Mateo 21:1-46

  • Jerusalenman Jesuspa chayasqanmanta (1-11)

  • Diospa wasinpi rantikuqkunata Jesus qarqusqanmanta (12-17)

  • Higos sacha ñakasqa kasqanmanta (18-22)

  • Jesus kamachiq kasqanta mana riqsikusqankumanta (23-27)

  • Iskay churikunawan rikchanachisqanmanta (28-32)

  • Chakrapi llamkaqkuna runamasinta wañuchisqankumanta rikchanachiy (33-46)

    • Wasi pirqapa esquinanpi hapiq rumita wischupakusqankumanta (42)

21  Jerusalenpa hichpan Olivos muqupi Betfague llaqtachaman chayaruptinkum Jesusqa iskay qatiqninkunata kachaspan+  nirqa: “Wak llaqtachamanyá riychik, chaypim tarinkichik watasqa asnota malta asnochantinta, paskamuspaykichikyá pusamuwaychik.  Pipas imatapas nisuptikichikqa ninkichikmi: ‘Señormi munachkan’, nispa. Hinaptinmi payqa chaylla quykamusunkichik”, nispa.  Chaynam karqa Diosmanta willakuqpa* rimasqan cumplikunanpaq, paymi nirqa:  “Niychik Sion llaqtapi runakunata: ‘¡Qawaychik! Asnopi sillasqam kamachiqninchik hamuchkan,+ payqa llampu sunqum,+ arí, carga asnopa malta asnochanpim hamuchkan’”, nispa.+  Chaymi qatiqninkunaqa rispanku Jesuspa kamachisqanman hina ruwarqaku.+  Maman asnotam maltachantinta pusamurqaku, pachankuwan asnokunata karunaykuptinkum Jesusqa maltachanpi sillakuykurqa.+  Yaqa llapallan runakunam pachankuta ñanpi mastarqaku,+ wakinñataqmi sachapa kallmankunata kuchumuspanku ñanpi mastarqaku.  Puntantawan qipanta riq achkallaña runakunañataqmi qayaykachakuspanku nirqaku: “¡Dioslláy, ama hina kaspaykiyá Davidpa churinta salvaykuy!+ ¡Bendecisqayá kachun Jehova* Diospa sutinpi hamuqqa!+ ¡Hanaq pachapi kaqyá salvaykuchun!”, nispanku.+ 10  Jerusalenman Jesus chayaruptinmi llaqtantin runakuna chaqwata ruwarqaku, hinaspam nirqaku: “¿Pitaq payqa?”, nispa. 11  Jesuswan riq runakunañataqmi paykunata nirqaku: “¡Diosmanta willakuq Jesusmi,+ payqa Galileapi kaq Nazaret llaqtayuqmi!”, nispa. 12  Chaymantam Jesusqa Diospa wasinman* yaykuruspa chaypi rantikuqkunata* hinaspa rantiqkunata llapallanta qarqururqa, tikrarurqataqmi qullqi cambiaqkunapa mesankutapas chaynataq paloma rantikuqkunapa tiyanankutapas.+ 13  Hinaspam nirqa: “Qillqasqam kachkan: ‘Wasiyqa Diosta mañakuna wasiwanmi sutichasqa kanqa’, niq.+ Qamkunam ichaqa suwakunapa machayninta hina ruwarunkichik”, nispa.+ 14  Diospa wasinpiqa asuykurqakutaqmi ñawsakunawan wiqrukunapas*, hinaptinmi sanoyachirqa. 15  Diospa wasinpim warmakuna qayakurqaku: “¡Dioslláy, ama hina kaspaykiyá Davidpa churinta salvaykuy!”, nispanku.