Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

 VIDANMANTA

Jehova Diosta kasukuspaymi achka bendicionkunata chaskirqan

Jehova Diosta kasukuspaymi achka bendicionkunata chaskirqan

Taytaymi nirqa: “¡Allintamá Noeypa ruwasqanqa yachachiwanchik! Payqa Jehova Diostam kasukurqa hinaspapas familiantam kuyarqa, buqueman yaykusqankuraykutaqmi Sinchi parapi mana wañurqakuchu”, nispa.

TAYTAYPA kayna nisqantam sapa kuti yuyarini, payqa humilde hinaspa llamkaq runam karqa. Chaymantapas allin ruwaytam kuyarqa, chaymi 1953 watapi Bibliapa willakuyninta uyariykusqanmantapacha estudiayta qallaykurqa. Chaymantapacham, tukuyta ruwarqa churinkunaman yachasqankunata yachachiwanankupaq. Mamayñataqmi qallariypiqa sasachakurqa catolica religionninta saqeyta, ichaqa pisi-pisimantam cheqap yachachikuykuna sonqonman chayarurqa.

Tayta-mamayqa sasachakurqakum Bibliamanta yachachiwanankupaq, mamayqa manam anchatachu leeyta yachaq, taytayñataqmi tukuy punchaw chakrapi llamkaq. Wakinpiqa llumpay pisipasqa kasqanraykum Bibliamanta yachachiwaspanku puñuywan aysachikuq. Kallpanchakusqanmi ichaqa mana yanqapaqchu karqa. Llapallankumanta piwi kasqayraykum tayta-mamayta yanapaq kani ñañaytawan iskay turiykunata yachachiypi. Taytaypa yuyarichiwasqankuman hinam sapa kuti rimaq kaniku familianta Noey ancha kuyasqanmanta hinaspa chayna kasqanta Diosta kasukuspan qawachisqanmanta. ¡Anchatamá Noeypa vidanmanta uyariyta munaq kani! Pisi tiempollamantam Roseto degli Abruzzi (Italia) law congregacionpi familiaywan huñunakuyta qallaykurqaniku, chay llaqtaqa Adriático nisqa lamar qochapa patanpim kachkan.

1955 watapim 11 watallaypiraq kachkaspay mamaywan chayllaraq rirqaniku Roma llaqtapi apakuq asambleaman. Chaypaqqa orqokunata pasaspaykum illarqaniku. Chaymantapacham anchata chanincharqani lliw asambleakunata.

Qatiqnin watallapim bautizakururqani hinaspam pisi tiempollamanta precursora karqani. Chaymantañataq 17 wataypi kachkaptiy Latina llaqtapi precursora especial kanaypaq niwarqaku. Chayqa Roma llaqtapa sur lawninpim karqa, wasiymantañataq 300 kilometropi. Chay llaqtaqa chayllaraqmi rikurirurqa, chaymi mana repararqakuchu runakuna pimantapas ima ninankumanta. Predicaqmasiywan achka qellqakunata runakunaman saqespayku anchata kusikuptiykupas, ñoqaqa warmallaraq kaspaymi llumpayta familiaymanta llakikuq kani. Chayna kaptinpas, kamachiwasqankutam kasukuyta munarqani.

Casarakusqayku punchaw

 Chaymantañataqmi Milán llaqtaman rinaypaq kamachiwarqaku, chaypim yanapakunay karqa “Buenas Nuevas Eternas” sutiyoq Huklaw Nacionniyoqkunapaqwan Asamblea apakunanpaq, chayqa karqa 1963 watapim. Chaypim achka iñiqmasiykunawan llamkarqaniku. Huk kaqninmi karqa Paolo Piccioli, payqa Florencia llaqtamantam hamurqa. Iskay kaq punchaw asambleapim payqa soltero kaymanta allin discursota qorqa. Chaymi piensarqani: “Kay turiyqa manam haykapipas casarakunqachu”, nispay. Ichaqa cartanakuytam qallaykurqaniku hinaspam musyakurqaniku imapas haypay munasqaykupi, Jehova Dios kuyayniykupi hinaspa payta kasukuy munasqaykupipas yaqa chaynalla kasqaykuta. Chaymi 1965 watapi casarakurqaniku.

SACERDOTEKUNAWAN SASACHAKUYKUNA

Florencia llaqtapiqa 10 watam precursora regular karqani. Anchatam kusichiwaqku congregacionkuna yapakusqanta qawasqaykuqa. Astawanmi mozo-sipaskunapa iñiyninkupi ñawparisqankuqa, paykunawanmi Bibliamanta parlarispayku otaq pukllaspayku qosaywan kuska kusirikuq kaniku. Anchatam qosay Paolota gustaq paykunawan pelotapi pukllayta. Arí, qosaywan wasiypi kuska kayta munaspaypas, musyakurqanitaqmi chay mozo-sipaskunawan congregacionpi iñiqmasinkuna paymanta necesitasqankuta.

