Marcos 15:1-47

  • Pilatopa qayllanpi Jesus kasqanmanta (1-15)

  • Soldadokuna Jesusta burlakusqankumanta (16-20)

  • Golgota sutiyuq sitiopi Jesusta qirupi warkusqankumanta (21-32)

  • Jesuspa wañukusqanmanta (33-41)

  • Jesuspa pampakusqanmanta (42-47)

15  Chaymantam achikyaramuptillan riqsisqa sacerdotekuna huñunakurqaku: Autoridadkunawan, escribakunawan hinaspa judiokunapa cortenpi* llapallan kaqkunawan rimanankupaq. Jesusta chaqnaruspankuñataqmi Pilatoman pusaspanku entregaykurqaku.+  Hinaptinmi Jesusta Pilato nirqa: “¿Qamchu kanki judiokunapa kamachiqnin?”, nispa.+ Jesusñataqmi nirqa: “Arí, nisqaykiman hinam”, nispa.+  Riqsisqa sacerdotekunam tukuy imamanta tumparqaku.  Hinaptinmi kaqmanta tapuspan Pilato nirqa: “¿Manachu imallatapas rimarinki?+ ¡Uyariyá tukuy imamanta tumpasusqaykita!”, nispa.+  Jesusmi ichaqa manaña imatapas rimarqachu, chaymi Pilatoqa admirakurqa.+  Sapa pascua fiestapim Pilatoqa runakunapa mañakusqanku huk presota kachariq.+  Chay tiempopaqqa Barrabasmi presochasqa kachkarqa chaqwa ruwaqkunawan kuska, paykunam chaqwa ruwasqankupi runakunata wañurachirqaku.  Hinaptinmi runakuna hamuspanku Pilatota nirqaku sapa kuti ruwasqanman hina ruwananpaq.  Payñataqmi nirqa: “¿Munankichikchu judiokunapa kamachiqninta kacharinayta?”, nispa.+ 10  Pilatoqa cuentatam qukurqa riqsisqa sacerdotekuna chiqnispanku payman entregaykusqankuta.+ 11  Riqsisqa sacerdotekunam ichaqa runakunata umacharqaku Barrabasta Pilato kacharinanpaq.+ 12  Chaymi Pilatoqa runakunata kaqmanta nirqa: “Hinaptinqa, ¿imatataq ruwasaq ‘judiokunapa kamachiqnin’ nispa sutichasqaykichik runawanqa?”, nispa.+ 13  Runakunañataqmi kaqllamanta qaparispa nirqaku: “¡Qirupiyá* wañuchun!”, nispanku.+ 14  Chaymi Pilato nirqa: “¿Imanasqa? ¿Ima mana allintataq payqa ruwarun?”, nispa. Paykunam ichaqa astawanraq qaparirqaku: “¡Qirupiyá wañuchun!”, nispanku.+ 15  Hinaptinmi runakunapa nisqanta Pilato ruwayta munaspan Barrabasta kachaykurqa, Jesustam ichaqa azoterachispan+ entregaykurqa qirupi wañuchinankupaq.+ 16  Chaymantam Jesustaqa soldadokuna pusarqaku kamachiqpa palacionpa pation ukuman, hinaspam llapallan tropantin soldadokunata qayachimurqaku.+ 17  Hinaspam morado pachawan churaruspanku coronatapas kichkamanta simparuspanku umanman churarurqaku. 18  Hinaspam nirqaku: “¡Rimaykullaykiku judiokunapa kamachiqnin!”, nispanku.+ 19  Chaymantapas, suquswan umanpi waqtapaspankum tuqaykurqaku, hinaspam ñawpaqninpi qunqurakuykuspanku kumuykurqaku. 20  Paymanta burlakuruspankuñataqmi chay morado pachawan hinachisqankuta hurqururqaku, hinaspam kikinpa pachanwanña pachachirqaku. Chaymantam hawaman pasachirqaku qirupi clavowan takamunankupaq.+ 21  Chaymantam Cirene llaqtayuq Simonta kamachirqaku ñakarichiqnin qirunta* hombronanpaq. Paymi chakranmanta kutimuspan chayninta richkarqa, payqa karqa Alejandropawan Rufopa taytanmi.+ 22  Hinaspam Golgotaman pusarurqaku, Golgotaqa: “Uma tullu sutiyuq sitio”, ninanmi.+ 23  Chaypim mirrawan* hukllawasqa vinota qurqaku,+ Jesusmi ichaqa mana tomayta munarqachu. 24  Chaymantam clavowan qirupi takarurqaku, hinaspam hawanpi pachantapas rakinakunankupaq sortearqaku mayqinta sapakama apakunankupaq.+ 25  Yaqa isqun hora tempranotam* Jesusta clavowan qirupi takarurqaku. 26  Imaynanpi wañuchisqankumanta qillqaruspankum umanpa altonpi churarqaku: “Judiokunapa kamachiqnin”, niqta.+ 27  Paywan kuskatataqmi qirukunapi warkururqaku iskay suwakunatapas, hukninta alliq* lawninpi huknintañataq ichuq* lawninpi.