Marcos 6:1-56

  • Llaqtanpipuni Jesus mana respetasqa kasqanmanta (1-6)

  • Diosmanta willakunankupaq 12 apostolninkunata Jesus yachachisqanmanta (7-13)

  • Bautizaq Juan wañukusqanmanta (14-29)

  • 5.000 qarikunaman Jesus mikuchisqanmanta (30-44)

  • Yaku hawanta Jesus purisqanmanta (45-52)

  • Genesaret lawpi runakunata sanoyachisqanmanta (53-56)

6  Chaymanta pasaspanmi Jesusqa qatiqninkunawan kuska llaqtanman chayarurqa.+  Samana punchaw* chayaramuptinmi huñunakuna wasipi* yachachiyta qallaykurqa, hinaptinmi yaqa llapallan uyariqkuna admirakuspanku nirqaku: “¿Maypitaq kay runaqa kaykunata yacharamun?+ ¿Imaynatamá kaykunataqa yacharamun? ¿Imaynatataq milagrokunatapas ruwan?+  ¿Manachu payqa Mariapa wawan+ carpintero?+ ¿Manachu wawqinkunapas Santiago,+ Josey, Judas hinaspa Simon?+ ¿Manachu paninkunapas llaqtamasinchik?”, nispa. Chaymi paykunaqa Jesustaqa mana creerqakuchu.  Jesusñataqmi nirqa: “Diosmanta willakuqqa* maypipas respetasqam. Wasinpi, ayllunpi hinaspa llaqtanpim ichaqa mana respetasqachu”, nispa.+  Chayraykum ima milagrokunatapas chaypiqa mana ruwarqachu, aswanqa huk-iskay unquqkunallaman makinta churaykuspanmi sanoyachirqa.  Paykuna mana creeptinkum llakikurqa. Hinaspam pasakuspan llaqtachakunapiña yachachistin purirqa.+  Chaymantam 12 apostolninkunata qayachispan iska-iskaytakama kacharqa,+ demoniokunata qarqunankupaqpas atiytam qurqa.+  Nirqataqmi rispankuqa ama imatapas apanankupaq, manam apanankuchu karqa: Tantatapas, alforjatapas nitaq qullqitapas*, apaspaqa apananku karqa chulla tawnallatam.+  Nirqataqmi churakusqanku usutallankuwan hinaspa hawankupi pachallankuwan rinankupaqpas. 10  Chaymantapas kaynatam nirqa: “Maypipas wasiman yaykuspaykichikqa chaypi qipakuychik chay llaqtamanta lluqsinaykichikkama.+ 11  Maypipas mana chaskisuptikichikqa utaq mana uyarisuptikichikqa chaymanta lluqsispayá chakikichikpi allpatapas taspikuychik, chaynapi pantaypi kasqankuta yachanankupaq”, nispa.+ 12  Chaymi rispanku runakunaman willarqaku huchankumanta wanakunankupaq,+ 13  hinaspam achka demoniokunata qarqurqaku,+ unquqkunata sanoyachirqaku, hinaspapas aceitewanmi llusirqaku. 14  Jesusmanta tukuy hinastinpi rimaptinkum kamachiq Herodespas yacharurqa. Runakunam niqku: “Bautizaq Juanmi wañusqanmanta kawsariramuspan milagrokunata ruwachkan”, nispa.+ 15  Wakinkuñataqmi niqku: “Payqa Eliasmi”, nispa. Hukkunañataq nirqaku: “Payqa Diosmanta willakuqmi, ñawpaq tiempopi Diosmanta willakuqkuna hina”, nispa.+ 16  Herodesñataqmi chayta uyariruspan nirqa: “Umanta qururachisqay Juanmi kawsariramun”, nispa. 17  Ñawpaqtaraqmi Herodesqa Juanta hapirachimuspan chaqnarachimurqa wawqin Filipopa warmin Herodias hikutasqanrayku, hinaspam carcelman churarachirqa. Herodesqa Herodiaswanmi casarakururqa.+ 18  Juanqa Herodestam nipayarqa: “Manam allinchu wawqikipa warminwan kakuynikiqa”, nispa.