MATEO 28:3-15 MARCOS 16:5-8 LUCAS 24:4-12 JUAN 20:2-18

  • JESUSQA KAWSARIRURQAM

  • JESUSPA SEPULTURANPI IMAKUNA PASASQANMANTA

  • JESUSMI PAYPI IÑIQ WARMIKUNAMAN RIKURIYKURQA

Sepulturaman riq warmikunaqa manam ima niytapas atirqakuchu Jesuspa ayanta manaña tarispanku. Chaymi Maria Magdalenaqa kallpaylla rirqa “Simon Pedroman hinaspa Jesuspa kuyasqan” Juanman willaq (Juan 20:2). Wakin warmikunañataqmi qiparuspanku huk angelta rikururqaku. Sepultura ukupipas ‘yuraq pachayuq’ huk angelmi kachkarqa (Marcos 16:5).

Huknin angelmi chay warmikunaman nirqa: ‘Ama manchakuychikchu, yachanim qirupi wañuchisqa Jesusta maskasqaykichikta. Payqa manam kaypiñachu, nisqanman hinam kawsarirunña. Hamuspayá qawaykuychik maypi churasqankuta. Chaynaqa utqayman rispaykichikyá qatiqninkunaman willamuychik, payqa Galileamanmi ñawpachkan’, nispa (Mateo 28:5-7). Chaymi chay warmikunaqa kusisqallaña Jesuspa qatiqninkunaman willaq rirqaku (Mateo 28:8).

Maria Magdalenañataqmi chayarurqaña Pedropa hinaspa Juanpa kasqanman. Pisipasqallañam nirqa: “Señortam sepulturamanta hurqurusqaku, manam yachanikuchu mayman churarusqankuta”, nispa (Juan 20:2). Chaymi Pedrowan Juanqa kallpaylla pasarqaku. Juanqa puntatam chayarurqa, ichaqa sepulturaman mana yaykuspanmi telakunallata qawarqa.

Pedrom ichaqa chayaruspan chaylla yaykururqa, ichaqa paypas linomanta telakunatawan Jesuspa umanta tapasqanku telakunallatam rikurqa. Chaynapim Juanpas chayraq sepulturaman yaykuruspan chayraq creerqa Mariapa willasqanta. Ichaqa kawsarimunanmanta Jesus willakuchkaptinpas manaraqmi cuentata qukurqakuchu kawsarirusqanmantaqa (Mateo 16:21). Chaymi hukmanyasqallaña kutikurqaku. Maria Magdalenam ichaqa sepulturaman kutiruspan chaypi qiparqa.

Chaykamaqa wakin warmikunam kallpaylla  rirqaku Jesuspa kawsarirusqanmanta qatiqninkunaman willaq. Chayna richkaptinkum Jesus rikuriykuspan nirqa: “Rimaykullaykichik”, nispa. Paykunañataqmi ñawpaqninpi qunqurakurqaku. Jesusñataqmi nirqa: “Ama manchakuychikchu, rispaykichikyá wawqiykunaman willamuychik Galileaman rinankupaq, chaypim rikuwanqaku”, nispa (Mateo 28:9, 10).

Chaykuna manaraq pasachkaptinmi allpa kuyurqa hinaspa angelkunapas sepulturapi rikurirurqa, chaymi sepultura cuidaqkunaqa mancharikuspanku ‘wañusqa hinaña rikurirurqaku’. Ichaqa yuyayninku kutiruptinmi llaqtaman rispanku riqsisqa sacerdotekunaman willarqaku. Chaymi llaqtapi autoridadkunata tapuspanku riqsisqa sacerdotekunaqa tantearurqaku chay cuidaqkunaman qullqita qunankupaq, chaynapi llullakuspa “puñuchkaptiykum qatiqninkuna tuta hamuruspanku suwarusqaku” ninankupaq (Mateo 28:3, 4, 11, 13).

Cuidachkaspanku Romamanta kaq soldadokuna puñuruptinkuqa wañuchiqkum. Chaymi sacerdotekunaqa chay cuidaq soldadokunata nirqaku: ‘Llullakusqaykichikmanta gobernador yacharuptinqa ñuqaykum paywan rimasaqku’, nispa (Mateo 28:14). Chaymi soldadokunaqa qullqita chaskikuykuspanku sacerdotekunapa yachachisqankuman hina willakurqaku. Judiokunañataqmi willakachakurqaku Jesuspa ayantaqa qatiqninkuna suwarusqankumanta.

Maria Magdalenaqa sepulturapa waqtanpim hinalla waqachkarqa. Sepultura ukuta qawaykuspanmi rikururqa yuraq pachayuq iskay angelkunata. Chay angelkunam nirqaku: “Mamáy, ¿imanasqataq waqachkanki?”, nispa. Mariañataqmi nirqa: “Señorniytam hurqurusqaku, manam yachanichu mayman churarusqankutapas”, nispa. Muyuriykuspanñataqmi huk runatawan rikururqa. Paypas Mariatam nirqa: “Mamáy, ¿imanasqataq waqachkanki? ¿Pitataq maskachkanki?”, nispa. Mariañataqmi huerta cuidaq kasqanta piensaspan nirqa: “Señor, qam aparuspaykiqa niykuwayá mayman churaramusqaykita hinaptinmi rispay hurquramusaq”, nispa (Juan 20:13-15).

Chay runaqa Jesusmi karqa, Mariaqa manam musyarqachu pay kasqantaqa. Ichaqa “¡Maria!” niykuptinmi chayraq musyarurqa Jesus kasqanta. Chaymi kusisqallaña nirqa: “¡Rabboni!”, nispa. Chayqa “yachachikuq” ninanmi. Chaymantam Mariaqa Jesusman hapipakururqa hanaq pachaman chaylla pasakunanta piensaspan. Jesusñataqmi nirqa: “Ama hapipakuwaychu, ñuqaqariki manaraqmi taytayman riniraqchu, aswanqa wawqiykunaman rispayá kaynata nimuy: ‘Richkanim taytayman hinaspa qamkunapapas taytaykichikman, Diosniyman hinaspa qamkunapapas Diosnikichikman’”, nispa (Juan 20:16, 17).

Chaymi Mariaqa Jesuspa apostolninkunamanwan qatiqninkunaman willaq kallparqa, paykunaqa huñunasqam kachkarqaku. Paykunamanqa wakin warmikunapas ima pasasqanmantam willarurqakuña. Mariapas nirqam: “¡Señortam rikuramuni!”, nispan. Willakurqataqmi Jesuspa nisqantapas (Juan 20:18). Paykunam ichaqa chay willakusqankuta yanqapaq hapirqaku (Lucas 24:11).