Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

Jehova Diospa testigonkuna

Rimaynikita akllay Quechua (Ayacucho)

Bibliamanta yachanaykipaq qillqa

Kay qillqapim yachanki Diospa unanchasqankunamanta, Jesuspa nacesqanmanta hinaspa Diospa munaychakuyninmantapas.

Jehova Diospa Llaqtanpi Punta Apaqkunapa cartan

Imaynatam kay qillqata estudiachwan

1 KAQ YACHACHIKUY

Hanaq pachatawan allpa pachata Dios unanchasqanmanta

¿Imanasqataq Jehova Diosqa imatapas manaraq unanchachkaspan huk angelta unancharqa?

2 KAQ YACHACHIKUY

Diosmi qaritawan warmita unancharqa

Diosmi Adantawan Evata unancharqa hinaspam Eden huertaman churarqa. Payqa munarqam churi-wawayuq kaspa kay allpa pachata huertayachinankuta.

3 KAQ YACHACHIKUY

Adanwan Eva Diosta mana kasukusqankumanta

¿Imanasqataq Eden huertapi mana mikuna sachapa rurunta mana mikunankuchu karqa? ¿Imanasqam Evaqa chay sachapa rurunta mikururqa?

4 KAQ YACHACHIKUY

Wawqinta wañurachisqanmanta

Jehova Diosqa Abelpa qusqantam chaskirqa. Cainpatañataqmi mana, chaymi Cainqa anchata piñakururqa.

5 KAQ YACHACHIKUY

Hatu-hatun buqueta Noey ruwasqanmanta

Mana kasukuq angelkunam aycha tulluyuq rikuriruspanku warmikunawan casarakurqaku, chay churinkunam hatunkaray runakuna karqaku. Mana allin ruwayllañam kakurqa. Noeymi ichaqa Jehova Diosta kuyasqanrayku kasukurqa.

6 KAQ YACHACHIKUY

Pusaq runallamanta mirasqanchik

40 punchawmi parakurqa. Huk wata masninmi Noeyqa aylluntin buquepi karqaku. Chaymantañam Dios kamachiptin lluqsirqaku.

7 KAQ YACHACHIKUY

Hatu-hatun urquta hina pirqasqankumanta

Hanaq pachaman haypanankamam hatu-qatun urquta pirqayta munarqaku. ¿Imanasqam Jehova Diosqa chay runakunata huk rimaykunapi rimarachirqa?

8 KAQ YACHACHIKUY

Abrahanwan Sara Jehova Diosta kasukusqankumanta

¿Imanasqam Abrahanwan Saraqa tukuy imankuta saqiruspa Canaan allpaman ripukurqaku?

9 KAQ YACHACHIKUY

Churi-wawayuq kasqankumanta

¿Imaynatam Jehova Diosqa ruwanman karqa Abrahanman nisqanta? ¿Isaacwanchu icha Ismaelwanchu?

10 KAQ YACHACHIKUY

Lotpa warmin mana kasukusqanmanta

Jehova Diosqa Sodoma hinaspa Gomorra llaqtamanmi nina parata kachaykurqa. ¿Imanasqam chay llaqtakunata chinkarachirqa? ¿Imanasqam Lotpa warminmanta yuyarinanchik?

11 KAQ YACHACHIKUY

Diospi Abrahan iñisqanmanta

Abrahantam Dios nirqa: “Moria urquman kuyasqayki churikita pusay, hinaspa chaypi kañapamuway”, nispa. ¿Imatam Abrahanqa ruwarqa?

12 KAQ YACHACHIKUY

Jacob bendecisqa kasqanmanta

Isaacpawan Rebecapam churi-wawanku mellizo karqa, sutinkum karqa Esau hinaspa Jacob. Esauqa piwi kasqanraykum taytanmanta herenciata chaskinan karqa. ¿Imanasqam mikuyraykulla piwi kasqanta quykurqa?

