1 Corintios 7:1-40

  • Solterokunapas casarasqakunapas imayna kanankumanta (1-16)

  • Imaynapi kashaqtachus Dios wajawaranchis chhaynalla kanamanta (17-24)

  • Mana casarasqakunamanta viudakunamantawan (25-40)

    • Solterolla kay imakunapichus allin kasqanmanta (32-35)

    • “Señorpi iñiqllawanmi” casarakuna (39)

7  Kunanqa cartapi tapukamusqaykichista kutichimusaykichis: Qharipaqqa aswan allinmi kanman warmita mana llamiykuy.  Ichaqa qhelli jucha ruway sinchi mast’arisqa kasqanrayku, sapanka qhari esposayoq kachun, warmikunapas sapankanku qosayoq kachunku.  Qosaqa esposanman imachus qonanta qochun, jinallataq esposapas qosanman imachus qonanta qochun.  Esposaqa manan paychu cuerponmantaqa munayniyoq, aswanpas qosanmi; qosapas manan paychu cuerponmantaqa munayniyoq, aswanpas esposanmi.  Warmi-qhari puñuyniykichistaqa ama jark’anakuychischu. Diosmanta mañakunaykichispaq tiempoykichis kananpaqña saqeriyta munankichis chaypas, iskayniykichis rimanakuspa chaytaqa ruwaychis, ichaqa pisi tiempollan kanan. Chaymantaqa juñukapullaychis, paqtapas cuerpoykichista mana kamachiyta atiwaqchischu, chhaynapitaq Satanás tentasunkichisman.  Chay nisqaytaqa ruwawaqchismi munaspaqa, manan kamachishaykichischu.  Maytan noqaqa munayman llapa runapas noqa jina kanankuta; ichaqa Diosmi sapankamanpas regalota qon, chaymi wakinqa casarakunku wakintaq solterolla kanku.  Mana casarasqakunata viudakunatawanmi niykichis: Qankunapaqqa aswan allinmi kanman noqa jina mana casarasqalla kay.  Ichaqa manachus cuerpoykichista kamachiyta atinkichis chayqa, casarakullaychis; casarakuymi aswan allin kanman warmimantapas qharimantapas yanqallaña kashaymantaqa. 10  Casarasqakunatan nini, ichaqa manan noqachu, aswanpas Señormi: Esposaqa manan qosanmanta t’aqakunanchu. 11  T’aqakunmanchus chayqa, manan jujwanqa casarakunanchu, aswanmi munaspaqa qosanwan kutinakapunan; qosapas manan esposantaqa saqenanchu. 12  Wakintataq ichaqa nini, arí, noqan nini, manan Señorchu: Mayqen wayqepas mana iñiq esposayoq kanman, esposantaqchus paywan tiyashallayta munanman chayqa, ama saqechunchu. 13  Jinallataq, mayqen panapas mana iñiq qosayoq kanman, qosantaqchus paywan tiyashallayta munanman chayqa, ama qosanta saqechunchu. 14  Mana iñiq runaq casarakuyninqa esposanraykun ch’uyanchasqa kapun, jinallataq mana iñiq warmiq casarakuyninpas qosanrayku ch’uyanchasqa kapun; mana chayqa wawankunachá qhelli kankuman, kunanmi ichaqa ch’uyanchasqaña kapunku. 15  Ichaqa chay mana iñiqchus “ripusaq” ninman chayqa, jina ripuchun, manan wayqepas ni panapas obligasqachu kashan paywan qhepakunanpaqqa; Diosqa thaj kaymanmi pusamurasunkichis. 16  Qan, esposa, manachus qosaykiwan qhepakunki chayqa, ¿imaynapitaq yachanki salvawaqchus manachus chayta? Qanpas, qosa, manachus esposaykiwan qhepakunki chayqa, ¿imaynapitaq yachanki salvawaqchus manachus chayta? 17  Ichaqa sapanka kausachun imatachus Jehová Dios qoran chayman jina, imaynapi tarikushaqtachus pay wajamuran iñiq kananpaq chayman jina. Chhaynatan sapanka iñiq t’aqapipas kamachini. 18  Pipas qhari kaynin qaracha kuchusqa kashaspa Diospa wajasqan karan chayqa, jinalla kachun. Pipas qhari kaynin qaracha mana kuchusqa kashaspa wajasqa karan chaypas, ama kuchuchikuchunchu. 19  Qhari kay qaracha kuchuchikuyqa manan imapaschu, qhari kay qaracha mana kuchuchikuypas manallataqmi imapaschu, aswanpas Diospa kamachikuyninkunata kasukuymi allinqa. 