Jehova Diospa testigonkunaqa enteron pachapim kachkaniku

Gabón

Gabón nacionmanta yachanaykipaq

  • Runakuna: 2.236.384
  • Diosmanta willakuqkuna: 4.509
  • Congregacionkuna: 60
  • Sapa Jehova Diospa testigonmi 514 runakunaman Diosmanta willakunan