¿SASACHAKUNKICHU Jehova Diosta servispayki?... Jesusqa nirqam sasachakuykuna kananmanta. Chaymi wañukunanpaqña kachkaspan nirqa: “Runakuna chiqnisuptikichikqa yachaychikyá qamkunamantapas ñawpaqtaraq ñuqata chiqniwasqankuta”, nispa (Juan 15:18).

Chay kutipim apostol Pedro hatun tukuspan Jesusta nirqa haykapipas mana saqirunanmanta. Jesusmi ichaqa nirqa: ‘Kunan tutam kimsa kutikama negawanki’, nispa. Chay nisqanman hinamá Pedroqa Jesusta negarurqa (Mateo 26:31-35, 69-75). ¿Imanasqataq negarurqa?... Pedropas wakin apostolkuna hina runakunata manchakusqanraykum.

¿Imanasqataq manchakurqaku?... Jesuspa nisqanta mana kasukusqankuraykum. ¿Imatataq Jesusqa nirqa? Chayta yachanapaqyá chay tuta Jesuspa imakuna ruwasqanmanta rimasun. Chaymanta yachayqa ñuqanchikpaqpas ancha allinmi kanqa.

Chay tutam llapanku mikuspa watan-watan ruwasqankuman hina pascua fiestata yuyarirqaku. Chaytaqa ruwaqku Egipto nacionmanta llaqtanta Jehova Diospa librasqanta yuyarinankupaqmi. Chaymanta qipallanmanmi Jesusqa apostolninkunawan kuska huk mikuytawanraq mikurqaku. Chaytam riqsinchik “señorpa cenan” nispa. Chaymantaqa qatiqnin yachachikuykunapim aswanraq rimasun. Mikuyta tukuruptinkuñataqmi Jesusqa apostolninkunata kallpancharqa, hinaspanmi sapa kuti huñunakunanku law Getsemani huertaman pusarqa.

 Chaypim Jesusqa wak lawniqman rispan taytanta mañakurqa. Pedrotapas Santiagotapas hinaspa Juantapas nirqam mañakunankupaq, ichaqa chayta mana ruwaspankum paykunaqa puñukurqaku. Kimsa kutikamam Jesusqa mañakuq rirqa, ichaqa sapa kutimusqanpim paykunataqa puñuchkaqllata tariq (Mateo 26:36-47). ¿Imanasqataq paykunapas rikchananku hinaspa mañakunanku karqa?... Chaymantayá rimasun.

¿Imanasqataq Pedrowan Santiagowan Juanqa rikchan-rikchanlla kananku karqa?

Judas sutiyuq Jesuspa huk kaqnin apostolninmi mana allin runa rikurirurqa. Payqa suwakuytam yacharurqa, hinaspapas Jesusta traicionananpaqmi tantearurqa. Chaymi Jesusta hapirunankupaq soldadokunata Getsemani huertaman pusarurqa. Judasqa yacharqam Jesusta chaypi tarinankumantaqa. Jesusñataqmi soldadokunata rikuruspan nirqa: “¿Pitataq maskachkankichik?”, nispa.

Paykunañataqmi nirqaku: “Nazaretmanta Jesustam”, nispa. Jesusñataqmi mana manchakuspan nirqa: “Ñuqam kani”, nispa. Hinaptinmi soldadokunaqa mancharikuspanku qipamanraq kutispa pampata ripurqaku. Jesusqa nirqaraqmi: “Ñuqata maskawaspaykichikqa paykunataqa saqiychikyá pasakunankupaq”, nispa (Juan 18:1-9).

Jesusta chay soldadokuna hapiruptinkuñataqmi apostolkunaqa kayman-chayman ayqikurqaku. Pedrowan Juanmi ichaqa karullanta Jesusta qatirqaku imapaq pusasqankuta yachanankupaq. Chaynapim Jesustaqa sacerdotekunapa jefen Caifaspa wasinman pusarurqaku. Juanñataqmi Caifaspa riqsisqan kasqanrayku chay wasiman yaykuruspan punkupi cuidaq sipasta ruegakurqa Pedrotapas yaykuykachinanpaq.

Chay wasipim achka sacerdotekuna huñunakuruspanku Jesusta wañuchinankupaq contranpi llulla rimaq runakunata maskarqaku.  Jesustaqa chaypi kaq runakunam laqichurqaku hinaspa takarqaku. Pedroñataqmi chayta karullamanta qawachkarqa.

