Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Diospa munayninta ruwananchikpaq huñunakuyta imayna ruwanapaq willakuykuna

Diospa munayninta ruwananchikpaq huñunakuyta imayna ruwanapaq willakuykuna

Yachachikuykuna

1. Diospa munayninta ruwananchikpaq huñunakuytaqa ruwasunchik Huñunakuypi yanapawaqninchik sutiyuq qillqapa nisqanman hinam chaynataq qatiqninpi willakuykunaman hinam. Diosmanta lliw willakuqkunam “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi ñawpaqman rispanku rimarinanku. Bibliamanta yachachisqanchik runapas huñunakuykunaman hamuspanqa atinmanmi “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi rimariytaqa, ichaqa chaypaqqa bibliapa chiqap yachachikuyninkunatam sumaqta yachanan, hinaspapas bibliapa nisqanman hinañam kawsakunan (be pag. 282).

HUÑUNAKUYTA QALLARINAPAQ RIMARIY

 2. Huk minutollapi. Huñunakuyqa qallaykunqa takiwan hinaspa Diosta mañakuywanmi. Chaymantam huñunakuyta qallarichiq iñiqmasinchikqa huñunakuypi imakunamanta yachananchikta rimarinqa.

BIBLIAMANTA ASTAWAN YACHANAPAQ

  3. Yachachikuy (10 minutopi): Huñunakuypi yanapawaqninchik qillqapim tarisunchik kay yachachikuypa sutinta hinaspa 2 utaq 3 sumaq yachachikuykunatapas. Kaytaqa huknin punta apaqmi  utaq punta apaqkunapa allin yuyayniyuq yanapaqninmi ruwanqa. Bibliapi huk kaqnin qillqamanta chayllaraq yachana kaptinqa chaymanta rimaq videotam qawachinan kanqa. Videopa willakusqan, yachachisqanwan tupaptinqa rimarinmanmi chay videomanta, ichaqa rimarinanmi qillqapi rikuriq 2 utaq 3 yachachikuykunamantapas. Tiempo haypaptinqa rimarinmantaqmi yachachikuywan tupaq dibujokunamanta hinaspa chaypi rikuriq bibliapa nisqankunamantapas, chaykunapas yachachikuyta astawan entiendenapaq yanapakusqanrayku.

 4. Ima yachachikuykunatam tariramunchik (10 minutopi): Kaypiqa yachachiqmi huñunakuqkunata tapunqa, hinaptinmi rimarimunqaku. Kaytaqa huk kaqnin punta apaqmi utaq punta apaqkunapa allin yuyayniyuq yanapaqninmi ruwanqa. Qallaykunqam tapukuykunata ruwaspallan. Tapuqñam tantianan hayka minutopi sapa tapukuyta ruwananpaq, tantianqam iñiqmasinkunapaq mayqin tapukuy aswan allin kasqanmanta, chaynapi chaymanta astawan rimananpaq, chaywanpas lliw tapukuytam ruwanan. Hina paytaqmi tantianan qallariynin tapukuykunapi rikuriq textokuna lliw utaq wakillan ñawinchasqa kananpaqpas. Tapuykunamantaqa rimarinanku 30 segundollapim utaq menospipas.

  5. Bibliata ñawinchanapaq (4 minutopi utaq pisillapi): Huk wawqinchikmi tupasqanman hina bibliataqa ñawinchanqa. Qallarinanpaqpas nitaq tukunanpaqpas manam yachachichkaq hinaqa rimananchu. Huñunakuyta qallarichiqmi biblia ñawinchaqta yanapanqa imam kaqta ñawinchananpaq, ñawinchasqanta entiendenanpaq, entiendekuqta ñawinchananpaq, rimasqanman hinalla ñawinchananpaq, sumaqta ñawinchananpaq, ñawinchasqanpi entiendechinanpaq kaqta kallpawan ñawinchananpaq hinaspa tupasqanman hina samarispa ñawinchananpaq. Wakinpim bibliapa nisqankuna hatun kasqanrayku huñunakuymanta cuentallikuq allinta tantianan mayqin iñiqmasinchik bibliapa nisqanta ñawinchananpaq.

