Apocalipsis 5:1-14

  • Qanchis sellokunawan jap’ichisqa qelqa k’uyumanta (1-5)

  • Qelqa k’uyuta corderoq chaskisqanmanta (6-8)

  • Corderoqa chay qelqa k’uyuta kichananpaq jinan (9-14)

5  Chayllamanmi rikurullanitaq chay tronopi tiyaqpa paña makinpi juj qelqa k’uyuta iskay ladonpi qelqasqata, qanchis sellokunawan allin jap’ichisqata.  Chaymantataq rikuruni juj kallpasapa angelta, alto kunkawan: “¿Pin kay qelqa k’uyuta kichananpaq jina kanman, chaypi sellokunatapas p’akinanpaq jina kanman?”, nispa nishaqta.  Ichaqa manan pipas karanchu ni janaq pachapipas, ni allpa pachapipas, ni allpa pacha ukhupipas chay qelqa k’uyuta kichaspa leeq.  Mana pipas chay qelqa k’uyuta kichaspa leenanpaq jina kaqtinmi noqaqa sinchi waqayta qallarisharani;  chayllamanmi jujnin kuraq runa niwan: “Amaña waqaychu. Davidpa saphin Judá ayllumanta leonmi atipan, chaymi payqa chay qelqa k’uyuta qanchis sellonkunatawan kichananpaq jina kashan”, nispa.  Jinan chayllaman rikuruni tronoq kasqan chaupipi, tawantin kausashaqkunaq chaupinpi, chay kuraq runakunaq chaupinpi ima juj corderota nak’asqapas kanman karan jinata, chay corderon kasqa qanchis waqrayoq qanchis ñawiyoq ima. Chay ñawikunan representan jinantin allpa pachaman Diospa kachasqan qanchis espiritukunata.  Jinan payqa chay tronopi tiyaqpa ñaupanman achhuykuspa* paña makinmanta chay qelqa k’uyuta chaskiran.  Chay qelqa k’uyuta chaskiqtinmi chay tawa kausashaqkunaqa chay iskay chunka tawayoq kuraq runakunapiwan chay corderoq ñaupanman k’umuykuranku; chay kuraq runakunaqa sapankankun arpayoqkama, qori pocillopi junt’a inciensoyoqkama kasqaku. (Chay inciensoqa ch’uya runakunaq mañakusqantan representan.)  Paykunan juj mosoq takita takispa ninku: “Qanqa chay qelqa k’uyuta chaskinaykipaq sellonkunatapas kichanaykipaq jinapunin kanki, qan nak’asqa kaspa yawarniykiwan llapa ayllukunamanta, llapa rimaykunamanta, llapa llaqtakunamanta, llapa nacionkunamantawan Diospaq runakunata rantipusqaykirayku, 10  paypaq reykunaman sacerdotekunaman tukuchisqaykirayku ima; paykunan lliu allpa pachata reykuna jina gobiernanqaku”, nispa. 11  Chayllamanmi rikuruni chunkay-chunka waranqa, waranqa-waranqa ancha askha angelkunata, paykunan kashasqaku tronoq muyuriqninpi, chay kausashaqkunaq, kuraq runakunaq muyuriqninpi ima, uyarillanitaqmi paykunaq kunkantapas, 12  paykunan nishasqaku: “Nak’asqa karan chay corderoqa atiytapas, qhapaq kaytapas, yachaytapas, kallpatapas, jatunchaytapas, alabaytapas, bendiciontapas chaskinanpaq jinapunin”, nispa. 13  Chayllamanmi uyarillanitaq janaq pachapi, allpa pachapi, allpa pacha ukhupi, lamar-qochapipas llapa kamasqakunaq kunkanta, arí, lliupa kunkanta, paykunan nishasqaku: “Chay tronopi tiyaqpaq corderopaqwan wiñay-wiñaypaq kachun bendicionpas, jatunchaypas, alabaypas, atiypas”, nispa. 14  Jinan chay tawa kausashaqkunaqa “amén” niranku, chay kuraq runakunataq Diosta adoraranku.

Uraypi willakuykuna

“Achhuykuy” simitaqa “asuykuy, qayllaykuy otaq chimpaykuy” nillankutaqmi.