QATIQNIN kayta munaq runatam Jesus kaynata nirqa: “Wasikiman rispayki aylluykikunaman willamuy llakipayasuspayki Señor Diospa imam rurasqanmanta”, nispa. Yaqapaschá paykunaqa kachkarqaku Galilea lamar qocha lawpi kaq Gadara sutiyoq llaqtapi. Jesuspa nisqanmi qawachiwanchik kayta yachasqanta: lliw runam allinpaq rikchakuqnin kaqkunata familianman willayta munan (Mar. 5:19).

Chayna kasqantaqa kunanpas hinallam qawanchik, wakin llaqtakunapiqa astawanraqmi chayqa sutillata qawakun. Chaymi pipas Jehova Diospa serviqnin rikuriruspanqa, iñiyninmanta ayllunkunaman willayta munan. Ichaqa, ¿imaynatam chayta ruwanan? ¿Imaynatam huk religionniyoq otaq Diospi mana creeq ayllunta yanapanman? Bibliam yanapawanchik imaynata ruwanapaq.

“MESIASTAM TARIRAMUNIKU”

Punta pachak watapim Andres puntata yacharurqa Jesus Mesias kasqanmanta. ¿Pimantaq kamas willaykurqa? “Puntata wawqen Simonta Andres maskaramuspanmi nirqa: ‘Mesiastam tariramuniku’ nispa. Mesiasqa Cristo ninanmi”. Chaymantañataqmi Jesusman Pedrota pusarqa, chaynapim paypas Jesuspa qatiqninña rikurirurqa (Juan 1:35-42).

Soqta wata qepamanmi Pedroqa Jope llaqtapi kachkaspan huk invitacionta chaskirqa soldadokunapa capitannin Corneliopa wasinman rinanpaq, payqa Cesarea llaqtapim yacharqa. ¿Pikunatam chayaruspan tarirurqa? Bibliam nin: “Chaypim Cornelio ayllunkunatawan kuyasqan amistadninkunata huñuruspan Pedrota suyachkasqa”, nispa. Chaynatam Cornelioqa ayllunkunata yanaparqa Pedrota uyarispanku kikinku tanteakunankupaq (Hech. 10:22-33).

¿Imatam yachachwan ayllunkuta Andres hinaspa Cornelio imayna qawasqankumanta?

 Manam mayqanninkupas familianku kikinkumanta Diosmanta yachanankutaqa saqerqakuchu. Andresqa wawqentam Jesusman pusaspan reqsichirqa, Cornelioñataqmi ayllunkunata huñururqa Pedrota uyarinankupaq. Ichaqa manam mayqenninkupas familiankutaqa hikutarqachu cristiano kanankupaqqa. ¿Imatam kayqa yachachiwanchik? ¿Imaynatam qatipakuchwan? Ichapas ayllunchikkunaman willachwan imallamantapas, Bibliamanta yachanankupaq imatapas ruwachwan otaq huk Testigokunatapas reqsichichwan. Ichaqa respetananchikmi imapas akllakuy munasqankuta hinaspapas manam haykapipas hikutananchikchu. Imayna yanapayta yachananchikpaq qawasunchik Alemania nacionmanta Jürgen hinaspa Petra sutiyoq casarasqakunamanta.

Petraqa Jehova Diospa testigonkunawan estudiaspanmi bautizakururqa. Qosanñataqmi karqa soldadokunapa capitannin, payqa manam qallariypiqa Petrapa tanteakusqantaqa munarqachu. Ichaqa tiempopa pasasqanman hinam cuentata qokururqa Testigokunaqa Bibliamanta cheqapta yachachisqankuta. Chaymi paypas Jehova Diosman qokuspan bautizakurqa, kunanñataqmi congregacionpi anciano. ¿Imatam pay nin huk religionniyoq aylluta Diospi iñinanpaq yanapanamanta?