13 KAQ YACHACHIKUY

Jacobwan Esau allinyanakusqankumanta

¿Imatam Jacobqa ruwarqa angelmanta bendicionta chaskinanpaq? ¿Imaynatam Jacobwan Esauqa allinyanakurqaku?

14 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diosta Josey kasukusqanmanta

¿Imanasqataq Joseyqa allin runa kaspanpas ñakarirqa?

15 KAQ YACHACHIKUY

Joseyta Jehova Dios yanapasqanmanta

Ayllunmanta karu-karupi kaptinpas Joseytaqa Jehova Diosmi yanaparqa.

16 KAQ YACHACHIKUY

¿Pitaq karqa Jobqa?

Sasachakuypi kaspanpas Jehova Diosllatam kasukurqa.

17 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diosllata Moises yupaychasqanmanta

Jocabed sutiyuq warmim tukuyta ruwarqa wawan Moisesta mana wañuchinankupaq.

18 KAQ YACHACHIKUY

Tankar hina kichkapi nina ratasqanmanta

¿Imanasqataq chay tankar hina kichkaqa mana ruparqachu?

19 KAQ YACHACHIKUY

Kimsa castigokunamanta

Faraon mana kasukuptinmi llaqtamasinkuna ñakarirqaku.

20 KAQ YACHACHIKUY

Suqta castigokunamanta

¿Imanasqam mana chaynallachu karqa qallariypi kimsa castigokunawan suqta castigokunaqa?

21 KAQ YACHACHIKUY

Qipallaña kaq castigomanta

Qipallaña kaq castigowanmi faraonqa hukmanyarurqa, chaymi Israel runakunata kachaykurqaña.

22 KAQ YACHACHIKUY

Puka lamar qucha kichakusqanmanta

Faraonqa chunka castigokunawanpas manam wañurqachu. Puka lamar quchapim ichaqa mana salvakuyta atirqachu.

23 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diosta kasukunankupaq nisqankumanta

Israel runakunam Sinai urqupa urayninpi Diosllata kasukunankupaq nirqaku.

24 KAQ YACHACHIKUY

Nisqankuta mana ruwasqankumanta

Chunka kamachikuyta Moises Diosmanta chaskinankamam runakunaqa taytachata yupaycharqaku.

25 KAQ YACHACHIKUY

Diosta yupaychanankupaq carpa ruwasqankumanta

Diosta yupaychanapaq carpapim acuerdo ruwana baul karqa.

26 KAQ YACHACHIKUY

Chunka iskayniyuq watiqaqkunamanta

Josueywan Calebqa Jehova Diospim hapipakurqaku.

27 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diosta qipanchasqankumanta

Corey, Datan, Abiranwan hinaspa 250 qarikunam Jehova Diosta mana respetarqakuchu.

28 KAQ YACHACHIKUY

Asno rimarusqanmanta

Balaampa mana rikusqanta asnon rikurqa.

29 KAQ YACHACHIKUY

Josueyta Dios akllasqanmanta

Ñuqanchikpas yachachwanmi Josueyman Jehova Diospa yachachisqanmanta.

30 KAQ YACHACHIKUY

Watiqaqkunata Rahab pakasqanmanta

Rahabpa wasinmi llaqtapa hatun pirqanman laqanasqa kachkaspanpas mana tuñirqachu.

31 KAQ YACHACHIKUY

Josueymantawan Gabaon runakunamanta

Josueymi Diosta mañakurqa intita sayachinanpaq. ¿Diosqa uyariykurqachu?

32 KAQ YACHACHIKUY

Josueymantawan mana manchakuq iskay warmikunamanta

Josuey wañukuptinqa, Israel runakunam taytacha-mamachataña yupaycharqaku. Ichaqa Barac, Debora hinaspa Jaelmi Israel runakunata sasachakuypi kaptinku yanaparqaku.

33 KAQ YACHACHIKUY

Rutmanta hinaspa Noemiymanta

Noemiywan Rutqa Israel nacionmanmi kutikurqaku, chaypim Rutqa Boozpa chakranpi llamkarqa.

