Jehova Diospa testigonkunaqa enteron pachapim kachkaniku

Belice

  • Corozal, (Belice): Jehova Diospa testigonmi huk runaman bibliamanta yachachichkan

Belice nacionmanta yachanaykipaq

  • Runakuna: 398.000
  • Diosmanta willakuqkuna: 2.630
  • Congregacionkuna: 58
  • Sapa Jehova Diospa testigonmi 157 runakunaman Diosmanta willakunan