MATEO 14:1-12 MARCOS 6:14-29 LUCAS 9:7-9

  • HERODESMI KAMACHIRQA BAUTIZAQ JUANPA UMANTA QURUMUNANKUPAQ

Galilea lawpi Jesuspa apostolninkuna Diosmanta willakunankukamam bautizaq Juanqa yaqa iskay wataña presochasqa kachkarqa, payqa Diospa akllasqan runa chayamunanmantam willakurqa.

Herodesqa wawqin Filipopa warmin Herodiaswanmi casarakururqa, chaymi bautizaq Juanqa Herodesta mana allin ruwasqanmanta qaqcharqa. Herodesqa nirqam Moisespa kamachikuy chaskisqanman hina ruwasqanta, ichaqa Herodiaswanña casarakuruspanqa punta warminmanta rakikuruspanqa huchallikuchkarqam. Chayraykum Juan qaqchaptin Herodesqa piñakuruspan presocharachirqa, chaytaqa yaqachusmi ruwarqa Herodias hikutasqanrayku.

Runakunaqa yacharqakum Juanqa Diosmanta willakuq kasqanta, chayraykum Herodesqa chayta manchakuspan Juantaqa mana wañurachirqachu (Mateo 14:5). Herodiasmi ichaqa llumpayta chiqnisqanrayku wañurachiyta munarqa (Marcos 6:19). Chaymi Juanta wañuchinanpaq tukuyta ruwarqa.

32 kaq watapi pascua fiesta chayamunanpaqña kachkaptinmi, Herodesqa hatun fiestata ruwarqa santon kasqanrayku. Chay santonmanmi Herodesqa qayachirqa kamachiqkunata hinaspa Galilea lawpi ancha riqsisqa runakunata. Chaypi kachkaptinkum Herodiaspawan punta qarin Filipopa Salomey sutiyuq warmi warmanku tusurqa. Chayna tususqanqa chaypi kaqkunatam kusichirqa.

Herodespas entenadanpa tususqanwan kusikuspanmi nirqa: “Mañakuway imam munasqaykitapas, ñuqam qusqayki”, nispa. Hinaspam juraspanraq nirqa: “Imataña mañakuwaptikipas qusqaykim, kamachisqay llaqtakunapa partentapas”, nispa. Ichaqa manaraq mañakuchkaspanmi Salomeyqa mamanmanraq kaynata tapuq rirqa: “¿Imatataq mañakuyman?”, nispa (Marcos 6:22-24).

¡Chayraqmi Herodiaspaqa munasqanta ruwananpaq punchaw chayaramurqa! Chaymi manaña iskayrayaspan wawanta nirqa “bautizaq Juanpa umanta” mañakunanpaq. Sipasñataqmi Herodespa kasqanman chaylla kutispan nirqa: “Kunallan quykuway huk platopi bautizaq Juanpa umanta”, nispa (Marcos 6:24, 25).

Herodesqa hukmanyarurqam chayna mañakusqanwanqa. Ichaqa lliwpa qayllanpi juramentasqanraykum hinaspa pinqaypi mana qipananraykum chay sipaspa mañakusqanta ruwarqa. Chaymi huknin soldadonta carcelman kacharqa Juanpa umanta qururamunanpaq. Hinaptinmi chay soldadoqa bautizaq Juanpa umanta platopi aparamurqa, sipasñataqmi mamanman aparqa.

Juanpa qatiqninkunañataqmi chayta yacharuspanku Juanpa cuerponta maskaspa pampaq rirqaku, hinaspam Jesusman willarqaku.

Herodesqa manapas unaymantam uyarirurqa unquqkunata Jesus hampisqanta hinaspa demoniokunata qarqusqanta. Hinaspam mancharikuspan sunqunpi nikurqa: ‘Chay runaqa umanta qururachisqay Juanchiki kawsariramun’, nispa (Lucas 9:7). Chaymi Jesusta rikuykuyta munarqa pi kasqanta yachananpaq, manam willakusqanta uyarinanraykuchu.