Jürgenmi nin: “Ama llumpaytaqa hikutaychu iñinanpaq nitaq Bibliapa tukuy yachachikuyninkunamantapas willaruychu. Chaynata ruwaptikiqa astawanmi karunchakunqa. Allinmi kanman pisi-pisimanta Diosmanta willay. Yanapanmantaqmi wiñaymasin otaq pay hina imatapas gustaq iñiqkunata reqsichiypas. Chaynata ruwaptikiqa cheqapmantam uyariyta munanqa”, nispa.

“Ama llumpaytaqa hikutaychu iñinanpaq nitaq Bibliapa tukuy yachachikuyninkunamantapas willaruychu” (Jürgen)

Apostol Pedro hinaspa Corneliopa ayllunqa chayllam iñikurqaku. Punta pachak watapi huk runakunam ichaqa sasata tanteakurqaku.

JESUSPA WAWQE-PANINKUNAMANTA

Jesuspa achka ayllunkunam Diosmanta willakuptin iñikurqaku. Yaqachusmi apostol Santiago hinaspa Juanqa primonkuna karqaku, paykunapa maman Salomeyñataqmi kanman karqa tian. Payqa yaqapaschá karqa ‘achkallaña sapaq warmikunamanta’ huknin. Bibliapa nisqanman hinaqa “paykunam Jesustawan discipulonkunata kapuqninkuwan yanaparqaku” (Luc. 8:1-3).

Jesuspa wakin ayllunkunam ichaqa qallariypiqa mana paymanqa iñikurqakuchu. Huk kutipim, wata masninña Jesus bautizasqa kachkaptin achkallaña runakuna wasipi huñunakururqaku Jesusta uyarinankupaq. “Chayta yacharuspankum ayllunkunaqa pusamunankupaq rirqaku, paykunaqa nirqakum: ‘Locoyarunmi’”, nispa. Chaymanta qepamanñataqmi Jesuspa iskay wawqenkuna paywan rimarqaku mayman rinankumanta, paymi ichaqa mana chayllachu kutichirqa. ¿Imanasqa? ‘Jesuspi mana creesqankuraykum’ (Mar. 3:21, NM; Juan 7:5).

¿Imatam yachanchik ayllunkunawan Jesus imayna kasqanmanta? Payqa manam piñakurqachu wakinninku locoyarunmi niptinkupas. Wañukusqanmanta kawsariramuspanpas aylluntaqa kallpancharqam. Arí, wawqen Santiagomanmi rikuriykurqa. Chay rikuriykusqanchusmi Santiagotawan wakin wawqenkunata yanaparqa Jesus Mesias kasqanmanta mana iskayrayanankupaq. Paykunaqa apostolkuna hinaspa Diosman sonqo runakunawan kuskam Jerusalenpi kaq wasipa altosninpi karqaku. Chaypim Diospa chuya espiritunta chaskirqaku. Chaymanta qepamanñataqmi Santiagoqa Judas sutiyoq  wawqenpiwan kuska ancha allin llamkaykunata chaskirqaku (Hech. 1:12-14; 2:1-4; 1 Cor. 15:7).

WAKINKUQA UNAY TIEMPOTAM NECESITANKU

“Tukuytam atichwan pacienciakuspa, pacienciakuspa hinaspa astawan pacienciakuspa ruwaspaqa” (Roswitha)

Punta pachak watapi hinam kunanpas wakin ayllukunaqa unay tiempota necesitanku wiñay kawsayman apaq ñanta akllakunankupaq. Rimarisun Roswitha sutiyoq iñiqmasinchikmanta, payqa llumpay catolicam karqa, qosan 1978 watapi Jehova Diospa testigon hina bautizakuruptinqa. Catolica kasqanraykum qosanpa iñikusqanta qepancharurqa. Ichaqa tiempopa risqanman hinam imayna kaynin cambiarurqa. Cuentatam qokururqa Testigokunaqa cheqapta yachachisqankuta, chaymi 2003 watapi bautizakururqa. ¿Imataq yanaparurqa cambiananpaq? Qosanpa imayna kayninmi, payqa señoranta mana allinkunawan kutichinanmantaqa imayna piensasqanta cambiananpaqmi pacienciakurqa. ¿Imatam Roswithaqa nin? Paymi nin: “Tukuytam atichwan pacienciakuspa, pacienciakuspa hinaspa astawan pacienciakuspa ruwaspaqa”, nispa.