ALLIN YACHACHIQ KANAPAQ

 6. Chunka pichqayuq minutopi utaq pisillapi. Kayqa lliwtam yanapawasunchik Diosmanta allinta willakunapaq chaynataq allin yachachiq kanapaq. “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi ñawpaqman rispa rimaqkunaqa “Runakunawan imaynata rimanapaq” nisqanman hinam ruwananku chayllaraq rimaspankuqa utaq watukuspankuqa, chayqa Huñunakuypi yanapawaqninchik qillqapa qallariyninpim kachkan. Ñawpaqman lluqsiqkunaqa servichikunmankum Kit de enseñanza niqpi tarikuq mayqin qillqanchiktapas utaq ima videonchiktapas. Allinta yanapachikunapaqmi “Runakunawan imaynata rimanapaq” niqpi tarisun bibliapa nisqankuna ima qillqapi kasqanta. Ñawpaqman lluqsiqkunam kayta servichikunmanku utaq manapas. Huñunakuypi yanapawaqninchik qillqapim rikurinqa hayka minuto ruwanapaq, wakinpiqa ninqam imayna ruwanapaqpas. Ñawpaqmanta rimaqkunapa tiemponku puchuptinqa manam yapapanankuñachu imatapas. Wakinkunaqa imamantapas sumaqta yacharuspankum pisi tiempollapi ruwanku. Punta apaqkunapas “Allin yachachiq kanapaq” niqpiqa ñawpaqman rispankum rimarinmanku.

 7. Runakunawan imaynata rimanapaq videokuna: Videokunata qawaspam yachasun runakunaman imaynata yachachinapaq. Chay videokunapim qawasun runakunawan imaynata chayllaraq rimanamanta hinaspa imaynata kaqmanta watukunamanta. Chay videokunataqa qawachinqa huñunakuyta qallarichiqmi.

 8. Chayllaraq rimaspa: Huk kaqnin paninchikmi utaq huk kaqnin wawqinchikmi kaytaqa ruwanqa. Wawqinchik ruwaspanqa huk kaqnin ayllunwan utaq qarimasinwanmi ruwanan, chaynallatataqmi ruwanan paninchikkunapas. Ruwanmankum tiyaspapas utaq sayanpallapas. Rimaytaqa qallarina yachasqanchik lawpi imayna rimakuykusqankuman hinam. “Runakunawan imaynata rimanapaq” niq yachachikuyman hinam ruwanqa.

 9. Kaqmanta watukuspa: Huk kaqnin paninchikmi utaq wawqinchikmi kaytaqa ruwanqa. Wawqinchik ruwaspanqa qarimasinwanmi ruwanan, chaynallataqmi paninchikpas (km-S 5/97 pag. 2). Tiyaspapas utaq sayanpallapas ruwanmankum. Watukuqqa chayllaraq rimasqankupi ima tapukuy  saqisqanmanta yachachinanpaqmi kutinqa. “Runakunawan imaynata rimanapaq” niq yachachikuyman hinam ruwanqa.

 10. Bibliamanta yachachispa: Huk kaqnin paninchikmi utaq huk kaqnin wawqinchikmi kaytaqa ruwanqa. Wawqinchik ruwaspanqa qarimasinwanmi ruwanan, paninchikpas warmimasinwanmi ruwanan (km-S 5/97 pag. 2). Tiyaspapas utaq sayanpallapas ruwanmankum. Kaytaqa ruwanan yachachisqan runata yachachichkanmanpas hinam, chaymi yachachiqqa qallarinanpaqpas nitaq tukunanpaqpas llumpaytaqa mana rimananchu. Rimanmanqa chayta ruwanan kaptillanmi. Munaspankuqa imam estudiananku kaqtaqa manam lliwtachu ñawinchanmanku. Kaypiqa qawachinanku imayna allin yachachiq kaytam.