Kusikunim chay watakunapi achka runakunaman Bibliawan estudio qosqaymanta yuyarispay. Huk kaqninmi karqa Adriana sutiyoq, paymi yachasqankunamanta iskay familiakunaman willaykurqa. Paykunañataqmi huk sacerdoteman nirqaku huñunakuspayku kimsa dioskuna hukllapi kasqanmantawan almamanta parlarinaykupaq. Chay huñunakuymanmi reqsisqa kimsa sacerdotekuna hamurqaku, Bibliamanta estudiachisqayku runakunam ichaqa musyakururqaku pantayta hinaspa Bibliawan mana tupaqta yachachisqankumanta. Chay huñunakuymanta qepamanmi chay familiakunamanta 15 runakuna Testigokunaña rikurirurqaku.

Kunan tiempopi imayna predicasqaykuqa manam chaynallachu. Chay watakunapim Paoloqa achka kutipi sacerdotekunawan rimarqa, chaymi “allin yachachiq” rikurirurqa. Huk kutipim achka runakunapa qayllanpi paykunawan Bibliamanta rimarqa. Hinaptinmi chaylla musyakururqaniku chay huñunakuy imayna kananpaq sacerdotekuna tantearusqankumanta, chaymi wakin runakuna pantachinankupaq hina tapukuykunata ruwarqaku. Ichaqa parlarichkaptinkum chaypi huk kaqnin runa tapurqa sichu religionwan politica chaqrukusqanku allin kasqanmanta. Chaymi sacerdotekunaqa ima niytapas atirqakuchu. Hinaptinmi qonqaymanta achki pasakurqa chaymi nirqaku chay huñunakuy yapapiña apakunanpaq. Watakuna pasaytam yacharurqaniku  sacerdotekunapa munasqanman hina chay huñunakuy mana lloqsiptin achkita wañurachimunankupaq tantearusqankumanta.

DIOSPA LLAQTANPI MOSOQ LLAMKAYNIYKU

Paolowan 10 wataña casarasqa kachkaptiykum tapuwarqaku congregacionkunata watukuq kanaykupaq sichu atisqaykumanta. Paolopa allin llamkaynin kasqanraykum sasaniraq karqa chaypaq tanteayniyku. Ichaqa Diosta mañakuspayku hinaspa chaypi yuyaymanaspaykum chay llamkayta chaskirqaniku. Kusikuypaqmi karqa samachiwaqniyku familiakunawan kasqaykuqa. Yaqa llapanpim paykunawan tutanpi Bibliamanta estudiaq kaniku, chaymantañataqmi Paoloqa warmankuta tareankupi yanapaq astawanraqmi matematicapi. Qosaytaqa leeymi anchata gustaq, hinaspanmi sumaq yachachikuykuna tarisqanta willawaqku. Yaqa llapanpim lunes punchawta mana ancha Testigokunapa kasqanpi predicaq kaniku, hinaspapas runakunatam invitaq kaniku chay tutapi huñunakuyman hamunankupaq.

Mozo-sipaskunawan kaymi anchata gustawaqku, Paolotañataqmi gustaq paykunawan pelota pukllay

Congregacionkunata watukuypi iskay watallaraq kachkaptiykum Roma Betel wasipi llamkanaykupaq invitawarqaku. Paoloqa sasachakuykunata allichaypim abogado hina llamkarqa, ñoqañataqmi qellqakunata apachinapaq llamkaypi. Sasaniraqmi karqa chaypi amañayqa, ichaqa kasukunaykupaqmi tanteakurqaniku. Kusikunapaqmi karqa Betelpi kaqkuna hinaspa Italiapi Testigokuna astawan yapakusqanta qawayqa. Chaymantapas, chay watakunapim Jehova Diospa testigonkunaqa Italia autoridadkunapa reqsisqan karqaku. Anchatamá kusikurqaniku Betel wasipi servispayku.

Betel wasipi llamkayninmi Paolotaqa anchata gustaq.

1980 watakunapim Betelpi llamkachkaptiyku Italiapi runakunapa reqsisqan huk sasachakuy karqa. Warmi-qari Testigotam tumparqaku warmi warmachan wañurachisqankumanta, paykunaqa manam saqerqakuchu yawarta churanankupaq. Chayna tumpasqankuqa yanqam karqa. Chay warmachaqa yawarninpi huk onqoywanmi wañukurqa, chay onqoywanmi achka runakuna chay lawpi kanku. Achkam Betelpi kaqkuna yanapakurqaku chay iñiqmasinchikkunapa abogadonkunawan. Huk tratadopiwan ¡Rikchariy! qellqapim runakunaman qawachirqa imayna chay kasqanmanta hinaspa yawarmanta Biblia ima nisqanmantapas. Chay killakunapim Paoloqa 16 horakunata llamkaq, ñoqañataqmi tukuy atisqayta ruwaq kani yanapanaypaq.