34 KAQ YACHACHIKUY

Enemigonkunata Gedeon atipasqanmanta

Madian runakuna ñakarichiptinkum Israel runakunaqa Jehova Diosta mañakurqaku. ¿Imaynatam Gedeonpa aslla runankunaqa 135.000 Madian soldadokunata atiparurqaku?

35 KAQ YACHACHIKUY

Qari wawata Ana mañakusqanmanta

Sapa watam Elcanaqa ayllunta Silo llaqtaman pusaq Jehova Diospa carpanpi yupaychanankupaq. Chaypim Anaqa Jehova Diosta mañakurqa wawayuq kananpaq. Manapas huk watamantam qari wawata wachakururqa, sutinmi karqa Samuel.

36 KAQ YACHACHIKUY

Rimasqanman hina Jeftey ruwasqanmanta

¿Imata qunanpaqmi Jefteyqa Diosta nirqa? Chayta yacharuspan, ¿imatam warmi churinqa ruwarqa?

37 KAQ YACHACHIKUY

Samuelta Jehova Dios rimapayasqanmanta

Sacerdotekunapa jefen Eliypa churinkunapas Diospa carpanpi sacerdotem karqaku. Chay churinkunam Jehova Diosta mana kasukuqkuchu. Samuelmi ichaqa mana chaynachu karqa, chaymi huk kutipi Jehova Dios payta rimapayarqa.

38 KAQ YACHACHIKUY

Sansonman Jehova Dios kallpata qusqanmanta

Diosmi Sansonman kallpata qurqa Filistea runakunawan peleananpaq, ichaqa imapi kallpan kasqanmanta willakuykuptinmi Filistea runakuna presocharurqaku.

39 KAQ YACHACHIKUY

Israel runakunata kamachiq Saulmanta

Israel runakunaqa juezkunapa makinpi kachkaspankupas, kamachiqniyuq kaytam munarqaku. Samuelmi Saulpa umanman aceiteta tallirqa kamachiq kananpaq. Ichaqa, ¿imanasqataq huk kamachiqtaña Jehova Diosqa akllarqa?

40 KAQ YACHACHIKUY

Davidmantawan Goliatmanta

Jehova Diosmi Davidta akllarqa Israel nacionpa kamachiqnin kananpaq. Davidqa allin kamachiqmi karqa.

41 KAQ YACHACHIKUY

Davidmantawan Saulmanta

Mana allin runam allin runata chiqnirqa. ¿Imatam allin runaqa ruwarqa?

42 KAQ YACHACHIKUY

Mana manchakuq Jonatanmanta

Saulpa churin Jonatanmi Davidpa allin amistadnin karqa.

43 KAQ YACHACHIKUY

Davidpa huchallikusqanmanta

Mana allinta tanteakuyqa sasachakuykunatam apamun.

44 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diospa wasinta ruwasqankumanta

Yachayta Salomon mañakuptinmi Jehova Diosqa uyariykurqa hinaspam kamachirqa imakuna ruwananpaq.

45 KAQ YACHACHIKUY

Israel nacion iskayman rakikusqanmanta

Achka Israel runakunam Jehova Diosta qunqarurqaku.

46 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diosninchik riqsichikusqanmanta

¿Pitaq chiqap Dios? ¿Jehova Dioschu icha Baal taytachachu?

47 KAQ YACHACHIKUY

Eliasman Jehova Dios kallpata qusqanmanta

¿Qanmanpas Jehova Dios kallpata qusunkimanchu?

48 KAQ YACHACHIKUY

Viudapa wawan kawsarisqanmanta

Viudapa wasinpi iskay milagrokuna kasqanmanta.

49 KAQ YACHACHIKUY

Jezabel warmi wañuchisqa kasqanmanta

Nabottam huertanta apakunanpaq Jezabel wañurachirqa. Jehova Diospaqqa chayna ruwasqanqa manam pakasqachu karqa.

