¿Pitaq cielotawan kay allpataqa unancharqa? ¿Pitaq Intita, Killata hinaspa lucerokunata unancharqa, chaymanta kay Allpapi tukuy imakunatawan? Bibliaqa allintam kutichin tukuy imapas Diospa unanchasqanmi, nispa. Chayrayku libronchikqa qallarin Bibliapi pasaq tiempopi tukuy imapas unanchakusqanmanta willaspa.

Yachanchikmi puntapi Diospa unanchasqankunaqa payman rikchakuq kawsaq espiritukunam karqa. Angelkunam karqaku. Allpam ichaqa unanchasqa karqa llapallan runakunapaq. Chaynapim Diosqa qaritawan warmita rurarqa Adan hinaspa Eva sutiyoqta, hinaspa sumaq huertapim paykunata churaykurqa. Paykunam Diosta mana kasukuspanku wiñay kawsaytapas chinkarachirqaku.

Llapallanpiqa, Adan unanchasqa kasqanmanta sinchi Parakama 1.656 watakunam pasarqa. Chay watakunapiqa achkallaña mana allin ruraq runakunam kawsarqaku. Cielopipas tarikurqam mana rikuy atina Satanaswan mana allin angelninkuna. Allpapiñataqmi, tarikurqa Cain hinaspa achka mana allin runakuna, chaymantapas karqa mancharikunapaq hina kallpasapallaña runakuna. Allin ruraq runakunapas Allpapiqa tarikurqam... Abel, Enoc hinaspa Noey. Kay PUNTA kaq Partepim leesunchik chay runakunamanta hinaspa imakuna pasasqanmanta.

Unanchasqamanta sinchi Parakama1Unanchasqamanta sinchi Parakama | Bibliamanta willakuykunaJehova Dios Adanta unanchasqanmantam 1.656 watakuna pasarqa sinchi para chayamunankama. ¿Imataq pasakurqa chay watakunapiqa?unanchasqa, bibliamanta willakuy, hanaq pacha, dios, runakuna, sinchi para, warmachakunapaq willakuykuna, warmachakuna, ñawpaq testamentomanta willakuykunaPUNTA KAQ PARTEUnanchasqamanta sinchi ParakamaUnanchasqamanta sinchi ParakamaBibliamanta kay willakuykunata leespaykim yachanki Adanta Dios unanchasqanmantapacha sinchi para chayamunankama 1.656 watakunapi imakuna pasakusqanmanta.Punta kaq parte, Unanchasqamanta sinchi ParakamaPunta kaq parte, Unanchasqamanta sinchi Parakama