KAQMANTAM VIDAYKUQA CAMBIARURQA

20 wataña casarasqa kachkaptiykum mana piensasqayku pasakurqa. Paoloqa 49 watanpim kachkarqa, ñoqañataqmi 41 wataypi. Chaypim niykurqani wiksayoq kasqaymanta piensasqayta. Chay punchawpim payqa cuadernonpi kaynata qellqarqa: “Diosta mañakunapaq: cheqap kaptinqa yanapawayku tukuy tiempoykuwan hinalla servinaykupaq,  iñiyniykupi allin takyasqa kanaykupaq hinaspa allin tayta-mama kanaykupaq. Astawanraq yanapaykuway 30 pasaq watakunapi tukuy yachachisqayta pisichallatapas ruwayman churanaypaq”, nispa. Qawasqayman hinaqa, chay mañakusqantam Jehova Dios uyariykurqa chaynataq ñoqapatapas.

Ilaria sutiyoq wawachaykupa nacesqanqa vidaykutam cambiarurqa. Wakinpiqa hukmanyarurqanikum, chaymi piensarqaniku Proverbios 24:10 nisqanpi, chaypim nin: “Sasachakusqayki punchawpi hukmanyaruspaqa pisi kallpayoqñam rikurirunki qamqa”, nispa. Ichaqa sapa kutim iskayniyku kallpanchanakuq kaniku.

Ilariaqa mana iskayrayaspanmi nin tukuy tiemponkuwan Diosta serviq cristianokunawan uywasqa kasqanrayku ancha kusisqa tarikusqanmanta. Manam haykapipas saqesqa hinaqa tarikurqachu hinaspapas kuyasqa chaynataq waqaychasqam sientekurqa. Ñoqam tukuy punchaw cuidaq kani, Paoloñataqmi tutapi kutimuspan paywan pukllaq hinaspa tareankunapi yanapaq. Chaynatam ruwaq achka llamkayniyoq kaspanpas, wakinpiqa 2 otaq 3 hora madrugawkamam qepaq. Ilariaqa sapa kutim niq: “Taytayqa aswan allin amistadniymi”, nispa.

Arí, Diospa llaqtanpi hinalla kananpaqqa sapa kutim kallpanchakuq kaniku, wakinpiqa corregirqanikum. Huk kutipim warmamasinwan pukllachkaspan mana allinta portakururqa. Chaymi Bibliawan qawachirqaniku chay ruwasqan mana allin kasqanmanta, hinaptinmi qayllaykupi chay warmachata pampachaykunanpaq ninan karqa.

Payqa anchatam agradecekun tayta-maman Dios serviyninkuta ancha chaninchasqankumanta. Kunanqa casarasqa kaspanmi sutillata musyakun Diosta kasukuyqa ancha allin kasqanmanta.

LLAKIPIPAS DIOSTA KASUKUYQA ALLINPUNIM

2008 watapim Paolo yacharurqa cancer onqoywan kasqanmanta. Qallariypiqa allinyarunanpaq hinam karqa, payñataqmi anchata kallpanchawaq. Allinta hampichikunanpaqmi doctorkunata maskaq kaniku. Unaytataqmi Ilariawan ñoqaqa Jehova Diosta mañakuq kaniku chaynapi imaña pasakuptinpas atipanaykupaq. Ichaqa 2010 watapim wañukurqa, chayqa llumpay llakikunapaqmi karqa. Hukmanyaspaymi qawarqani kallpayoq runa pisi-pisimanta imayna eqoyasqanta. Chaywanpas, anchatam kallpanchawan pasaq 45 watakunapi Dios servisqaykumanta yuyarisqay. Jehova Diostam tukuy sonqoykuwan servirqaniku hinaspapas ruwasqaykuqa manam yanqapaqchu kanqa. Anchatam munani Juan 5:28, 29 nisqanman hina Paolo kawsarimuptin chaskiyta.

“Warmacha hinam sonqoypiqa hinallaraq anchata gustawan Noeypa vidanmanta willakuyqa. Jehova Diostaqa hinallamá kasukusaq imataña mañawaptinpas”

Kunankamam sonqoypiqa warmachakunata hina anchata gustawan Noeypa vidanmanta willakuyqa. Jehova Diostaqa hinallamá kasukusaq imataña mañawaptinpas. Manamá ima ñakariywanpas otaq llakikuywanpas Jehova Diospa bendicionninkunataqa tupachichwanchu. Vidaypim qawarqani Jehova Diosta kasukuyqa mana yanqapaq kasqanmanta.