Mateo 13:1-58

 • DIOSPA GOBIERNONTA JESUSPA RIKCHANACHISQANMANTA (1-52)

  • Tarpuqwan rikchanachisqanmanta (1-9)

  • Imanasqa Jesus rikchanachiykunawan yachachisqanmanta (10-17)

  • Tarpuqwan rikchanachisqan ima ninan kasqanmanta (18-23)

  • Trigowan hinaspa mana allin qurawan rikchanachisqanmanta (24-30)

  • Mostaza muguwan hinaspa levadurawan rikchanachisqanmanta (31-33)

  • Rikchanachiykunawan yachachisqan ñawpaqmantaraq willakusqankuman hina kasqanmanta (34, 35)

  • Trigowan hinaspa mana allin qurawan rikchanachisqan ima ninan kasqanmanta (36-43)

  • Chakrapi kaq pakawan hinaspa sumaq perlaswan rikchanachisqanmanta (44-46)

  • Challwana mallawan rikchanachisqanmanta (47-50)

  • Kapuqninkunamanta musuqtapas mawkatapas hurqumuq wasiyuqmanta (51, 52)

 • Llaqtanpipuni Jesus mana respetasqa kasqanmanta (53-58)

13  Chay kutipim Jesusqa wasimanta lluqsiruspan lamar quchapa patanpi tiyachkarqa,  chayman achkallaña runakuna huñunakaramuptinkum Jesusqa boteman qispiruspan tiyaykurqa, llapa runakunañataqmi lamar quchapa patanpi karqaku.+  Chaypim rikchanachiykunawan+ tukuy imamanta yachachispan nirqa: “Huk runam tarpuq rirqa,+  tarpuchkaptinmi wakin muguqa ñanman wichiykurqa, chaymi urpikuna* hamuspan mikururqa.+  Wakin muguñataqmi wichiykurqa mana ancha allpayuq ranrakunaman, chaymi utqayllaman wiñaramurqa mana ancha allpa kasqanrayku.+  Ichaqa llumpayta rupamuptinmi chakiyta qallaykurqa, hinaspam hawallapi sapichakusqanrayku chakirurqa.  Wakinñataqmi wichirqa kichkakunapa kasqanman, hinaptinmi kichkakuna wiñaramuspan iquyarachirqa*.+  Wakinñataqmi allin allpapa kasqanman wichirqa, chaymi wakinqa chulla mugullamanta rururqa pachakta, wakinqa suqta chunkata, wakinñataq kimsa chunkata.+  Pipas rinriyuqqa uyarichunyá”, nispa.+ 10  Hinaptinmi qatiqninkunañataq asuykuspanku nirqaku: “¿Imanasqataq rikchanachiykunawan rimapayanki?”, nispa.+ 11  Jesusñataqmi nirqa: “Qamkunataqa Diosmi yanapasunkichik gobiernomanta* pakasqa kaqkunata+ entiendenaykichikpaq, paykunatam ichaqa mana. 12  Kapuqniyuqqa aswan achkataraqmi chaskinqa, chaynapim aswan achkaraq paypaqqa kanqa, mana kapuqniyuqmi ichaqa kapuqnintapas qichuchikunqa.+ 13  Chaymi paykunataqa rikchanachiykunawan rimapayani, paykunaqa qawachkaspankupas manam rikunkuchu, uyarispankupas manam uyarinkuchu, manataqmi entiendenkuchu.+ 14  Paykunapim Isaiaspa willakusqan cumplikuchkan, paymi nirqa: ‘Uyarispankupas manam imaniraqllatapas entiendenqakuchu, qawaspankupas manapunim rikunqakuchu.+ 15  Chay runakunapa sunqunmi rumiyarun, uyarispankupas manam entiendenkuchu, paykunaqa mana qawakunankupaqmi ñawinkuta wichqarunku, mana uyarinankupaqmi rinrinkutapas taparunku. Chaymi paykunaqa mana entiendenkuchu, manataqmi Diosmanpas kutirikunkuchu ñuqa sanoyachinaypaqqa’, nispa.+ 16  Qamkunam ichaqa kusisqa kankichik kaykunata rikusqaykichikrayku hinaspa uyarisqaykichikrayku.+ 17  Chiqaptapunim nikichik, Diosmanta achka willakuqkuna* hinaspa allin ruwaq runakunam qamkunapa qawasqaykichikta rikuyta munarqaku, ichaqa manam rikurqakuchu.+ Uyarisqaykichiktapas uyariytam munarqaku, ichaqa manam uyarirqakuchu. 18  Entiendeychikyá tarpuq runamanta rikchanachiyta.+ 19  Pipas Diospa gobiernonmanta willakuyta uyarichkaspan mana entiendeqqa ñanman wichiykuq mugumanmi rikchakun, satanas*+ hamuruspanmi sunqunpi tarpusqa muguta qichurun.+ 20  Ranrapi tarpusqañataqmi rikchakun Diospa palabranta uyarispan kusisqallaña chaylla chaskiqman.+ 21  Ichaqa mana sapiyuq kasqanraykum mana unaytachu takyan, hinaspam Diospa palabranrayku sasachakuypi tarikuspan utaq ñakarichisqa kaspan chaylla hukmanyarun. 22  Kichkakunapa kasqanpi tarpusqa muguñataqmi rikchakun Diospa palabranta uyariqman, ichaqa kay pachapi* kaqkunawan+ afanakuspanmi hinaspa apuyay munaywan engañachikuspanmi uyarisqanta iquyarachin, chaymi mana rurunchu.+ 23  Allin allpapi tarpusqañataqmi rikchakun Diospa palabranta uyarispan entiendeqman, chaymi huk mugullamanta rurun pachakta, suqta chunkata hinaspa kimsa chunkata”, nispa.+ 24  Huk rikchanachiytapas willaspanmi nirqa: “Diospa gobiernonqa rikchakun chakranpi allin muguta tarpuq runamanmi. 25  Runakuna puñunankamam paypa enemigon hamuruspan trigo tarpusqanpi mana allin qurata* tarpuparuspan pasakurqa. 26  Trigo wiñaramuspanmi ruruyta qallaykurqa hinaptinmi mana allin qurapas sutilla karqa. 