20  Imaynapi tarikushaspachus pipas wajasqa karan, chhaynalla kachun. 21  ¿Kamachi kashaspachu wajasqa karanki? Ama chaymanta llakikuychu. Ichaqa libre kapuyta atinki chayqa, ama iskayaspa lloqsipuy. 22  Señorta qatikuq mayqen runapas kamachi kashaspa wajasqa karan chayqa, Señorpa kacharichisqanmi kapun. Libre kashaspachus wajasqa karan chayqa, Cristoq kamachinmi kapun. 23  Qankunaqa preciowan rantisqan karankichis, chayrayku ama runaq kamachinqa kaychischu. 24  Wayqe-panaykuna, imaynapi tarikushaspachus wajasqa karankichis, chhaynalla kaychis Diospa ñaupanpiqa. 25  Mana jayk’aq casarakuqkunapaqqa manan Señorqa imatapas kamachiwanchu. Ichaqa, junt’aq kanaypaq Señorpa khuyapayawasqanraykun imachus piensasqayta nisaykichis. 26  Noqaq piensasqayman jinaqa, allinmi runapaqqa kanman imaynapichus kashan chhaynalla kaynin, sasa tiempopi kasqanchisrayku. 27  Warmiman watasqa kashanki chayqa, ama ripuypi piensaychu; mana esposayoq kashanki chaypas, ama esposata maskhaychu. 28  Ichaqa, casarakuwaqña chaypas, manan juchatachu ruwashawaq. Mana jayk’aq casarakuqpas casarakapuspaqa manan juchatachu ruwashanman. Ichaqa, casarakuqkunaqa ñak’ariypin tarikunqaku. Chaymantan noqaqa jark’ayta munashaykichis. 29  Wayqe-panaykuna, kaytan niyta munaykichis: Pisillañan tiempoqa kashan. Chayrayku, esposayoqkuna, kunanmantaqa manapas esposayoqchu kawaqchis jina kaychis. 30  Waqaqkunapas manapas waqashankumanchu jina kachunku, kusikuqkunapas manapas kusikushankumanchu jina kachunku, rantiqkunapas manapas rantisqanku kanmanchu jina kachunku, 31  kay pachata usaqkunapas ama nishutachu usachunku; kay pacha kausayqa cambiashanmi. 32  Noqaqa manan munanichu imamantapas llakisqa kanaykichistaqa. Mana casarasqa qhariqa Señorpaq llank’ayllapin afanakun, imaynatas payta kusichinman chayllapi. 33  Casarasqa runan ichaqa kay pacha kaqkunapi llakipakun, imaynatachus esposanta kusichinman chaypi, 34  chhaynapitaq yuyayninqa t’aqanasqa kashan. Mana casarasqa warmipas sipaspas* Señorpaq llank’ayllapin afanakun, chhaynapi cuerponpipas yuyayninpipas* ch’uya kananpaq. Casarasqa warmin ichaqa kay pacha kaqkunapi llakipakun, imaynatachus qosanta kusichinman chaypi. 35  Chaytaqa nishaykichis manan jark’ayta munaspachu, aswanpas allinniykichispaqmi, imachus allin qankunapaq chayta ruwanaykichispaq, chhaynapi mana imaq jark’asqallan tukuy sonqowan Señorta servinaykichispaq. 36  Pipas mana atinmanchu cuerpon kamachiyta, manataq nishu waynallapasraqchu kanman chayqa, casarakullachun munaspaqa, chayta ruwaspaqa manan juchatachu ruwashan. 37  Pitaqchus mana casarakuypi piensanmanchu, aswanpas cuerpon kamachiq kanman, sonqonpipas allinta piensakunman mana casarakunanpaq chayqa, allintan ruwashan. 38  Chhaynaqa, pipas casarakuqqa allintan ruwashan, mana casarakuqmi ichaqa aswan allintaraq ruwashan. 39  Esposaqa qosanman watasqan kashan qosan kausanankama, qosan wañupunman chaymi ichaqa libre kanman pi munasqanwanpas casarakunanpaq, ichaqa Señorpi iñiqllawanmi kanan. 40  Ichaqa, noqaq piensasqayman jinaqa aswan kusisqan kanqa manaña wajmanta casarakunqachu chayqa, jinaspapas noqaqa yachanin Diospa espiritun noqapi kasqanta.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa qhariwan mana jayk’aq puñuq sipasmantan rimashan.
Griego rimaypiqa “espiritunpipas” ninmi.