 11. Huñunakuypi yachachinapaq: Kaytaqa huk kaqnin wawqinchikmi huñunakuypi kaqkunaman yachachinqa.

DIOSPAQ HINA KAWSANAPAQ

 12. Takipa qatiqninmanmi uyarisunchik bibliapa nisqanta kasukunapaq huk utaq iskay yachachikuykunata. Chayqa ruwakunqa 15 minutopim. Kaytaqa huk kaqnin punta apaqmi utaq punta apaqkunapa allin yuyayniyuq yanapaqninmi ruwanqa, wakinpim ichaqa huk kaqnin punta apaq ruwananpaq qillqanchikpi ninqa. Imapi astawan kallpanchakunamanta yachachikuytaqa huk kaqnin punta apaqmi ruwanqa.

  13. Qillqanchikmanta yachanapaq (30 minutopi utaq pisillapi): Allin yachachiq punta apaqmi kaytaqa ruwanqa (punta apaqkuna mana achka kaptinqa, punta apaqkuna yanapaqkunamanta huk kaqnin yuyayniyuqmi ruwanman). Punta apaqkunam tantiananku paykunamanta pikuna qillqanchikmanta yachachinankupaq. Akllasqa kaqkunaqa allin yachachiqmi kananku, tiempollanpim tukunanku, yachanankum qillqanchikpi rikuriq bibliapa textonkunamanta mayqankunata astawan entiendechiyta chaynataq estudiasqanchik qillqapi yachachikuykuna imayna yanapawasqanchikta entiendechiytapas. Chaymantam astawan yachanmanku Willakuq qillqata imaynata yachachinapaq yanapakuyta qawaspanku. Iñiqmasinchikkuna qillqanchikpa yachachikuyninta allinta yacharuptinkuqa manañam suyanankuraqchu 30 minuto kanantaqa. Atikuptinqa sapa semanam huk punta apaq yachachinman, chaynataq ñawinchaqpas sapa semana huk kanman. Sichum huñunakuyta qallarichiq iñiqmasinchik qillqanchikmanta yachachiqta ninqa pisi tiempollapi ruwananpaq hinaptinqa, yachachiqñam tantianan imayna ruwananpaq. Tantianmanmi wakinta manaña ñawinchachinanpaq.

HUÑUNAKUYTA TUKUNAPAQ

  14. Kimsa minutopi utaq pisillapi. Huñunakuyta qallarichiqmi yuyarichiwasun huñunakuypi ima ancha allin kaqkunata yacharusqanchikmanta. Rimarinmantaqmi hawan huñunakuypi ima tapukuymanta yachananchikmantapas, chaynapi iñiqmasinchikkuna chaypi umayuqña kanankupaq. Tiempo haypaptinqa yuyarichinmanmi pikuna hawan huñunakuypi “Allin yachachiq kanapaq” niqpi yanapakunankumanta. Tukunanpaqñataqmi willakuykuna kaptinqa willawanchikman chaynataq ñawinchanapaq kaq cartakunata ñawinchamunman. Maypi Diosmanta willakuy kasqanta, pikunaman pichay tupasqanmanta utaq chayman rikchakuq willakuykunataqa manam ñawpaqmantaqa willakunachu, chaykunaqa willakuykunapa kasqanpim papelpi laqasqa kanqa. Sichum huñunakuyta qallarichiq musyanqa willakuykunata willakunanpaq utaq cartakuna ñawinchananpaq tiempo mana hayparunanta, hinaptinqa “Diospaq hina kawsanapaq” niqpi yachachiqkunatam ninqa pisi tiempollapiña ruwanankupaq ( qaway 13 hinaspa  17 kaqkunata). Huñunakuyqa tukunqa takiwan hinaspa Diosta mañakuywanmi.