27  Chaymi wasiyuqpa sirvientenkuna hamuruspan nirqaku: ‘Patronllayku, chakraykipiqa allin mugutam tarpurqanki. Hinaptinqa, ¿imanasqamá mana allin quraqa wiñaramun?’, nispa. 28  Patronñataqmi nirqa: ‘Chiqniwaqniy runam chaytaqa ruwarun’, nispa.+ Sirvientekunañataqmi nirqaku: ‘¿Munankichu rispayku quraramuspa huñuramunaykuta?’, nispa. 29  Payñataqmi nirqa: ‘Ama, yanqam mana allin qurata chutachkaspa trigotapas chutaruwaqchik. 30  Hinayá iskayninku cosechakama wiñachun, cosecha tiempopiñam rutuqkunata nisaq mana allin qurataraq huñuramunankupaq hinaspa kañanapaq marqa-marqayta wataramunankupaq, hinaspaña trigota taqiyman huqarimunankupaq’”, nispa.+ 31  Huk rikchanachiywanmi nirqa: “Diospa gobiernonqa rikchakun chakranpi huk runapa tarpusqan mostaza mugumanmi.+ 32  Kay muguqa llapan mugumantapas aswan uchuychallam, ichaqa wiñaruspanmi mikuna wakin yuyukunamantapas hatuntaraq wiñarun, hinaspanmi sacha hinaraq rikurirun, hinaptinmi kallmankunapipas alton pawaqkuna qistachakunku*”, nispa. 33  Huk rikchanachiytapas nirqam: “Diospa gobiernonqa rikchakun lliw masa puqunankama huk warmipa kimsa tupuy* harinawan chapurusqan levaduramanmi”, nispa.+ 34  Jesusqa kayna rikchanachiykunawanmi achkallaña runakunata rimapayarqa. Mana rikchanachiywanqa manam rimapayaqchu.+ 35  Chaynam karqa Diosmanta willakuqpa rimasqan cumplikunanpaq, paymi nirqa: “Simiyta kicharispaymi rikchanachiykunawan rimasaq, qallariymantapacha* pakasqakunamantam willakusaq”, nispa.+ 36  Achkallaña runakunata ripukunankupaq niykuspanmi wasiman yaykurqa. Hinaptinmi qatiqninkuna asuykuspa nirqaku: “Entiendeykachiwaykuyá chakrapi wiñaq mana allin quramanta rikchanachisqaykita”, nispa. 37  Jesusñataqmi nirqa: “Allin mugu tarpuqqa runapa churinmi, 38  chakraqa llapa runakunam.+ Allin muguñataqmi Diospa gobiernonpi kaqkuna*, mana allin quram ichaqa satanaspa churinkuna,+ 39  tarpuq enemigoñataqmi diablo. Cosechañataqmi kay tiempopa* tukupaynin*, rutuqkunañataqmi angelkuna. 40  Imaynam mana allin quratapas huñuruspa kañaykunchik, chaynam kanqa kay tiempopa* tukupayninpipas*.+ 41  Runapa churinmi angelninkunata kachamunqa. Paykunam Diospa gobiernonpi huchallichiqkunatawan* mana allin ruwaqkunata qarqunqa, 42  hinaspam rupachkaq hornoman wischuykunqaku,+ chaypim waqanqaku hinaspa kirunkutapas kirichichichinqaku*. 43  Chay tiempopim allin ruwaqkunaqa hanaq pachapi kaq taytanpa gobiernonpi inti hinaraq kancharinqaku.+ Pipas rinriyuqqa uyarichunyá. 44  Diospa gobiernonqa rikchakun chakrapi kaq pakamanmi, chaytam huk runa tariruspan pakapaykun, hinaspanmi ancha kusisqallaña kasqanrayku tukuy imanta rantikuruspan* chay chakrata rantirun.+ 45  Diospa gobiernonqa rikchakuntaqmi sumaq perlaskunata maskaq negociantemanpas. 46  Ancha valorniyuq perlasta rikuruspanmi tukuy ima kapuqninta chaylla rantikaramun, hinaspanmi chay perlasta rantirun.+ 47  Chaymantapas Diospa gobiernonqa rikchakun lamar quchapi tukuy rikchaq challwakunata hapiq mallamanmi. 48  Mallaman challwa huntaruptinmi quchapa patanman aysanku, chaypim tiyaykuspa allinninkunata+ akllaspa canastaman hinanku, mana allinnintañataqmi+ wischunku. 49  Chaynam kanqa kay tiempopa* tukupayninpipas*, angelkunam allin runakunamanta mana allin runakunata rakinqa, 50  hinaspam rupachkaq hornoman wischuykunqaku, chaypim waqanqaku hinaspa kirunkutapas kirichichichinqaku. 51  Hinaptinqa, ¿entienderunkichikchu tukuy kaykunata?”, nispa. Qatiqninkunañataqmi nirqaku: “Arí”, nispanku. 52  Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: “Entienderuspaykichikqa kaytayá yachaychik: Kapuqninkunamanta musuqtapas mawkatapas hurqumuq wasiyuqmanmi rikchakun Diospa gobiernonmanta runakunaman yachachiq runaqa”, nispa. 53  Chay rikchanachiykunata rimaruspanmi Jesusqa chaymanta pasakurqa. 54  Llaqtanman chayaruspanñataqmi+ huñunakunanku wasipi* yachachiyta qallaykurqa, hinaptinmi admirakuspanku nirqaku: “¿Maypitaq kay runaqa yachayta tariramun? ¿Maypitaq kay runaqa milagrokuna ruwananpaq atiyta tariramun?+ 55  ¿Manachu payqa carpinteropa churin?+ ¿Manachu mamanqa Maria, wawqinkunañataq Santiago, Josey, Simon hinaspa Judas?+ 56  ¿Manachu paninkunapas ñuqanchikwan kuska kachkanku? Hinaptinqa, ¿maypimá kay runaqa kayna yachaytawan atiytaqa tariramun?”, nispanku.+ 57  Chaymi paykunaqa Jesustaqa mana creerqakuchu,+ hinaptinmi Jesus nirqa: “Diosmanta willakuqqa maypipas respetasqam, wasinpiwan llaqtanpim ichaqa mana respetasqachu”, nispa.+ 58  Paykuna mana creeptinkum chaypiqa achka milagrokunataqa mana ruwarqachu.