+ 19  Chaymi Herodiasqa Juanta chiqnispan wañurachiyta munarqa, ichaqa manam atirqachu. 20  Chaynam karqa Herodes harkakusqanrayku, payqa Juantam manchakurqa allin runapaq hinaspa Diosman sunqu runapaq hapisqanrayku.+ Sapa kuti uyarispanpas Juantaqa manam ima ruwaruytapas atirqachu, chaywanpas kusisqallañam Juantaqa uyariq. 21  Ichaqa munasqanta Herodias ruwananpaqmi punchaw chayaramurqa. Herodesmi santon punchawpi+ mikuchirqa ancha riqsisqa kamachiqkunaman, 1.000 soldadokunapa kamachiqninkunaman hinaspa Galileapi riqsisqa runakunaman.+ 22  Hinaptinmi Herodiaspa warmi wawan chayman yaykuruspan tusurqa. Herodespaqwan chaypi mikuqmasinkunapaq* chay tususqan sumaqllaña kaptinmi Herodesqa sipasta nirqa: “Mañakuway imam munasqaykitapas, qusqaykim”, nispa. 23  Hinaspam nirqa: “Imataña mañakuwaptikipas qusqaykim, kamachisqay llaqtakunapa partentapas”, nispa. 24  Chaymi sipasqa lluqsiramuspan mamanta nirqa: “¿Imatataq mañakuyman?”, nispa. Mamanñataqmi nirqa: “Bautizaq Juanpa umanta”, nispa. 25  Chaymi sipasqa Herodesman chaylla asuykuspan mañakurqa: “Bautizaq Juanpa umanta kunallan platopi quykuway”, nispa.+ 26  Chay mañakusqanwan llumpayta hukmanyaruspanpas Herodesqa manam negayta atirqachu chaypi kaqkunapa qayllanpi prometekusqanrayku. 27  Chaymi Herodesqa huknin soldadonta chaylla kamachirqa Juanpa umanta apamunanpaq. Hinaptinmi soldadonqa riruspan Juanpa umanta carcelpi qururamurqa, 28  hinaspam platopi umanta aparamuspan sipasman quykurqa, sipasñataqmi mamanman quykurqa. 29  Juanpa qatiqninkunañataqmi chayta yacharuspanku hamururqaku, hinaspam Juanpa cuerponta pampamurqaku. 30  Apostolkunañataqmi Jesuswan huñunakuruspanku willakurqaku tukuy ima ruwasqankumanta hinaspa yachachisqankumanta.+ 31  Jesusñataqmi nirqa: “Haku mana runapa kasqanman, chaypi ratollapas samariykamunaykichikpaq”, nispa.+ Chaynataqa nirqa runakuna hukña-hukña paykunaman hamusqanraykum, chaymi imallatapas mikunankupaq tiemponku mana karqachu. 32  Chayraykum paykunalla kanankupaq runapa mana kasqanman botepi rirqaku.+ 33  Chaywanpas runakunaqa risqankutam rikururqaku, achkallañataqmi yacharurqakupas, chaymi llapallan llaqtakunamanta utqaylla rispanku paykunatapas llallirurqakuraq. 34  Jesusqa botemanta lluqsiruspanmi achkallaña runakunata rikururqa, hinaspam mana michiqniyuq ovejakuna hina kasqankuta qawaykuspan+ paykunata llakipayarirqa.+ Chaymi tukuy imamanta yachachiyta qallaykurqa.+ 35  Tardeykuqtañataqmi qatiqninkuna asuykuspanku nirqaku: “Chunniqmi kay kasqanchikqa, llumpay tardeñataqmi kachkanpas.+ 36  Runakunatayá niykuyña pasakunankupaq hichpapi chakrakunaman hinaspa llaqtachakunaman rispanku mikunankupaq imallatapas rantinankupaq”, nispa.