Mateo 10:1-42

  • 12 apostolkunamanta (1-4)

  • Diosmanta willakunapaq yachachikuykunamanta (5-15)

  • Jesuspa qatiqninkuna chiqnisqa kanankumanta (16-25)

  • Runamantaqa Diosta manchakunamanta (26-31)

  • Runakunata rakinachiq Jesus hamusqanmanta (32-39)

  • Jesuspa qatiqninkunata chaskiykunamanta (40-42)

10  Jesusmi 12 apostolninkunata* qayachimurqa, hinaspam atiyta qurqa demoniokunata+ qarqunankupaq chaynataq tukuy imawan unquqkunata hinaspa nanayniyuqkunata hampinankupaq.  12 apostolkunapa* sutinmi kaykuna:+ Pedrowan sutichasqanku Simon,+ wawqin Andres,+ Zebedeopa churin Santiago, wawqin Juan,+  Felipe, Bartolomey,+ Tomas,+ impuesto cobraq Mateo,+ Alfeopa churin Santiago, Tadeo,  Simon Cananita* chaynataq Jesusta traicionaq Judas Iscariote.+  Chay 12 apostolninkunatam Jesusqa kamachispa nirqa:+ “Amam rinkichikchu huk nacionniyuq runakunamanqa, amataqmi yaykunkichikchu Samaria lawpi mayqan llaqtamanpas,+  rinkichikqa Israel nacionpi chinkasqa ovejakunallamanmi,+  rispaykichikqa: ‘Diospa gobiernonqa* hichparamunñam’, nispayá willakamuychik.+  Unquqkunata sanoyachimuychik,+ wañuqkunata hatarichimuychik, leprawan unquqkunata hampimuychik, demoniokunata qarqumuychik. Qamkunaqa mana imallapaqmi chaskirqankichik, mana imallapaqtaqyá qumuychikpas.  Amayá apaychikchu quritawan qullqitaqa nitaq broncetapas,+ 10  amataqyá apaychikchu quqawtapas, pachatapas, usutatapas nitaq tawnatapas,+ llamkaqqa mikunantam chaskinan.+ 11  May llaqtamanpas utaq llaqtachamanpas chayaspaykichikqa maskaychikyá willasqaykichikta uyariy munaq runakunata, hinaspayá chaypi qipakuychik chaymanta lluqsinaykichikkama.+ 12  Wasiman yaykuspaykichikqa rimakuykuychikyá. 13  Wasiyuq chaskisuptikichikqa munasqaykichik hawkayayyá paypaq kachun,+ manachayqa hawkayaynikichikyá qamkunawan qipakuchun. 14  Maypipas mana chaskisuptikichikqa utaq mana uyarisuptikichikqa, chay wasimanta utaq llaqtamanta lluqsispayá chakikichikpi allpatapas taspikuychik.+ 15  Juicio punchawpiqa Sodoma llaqtamantapas hinaspa Gomorra+ llaqtamantapas aswan castigasqam kanqa chay llaqtaqa. 16  Kachachkaykichikqa atuqkunapa* chawpinman ovejakunata kachachkaq hinam, chayraykuyá culebra hina sakri* kaychik, ichaqa paloma hina mana imanakuq.+ 17  Runakunamantayá cuidakuychik, paykunaqa juzgadomanmi apasunkichik,+ hinaspam huñunakuna wasikunapi*+ azotesunkichik.+ 18  Arí, ñuqaraykum autoridadkunaman hinaspa kamachiqkunaman pusasunkichik,+ chaynapi paykuna hinaspa huklaw nacionniyuqkunapas ñuqamanta yachanankupaq.+ 19  Entregaykusuptikichikqa amayá llakikuychikchu imaynata utaq imamanta rimanaykichikmantapas, imam rimanaykichikpaqqa yachachisqam kankichik.+ 20  Manam kikillaykichikmantachu rimankichikqa, aswanqa hanaq pacha taytaykichikpa atiyninwanmi.+ 21  Chaymantapas, wawqillanmi entregaykunqa wawqinta wañuchinankupaq, taytapas churinta wañuchinankupaq, churi-wawakunapas tayta-mamankupa contranpi hatarispankum paykunata entregaykunqaku wañuchinankupaq.+ 22  Qamkunaqa sutiyraykum llapallan runakunapa chiqnisqan kankichik,+ ichaqa tukupaykama aguantaqmi salvasqaqa kanqa.+ 23  Huk llaqtapi ñakarichisuptikichikqa huklaw llaqtamanyá ayqikuychik,+ Israel nacionpa llaqtankunapi hinaspa llaqtachankunapipas willakuyta manaraq tukuchkaptikichikmi runapa churinqa chayamunqa. 