Willakuykuna

Utaq: “Urpitukuna”.
Utaq: “Wiñananta mana saqirqachu”.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Profetakuna”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Mana allin”, nispam.
Qaway “kay tiempo” niqpa ima ninan kasqanta.
Kaypiqa rimachkan trigoman rikchakuq venenoyuq quramantam, chay quraqa Israel nacionpim wiñan.
Utaq: “Tapachakunku”.
Utaq: “Kimsa hatun tupuy”. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Ichapas kanman: “Runakuna rikurimusqankumantapacha”, niqpas.
Griego rimaypiqa nichkan: “Diospa gobiernonpa churinkuna”, nispam.
Qaway “kay tiempo” niqpa ima ninan kasqanta.
Qaway “kay tiempopa tukupaynin” niqpa ima ninan kasqanta.
Qaway “kay tiempo” niqpa ima ninan kasqanta.
Qaway “kay tiempopa tukupaynin” niqpa ima ninan kasqanta.
Griego rimaypiqa nichkan: “Urmachiqkunatawan”, nispam.
Kaywanqa nichkan mana imatapas ruwayta atispanku rabiawan chayna kanankumantam.
Utaq: “Venderuspan”.
Qaway “kay tiempo” niqpa ima ninan kasqanta.
Qaway “kay tiempopa tukupaynin” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Sinagogapi”.