+ Chayta uyariruspankum hinaspa Jesuspa milagrokuna ruwasqanta qawaspankum riqsisqa sacerdotekunawan* escribakuna piñakururqaku,+ 16  hinaspam Jesusta nirqaku: “¿Uyarichkankichu paykunapa nisqanta?”, nispa. Jesusñataqmi nirqa: “Arí uyarichkanim, ¿manachu haykapipas leerqankichik ‘Ñuñuq wawakunawan hinaspa warmachakunawanmi alabaykachikunki’ nisqanta?”, nispa.+ 17  Chaymantam Jesusqa paykunata saqiruspan llaqtamanta lluqsirurqa, hinaspam Betaniaman rispan chaypi puñurqa.+ 18  Jerusalenman tutapayta kutichkaptinmi yarqarurqa.+ 19  Hinaspanmi ñanpa patanpi higos sachata rikuruspan asuykurqa, ichaqa manam rurunta tarirqachu, aswanqa llaqillantam*.+ Chaymi higos sachata nirqa: “Kunanmantapacham manaña rurunkichu”, nispan.+ Hinaptinmi higosqa chaylla chakirurqa. 20  Chayta qawaykuspankum qatiqninkunaqa admirakuspanku nirqaku: “¿Imaynamá higos sachaqa chayllaqa chakirun?”, nispanku.+ 21  Jesusñataqmi nirqa: “Chiqaptapunim nikichik, iñiyniyuq kaspa mana iskayrayaspaqa manam kay higos sachawan hina ruwasqallaytachu ruwankichik, aswanqa kay urqutapas niwaqchikmi: ‘Huqarikuspa lamar quchaman wischukuy’, nispa. Hinaptinqa chaynam kanman.+ 22  Mana iskayrayaspa imatapas Diosta mañakuspaykichikqa chaskinkichikmi”, nispa.+ 23  Chaymantam Diospa wasinman yaykuruspan Jesus yachachichkaptin riqsisqa sacerdotekuna hinaspa llaqtapi autoridadkuna asuykuspanku nirqaku: “¿Ima derechoykiwantaq kaykunata ruwanki? ¿Pitaq kamachimusurqanki?”, nispa.+ 24  Jesusñataqmi nirqa: “Ñuqapas tapusqaykichikyá. Chay tapusqaymanta niwaptikichikqa ñuqapas nisqaykichikmi kaykuna ruwanaypaq pi kamachimuwasqanta: 25  ¿Pitaq Juanta kamachirqa bautizananpaq? ¿Hanaq pacha Dioschu icha runakunachu?”, nispa. Paykunañataqmi ninakurqaku: “Sichum ‘Diosmi’ nisun hinaptinqa niwasunchá: ‘Chaynaqa, ¿imanasqataq mana creerqankichikchu?’, nispa.+ 26  Manataqmi nichwanchu ‘runakunam’ nispaqa, chaynata niptinchikqa llapa runakunachiki imanaruwasunpas, paykunaqa ninku Juanqa Diosmanta willakuq kasqantam”, nispa. 27  Chaymi Jesusta nirqaku: “Manam yachanikuchu”, nispanku. Hinaptinmi Jesuspas nirqa: “Chaynaqa manam ñuqapas nisqaykichikchu pi kamachimuwaptin kaykuna ruwasqaytaqa. 28  ¿Ima ninkichiktaq kaymanta? Huk runapam karqa iskay churinkuna. Huknintam nirqa: ‘Churilláy, rispaykiyá uvas chakranchikpi kunan llamkaramuy’, nispa. 29  Churinñataqmi nirqa: ‘Manam rillaymanchu’, nispa. Ichaqa mana kasukusqanmanta pesakuspanmi rirqa. 30  Asuykuspanmi huknin churintapas hina chaynallata nirqa. Hinaptinmi payñataq nirqa: ‘Risaqmi taytáy’, nispa. Ichaqa manam rirqachu. 31  Hinaptinqa, ¿mayqinnintaq taytanpa munasqanta ruwarqa?”, nispa. Paykunañataqmi nirqaku: “Punta kaqmi”, nispa. Jesusñataqmi nirqa: “Chiqaptapunim nikichik, impuesto cobraqkunawan chuchumikakunaraqmi* qamkunamantaqa Diospa gobiernonman* ñawpaqnikichikta richkanku. 