ALLIN ÑAWINCHAQ HINASPA ALLIN YACHACHIQ KANAPAQ

 15. Lliwmi huñunakuyman apananchik Allin ñawinchaq hinaspa allin yachachiq kanapaq niq qillqanchikta (kay qillqataqa sutichasuntaqmi Yachachiq nispapas). Huñunakuyta qallarichiqmi chay  qillqapa nisqanman hina rimapayanqa ñawpaqman lluqsispanku rimamuqkunata. Huñunakuypi yanapawaqninchik qillqapim kanqa imapi astawan kallpanchakunankumanta, chayqa kanqa musuq qillqanchikpa nisqankunamantam. Chayman hinam ñawpaqman lluqsiqkunaqa ruwananku kanqa. Musuq qillqanchikpi “Ñawparisqaykita qawanaykipaq” niqpiqa manam huñunakuyta qallarichiqqa qillqananchu, chaypiqa sapakamañam qillqasun.

IMAPI YANAPANAPAQ

  16. Huñunakuyta qallarichiqmi biblia ñawinchaqta hinaspa “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi rimariqkunata, huk minutollapi kallpanchakunqa hinaspa Yachachiq qillqapa nisqanman hina yachaykachinqa. Qallariyninpiqa manam ninqachu chay qillqapa mayqan yachachikuyninman hina ruwanankumantaqa, tukuruptinkuñam chaymantaqa kallpanchaykuspan willanqa. Tupasqan yachachikuyman hina allinta ruwaruptinqa kallpanchaykuspam ninqa imanasqa allin ruwasqanmanta, mana allinta ruwaptinqa kuyakuywanmi willanan imanasqa astawan kallpanchakunanmanta. Sichu ñawpaqman lluqsiqpa imayna ruwasqan huñunakuypi kaqkunata yanapanqa, hinaptinqa chay allin ruwasqanmantapas rimarinmanmi. Chaymantapas huñunakuy tukuytam utaq huk ratopim Yachachiq utaq Escuelawan Yanapachikuy qillqapa nisqanman hina ima yachachikuy tupasqanmanta utaq imapipas kallpanchakunanmanta ñawpaqman lluqsiqkunata yanapaykunan ( qawaytaq 17,  22 hinaspa  24 kaqkunata).

HAYKA TIEMPO RUWANAPAQ

     17. Ñawpaqmanta rimaqkunaqa llapallankum tupasqan tiempollapi tukunanku, manam pipas tupasqan tiempomanta mastaqa ruwananchu. Sichum rimamuqkunapa tupasqanku tiempo tukuruptinqa huñunakuyta qallarichiqmi mana musyaylla willanan chayllapi tukunankupaq. Yachachiqkunapa tiempon tukuruptinñataqmi yachachiqkunata rimapayaspan yanapaq iñiqmasinchik paykunawan sapankupi rimanan ( qaway 24 kaqta). Huñunakuyqa takintinña hinaspa Diosta mañakuypiwanñam 1 hora 45 minutollapi tukunan.

LLAQTAN-LLAQTAN WATUKUQ IÑIQMASINCHIK WATUKAMUPTIN

 18. Watukuq iñiqmasinchik watukamuwaptinchikqa Huñunakuypi yanapawaqninchik qillqapa nisqanman hinam huñunakuytaqa ruwasun, ichaqa “Qillqanchikmanta yachanapaq” kaq yachachikuypa rantinpim watukamuq iñiqmasinchik 30 minutopi yachachiwasun. Watukamuwaqninchik iñiqmasinchik manaraq yachachimuchkaptinmi huñunakuyta qallarichiq iñiqmasinchik rimarinqa imakuna yacharusqanchikmanta hinaspa hawan semanapi imakuna yachananchikmantapas. Ima willakuykuna kaptinpas willawasunmi, cartakuna ñawinchanapaq kaptinpas ñawinchanqam, chaymantañam watukamuq iñiqmasinchikta saqiykunqa yachachimunanpaq. Watukamuwaqninchik iñiqmasinchikñam huñunakuytaqa tukunqa akllasqan takita takiykachiwaspanchik. Payqa ninmantaqmi hukña mañakuywan tukuykunanpaqpas. Chay semanaqa manam uchuy cuartochapiqa “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi rimaqkunaqa kanqachu. Sichum huñunakusqanchikpi huk grupo rimayninkupi huñunakuyninkuta sapaq ruwaspankuqa, hina sapaqmi huñunakuyninkuta ruwanqaku watukamuq iñiqmasinchik chay semana watukamuchkaptinpas. Ichaqa watukamuq iñiqmasinchikpa 30 minutopi yachachisqanta uyarinankupaqmi sapaq cuartopi kasqankumanta llapanku lluqsimunanku.

