Mateo 4:1-25

  • Jesusta diablo tentasqanmanta (1-11)

  • Galilea lawpi Diosmanta willakuyta Jesus qallarisqanmanta (12-17)

  • Jesuspa punta qayasqan qatiqninkunamanta (18-22)

  • Diosmanta Jesus willakusqanmanta, yachachisqanmanta hinaspa unquqkunata sanoyachisqanmanta (23-25)

4  Chaymantam Diosqa atiyninwan Jesusta chunniqman pusarurqa diablo+ tentananpaq.+  40 punchaw 40 tuta ayunaruptinmi Jesustaqa yarqarurqa.  Chaymi diabloqa+ asuykuspan nirqa: “Diospa churin kaspaykiqa kay rumikunatayá niy tantayarunanpaq”, nispa.  Jesusmi ichaqa nirqa: “Qillqasqam kachkan: ‘Runaqa manam tantallawanchu kawsanan, aswanqa Jehova* Diospa lliw rimasqankunawanmi’”, nispa.+  Chaymantam diabloqa Jesusta Jerusalenman* pusarurqa,+ hinaspam Diospa wasinpa* hawan pirqapi sayaykachispan+  nirqa: “Diospa churin kaspaykiqa kaymantayá ukuman pawaykuy, qillqasqam kachkan: ‘Angelninkunatam kamachimunqa makinkupi apasunaykipaq, chaynapi chakikita rumiman mana takakunaykipaq’”, nispa.+  Jesusñataqmi nirqa: “Qillqasqataqmi kachkan: ‘Amam Jehova* Diosnikitaqa pruebamanqa churankichu’ niq”, nispa.+  Chaymantam diabloqa alto-alto urquman pusarurqa, hinaspam kay pachapi gobiernokunata hinaspa sumaq kayninkunata qawachirqa,+  hinaspanmi nirqa: “Qunqurakuykuspa huk kutillatapas yupaychawaptikiqa tukuy kaykunatam qusqayki”, nispa. 10  Hinaptinmi Jesus nirqa: “¡Pasaway kaymanta satanas! Qillqasqam kachkan: ‘Jehova* Diosllaykitam yupaychanaykiqa,+ payllatataqmi servinaykipas’ niq”,+ nispa. 11  Chaymi diabloqa pasakurqa,+ hinaptinmi angelkuna hamuruspanku Jesusta yanaparqaku.+ 12  Chaymantañataqmi Juan+ presochasqa kasqanta uyariruspan Jesusqa Galileaman rirqa.+ 13  Chaymantam Nazaret llaqtamanta pasakuspan lamar quchapa patan Capernaum+ llaqtapi yacharqa*, Capernaumqa karqa Zabulon hinaspa Neftaliy distritokunapim, 14  chaynaqa karqa Diosmanta willakuq* Isaiaspa rimasqan cumplikunanpaqmi, paymi nirqa: 15  “Jordan mayupa waklawninpi, lamar quchaman rina ñanpi Zabulonpa hinaspa Neftaliypa allpan, huklaw nacionniyuqkunapa yachasqan Galilea. 16  Tutayaypi kaq runakunam hatun achkita rikurunku, wañuypa llantusqanpi kaqkunamanmi achki rikuriykun”, nispa.+ 17  Chaymantapacham Jesusqa willakuyta qallaykurqa: “Diospa gobiernon* hichparamusqanraykuyá huchaykichikmanta wanakuychik”, nispan.+ 18  Jesusmi Galilea quchapa patanta richkaspan rikururqa iskay runakunata: Pedrowan+ sutichasqa Simonta hinaspa wawqin Andresta,+ paykunam challwa hapiq kasqankurayku mallankuta lamar quchaman wischuchkarqaku. 19  Hinaptinmi Jesusqa paykunata nirqa: “Qatiwaychikyá, runakunataña challwanaykichikpaqmi yachachisqaykichik”, nispa.+ 20  Hinaptinmi challwa hapinanku mallankuta saqiruspanku qatirqaku.+ 21  Chaymanta richkaspantaqmi rikururqa Zebedeopa churin Santiagotapas chaynataq wawqin Juantapas.+ Paykunam botenkupi challwananku mallata sirachkarqaku taytan Zebedeowan kuska. Paykunatapas Jesusqa qayarqam.+ 22  Chaymi paykunaqa botetawan taytankuta saqispa Jesusta qatirqaku. 23  Jesusqa tukuy Galilea+ lawpim purirqa huñunakuna wasikunapi*+ yachachistin, Diospa gobiernonmanta sumaq willakuyta willakustin hinaspa llaqtapi ima nanayniyuqkunatapas chaynataq imawan unquqkunatapas sanoyachistin.+ 24  Hinaptinmi Siriapi paymanta lliw uyariruspanku Jesusman pusamurqaku imawanpas unquqkunata, nanaywan kaqkunata,+ demoniopa ñakarichisqankunata,+ wañuy mañayuqkunata*+ chaynataq suchukunatapas, hinaptinmi Jesusqa sanoyachirqa. 25  Chaymi achkallaña runakuna qatirqaku: Galileamanta, Decapolis llaqtakunamanta*, Jerusalenmanta, Judeamanta hinaspa Jordan mayupa waklawninmanta.

Willakuykuna

Griego rimaypiqa nichkan: “Chuya llaqtaman”, nispam.
Utaq: “Templopa”.
Utaq: “Tiyarqa”.
Utaq: “Profeta”.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Sinagogakunapi”. Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Wañuy unquyniyuqkunata”.
Utaq: “Chunka llaqtakunapa kasqanmanta”.