(1 Tesalonicenses 5:18)

 1. 1. Dioslláy sapa kutim “gracias” nikiku,

  achkita quwasqaykikumanta.

  “Gracias” nillaykikum mañakuspayku,

  qamllaman asuykusqaykumanta.

 2. 2. Dioslláy sunqumantam “gracias” nikiku

  churiki kayman hamusqanmanta.

  “Gracias” nillaykikum atiynikiwan,

  munayniki ruwasqaykumanta.

 3. 3. Dioslláy sapa kutim “gracias” nikiku

  qanmanta willakusqaykumanta.

  “Gracias” nillaykikum lliw ñakariyta,

  wiñaypaq chinkachinaykimanta.

(Qawariytaq Sal. 50:14; 95:2; 147:7; Col. 3:15).