HATUN HUÑUNAKUY KAPTIN

 19. Huk punchaw utaq kimsa punchaw hatun huñunakuyninchik kaptinqa huñunakuyqa manam kanqachu. Llapanchikmi wasillanchikpi ayllunchikwan utaq sapallanchikpipas chay semana huñunakuypi yachananchikpaq qillqanchikkunata estudiananchik.

JESUSPA WAÑUKUSQAN PUNCHAWTA YUYARINANCHIK KAPTIN

 20. Jesuspa wañukusqan punchaw sabado utaq domingo mana kaptinqa, aswanqa huk punchaw kaptinqa manam kanqachu Diospa munayninta ruwananchikpaq huñunakuyqa. Ichaqa Jesuspa  wañukusqanta yuyarisqanchik punchawpas Diosmanta willakunapaq huñunakuyqa hinallam kanqa.

HUÑUNAKUYMANTA CUENTALLIKUQ

 21. Punta apaqkunam akllananku pim Diospa munayninta ruwananchikpaq huñunakuymanta cuentallikuq kananpaq. Paymi qawanan huñunakuy allin kananpaq hinaspa kaypi yachachikuykunaman hina ruwakunanpaqpas. Yachachiqkunata rimapayaspan yanapaq iñiqmasinwanmi sapa kuti rimananku. Huñunakuypi yanapawaqninchik qillqa chayaramuptillanmi akllananña pikuna bibliata ñawinchananpaq hinaspa “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi pikuna rimamunanpaqpas ( qaway 5-11 kaqkunata). Chay rimamuqkunamanmi qunan kimsa semana puntataraq Diospa munayninta ruwananchikpaq huñunakuypi ruwanapaq (S-89) niq papelchata.

HUÑUNAKUYTA QALLARICHIQ

  22. Sapa semanam huk kaqnin punta apaq Diospa munayninta ruwananchikpaq huñunakuyta qallarichinqa hinaspa tukuchinqa (aslla punta apaqkuna kaptinqa punta apaqkunapa allin yuyayniyuq yanapaqninpas huñunakuyta qallarichiqqa kanmanmi). Huñunakuyta qallarichiq iñiqmasinchikmi qallarinqa huñunakuypi imakunamanta yachananchikta willawaspanchik, huñunakuy tukunanpaqpas yuyarichiwasunmi imakuna yachasqanchikmanta hinaspa imakunata qawan huñunakuypi yachananchikmantapas, hina paytaqmi runakunawan imaynata rimanapaq videokunataqa qawachiwasun, qawachiwasuntaqmi Yachachiq qillqamanta videokunatapas. Willawasunmi ñawpaqman lluqsiqkuna imamanta yachachiwananchikmanta, ichaqa pisi rimayllapim, kikinpas yachachinmanmi punta apaqkuna mana achka kaptinqa. Punta apaqkunam akllananku paykunamanta pikunalla huñunakuyta qallarichiq kanankupaq. Huñunakuyta qallarichiqqa sapa semanam hukña-hukña kanan. Wakinpiqa, Diospa munayninta ruwananchikpaq huñunakuymanta cuentallikuqmi yaqa sapa kuti huñunakuyta qallarichinman. “Qillqanchikmanta yachanapaq” niqpi yachachiqkunaqa yaqa llapankum atinmanku huñunakuy qallarichiytaqa. Ichaqa huñunakuyta qallarichiqqa sumaq simiyuqmi kanan, yachananmi kuyakuywan kallpanchaykuyta, “Allin yachachiq kanapaq” niqpi rimaqkunatapas sumaqllatam rimapayanan imapi astawan kallpanchakunankupaq. Qawanantaqmi huñunakuy tiempollanpi tukunanpaqpas ( qaway 14 hinaspa  17 kaqkunata). Atikuptinqa huk microfonowanmi rimarinman, chaynapi imamanta yachananchikmanta rimachkanankama pim yachachiqqa huknin micropi yachachinanpaqña alistakunanpaq. Huñunakuyta qallarichiqpaqmi mesatawan sillata ñawpaqpi churarunmanku, chaynapi biblia ñawinchaqta hinaspa “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi rimamuqkunata chay sillallapi tiyaykuspan uyarinanpaq, chay ruwayqa allinmi tiempota mana usuchinapaq.

