Marcos 12:1-44

  • Chakrapi llamkaqkuna runamasinta wañuchisqankumanta rikchanachisqan (1-12)

  • Diospaq kaqmanta hinaspa Roma nacionta kamachiqpaq kaqmanta (13-17)

  • Wañuqkuna kawsarimunanmanta Jesusta tapusqankumanta (18-27)

  • Iskay hatun kamachikuymanta (28-34)

  • ¿Davidpa churinchu Cristo? (35-37a)

  • Escribakunamanta cuidakunamanta (37b-40)

  • Wakcha viuda iskay uchuy qullqichakuna qusqanmanta (41-44)

12  Chaymantam Jesusqa rikchanachiykunawan rimayta qallaykurqa, kaynatam nirqa: “Huk runam uvasta plantaruspan+ chakranta cercorurqa, uvasta sarunapaq uchkutapas ruwarurqam, ruwarqataqmi chakrata cuidanapaq wasitapas.+ Hinaspanmi chakrapi llamkaqkunaman arriendakuruspan huklaw nacionman ripukurqa.+  Uvas pallay tiempo chayaramuptinmi huknin serviqninta arriendaqkunaman kacharqa uvaspa rurunmanta tupaqninta mañamunanpaq.  Paykunam ichaqa hapiruspanku maqarurqaku, hinaspam mana imayuqta kutirichirqaku.  Kaqmantam dueñoqa huknin serviqnintaña kacharqa, paytapas umantam pakirurqaku, hinaspapas pinqaymanmi churarurqaku.+  Chaymantam huktaña kacharqa, hinaptinmi wañurachirqaku. Kacharqataqmi hukkunatapas, paykunamanta wakintam maqarurqaku, wakintañataq wañurachirqaku.  Chay dueñopaqa karqataqmi kuyasqan sapallan churinpas,+ chaymi ‘churiytaqa respetanqakuch’ nispan paytaña kacharqa.  Chakrapi chay llamkaqkunam ichaqa ninakurqaku: ‘Paymi herencia chaskiqqa.+ Wañurachisunyá, hinaptinmi herencianqa ñuqanchikpaqña kanqa’, nispanku.  Chaymi hapiruspanku wañurachirqaku, hinaspam uvas chakramanta hawaman apaspanku wischuykurqaku.+  Hinaptinqa, ¿imatataq ruwanqa uvas chakrapa dueñonqa? Hamuruspanmi chay llamkaqkunata wañurachinqa, hinaspam uvas chakrantaqa hukkunamanña quykunqa.+ 10  ¿Manachum haykapipas Diospa palabranpi leerqankichik: ‘Pirqaqkunapa wischupakusqanku rumiqa wasi pirqapa esquinanpi hapiq rumiñam rikurirun’, niqta?+ 11  ¿Manachu leerqankichik: ‘Chay rumiqa Jehova* Diosmantam hamurqa hinaspapas suma-sumaqmi’, niqta?”.+ 12  Chaymi Jesustaqa aswanraq hapiruyta munarqaku, paykunaqa cuentatam qukurqaku chay rikchanachiywan paykunamanta rimasqanta, ichaqa achkallaña runakunatam manchakurqaku. Chaymi saqiruspanku pasakurqaku.+ 13  Chaymantam kachamurqaku wakin fariseokunatawan Herodespa wakin qatiqninkunata rimasqallanwan Jesusta pantarachinankupaq.+ 14  Chay runakunam chayaruspanku Jesusta nirqaku: “Yachachikuq, yachanikum imam kaqta rimasqaykita, pipas qanman sayapakusunaykita mana maskasqaykita, qamqa manam runakunapa hawallantachu qawanki, aswanqa Diospa ñannintam imam kaqta yachachinki. Niykuwaykuyá, Roma nacionta kamachiqman* impuestota pagayqa ¿allinchu kanman icha manachu? 15  ¿Paganaykuchu icha manachu?”, nispanku. Iskay uya kasqankuta yachaspanmi Jesusqa nirqa: “¿Imanasqataq pantachiwayta munankichik? Qawanaypaqyá huk denario* qullqita apamuwaychik”, nispa. 16  Qullqita haywaykuptinkum Jesusqa paykunata nirqa: “¿Pipa uyantaq hinaspa pipa sutintaq kay qullqipi kachkan?”, nispa. Paykunañataqmi nirqaku: “Roma nacionta kamachiqpam”, nispa. 17  Chaymi Jesusqa nirqa: “Roma nacionta kamachiqpa kaqtaqa paymanyá quychik,+ Diospa kaqtañataqyá Diosman quychik”, nispa.+ Hinaptinmi paymantaqa admirakurqaku. 18  Chaymantam saduceokuna* Jesusman asuykurqaku, paykunaqa manam creeqkuchu wañuqkuna kawsarimunanpiqa,+ chaymi nirqaku:+ 19  “Yachachikuq, Moisesmi qillqarqa, pipapas wawqin manaraq churiyuq kachkaspan wañukuptinqa wawqinmi chay wañuqpa warminwan casarakunan wañukuqpa miraynin kananpaq.+ 20  Wawqintin qanchis qarikunam karqaku, piwi* kaqmi casarakururqa, ichaqa manaraq churiyuq kachkaspanmi wañukurqa. 21  Hinaptinmi qatiqnin wawqinña wañukuqpa warminwan casarakururqa, ichaqa paypas manaraq churiyuq kachkaspanmi wañukurqa, chaynallam karqa qatiqnin wawqinwanpas. 22  Manamá qanchisninmanta mayqinninpapas churinku karqachu. Chaymantañataqmi warmipas wañukurqa. 23  Qanchisnintinpa warmin kachkaspanqa, ¿kawsarimuptinkuqa mayqinninpa warmintaq chay warmiqa kanqa?”, nispa. 