Monikam 1974 watapi bautizakururqa, iskay wawankunañataqmi chunka wata pasayta. Hans sutiyoq qosanqa manam haykapipas harkakuqchu, ichaqa chayraqmi 2006 watapi bautizakururqa. ¿Imatam paykunaqa ninku? Paykunam ninku: “Hinalla Jehova Diosman sonqo kay, amataq imaraykupas iñiynikitaqa qepanchaychu”, nispa. Hanstaqa yanaparqataqmi familian kuyakuyninkuta qawachisqankupas. Paykunaqa manam iskayrayarqakuchu haykapipas Testigo kananmantaqa.

KAWSACHIKUQ YAKUWAN YANAPACHIKUSQANKUMANTA

Huk kutipim Jesusqa Diospa cheqap willakuyninkunata tupachirqa wiñay kawsayta qokuq yakuwan (Juan 4:13, 14). Familianchikkuna chay yaku tomanankutam munanchik. Ichaqa manam munanchikchu hikutaspa qeqepanankukama tomarachiytaqa. Sumaqllata tomayninkuqa otaq qeqeparuyninkuqa kanqa imayna yachachisqanchikmantam. Bibliaqa ninmi ‘allin kawsaq runaqa contestananpaq sumaqta piensasqanmanta’. Nintaqmi: “Allin yachayniyoq runaqa yachanmi imaynam rimayta. Chayna rimasqanwanmi pitapas convencechin allinta”, nispa. ¿Imaynatam kay nisqankunata kasukuchwan? (Prov. 15:28; 16:23.)

Iñisqanmanta qosan yachananta munaq cristianaqa ‘sumaqta contestananpaqmi piensan’, huk rimaypiqa imatapas ninanpaqmi allinta tantean hinaspapas manam chayllachu imatapas nirun. Manataqmi haykapipas qosanmanta aswan yachayniyoq kasqanpaqqa hapikunanchu. Chaynapim imapas nisqankuna kallpanchanqa hinaspa hawkayay kananpaq yanapakunqa. Yachaywan rimananpaqqa casada cristianaqa tapukunanmi: “¿Haykapitaq qosayqa rimapayanaypaq hina tarikun? ¿Imamantam rimayta munan? ¿Imamantam sapa kuti leen? ¿Astawanchu leen yachaysapa runakunapa tukuy ruwasqankumanta, gobiernokunamanta icha pukllaykunamantachu? ¿Imatam ruwayman mana hukmanyachispalla Bibliamanta yachayta munananpaq?”, nispa.

Manaraq Testigo kaq ayllunchikkuna Diospi iñinankupaqqa manam pisi-pisimanta Diosmanta willayllachu. Aswanqa ñoqanchikpas tukuy nisqanchikman hinam kawsananchik.

ALLIN KAWSAKUYNINCHIK

Qallariyninpi rimamusqanchik Jürgenmi nin: “Rimasqaykiman hina kawsaspayá Bibliapa lliw yachachikuyninkunata kawsakuynikipi kasukuy. Chaynata ruwaptikim mana iñiq aylluykiqa cheqap kasqanmanta allinta musyakunqa mana chaylla reqsikuspanpas”, nispa. Señoranmanta kimsa chunka wata pasaytaña bautizakuq Hanspas kaynatam nin: “Qatipakunapaq hinam imayna kayninchikqa kanan. Chaynapim mana Testigo kaq ayllunchikkunaqa qawanqaku cheqapman hina kawsakuyninchik allin kasqanta”, nispa. Ayllunchikkunaqa musyakunankum wakin runakunamantaqa allin kawsakusqanchikta.

