MATEO 27:15-17, 20-30 MARCOS 15:6-19 LUCAS 23:18-25 JUAN 18:39–19:5

  • PILATOM JESUSTA KACHARIYTA MUNARQA

  • JUDIOKUNAM BARRABASTA KACHARINANTA MUNARQAKU

  • JESUSMANTAM ASIKURQAKU HINASPAM MAQARQAKU

Pilatoqa Jesusta wañuchiy munaq runakunatam nirqaña: “Manam tumpasqaykichikman hinaqa ima faltantapas tarinichu. Herodespas manamá imatapas tarimurqachu”, nispa (Lucas 23:14, 15). Jesusta kachariyta munaspanmi kaynatawan nirqa: “Yachasqaykichikman hinaqa pascua fiestapim presochasqa runata ñuqa kacharipuykichik. Chaynaqa, ¿munankichikchu judiokunapa kamachiqninta kacharinayta?”, nispa (Juan 18:39).

Pilatoqa yacharqam Barrabas sutiyuq runa carcelpi kasqanta, Barrabasqa gobiernopa contranpi hatariq hinaspa runa wañuchiq suwam karqa. Chaymi Pilatoqa runakunata tapurqa: “¿Pita kacharinaytataq munankichik: Barrabastachu icha Cristowan sutichasqa Jesustachu?”, nispa. Runakunañataqmi riqsisqa sacerdotekuna umacharuptinku nirqaku Barrabasta kacharinanpaq. Pilatom ichaqa kaqmanta hina chayllata tapurqa. Runakunañataqmi nirqaku: “Barrabasta”, nispa (Mateo 27:17, 21).

Chaywan hukmanyaruspanmi Pilatoqa nirqa: “Hinaptinqa, ¿imatataq ruwasaq Cristowan sutichasqa Jesustaqa?”, nispa. Chaymi llapallanku nirqaku: “¡Qirupiyá wañuchun!”, nispa (Mateo 27:22). Paykunaqa mana huchayuq runa wañunantam munarqaku. Pilatoñataqmi nirqa: “¿Imanasqa? ¿Ima mana allintataq kay runaqa ruwarun? Ñuqaqa manam imatapas tarinichu wañunanpaq hinaqa, chaymi castigaruspay kachaykusaq”, nispa (Lucas 23:22).

Kacharinanpaq Pilato tukuyta nichkaptinpas runakunaqa hinallam nirqaku: “¡Qirupiyá wañuchun!”, nispa (Mateo 27:23). Paykunaqa religionkunapi punta apaqkuna umachaptinmi Jesus wañuchiytaqa munarqaku. Jesusqa manam runa wañuchiqchu nitaq mana allin ruwaqchu karqa. Chay runakunaqa pichqa punchaw ñawpaqllatam kamachiqninkuta hina Jerusalenpi chaskirqaku. Manam yachanchikchu Jesuspa qatiqninkuna chay runakunawan kuska kasqankumantaqa. Chaypi kaspankuqa mana pipas riqsirunankupaqchá upallalla karqaku.

Ima ruwaytapas mana atispanmi hinaspa runakuna astawan piñakusqankuta qawaspanmi Pilatoqa paykunapa qayllanpi makinta mayllakurqa, hinaspanmi nirqa: “Kay runapa yawarninmantaqa mana huchayuqmi kani. Qamkunachá yachakunkichik imam ruwasqaykichikmantaqa”, nispa. Chaywanpas runakunaqa Jesus wañuchiyta hinalla munaspam nirqaku: “Paypa wañusqanmantaqa ñuqaykuwan churiykum huchayuq kasaqku”, nispanku (Mateo 27:24, 25).

Jesus mana huchayuq kasqanta yachachkaspanpas Pilatoqa runakunapa munasqanta ruwaspanmi Barrabasta kachaykurqa, Jesustañataqmi pachanta chustuykachispan azotechirqa.

 Jesusta nisyuta maqaparuspankum soldadokunaqa palacio ukuman pusarqaku. Chaymantañataqmi llapallan soldadokuna huñunakuruspa Jesusta astawanraq maqarqaku. Kichkamanta coronata simparuspankum umanman churarurqaku. Alliq makinmanñataqmi suqusta hapiykachirqaku, capaykachirqakutaqmi pukay-pukay hatun telawanpas, hinaspam asikuspanku nirqaku: “¡Rimaykullaykiku judiokunapa kamachiqnin!”, nispa (Mateo 27:28, 29). Chaymantapas tuqaspam laqichurqaku. Hapichisqanku suquswanñataqmi umanpi waqtarqaku, hinaptinmi kichkamanta churasqanku coronaqa umanpi astawan tiparqa.

Jesusqa imanaptinkupas mana hukmanyaspanmi hawkalla karqa, chayta qawaspanmi Pilatoqa uyarayarurqaraq. Payqa kaqllamantam Jesusta kachariyta munarqa, chaymi runakunata nirqa: “¡Qawaychik! Kay runatam lluqsichimuchkani ima mana allintapas paypi mana tarisqayta yachanaykichikpaq”, nispa. Pilatoqa piensarqapaschá maqapasqata hinaspa yawarnin sutuqta qawaspanku kachaykunanpaq runakuna ninankuta. Chaymantam runakunapa qayllanpi Jesus sayachkaptin Pilato nirqa: “¡Kayqaya kay runaqa!”, nispa (Juan 19:4, 5).

Chayna maqapasqaña kaspanpas hinaspa yawarnin sutuptinpas Jesusqa mana hukmanyaspanmi qari-qari allinta takyarqa. Chayta qawaspanmi Pilatoqa rimaspanpas llakipayasqanta hinaspa respetasqanta qawachirqa.