24  Yachachisqa runaqa manam aswan maschu yachachiqninmantaqa nitaq sirvientepas patronninmantaqa.+ 25  Yachachisqa runapaqqa allinmi yachachiqnin hina kayqa, sirvientepaqpas allinmi patronnin hina kayqa.+ Wasiyuqta Belcebuwan*+ sutichaspankuqa, ¡aswanraqchá wasinpi kaqkunataqa chaynata sutichanqaku! 26  Chaynaqa amayá manchakuychikchu, manam imapas pakasqaqa kanchu mana yachanapaq hinaqa, chaynataqmi mana yachanapaq kaqkunapas yachasqa kanqa.+ 27  Tutayaypi nisqaytaqa achkipiyá willakuychik, upallallamanta nisqaytapas wasipa hawanmantayá* willakuychik.+ 28  Amayá manchakuychikchu cuerpoykichik wañuchiqkunataqa, paykunaqa manam vidaykichiktaqa qichusunkichikmanchu,+ aswanqa manchakuychik vidaykichiktawan cuerpoykichikta qalaypaq chinkachiqtayá*.+ 29  ¿Manachu iskay pichinkuchakunatapas as qullqichallapaq* rantikunku*? Chayna kaptinpas, manam mayqinpas pampamanqa wichinchu hanaq pacha taytaykichikpa mana yachasqanqa.+ 30  Qamkunapaqa umaykichikpi chukchaykichikpas llapallanmi yupasqa kachkan. 31  Chaynaqa amayá manchakuychikchu, qamkunaqa achka pichinkuchakunamantapas astawanmi valenkichik.+ 32  Runakunapa qayllanpi riqsiwaqniytaqa+ ñuqapas hanaq pachapi kaq taytaypa qayllanpim riqsisaq.+ 33  Runakunapa qayllanpi negawaqniytaqa ñuqapas hanaq pacha taytaypa qayllanpim negasaq.+ 34  Amayá piensaychikchu kay pachapi hawkayay kananpaq hamusqaytaqa, manam hawkayay kananpaqchu hamurqaniqa, aswanqa runakunata rakinachiqmi*.+ 35  Hamurqaniqa qari churipas taytanpa contranpi kananpaqmi, warmi wawapas mamanpa contranpi kananpaqmi chaynataq llumchuypas suedranpa contranpi kananpaqmi.+ 36  Runapa enemigonqa kanqa wasinpi kaqkunallam. 37  Pipas tayta-mamanta ñuqamanta aswan kuyaqqa manam qatiqniyqa kanmanchu, churi-wawanta ñuqamanta aswan kuyaqpas manataqmi qatiqniyqa kanmanchu.+ 38  Manam pipas qatiqniyqa kanmanchu ñakarichiqnin qiruta* mana hombroyta munaspanqa.+ 39  Pipas vidanta salvay munaqqa wañunqam, pipas qatiqniy kasqanrayku wañuqmi ichaqa kawsanqa.+ 40  Pipas qamkunata chaskiqnikichikqa ñuqatapas chaskiwanmi, ñuqata chaskiwaqñataqmi kachamuwaqniytapas chaskin.+ 41  Sichum pipas Diosmanta willakuq* kasqanrayku pitapas chaskiykunqa hinaspaqa Diosmanta willakuqpa+ chaskinantam chaskinqa, allin runa kasqanrayku allin runata chaskiqpas allin runapa chaskinantam chaskinqa. 42  Qatiqniy kasqanrayku pipas kay uchuychakunamanta hukninman huk vasopi chiri yakuchallatapas haywaykuqqa chaskinqapunim pagonta”, nispa.+

Willakuykuna

Utaq: “Kachasqan runakunata”.
Utaq: “Kachasqan runakunapa”.
Utaq: “Ganaswan ruwaq Simon”.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Lobokunapa”.
Utaq: “Yachaysapa”.
Utaq: “Sinagogakunapi”.
Utaq: “Beelzebubwan”. Kay sutiqa satanaspa huknin sutinmi, payqa demoniokunapa kamachiqninmi.
Yaqa lliw wasikunapa qatanqa pampam karqa, chaypim imatapas ruwaqku.
Griego rimaypiqa nichkan: “Gehenapi chinkachiqtayá”, nispam. Qaway “gehena” niq palabrapa ima ninan kasqanta.
Griego rimaypiqa nichkan: “Huk asarionllapaq”, nispam. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “Vendenku”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Espadata churaqmi”, nispam.
Utaq: “Kaspita”. Qaway “ñakarichikuq qiru” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Profeta”.