+ 28  * 29  Chayninta pasaqkunañataqmi umankutapas aywispankuraq Jesusmanta mana allinkunata nirqaku:+ “¡Yaw! Qamqa Diospa wasinta* tuñichispaykim kimsa punchawllapi hatarichinayki karqa,+ 30  chaynaqa chay ñakarichiqniki qirumanta uraykamuspayá salvakuy”, nispanku. 31  Chaynallataqmi riqsisqa sacerdotekunawan escribakunapas paymanta burlakuspanku ninakurqaku: “Hukkunataqa salvarqam, kikinmi ichaqa mana salvakuyta atinchu.+ 32  Kunanyá Israelpa kamachiqnin Cristoqa* ñakarichiqnin qirumanta uraykamuchun, chaynapi uraykamusqanta qawaspa creenanchikpaq”, nispa.+ Paywan waqtanpi warkusqa kaqkunapas burlakurqakum.+ 33  Chaymantam yaqa chawpi punchawta* kasqanku law pasaypaqta tutayarurqa kimsa hora tardeykuqkama*.+ 34  Hinaptinmi kimsa hora tardeykuqta Jesusqa kallpawan qaparispan nirqa: “Eli, Eli ¿lama sabaqtani?”, nispa. Chayqa: “Diosnilláy, Diosnilláy, ¿imanasqataq saqirullawanki?”, ninanmi.+ 35  Chayta uyariruspankum chaypi wakin sayaqkuna nirqaku: “¡Uyariychik! Eliastam qayakuchkan”, nispanku. 36  Hukninñataqmi kallpaspan* puchqu vinoman esponjata challpuykurqa, hinaspanmi suqusman wataykuspan Jesus suqunanpaq asuykachirqa,+ hinaspam nirqa: “¡Saqiychik! Qawasunchik Elias hamunqachus icha manachus uraykachinanpaq”, nispa. 37  Jesusñataqmi kallpawan qaparispan wañukurqa.+ 38  Hinaptinmi Diospa wasinpi cortina+ iskayman llikikururqa hanaymanta uraykama.+ 39  Chaymantañataqmi ñawpaqninpi sayaq soldadokunapa capitannin chaykuna pasasqanta hinaspa wañukusqanta qawaspan nirqa: “Chiqaptapunim kay runaqa Diospa churin kasqa”, nispan.+ 40  Karqataqmi karullamanta qawaq warmikunapas, paykunam karqa: Maria Magdalena*, sullka kaq Santiagopa hinaspa Josespa maman Maria hinaspa Salomey.+ 41  Paykunam Galileapi Jesus kachkaptin qatispanku yanaparqaku,+ karqataqmi Jesuswan kuska Jerusalenman qispimuq achka warmikunapas. 42  Tardeykuqña hinaspa alistakunankuña kasqanraykum utaq samana punchawpa* visperanña kasqanraykum 43  Arimatea llaqtayuq Josey hamurqa, paymi karqa judiokunapa cortenpi* kaq riqsisqa runa, payqa Diospa gobiernontam* suyarqa. Valorchakuspanmi yaykurqa Pilatopa kasqanman Jesuspa cuerponta mañaq.+ 44  Pilatom ichaqa nirqa: “Wañurunñachu imaynaya”, nispan. Chaymi soldadokunapa capitanninta qayachimuspan nirqa: “¿Wañurunñachu Jesus?”, nispan. 45  Jesus wañukusqanta soldadokunapa capitannin willaykuptinmi Jesuspa cuerponta Joseyman quykurqa. 46  Joseyñataqmi linomanta telata rantirurqa, hinaspam Jesuspa cuerponta uraykachispan chay telawan wankuykurqa, hinaspam qaqapi tuqusqa sepulturaman+ churaykuspan sepulturapa punkunkama hatun rumita tanqarqa.+ 47  Maria Magdalenawan Josespa maman Mariañataqmi maypi pampasqanta qawachkarqaku.+

Willakuykuna

Griego rimaypiqa nichkan: “Sanedrinpi”, nispam. Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Kaspipiyá”.
Qaway “ñakarichikuq qiru” niqpa ima ninan kasqanta.
Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Jesuspa tiemponpiqa kayqa karqa kimsa horam, chaytaqa yupaqku inti lluqsimusqanmantapacham.
Utaq: “Lluqi”.
Utaq: “Paña”.
Utaq: “Templota”.
Utaq: “Diospa akllasqanqa”.
Jesuspa tiemponpiqa kayqa karqa suqta horam, chaytaqa yupaqku inti lluqsimusqanmantapacham.
Jesuspa tiemponpiqa kayqa karqa isqun horam, chaytaqa yupaqku inti lluqsimusqanmantapacham.
Utaq: “Raskispan”.
Utaq: “Magdala llaqtayuq Maria”.
Utaq: “Sabadopa”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Sanedrinpi”, nispam. Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.