(Hebreos 10:24, 25)

 1. 1. Anchata kallpanchanakuspam

  Diosman sunqu kallasunchik.

  Sinchita kallpanchanakuspam

  hawkalla kawsakusunchik.

  Llapanchik kuyanakuspaqa

  tukuytam atipasunchik.

  Llapanchik kuska kallaspaqa

  harkasqam kawsakusunchik.

 2. 2. Llapan iñiqmasinchikkunam

  llakipi yanapawanchik.

  Llakisqa sunqu kasqanchiktam

  rimaykuspan kallpanchaykun.

  Chaynatam yanapanakusun

  kuskalla llamkaspanchikqa.

  Chaynatam qipiysinakusun

  llasaqña qipinchiktaqa.

 3. 3. Tukupay punchaw kasqanraykum

  aswanraq kuskalla kana.

  Hukmanña tiempo kasqanraykum

  aswanraq huñunakuna.

  Chaynapi huk sunqulla kaspa

  allinta takyananchikpaq.

  Chaynapi Diosman sunqu kaspa

  wiñaypaq kawsananchikpaq.