Hinaptinmi punkunta yaykuchiqnin sipas Pedrota allinta qawaykuspan nirqa: ‘Qampas Jesuswanmi kachkarqanki’, nispa. Payñataqmi negakuspan nirqa: “¡Imamantachá rimankipas!”, nispan. Manapas unayllamantam huk sipaspas chaypi kaq runakunaman nirqa: ‘Kay runaqa Jesuswanmi kachkarqa’, nispa. Pedroñataqmi kaqlla negakurqa. Chaypi sayaq runakunapas nirqakum: “Qampas paykunawan kaqmi kachkanki”, nispa. Pedroñataqmi huktawan negakuspan nirqaraq: “Llullakuptiyqa Diosyá castigawachun”, nispan. Hinaptinmi Jesusqa muyuriykuspan Pedrota qawariykurqa (Mateo 26:57-75; Lucas 22:54-62; Juan 18:15-27).

¿Imanasqataq Pedroqa manchakuywan aysarachikuspan Jesus riqsisqanta negakurqa?

¿Imanasqataq Pedroqa llullakururqa?... Manchakusqanraykum. ¿Imanasqataq manchakurqa? ¿Imatataq Jesusqa ruwarqa mana manchakunanpaq?... Diostam yanapaykunanpaq mañakurqa.  Chayta ruwananpaq hinaspa rikchan-rikchanlla kananpaqmi Jesusqa kimsa kutikama Pedrotaqa nirqa. Ichaqa, ¿chaytachu Pedroqa ruwarqa?...

Manam, sapa kutispanmi Jesusqa puñukuchkaqllata Pedrotaqa tarirqa. Chaymi Jesusta presochasqankuta, laqichusqankuta hinaspa takasqankuta qawaspan llumpayta mancharikururqa. Ichaqa, ¿Jesusqa willakunmanñachu karqa runakuna chiqninankumanta?... Arí, chay mikusqanku tutam willakurqaña.

¿Ima sasachakuytaq Pedropa sasachakusqan hina kanman?

Ñuqanchikpas Pedropa sasachakuyninpi hinaqa rikuriruchwanmi.  Ichapas escuelaykipi mana allinta rimanmanku bandera mana saludaqkunamanta utaq mana santokuqkunamanta. Hinaptin huk kaqnin warma qanman muyurimuspa nisunkiman: “¿Qamqa manachus banderataqa saludankichu? ¿Manachus santokunkipaschu?”, nispa. Hinaptinqa, ¿manchakuspaykichu upallalla kawaq?... Utaq, ¿apostol Pedro hinachu negakuyta qallaykuwaq?...

Apostol Pedroqa llumpa-llumpaytam pesakurqa Jesus riqsisqanmanta negakuspanqa, chaymi aminankama hawaman lluqsispan waqallarqa. Ichaqa hinallamá Jehova Diospa serviqnin karqa (Lucas 22:32). Hinaptinqa, ¿imataq yanapawasun Pedro hina ama manchakunapaq?... ¿Imatataq Pedroqa mana ruwarqachu? Payqa manam Diosta mañakurqachu nitaq rikchan-rikchanllachu karqa. Chaynaqa, ¿imatam ruwananchik?...

Jehova Diospa yanapakuynintam mañakunanchik. ¿Imatam Jehova Dios ruwarqa Jesuspas chayna yanapaykunanpaq mañakuptin?... Angelnintam kacharqa kallpanchaykunanpaq (Lucas 22:43). ¿Ñuqanchiktapas angelkunaqa yanapawachwanchu?... Bibliam nin: ‘Tayta Diospa angelninmi harkachkan Dioslla respetaqtaqa’, nispa (Salmo 34:7). Ichaqa manam mañayllachu-mañakunanchik. ¿Imatawanraqtaq ruwananchik?... Jesusqa nirqam rikchan-rikchanlla kanapaqpas. ¿Imata ruwaspataq rikchan-rikchanlla kachwan?...

Huñunakuykunapi yachachikuykunata sumaqta uyarispam, hinaspa biblia leesqanchikpi yuyaymanaspam. Chaynaqa, sapa kuti Jehova Diosta yanapawananchikpaq mañakuspa hinaspa rikchan-rikchanlla kaspaqa manam imatapas manchakusunchu. Chayqa yanapawasunmi ancha kusikuywan Jehova Diosmanta hinaspa churin Jesusmanta pimanpas willakunanchikpaq.

Hukkunata mana manchakuspa allin ruwaykunata hinalla ruwanapaqyá qawasun Proverbios 29:25; Jeremias 26:12-15, 20-24 hinaspa Juan 12:42, 43.