarinku. Paytan Diosqa juj santo angelwan kamachisqa qanman kachamuwanankupaq, chhaynapi wasinman riqtiyki nisqaykikunata uyarinanpaq”, nispa. 23  Jinaqtinmi Pedroqa paykunata jaykuchispa chay wasipi alojaran. Qhepantin p’unchaytaq jatarispa paykunawan kuska riran, rillarankutaqmi Jope llaqtamanta wakin iñiqkunapas. 24  Qhepantin p’unchaytaq Cesarea llaqtaman jaykuranku. Cornelioqa suyasharanmi paykunata, juñusqan parientenkunata confianza amigonkunatapas. 25  Pedro jaykushaqtinmi Cornelioqa chaskiq lloqsimuran, jinaspa ñaupanman qonqoriykuspa k’umuykuran. 26  Pedron ichaqa aysarispa niran: “Sayariy, noqapas qan jina runallan kani”, nispa. 27  Pedroqa paywan riman-rimanmi wasiman jaykuran, chaypin askha runakuna juñunasqa kashasqaku. 28  Jinan Pedroqa paykunata niran: “Yachasqaykichis jina, judiokunapaqqa manan allinchu waj llaqtayoq runakunaman achhuykuyqa ni paykunawan juñukuypas. Ichaqa Diosmi juj rijuriyta qhawachiwaspa nimuwan ama pitapas ‘qhelli’ ninaypaq. 29  Chaymi wajamuwaqtinku mana iskayaspa jamushani. Chayrayku tapusaykichis, ¿imapaqtaq wajachimuwarankichisri?”, nispa. 30  Jinan Cornelio niran: “Qayninpan kunan horas las tresta jina kay wasiypi Diosmanta mañakusharani, chaymantaqa tawa p’unchayñan karun. Mañakushaqtiymi qonqaylla ñaupaypi rijurirun juj runa k’ancharishaq p’achayoq. 31  Paymi niwan: ‘Cornelio, mañakusqaykitan Dios uyarin, wajchakuna yanapasqaykitapas yuyashanmi. 32  Jope llaqtaman runakunata kachaspa “Pedro” nisqa Simonta wajachimuy, payqa qarakuna llamp’uyachiq Simonpa wasinpin alojakushan, paypa wasinqa lamar-qocha patapin kashan’, nispa. 33  Chaymi noqaqa chayta niwaqtin jina qanta wajaqta kachamurayki, allinpunin jamusqaykiqa. Kaypin llapayku Jehová Diospa ñaupanpi kashayku imakunata ninaykipaqchus pay kamachimurasunki chayta uyarinaykupaq”, nispa. 34  Chayta niqtinmi Pedroqa niran: “Kunanraqmi allinta entiendeni Diosqa lliutapas igual-llata rikusqanta, 35  payta manchakuspa allin kaqta ruwaq runakunataqa may nacionmantaña kanku chaypas sumaqta chaskisqantawan. 36  Paymi siminta willachiran Israel runakunaman, chhaynapi paywan sumaqpi kausaymanta allin willakuykuna willasqa kananpaq, chay sumaq kausayqa Jesucristowanmi jamun, paymi lliupa Señorninqa. 37  Qankunaqa yachashankichismi riki bautizakuymanta Juanpa willasqan qhepata Galileamanta qallarispa lliu Judeapi imamantachus rimakusqantaqa. 38  Nazaret llaqtayoq Jesusmantan rimakuran ¿riki? Paytan Dios ajllaran santo espirituwan, jinaspa atiyta qoran. Jinan payqa lliuta puriran imaymana allinkunata ruwaspa, Saqraq ñak’arichisqan runakunata qhaliyachispa ima. Payqa chaykunata ruwaran paywan Dios kashasqanraykun. 39  Noqaykun testigo kayku judiokunaq llaqtanpi Jerusalenpipas imaymana ruwasqanmanta, ichaqa k’aspipi* warkuspan paytaqa wañuchiranku. 40  Paytan Diosqa kinsa p’unchaymanta kausarichiran, jinaspa runakunaman rikuchiran. 41  Ichaqa manan llapa runakunamanchu rikuchiran, aswanpas ñaupaqmantapacha ajllasqan testigokunallamanmi, arí, noqallaykuman. Noqaykun kausarimpusqan qhepaman paywan kuska mijurayku ujarayku ima. 42  Paytan Dios churan kausaqkunata wañusqakunatapas juzgananpaq, chayta runakunaman willanaykupaq allinta entiendechinaykupaqwanmi payqa kamachiwaranku. 43  Paymantan llapa profetakunapas rimaranku, paykunan willaranku lliu paypi iñiqkunaqa paypa sutinpi juchankumanta perdonasqa kanankuta”, nispa. 44  Chaykunata Pedro rimashallaqtinraqmi Diospa siminta llapa uyarishaqkunaman santo espíritu chayamuran. 45  Pedrowan jamuq iñiq judiokunataq* ancha admirasqa kasharanku waj nacionkunamanta runakunapas Diospa gratislla qosqan santo espirituta chaskisqankumanta. 46  Paykunatan uyariranku juj rimaykunapi rimaqta, Diosta jatunchashaqta ima. Jinan Pedroqa niran: 47  “Kay runakunapas noqanchis jinataq santo espirituta chaskishanku chayqa, ¿pitaq jark’akunman unuwan bautizasqa kanankutari?”, nispa. 48  Jinaspan paykunata kamachiran Jesucristoq sutinpi bautizasqa kanankupaq. Chaymantataq paykunaqa Pedrota valekuranku iskay kinsa p’unchaytawan paykunawan qhepakunanpaq.

Uraypi willakuykuna

Juj capitanqa Roma ejercitopi 100 soldadokunata kamachiqmi karan.
Griego rimaypiqa “isqon kaq horata jina” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Griego rimaypiqa “soqta kaq horata jina” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Chaypiqa “sach’api” otaq “mallkipi” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “qhari kaynin qaracha kuchusqa iñiqkunataq” ninmi.