Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

 65 KAQ YACHACHIKUY

Llaqtanta Ester librasqanmanta

Llaqtanta Ester librasqanmanta

Esterqa Persia nacionpiñam yacharqa, Juda nacionninmanta aylluntawan kamachiq Nabucodonosor aparusqanrayku. Paytam primon Mardoqueo uywakurqa. Mardoqueoqa kamachiq Asueropa serviqninmi karqa.

Kamachiq Asuerom huk warmitaña kikinpaq maskachirqa, chaymi sumaq rikchayniyuq warmikunata huñumurqaku, chaypim Esterpas karqa. Chay warmikunamantam Asueroqa Esterta akllarurqa. Mardoqueoqa Estertam nirqa Juda nacionmanta kasqanta ama willakunanpaq.

Asuerom Aman sutiyuq runata jefe kananpaq churarurqa. Amanmi hatun tukuruspan ñawpaqninpi lliw runakuna qunqurakunankuta munarqa. Mardoqueo mana qunqurakuptinmi Amanqa llumpayta piñakururqa, hinaspapas Juda nacionniyuq kasqanta yacharuspam Mardoqueota llaqtamasinkunatawan wañuchiyta munarqa. Chaymi kamachiq Asuerota nirqa: “Judiokunaqa manam kasusunkichu. Llapankutayá wañuchisun”, nispa. Asueroñataqmi nirqa: “Qamñayá allinta tanteaykuspa ruway”, nispa. Chaymi Amanqa Adar sutiyuq killapa 13 punchawninpi judiokunata wañuchinankupaq kamachirqa. Tukuy chaykunatam Diosqa qawarqa.

Mardoqueoñataqmi Esterta nirqa Asuerowan rimananpaq. Esterñataqmi nirqa: “Mana qayachichkaptin asuykuqqa wañunmi. 30 punchawñam mana qayachiwanchu, ichaqa risaqmi. Sichum tawnanta haywariykuwaptinqa kawsasaqmi, sichum mana haywariykuwaptinqa wañusaqmi”, nispa.

Asuerowan rimaq riptinmi Esterman tawnanta haywariykuspan tapurqa: “¿Ima qunaytataq munanki?”, nispa.  Esterñataqmi nirqa: “Kunanyá convido ruwasqayman Aman serviqnikipiwan hamuychik”, nispa. Chaypi kaspankum nirqa huktapas convido ruwasqanman kutinankupaq, chaypitaqmi Asueroqa kaqmanta Esterta tapurqa ima munasqanmanta. Esterñataqmi nirqa: “Kay Amanmi llaqtamasiykunatawan ñuqata wañuchiwanankupaq kamaykachin. Libraykullawayku”, nispa. Asueroñataqmi llumpayta piñakuruspan Amanta wañuchinankupaq kamachirqa.

Kamachiq Asueroqa manam Amanpa kamachikuy hurqusqantaqa chinkachiyta atirqachu, chaymi Amanpa rantinpi Mardoqueotaña churarqa. Chaynapim Mardoqueoqa judiokunata kamachirqa peleanankupaq, ¿imanasqa? Mana wañunankupaqmi. Adar sutiyuq killapa 13 punchawninpim atiparurqaku, hinaspam kusikuyllawanña sapa wata chay punchawta yuyarirqaku.

“Ñuqaraykum autoridadkunaman hinaspa kamachiqkunaman pusasunkichik, chaynapi paykunaman [...] ñuqamanta willakunaykichikpaq” (Mateo 10:18).