¡QAWAY! ¡Israel runakuna Jordan mayuta chimpachkanku! Ichaqa, ¿maypitaq yakuqa kachkan? Chay tiempopiqa chaylawkunapim nisyullataña paranpas, chay mayuqa ñaqallam patankama huntay-huntayllaña kachkarqa. ¡Kunanmi ichaqa yakuqa chakirun! ¡Hinaptinmi Israel runakunaqa chaki allpanta chimpachkanku Puka lamar qochata chimpasqankuman hina! ¿Imataq yakuta pasarun? Qawasunchikyá.

Jordan mayuta chimpanankupaq tiempo chayaramuptinmi Jehová Diosqa runakunata Josueywan nichimurqa: ‘Sacerdotekunam contrato baulta hoqarispa runakunapa ñawpaqninta richunku. Jordan mayuta saruykuptinkum mayu qocharuspa sayarunqa’, nispa.

Chaymi baul apaq sacerdotekuna runakunapa ñawpaqninta rirqaku. Jordan mayupa patanman chayaruspanku sacerdotekuna mayuman yaykururqaku. Mayupi yakuqa kuchun-kuchunta hinaspa uku-ukunta richkan. ¡Sacerdotekuna mayupa patan yakuta saruykuptinku yaku qocharuspa sayarurqa! ¡Chayqa Diospa milagronmi! Jehová Diosqa hanaymanta hamuq yakutam qocharachirqa. ¡Chaynapim mayuqa chakirurqa!

Baul apaq sacerdotekuna mayupa chawpin chaki allpapi sayarurqaku. ¿Dibujopi qawachkankichu? ¡Chaypi sayanankukama llapallan runakuna chakichisqa mayuta chimparqaku tukunankukama!

Jordan mayuta chimpayta tukuruptinkum Jehová Diosqa 12 akllasqa qarikunata Josueywan nichimurqa: ‘Mayupi baul apaq sacerdotekunapa ñawpaqninmanyá riychik. Chaymanta 12 rumikunata horqomuychik hinaspa apaspa montonkichik kunan tuta maypi samananchik sitiopi. Chaynaqa hamuq punchawkunapi churikichik tapusuptikichik ¿ima ninantaq kay rumikunaqa? nispa, ninkichikmi Diospa contrato baulnin chimpachkaptinmi Jordan mayu rakikururqa. ¡Chay rumikunaqa wiñaypaq kay milagrota yuyarinaykichikpaqmi!’ nispa. Josueypas montorurqataqmi 12 rumikunata baul apaq sacerdotekunapa sayasqan sitiopi.

Chaymanta baul apaq sacerdotekunata Josueyqa nirqa: ‘Jordan mayumanta lloqsiychik’ nispa. Hinaptinmi mayumanta lloqsiramuptinku mayuqa manaraq chakichkaspa risqanta hina kuchun-kuchun kallparqa.

Josuey 3:1-17; 4:1-18.