“Qatipakunapaq hinam imayna kayninchikqa kanan. Chaynapim mana Testigo kaq ayllunchikkunaqa qawanqaku cheqapman hina kawsakuyninchik allin kasqanta” (Hans)

Apostol Pedrom allin consejokunata qorqa mana iñiq qosayoq cristianakunaman, nirqam: “Warmikuna, qamkunapas qosaykichiktayá kasuychik, chaynapim Diospa palabranpi mana iñiq qosakunapas mana rimapayachkasqalla allin kawsasqaykichikwan iñikunqaku. Respetowan allin kawsasqaykichikta qawaspam iñikunqaku. Qamkunapa sumaq kaynikichikqa kachun amayá hawallaykichikpichu, chukchaykichik ñaqchapakuyllapichu nitaq qorimanta alhajakunawan churakuyllapichu nitaq fino pachawan churakuyllapichu. Suma-sumaq kaynikichikqa sonqoykichikmantayá lloqsimuchun,  chayna hawkalla kawsakuspam sumaqllaña espirituyoq kankichik, chayna kawsakuyqa mana tukuq kasqanraykum Diospa allin qawasqan”, nispa (1 Ped. 3:1-4).

Pedrom nirqa cristianakunapa allin kawsakusqankuwan qosanku iñikuy atinankumanta. Chayna nisqanta kasukuspanmi Christa sutiyoq cristiana 1972 watapi bautizakusqanmantaraq qosan iñikunanpaq kallpanchakurqa. Qosanqa Testigokunawanmi estudiarqa, ichaqa manaraqmi Jehova Diosta servinanpaqqa tanteakunchu. Wakin huñunakuykunamanpas rispanmi chaypi kaqkunawan parlarin, iñiqkunapas manam hikutankuchu. ¿Imatam Christaqa ruwan qosan iñinanpaq?

Paymi nin: “Manam haykapipas Jehova Dios kasukuytaqa saqesaqchu. Chaymantapas, ‘mana rimapayachkaspallam’ allin kawsakuyniywan qosayta yanapayta munani. Bibliapa contranpi mana kaptinqa tukuy atisqaytam ruwani munasqanta ruwanaypaq. Manataqmi harkakunichu ima akllakusqantapas, Jehova Diospa makinpim tukuy imata saqeni”, nispa.

Christapa imayna kasqanmi qawachiwanchik entiendeq kayqa ancha allin kasqanta. Huñunakuykunaman rispanpas hinaspa Diosmanta willakuq rispanpas qosantaqa entiendenmi. Reqsikuntaqmi qosanpaq tiempochakunanta, kuyakuynin qawachinanta hinaspa atiendenantapas. Llapanchikmi mana Testigo kaq ayllunchikkunawanqa entiendeq kananchik. Bibliapa nisqanman hinaqa ‘tukuy imapaqmi tiempo’ kan. Chaymi mana iñiq ayllunchikkunawan kuska kanapaq tiempochakunanchik, astawanraqmi mana iñiq qosanchikwanqa otaq señoranchikwanqa. Paykunawan kuska kaptinchikmi allin rimanakuy kanqa, chayna ruwayqa ancha allinmi qepanchasqa hinaspa sapallanku hina mana tarikunankupaq (Ecl. 3:1).

AMA HUKMANYASUNCHU

Holger iñiqmasinchikmi nin: “Familianchikkunaqa yachanankum kuyasqanchiktawan paykunapaq Diosta mañakusqanchikta”, nispa. Paypa taytanmi bautizakurqa familiankunamanta iskay chunka wata pasaytaña. Christapas ninmi: “Hinallam suyasaq qosay iñikuq kaspan Jehova Diosta servinantaqa”, nispa. Mana Testigo kaq familianchikkuna Jehova Diospa serviqnin kanankumantaqa manam haykapipas iskayrayanachu. Amayá hukmanyasunchu.

Ayllunchikkunawanqa allintam apanakunanchik, yanapananchiktaqmi Bibliapa cheqap yachachikuyninkunata yachaspanku iñikunankupaq. Chaypaqqa haykapipas humilde kasun hinaspa respetasun (1 Ped. 3:15).