Apocalipsis 7:1-17

  • Lliuta ch’usaqyachiq wayrata tawa angelkunaq jark’asqankumanta (1-3)

  • 144.000 runakuna sellasqa kasqankumanta (4-8)

  • Pampakama yuraq p’achayoq ancha askha runakunamanta (9-17)

7  Chay qhepatan rikurullanitaq tawa angelkunata allpa pachaq tawantin esquinanpi sayashaqta, allpa pachaq tawantin ladonmanta jamuq wayrata jark’ashaqta, chhaynapi ama allpa pachamanpas, ni lamar-qochamanpas, ni sach’akunamanpas ima wayrapas phukunanpaq.  Chaymantan rikurullanitaq inti lloqsimuy ladomanta juj ángel wichamushaqta, payqa kausaq Diospa sellon apaykusqan wichamushasqa, jinaspa allpa pachata lamar-qochatawan dañota ruwanankupaq churasqa angelkunata alto kunkawan niran:  “Aman imanankichispaschu allpa pachatapas, ni lamar-qochatapas, ni sach’akunatapas, Diosninchispa kamachinkunata mat’inkupi sellanaykukama”, nispa.  Chayllamanmi uyarini jayk’achus sellasqa karanku chayta; Israelpa llapa ayllunkunamantan 144.000 runakuna sellasqa kasqaku:  Judá ayllumantan chunka iskayniyoq waranqa runakuna sellasqa kasqaku;Rubén ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;Gad ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;  Aser ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;Neftalí ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;Manasés ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;  Simeón ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;Leví ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;Isacar ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;  Zabulón ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;José ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqan kasqaku;Benjamín ayllumantapas chunka iskayniyoq waranqa runakunan sellasqa kasqaku.  Chay qhepatataq rikuruni mana piqpa yupay atinan ancha askha runakunata; paykunan kasqaku lliu nacionkunamanta, lliu ayllukunamanta, lliu llaqtakunamanta, lliu rimaykunamantawan; paykunan tronoq ñaupanpi corderoq ñaupanpiwan pampakama yuraq p’achayoqkama, palmera k’allma jap’iykusqakama sayashasqaku. 10  Paykunan fuertetapuni nishasqaku: “Salvacionninchisqa tronopi tiyaq Diosmanta corderomantawanmi jamun”, nispanku. 11  Llapa angelkunan kasharanku tronoq muyuriqninpi, kuraq runakunaq muyuriqninpi, tawa kausashaqkunaq muyuriqninpiwan; paykunan tronoq ñaupanpi pampakama k’umuykuspa Diosta adoraranku: 12  “¡Amén! Alabaypas, qhapaq kaypas, yachaypas, graciasta qoypas, jatunchaypas, atiypas, kallpapas Diosninchispaq wiñay-wiñaypaq kachun. Amén”, nispanku. 13  Jinan jujnin kuraq runaqa tapuwan: “¿Pikunataq kanku kay pampakama yuraq p’achawan churasqakunari? ¿Maymantataq jamunkupasri?”, nispa. 14  Jinan noqaqa kaq rato nini: “Señorníy, qanchá chaytaqa yachanki”, nispay. Jinan payqa niwan: “Paykunaqa manchay ñak’ariymanta lloqsimuqkunan kanku, paykunan pampakama p’achankuta corderoq yawarninwan t’aqsaspa yuraqyachiranku. 15  Chayraykun paykunaqa Diospa trononpa ñaupanpi kashanku, Diosta adorana wasipitaqmi tuta-p’unchay payta servishankupas; chay tronopi tiyaqmi juj karpata paykunapaq ruwapunqa chaypi paykunata pakaykunanpaq. 16  Paykunaqa manañan yarqachikunqakuchu ni ch’akichikunqakupaschu, manañan intipas ni ima ruphaypas paykunataqa imananqapasñachu. 17  Tronoq ladonpi kaq corderon paykunataqa michinqa, jinaspa kausay unu pujukunaman pusanqa. Diostaq paykunaq ñawinkumanta tukuy weqeta pichanqa”, nispa.

Uraypi willakuykuna