Numeros 23:1-30

  • Sumaq rimaykunawan Balaampa punta kaq rimasqan (1-12)

  • Sumaq rimaykunawan Balaampa iskay kaq rimasqan (13-30)

23  Chaymantam Balaamqa kamachiq Balacta nirqa: “Altartayá qanchista kaypi ruwapuway,+ hinaspayá qanchis torota hinaspa qanchis carnerota pusamuy”, nispa.  Hinaptinmi Balacqa chaylla ruwarqa. Chaymantam iskayninku sapa altarpi huk torota hinaspa huk carnerota kañarqaku.+  Chaymantañataqmi Balaamqa kamachiq Balacta nirqa: “Kayllapiyá kachkay, ñuqañataq Jehova Dioswan rimaq rirusaq, icha imatapas nimuwanman. Imatapas nimuwaptinqa willasqaykim”, nispa. Hinaspam Balaamqa muquman rirqa.  Chay muqupim Diosqa Balaamta rimapayarqa,+ hinaptimi Balaamqa Diosta nirqa: “Altartam qanchista qati-qatillata ruwarachini, hinaspam sapa altarpi huk torota hinaspa huk carnerota nakaspa kañarachimuni”, nispa.  Chaymi Jehova Diosqa Balaamta ima rimananpaq yacharachispan nirqa:+ “Kutispayá Balacta nimuy yachachisqayman hina”, nispa.  Kutiruptinñataqmi Moabta kamachiq Balacqa yanapaqninkunapiwan kañasqankupa kasqanpi sayachkasqaku.  Hinaptinmi Balaamqa sumaq rimaykunawan nirqa:+ “Moabta kamachiq Balacmi Aram llaqtaymanta pusachimuwarqa,+llaqtayqa kachkan intipa qispimunan lawpim. Balacmi niwarqa: ‘Hamuspayá Jacobpa mirayninkunata ñakapuway. Hamuspayá Israelpa mirayninkunata ñakapuway’,+ nispa.   ¿Imaynamá ñakayman Diospa mana ñakasqan runakunataqa? ¿Imaynamá ñakayman Jehova Diospa mana ñakasqan runakunataqa?+   Ñuqaqa rumikunapa hawanmantam paykunata qawachkani,ñuqaqa muqukunapa hawanmantam paykunata rikuchkani. Paykunaqa sapaqpim yachanku,manam huklaw nacionkunapi runakuna hinachu kanku.+ 10  ¿Pitaq Jacobpa mirayninkunata yupayta atinman?+ ¿Pitaq Israelpa mirayninkunata wakillantapas yupayta atinman? Ñuqaqa allin ruwaq runa hinam wañukuyta munani,paykuna hinam wañukuyta munani”, nispa. 11  Hinaptinmi kamachiq Balacqa Balaamta nirqa: “¿Imatataq rimarunki? Chiqnisqay runakunata ñakanaykipaqmi qayachimurqaykiqa, manam paykuna allinlla kanankumanta rimanaykipaqchu”, nispa.+ 12  Balaamñataqmi nirqa: “¿Manachu nirqayki Jehova Diospa niwasqallanta rimanaypaq?”, nispa.+ 13  Balacñataqmi nirqa: “Hakuyá huk muqumanña, chaymanta Israelpa mirayninkunata wakillantapas qawaspayki ñakapuwanaykipaq”, nispa.+ 14  Chaynata nispanmi Balacqa Zofim lawpi Pisga sutiyuq muquman pusarurqa.+ Chaypim altarta qanchista ruwarqa, hinaspam sapa altarpi huk torota hinaspa huk carnerota kañarqa.+ 15  Balaamñataqmi kamachiq Balacta nirqa: “Kayllapiyá kachkay, ñuqañataq Dioswan rimaq rirusaq”, nispa. 16  Jehova Diosñataqmi Balaamta ima rimananpaq yachachispan nirqa:+ “Kutispayá Balacta nimuy yachachisqayman hina”, nispa. 17  Chaymi Balacpa kasqanman kutirqa, Balacñataqmi kañasqan animalpa kasqanpi yanapaqninkunapiwan sayachkasqa. Hinaptinmi kamachiq Balacqa Balaamta nirqa: “¿Imatataq Jehova Dios niykamusunki?”, nispa. 18  Balaamñataqmi sumaq rimaykunawan nirqa:+ “Hatarispaykiyá uyariykuway. Uyariykuwayá Ziporpa churin Balac. 19  Diosqa manam runa hina llullakuqchu,+Diosqa nisqanman hina ruwaqmi.+ Imatapas nispanqa ruwanpunim. Imatapas rimaspanqa chayman hinam ruwan.+ 20  Allin kaqkunata rimanaypaqmi pusamuwasqanki. Diosmi bendecirqa,+ manam huktaqa rimaymanchu.+ 21  Diosqa manam munanchu Jacobpa mirayninkunata layqata ruwaspa ñakanankutaqa,manataqmi munanchu Israelpa mirayninkuna ñakarinankutaqa. Jehova Diosninkum paykunataqa yanapan,+Diosmi paykunapa kamachiqninqa. 22  Diosmi Egiptomanta paykunata pusamuchkan.+ Diosmi paykunataqa harkachkan piña toro hina.+ 23  Yanqam Jacobpa mirayninkunata layqata ruwaspa ñakayqa+chaynataq Israelpa mirayninkunapaq mana allinta tantiayqa.+ Kunanqa paykunamantam nichwan: ‘¡Diospa imayna yanapasqantayá qawaychik!’, nispa. 24  Paykunaqa leon hinam hatarinqaku,+leon hinam chutapakunqakupas. Manam samanqakuchu hapisqankuta mikunankukama,manam samanqakuchu yawarninta llaqwanankukama”, nispa. 25  Hinaptinmi kamachiq Balacqa Balaamta nirqa: “Paykunata ñakayta mana atispaqa amataqyá bendeciypaschu”, nispa. 26  Balaamñataqmi nirqa: “¿Manachu Jehova Diospa niwasqallanta ninayqa karqa?”, nispa.+ 27  Hinaptinmi Balacqa nirqa: “Hakuyá huklawmanña. Ichapas huklawmanta ñakapuwayniki Diospaqqa allin kanman”, nispa.+ 28  Hinaspam Balacqa Peor sutiyuq muquman pusarqa. Chay muqumantaqa rikukunmi Jesimonpas*.+ 29  Hinaptinmi Balaamqa kamachiq Balacta nirqa: “Altartayá qanchista kaypi ruwapuway, hinaspayá qanchis torota hinaspa qanchis carnerota pusamuy”, nispa.+ 30  Chaymi Balacqa kamachisqanta kasukuspan sapa altarpi huk torota hinaspa huk carnerota kañarqa.

Willakuykuna

Ichapas kanman: “Chunniqpas”, niqpas.