CAMBIANANPAQ

12 nisan

INTIPA SEQAYKUNAN (Judiokunapaq punchawqa Inti seqaykuymanta paqarin Inti seqaykuykama)

INTIPA LLOQSIMUNAN

 • Discipulonkunawanmi karqa

 • Judasmi traicionananpaq tantearqa

INTIPA SEQAYKUNAN

13 nisan

INTIPA SEQAYKUNAN

INTIPA LLOQSIMUNAN

 • Pedrowan Juanmi Pascuapaq alistarqaku

 • Jesuswan wakin apostolninkunam tardeykuqta chayamurqaku

INTIPA SEQAYKUNAN

14 nisan

 INTIPA SEQAYKUNAN

 • Apostolninkunawanmi Pascuata ruwarqa

 • Apostolninkunapa chakintam mayllarqa

 • Judas lloqsinanpaqmi nirqa

 • Santa Cenatam qallarichirqa

 • Getsemani huertapim traicionasqa, presochasqa karqa

 • Apostolninkunam lluptirqaku

 • Caifaspa wasinpim judiokuna juzgarqaku

 • Pedrom negarqa

INTIPA LLOQSIMUNAN

 • Cortemanmi kaqmanta pusarqaku

 • Pilatoman hinaspa Herodesman pusarqaku kaqmanta Pilatoman kutichirqaku

 • Wañuchinankupaq tanteaspam Golgota moqopi wañuchirqaku

 • Yaqa kimsa hora tardetam wañururqa

 • Qerumanta bajachispam sepulturaman aparqaku

INTIPA SEQAYKUNAN

15 nisan (sabado)

INTIPA SEQAYKUNAN

INTIPA LLOQSIMUNAN

 • Jesuspa sepulturanta cuidanankupaqmi Pilato autorizarqa

INTIPA SEQAYKUNAN

16 nisan

INTIPA SEQAYKUNAN

 • Miski asnaqkunatam astawan rantirqaku Jesuspa cuerponman winanankupaq

INTIPA LLOQSIMUNAN

 • Jesusmi kawsarichisqa karqa

 • Discipulonkunamanmi rikurirqa

INTIPA SEQAYKUNAN