Kuyawaqninchik runakuna allinta ruwaptinkuqa paykuna hinam kayta munanchik. “Tayta Diosqariki mayna alli-allin Diosmi” nispam Bibliaqa nin (Salmo 25:8). Dioswan kuyachikunapaqqa allin ruwaq runam kananchik. Bibliam nin: “Diospa kuyasqan churinkunam kankichik, chaynaqa payman rikchakuqyá kaychik. Cristopa kuyawasqanchikman hinayá kuyanakuspa kawsaychik”, nispa (Efesios 5:1, 2). Jehova Diostam qatipakuchwan kaykunata ruwaspanchik:

Hukkunata yanapaspa. “Atispaqa lliwtayá yanapasun” (Galatas 6:10).

Allin llamkaq kaspa. ‘Pipas ñawpaqta suwa kaspaqa amañayá suwakuchunchu, aswanqa imatapas allinta ruwaspañayá llamkachun’ (Efesios 4:28).

 Cuerponchikpiwan kawsayninchikpi limpio kaspa. “Aychanchikpi hinaspa espiritunchikpi tukuy mana allinmantayá chuyanchakusun, Diosta manchakuspayá aswan-aswan payllapaqña sapaqchakusun” (2 Corintios 7:1).

Ayllunchikta kuyaspa. ‘Kikikichikta hinayá warmikichiktapas sapakama kuyaychik, warmiñataqyá qusanta respetachun. Churikuna, [...] tayta-mamaykichikta kasukuychik’ (Efesios 5:33–6:1).

Hukkunata kuyaspa. “Kuyanakunanchikmi kuyanakuyqa Diosmanta kasqanrayku” (1 Juan 4:7).

Nacionninchikpa kamachikuyninkunata kasukuspa. ‘Lliwchaykichikyá kasukuychik autoridadnikichikta [...]. Impuestota utaq prediosta qunaykichik kaptinqa quychikyá’ (Romanos 13:1, 7).