50 KAQ YACHACHIKUY

Josafatta Jehova Dios yanapasqanmanta

Enemigonkunamanta Juda nacionta libraykunanpaqmi Josafatqa Jehova Diosta mañakurqa.

51 KAQ YACHACHIKUY

Naaman sutiyuq runamantawan sipaschamanta

Naamanpa warminwanmi sipascha rimarqa Jehova Dios atiyniyuq kasqanmanta, chaynapim Naamanqa sanoyarurqa.

52 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diospa angelninkunamanta

¿Imaynatam Eliseopa yanapaqnin musyakururqa paykunawan kaqkuna achkallay-achka kasqankuta?

53 KAQ YACHACHIKUY

Sacerdotekunapa jefen Joiadamanta

Diosman sunqu Joiadaqa manam manchakurqachu mana allin Atalia warmitaqa.

54 KAQ YACHACHIKUY

Jonasta Jehova Dios llakipayasqanmanta

¿Imanasqam hatu-hatun challwa Diosmanta willakuq Jonasta millpururqa? ¿Imaynanpim mana wañurqachu? ¿Imayna kanapaqmi ñuqanchiktapas yachachiwanchik?

55 KAQ YACHACHIKUY

Ezequiasta Jehova Dios yanapasqanmanta

Enemigonkunam Juda runakunata nirqaku Jehova Dios mana yanapananmanta, ichaqa manam chaynachu karqa.

56 KAQ YACHACHIKUY

Tukuy sunquwan Jehova Diosta Josias kuyasqanmanta

Josiasqa 8 watachallanmantam Juda nacion kamachiyta qallaykurqa, hinaspam runakunata kallpancharqa Jehova Diospa kaqmanta yupaychanankupaq.

57 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diosmanta willakuq Jeremiasmanta

Jeremiaspa willakusqanmi autoridadkunata piñarachirqa.

58 KAQ YACHACHIKUY

Jerusalen llaqtata kañaykusqankumanta

Juda runakuna taytacha-mamachata yupaychaptinkum Jehova Diosqa paykunata qunqarurqa.

59 KAQ YACHACHIKUY

Kasukuq tawa mozochakunamanta

Juda nacionmanta tawa mozochakunam kamachiqpa wasinpi kaspankupas Jehova Diosllata kasukuchkanku.

60 KAQ YACHACHIKUY

Jehova Diosllaña kamachimunanmanta

Danielmi Nabucodonosorman musquypa ima ninan kasqanta willarqa.

61 KAQ YACHACHIKUY

Mana qunqurakusqankumanta

Sadrac, Mesac hinaspa Abed-negoqa Babilonia nacionta kamachiqpa ruwachisqan qurimanta taytachamanqa manam qunqurakurqakuchu.

62 KAQ YACHACHIKUY

Hatu-hatun sacha ima kasqanmanta

Nabucodonosorpa musquyninqa willawanchikmi hamuq tiempopipas imakuna pasakunanmanta.

63 KAQ YACHACHIKUY

Pirqapi maki qillqasqanmanta

¿Ima kachkaptintaq maki qillqayta qallaykurqa? ¿Ima ninantaq chay qillqasqan?

64 KAQ YACHACHIKUY

Daniel librasqa kasqanmanta

Daniel hinayá sapa punchaw Jehova Diosta mañakuy.

65 KAQ YACHACHIKUY

Llaqtanta Ester librasqanmanta

Esterqa mana tayta-mamayuq hinaspa huk law nacionniyuq kaspanpas kamachiq Asueropa warminmi rikurirurqa.

66 KAQ YACHACHIKUY

Runakunaman Esdraspa yachachisqanmanta

Esdraspa nisqanta uyarispankum Israel runakunaqa nirqaku Jehova Diosllata kasukunankupaq.