32  Juanqa hamurqa allin ñanta riqsichisunaykichikpaqmi, qamkunañataqmi mana creerqankichikchu. Impuesto cobraqkunawan chuchumikakunam ichaqa creerqaku,+ qamkunam ichaqa kaykunata qawachkaspaykichikpas mana wanakurqankichikchu creenaykichikpaqqa. 33  Kay rikchanachiytawan uyariychik: Uvas chakrayuq huk runam chakranpi uvasta plantaruspan+ chakranta cercorurqa, ruwarurqataqmi uvasta sarunanpaq uchkutapas, ruwarqataqmi chakrata cuidananpaq wasitapas,+ hinaspanmi chakrapi llamkaqkunaman arriendakuruspan huklaw nacionman ripukurqa.+ 34  Uvas cosechay tiempo chayaramuptinmi chay runaqa sirvientenkunata kacharqa arriendaqkunamanta uvasta mañamunankupaq. 35  Arriendaqkunam ichaqa chay sirvientekunata hapirurqaku hinaspam hukninta maqarurqaku, huknintañataqmi wañurachirqaku, huknintañataqmi rumiwan chuqaparurqaku.+ 36  Hinaptinmi kaqmanta chay chakrayuq runaqa punta sirvientenkunamanta aswan achkataraq kacharqa, ichaqa paykunatapas chaynallatam ruwarurqaku.+ 37  Qipatañataqmi churinta kacharqa: ‘Churiytaqa respetanqakuch’, nispan. 38  Ichaqa churinta rikuruspankum llamkaqkunaqa ninakurqaku: ‘Paymi herencia chaskiqqa.+ ¡Herencianwan qipakunapaqyá wañurachisun!’, nispa. 39  Chaymi hapiruspanku uvas chakramanta hurquruspa wañurachirqaku.+ 40  Chaynaqa, uvas chakrayuq hamuruspanqa, ¿imatataq ruwanqa chay llamkaqkunata?”, nispa. 41  Paykunañataqmi nirqaku: “Mana allin runakuna kasqankuraykum paykunataqa wañurachinqa hinaspam huk llamkaqkunamanña uvas chakranta arriendakunqa, paykunaqa tiempollanpim rurunta qunqaku”, nispa. 42  Chaymi Jesus nirqa: “Diospa palabranpim nin: ‘Pirqaqkunapa wischupakusqanku rumiqa wasi pirqapa esquinanpi hapiq rumiñam rikurirun.+ Chay rumiqa Jehova Diosmantam hamurqa, hinaspapas suma-sumaqmi ñuqanchikpaqqa’, nispa. ¿Manachu haykapipas chayta leerqankichik?+ 43  Chaymi nikichik, Diospa gobiernonpi bendicionkunam qamkunamanta qichusqa kaspan kasukuq runakunamanña qusqa kanqa. 44  Kay rumipa hawanman pipas wichiykuqqa ñutusqam kanqa.+ Kay rumi pimanpas wichiykuspanqa wañurachinqam”, nispa.+ 45  Rikchanachisqankunata uyariruspankum riqsisqa sacerdotekunawan fariseokunaqa cuentata qukururqaku paykunamanta rimasqanta.+ 46  Chaymi aswanraq hapiruyta munarqaku, ichaqa runakunatam manchakurqaku, runakunaqa creerqakum Jesusqa Diosmanta willakuq kasqanta.+

Willakuykuna

Utaq: “Profetapa”.
Utaq: “Temploman”.
Utaq: “Vendeqkunata”.
Utaq: “Wistukunapas”.
Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Rapillantam”.
Utaq: “Qullqipaq piwanpas kakuqkunaraqmi”.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.