24  Jesusñataqmi nirqa: “Qamkunaqa Diospa palabranta hinaspa atiyninta mana riqsispaykichikmi pantaypi kachkankichik.+ 25  Wañuqkuna hatarimuspankuqa manam qarikunapas nitaq warmikunapas casarakunqakuchu, paykunaqa hanaq pachapi angelkuna hinam kanqaku.+ 26  Wañuqkuna kawsarimunankumantaqa, ¿manachum Moisespa libronpi leerqankichik kichkayuq taksa sachamanta willakuypi Diospa kayna nisqanta: ‘Ñuqaqa kani Abrahanpa, Isaacpa hinaspa Jacobpa Diosninmi’, niqta?+ 27  Payqa manam wañuqkunapa Diosninchu, aswanqa kawsaqkunapa Diosninmi. Qamkunaqa pasaypaqtam pantachkankichik”, nispa.+ 28  Chaymantam Jesusman asuykurqa escribakunamanta huknin, paymi uyarirurqa atipanakusqankuta, hinaspam allintapuni Jesuspa nisqanta uyarispan nirqa: “¿Mayqintaq llapallan kamachikuykunamanta punta kaq kamachikuyqa?”, nispa.+ 29  Jesusñataqmi nirqa: “Punta kaqqa kaymi: ‘Sumaqtayá uyariykuychik Israelpa mirayninkuna, Jehova* Diosninchikqa chullalla Jehova Diosmi, 30  Jehova* Diosnikitam kuyanayki tukuy sunquykiwan, tukuy vidaykiwan*, tukuy yuyaynikiwan* hinaspa tukuy kallpaykiwan*’.+ 31  Iskay kaqñataqmi kay: ‘Runamasikitam kuyanayki kikikita hina’.+ Kay kamachikuykunamanta aswan allin kamachikuyqa manam kanchu”, nispa. 32  Escribañataqmi nirqa: “Yachachikuq, allintam qamqa rimarunki, ‘Diosqa chullallam, manataqmi paymanta huk Diosqa kanchu’.+ 33  Tukuy sunquwan, tukuy yuyaywan* hinaspa tukuy kallpawan* Diosta kuyayqa hinaspa runamasinchiktapas kikinchikta hina kuyayqa aswan allinmi animalkuna kañanamantaqa hinaspa nakanamantaqa”, nispa.+ 34  Hinaptinmi yachaywan rimasqanta uyarispan Jesusqa nirqa: “Qamqa manam karupichu kachkanki Diospa gobiernonmantaqa*”, nispa. Chaymantaqa manañam pipas tapuytaqa munarqachu.+ 35  Ichaqa Diospa wasinpi* hinalla yachachispanmi Jesusqa nirqa: “¿Imaynanpitaq escribakunaqa ninku Cristoqa* Davidpa churin kasqanta?+ 36  Atiyninwan*+ Dios yanapaptinmi kikin David nirqa: ‘Jehova* Diosmi señorniyta nirqa: “Chiqniqnikikunata saruchinaykamayá alliqniypi* tiyaykuy”’, nispa.+ 37  Davidpuni ‘señor’ nispa payta sutichachkaptinqa, ¿imaynataq churinqa kanman?”, nispa.+ Achkallaña runakunañataqmi kusisqallaña uyarirqaku. 38  Hinalla yachachispanmi Jesus nirqa: “Cuidakuychikyá escribakunamanta, paykunam munanku hatun pachawan kayman-chayman puriyta, plazakunapi rimaykunankuta,+ 39  huñunakuna wasikunaman* yaykuspa puntapi tiyayta, convidoman rispankupas riqsisqa runakunapaq akllasqa tiyanapim tiyayta munanku.+ 40  Paykunaqa viudakunapa kapuqninkunatam hapikurunku, hinaspapas runakuna qawanallanpaqmi Diosta una-unay mañakunku, paykunaqa aswan castigasqaraqmi kanqaku”, nispa. 41  Chaymantam Jesusqa qullqi churananku cajakunapa chimpanpi tiyaykurqa,+ hinaspam qawarqa imayna chay cajakunaman llapa runakuna qullqi churasqankuta, achkallaña apukunam achka qullqita churaqku.+ 42  Wakcha viudapas asuykuspanmi mana ancha valorniyuq iskay uchuy qullqichakunata* churaykurqa.+ 43  Hinaptinmi qatiqninkunata qayaspan Jesus nirqa: “Chiqaptapunim nikichik, wak viudam wakcha kachkaspanpas aswan achkataraq churaykun llapallan qullqi churaqkunamantapas.+ 44  Llapallankum puchuqllankutaña churaykunku, paymi ichaqa wakcha kachkaspanpas lliw kapuqninta churaykun, kawsananpaq kaqtam llapanta quykun”, nispa.+

Willakuykuna

Utaq: “Cesarman”.
Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Punta naceq”.
Utaq: “Ima ruwasqaykipas paypaq hinam kanan”.
Utaq: “Maypipas chaypipas ama qunqaspa”.
Utaq: “Payllapaqña kawsakuspa”.
Utaq: “Maypipas chaypipas ama qunqaspa”.
Utaq: “Ima ruwasqaykipas paypaq hina kasqanwan”.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Templopi”.
Utaq: “Diospa akllasqan runaqa”.
Utaq: “Pañaypi”.
Utaq: “Chuya espirituwan”. Qaway kaypa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Sinagogakunaman”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Iskay leptonta utaq cuadranteta”, nispam. Qaway B14 kaq yachachikuyta.