67 KAQ YACHACHIKUY

Jerusalenpa muyuriqninta pirqasqankumanta

Nehemiasmi yacharurqa enemigonkuna paykunapa pirqasqankuta tuñichiy munasqankuta. ¿Imanasqam Nehemiasqa mana manchakurqachu?

68 KAQ YACHACHIKUY

Elisabet wawayuq kasqanmanta

¿Imanasqataq Zacariasqa churin nacenankama mana rimayta atirqachu?

69 KAQ YACHACHIKUY

Mariaman angel Gabriel watukusqanmanta

Jehova Diosmi Mariaman willachirqa wawayuq kananpaq.

70 KAQ YACHACHIKUY

Jesuspa nacesqanmanta

Oveja michiqkunam angelkuna willaykuptinku Jesusman watuq rirqaku.

71 KAQ YACHACHIKUY

Jesusta Jehova Dios waqaychasqanmanta

Jerusalenta kamachiq Herodesmi Jesusta wañuchiyta munarqa.

72 KAQ YACHACHIKUY

Jesus warmallaraq kasqanmanta

¿Imanasqataq Diospa wasinpi yachachiqkunaqa Jesus rimaptin mana ima niytapas atirqakuchu?

73 KAQ YACHACHIKUY

Jesusmanta Juanpa willakusqan

Diosmanta willakuq Juanqa Diospa akllasqan runa chayamunanmantam willakurqa. Juanpa willakusqanta uyarispanku, ¿imatam chaylla ruwarqaku?

74 KAQ YACHACHIKUY

Diospa akllasqan runa Jesus kasqanmanta

¿Imanasqam Juanqa Jesusta nirqa Diospa malta carneron kasqanmanta?

75 KAQ YACHACHIKUY

Satanasta Jesus qipanchasqanmanta

Diabloqa Jesustam kimsa kutikama pantachiyta munarqa. ¿Hayka kutikamam satanasqa Jesusta pantarachiyta munarqa? ¿Ima nirqam Jesusqa satanasta?

76 KAQ YACHACHIKUY

Diospa wasinta Jesus chuyanchasqanmanta

¿Imanasqam Jesusqa waskamanta latigota ruwaykuspan runakunata animalkunatawan Diospa wasinmanta qarqururqa? ¿Imanasqam Jesusqa qullqita sencillananku mesatapas tikrarurqa?

77 KAQ YACHACHIKUY

Samaria warmiwan Jesus rimasqanmanta

¿Imatam Samaria llaqtayuq warmiqa Jesusman nirqa? ¿Ima nirqataq Jesusqa Samaria warmita?

78 KAQ YACHACHIKUY

Jesuspa willakusqanmanta

Jesusqa qatiqninkunatam nirqa “runakuna challwaqña” kanankupaq. Chaymantam Jesusqa 70 qatiqninkunata akllarqa iska-iskay Judea lawpi Diosmanta willakunankupaq.

79 KAQ YACHACHIKUY

Jesuspa achka milagrokuna ruwasqanmanta

Sanoyaykachinanpaq unquqkuna mañakuptinkuqa Jesusqa sanoyaykachiqmi. Warmachatapas kawsarichirqam.

80 KAQ YACHACHIKUY

Jesuspa 12 apostolninkunamanta

¿Imapaqtaq akllarqa? ¿Yuyachkankichu sutinkunata?

81 KAQ YACHACHIKUY

Jesuspa ancha riqsisqa yachachikuyninmanta

Jesusmi achka runakunaman sumaqta yachachirqa.

82 KAQ YACHACHIKUY

Imaynata Jehova Diosta mañakunamanta

¿Imata mañakunankupaqmi Jesusqa qatiqninkunata yachachirqa?

83 KAQ YACHACHIKUY

Achkallay-achkaman Jesus mikuchisqanmanta

Runakunaman Jesuspa mikuchisqanqa, ¿imatam Jehova Diosmantawan Jesusmanta yachachiwanchik?

84 KAQ YACHACHIKUY

Yakupa hawanta Jesus purisqanmanta

Yakupa hawanta Jesuspa purisqanta rikuspanku, ¿imaynataq tarikunmanku karqa apostolkunaqa?