PUNTA APAQMASINKUNATA YANAPAQ

 23. Paymi utaq payta yanapaq punta apaqmi tantianqa sapa semana pikuna huñunakuypi yachachinankupaq. Ichaqa biblia ñawinchaqta hinaspa “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi rimamuqkunataqa manam paychu akllanqa. Tantianantaqmi sapa semana huñunakuyta pim qallarichinanpaqpas. Huñunakuymanta cuentallikuqwan rimaspataqmi papelpi ruwanan, sapa semana pikunaman tupasqanta yachanapaq, chay papel ruwasqanmi willakuykuna kasqanpi laqasqa kanan.

YACHACHIQKUNATA RIMAPAYASPAN YANAPAQ

   24. Yachachiqkunata yanapaqqa kanan allin yachachiq punta apaqmi. Sichum punta apaqmasinkuna hinaspa punta apaqkunapa yanapaqninkuna allin yachachiq kanankupaq kallpanchakunankuraq kaptinqa, paymi rimapayanan allin yachachiq kanankupaq. Hina paytaqmi llapallan runakunapaq huñunakuypi yachachiqta, Willakuq qillqawan yachachiqta, “Qillqanchikmanta yachanapaq” niqpi yachachiqta hinaspa ñawpaqmanta qillqakuna ñawinchaqkunatapas rimapayanman aswan allinta ruwanankupaq ( qaway 17 kaqta). Achka punta apaqkuna allin yachachiqkuna kaptinqa sapa watam hukña kanman yachachiqkunata rimapayaspan yanapaqqa. Ñawpaqmanta yachachimuyta tukuruptinkuqa manam sapa kutichu rimapayanan.

 TAKSA CUARTOCHAKUNA

 25. “Allin yachachiq kanapaq” nisqanpi achka rimaqkuna kaptinqa taksa cuartochakunapipas ñawpaqmanta rimaqkunaqa imam tupasqantam ruwanmanku. Sapa cuartochapi rimariqkunata yanapananpaqmi huk punta apaq kanan, mana atikuptinqa kanmanmi punta apaqkunapa allin yuyayniyuq yanapaqninpas. Punta apaqkunam tantianqaku rimamuqkunata pikuna yanapanankupaq hinaspa chullachinakunankupaq utaq manapas. Chay akllasqa iñiqmasinchikqa kaypi  16 kaqpa nisqanman hinam ruwanan. Taksa cuartochapi rimariqkunaqa yaykunqaku “Ima yachachikuykunatam tariramunchik” niq yachachikuy tukuykuptillanmi, chay yachachikuyqa “Bibliamanta astawan yachanapaq” niq yachachikuypa ukunpim kachkan. “Allin yachachiq kanapaq” niq yachachikuy tukuruptinñataqmi maymi tiyanankumanña kutimunqaku. Sichum atikuptinqa, videotaqa taksa cuartochallamantam qawanmanku hinaspa uyarinmankupas. Mana chayqa, rimamuqkunata yanapaqmi ima aparatopipas chay videotaqa qawachinan hinaspa chaymanta paykunata tapunan.

VIDEOKUNA

 26. Huñunakuypiqa achka videokunatam qawasunchik, chay videokunatam tarisun JW Library® nisqanpi. Runakunawan imaynata rimanapaq videokunata hinaspa huk rikchaq videokunataqa servichikuchwanmi Diosmanta willakunapaq huñunakuyta ruwaspanchik, ichaqa huñunakuypi qawasqanchik kaqkunallataraqmi.