+ 37  Jesusñataqmi nirqa: “Qamkunayá imallatapas mikuykachiychik”, nispa. Hinaptinmi paykunañataq nirqaku: “Chaypaqqa 200 denario* qullqipa chanin tantatach rantimunayku kanqa, ¿maymantataq rantimusaqku?”, nispa.+ 38  Payñataqmi nirqa: “¿Haykataq tantaykichik kachkan? Qawaramuychikyá”, nispa. Hayka kasqanta yacharamuspankum nirqaku: “Pichqa tantawan iskay challwakunallam”, nispa.+ 39  Hinaptinmi kamachirqa llapallan runakuna pastopi huñu-huñulla tiyanankupaq.+ 40  Chaymi runakunaqa tiyarqaku pachakkama hinaspa pichqa chunkakama rakinasqa. 41  Hinaptinmi pichqa tantatawan iskay challwakunata hapiykuspan cielota qawarispan Diosta mañakurqa.+ Hinaspam tantata partiykarispan qatiqninkunaman qurqa runakunaman aypunankupaq, iskay challwakunatapas llapallankupaqmi rakirqa. 42  Chaymi llapallanku mikurqaku saksanankukama. 43  Hinaspam tantapa puchusqanta huñurqaku 12 canasta huntataraq. Huñurqakutaqmi puchuq challwakunatapas.+ 44  Tantata mikuqkunam karqaku 5.000 qarikuna. 45  Chaymantam Jesusqa qatiqninkunata chaylla kamachirqa runakunata avianankama boteman qispispanku lamar quchapa patanpi Betsaida llaqtaman richkanankupaq.+ 46  Runakunata aviaruspanñataqmi urquman rirqa Diosta mañakuq.+ 47  Tutayaramuptinñataqmi boteqa lamar quchapa chawpinpiña kachkasqa, Jesusñataqmi urqupiraq sapallan karqa.+ 48  Chaymantañataqmi qatiqninkunata rikururqa, paykunam llumpayta wayramuptin bote rinanpaq ñaka-ñakayllataña yakuta qachichkarqaku. Jesusmi manaraq achikyamuchkaptin* yaku hawanta puristin paykunaman asuykurqa, ichaqa hinallam rirqa paykunata pasaqtukuspan. 49  Yakupa hawanpi purichkaqta rikuruspankum qaparispa nirqaku: “¡Imataq wakqa!”, nispanku. 50  Qaparirqakuqa Jesusta rikuruspa mancharikusqankuraykum. Jesusñataqmi chaylla paykunata rimapayaspan nirqa: “Ama manchakuychikchu, ñuqam kani”, nispa.+ 51  Hinaspanmi Jesusqa paykunapa kasqan boteman qispirurqa, hinaptinmi wayraqa hawkayarurqa. Qatiqninkunañataqmi chayta rikuspa anchata admirakururqaku. 52  Manam yacharqakuchu tantawan milagro ruwasqan ima ninan kasqantaqa, paykunaqa rumi sunqu hinaspa mana entiendeqmi karqaku. 53  Lamar quchata chimparuspankum Genesaretman chayarurqaku, hinaspam boteta qucha patanpi watarqaku.+ 54  Botemanta lluqsiruptillankum runakuna Jesusta riqsirurqaku, 55  hinaspankum tukuy chaylawkunaman kallpaylla* rispanku unquqkunata chakanakunapi aparqaku Jesuspa kasqanman. 56  May llaqtamanpas, llaqtachakunamanpas hinaspa chakramanpas yaykuptinmi runakunaqa unquqkunata churarqaku plazakunapi, hinaspam Jesusta ruegakurqaku pachanpa patallantapas llachpaykunankupaq.+ Haykam llachpaykuqkunaqa sanoyaqkum.

Willakuykuna

Utaq: “Sabado”.
Utaq: “Sinagogapi”.
Utaq: “Profetaqa”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Cobremanta qullqitapas”, nispam.
Utaq: “Mesapi tiyaqmasinkunapaq”.
Kayqa karqa kimsa hora madrugawmanta yaqa suqta hora achikyaqkamam.
Utaq: “Raskiylla”.