85 KAQ YACHACHIKUY

Samana punchawpi Jesus sanoyachisqanmanta

¿Imanasqam wakin runakunaqa Jesusta chiqniqku?

86 KAQ YACHACHIKUY

Lazarota Jesus kawsarichisqanmanta

Maria waqaptinmi Jesuspas waqarqa. Lazaro kawsariramuptinñataqmi kusikuyllaña karqa.

87 KAQ YACHACHIKUY

Jesuspa wañukusqanta yuyarinamanta

Wañukunallanpaqña mikusqanpim Jesusqa apostolninkunaman yachachirqa.

88 KAQ YACHACHIKUY

Jesusta presocharusqankumanta

Judas Iscariotem espadayuq hinaspa kaspiyuq runakunata pusachkan Jesusta presochachinanpaq.

89 KAQ YACHACHIKUY

Jesusta Pedro qipanchasqanmanta

¿Imatam Pedroqa nirqa Caifaspa pationpi kachkaspan? Caifaspa wasinpim tantearurqaku Jesusta wañuchinankupaq.

90 KAQ YACHACHIKUY

Golgota lawpi Jesus wañukusqanmanta

¿Imanasqam Pilatoqa saqiykurqa Jesusta wañuchinankupaq?

91 KAQ YACHACHIKUY

Jesuspa kawsarisqanmanta

¿Imakunam karurqa Jesus wañukuptin?

92 KAQ YACHACHIKUY

Challwa hapiqkunaman Jesus rikuriykusqanmanta

¿Imatam Jesus ruwarqa qatiqninkunawan riqsichikunanpaq?

93 KAQ YACHACHIKUY

Hanaq pachaman Jesus kutisqanmanta

Hanaq pachaman manaraq ripukuchkaspanmi Jesusqa qatiqninkunaman yachachirqa imata ruwanankupaq.

94 KAQ YACHACHIKUY

Chuya espirituta chaskisqankumanta

¿Imatam ruwarqaku chuya espiritupa yanapakuyninwan?

95 KAQ YACHACHIKUY

Imaña kaptinpas hinalla willakusqankumanta

Jesusta wañuchiq autoridadkunam Jesuspa qatiqninkunata upallachiyta munarqaku, ichaqa manam atirqakuchu.

96 KAQ YACHACHIKUY

Saulota Jesus akllasqanmanta

Sauloqa Jesuspa qatiqninkunatam chiqnirqa, ichaqa chiqnikuynintam saqirurqa.

97 KAQ YACHACHIKUY

Chuya espirituta Cornelio chaskisqanmanta

¿Imanasqam Jehova Diosqa Cornelioman Pedrota kacharqa, Cornelio mana judio kachkaptinpas?

98 KAQ YACHACHIKUY

Achka nacionkunapi willakusqankumanta

Apostol Pabloqa iñiqmasinkunawanmi huk lawkunapiraq Diosmanta willakurqaku.

99 KAQ YACHACHIKUY

Carcelta qawaq runa bautizakusqanmanta

¿Ima niwaqtaq kay yachachikuypi yachasqaykimanta?

100 KAQ YACHACHIKUY

Pablomantawan Timoteomanta

Pablowan Timoteoqa unay watam huk sunqulla Jehova Diosmanta willarqaku.

101 KAQ YACHACHIKUY

Roma llaqtaman Pablota pusasqankumanta

Pabloqa illasqanpim sasachakurqa, chaywanpas hinallam Diosmanta willakurqa.

102 KAQ YACHACHIKUY

Juanpa musquypi hina rikusqanmanta

Jesusmi imakuna kananmanta musquypi hina Juanman qawachirqa.

103 KAQ YACHACHIKUY

“Munaychakuynikiyá hamuchun”

Juanmi musquypi hina qawarqa Jehova Dios kamachimuptin imayna kawsakunanchikmanta.