Lucas 9:1-62

 • Diosmanta willakunankupaq 12 apostolninkunata Jesus yachachisqanmanta (1-6)

 • Jesusmanta uyariruspan Herodes mancharisqallaña kasqanmanta (7-9)

 • 5.000 qarikunaman Jesus mikuchisqanmanta (10-17)

 • Jesusta Diospa churin Cristo kasqanta Pedropa nisqanmanta (18-20)

 • Wañukunanmantawan kawsarimunanmanta Jesuspa willakusqan (21, 22)

 • Jesuspa qatiqninkuna imayna kanankumanta (23-27)

 • Jesuspa rikchaynin tikrakusqanmanta (28-36)

 • Demoniopa munaychakusqan warmata sanoyachisqanmanta (37-43a)

 • Wañukunanmanta Jesuspa yapamanta willakusqan (43b-45)

 • Mayqanninku aswan riqsisqa kasqankumanta Jesuspa qatiqninkuna atipanakusqankumanta (46-48)

 • “Pipas contranchikpi mana kaspaqa ñuqanchikwanmi kachkan” (49, 50)

 • Samaria law llaqtachapi Jesusta mana chaskisqankumanta (51-56)

 • Jesusta imayna qatinamanta (57-62)

9  Jesusmi 12 apostolninkunata qayaykuspan atiyta qurqa llapa demoniokunata+ qarqunankupaq hinaspa unquqkunata sanoyachinankupaq.+  Paykunataqa kacharqa Diospa gobiernonmanta* willakamunankupaqmi hinaspa runakunata sanoyachimunankupaqmi.  Paykunatam nirqa: “Illaspaqa amam imatapas apankichikchu: Tawnatapas, alforjatapas, tantatapas, qullqitapas nitaq pachatapas.+  Ichaqa maypipas wasiman yaykuspaykichikqa llaqtamanta lluqsinaykichikkamayá chaypi qipakuychik.+  Maypipas mana chaskisuptikichikqa chay llaqtamanta lluqsispaykichikyá chakikichikpi allpatapas taspikuychik, chaynapi pantaypi kasqankuta yachanankupaq”, nispa.+  Chaymi paykunaqa rispanku sapa llaqtachakunapi purirqaku sumaq willakuyta willakustin hinaspa unquqkunata maypipas sanoyachistin.+  Galilea distritota kamachiq Herodesmi* tukuy ima pasakusqanmanta uyarirurqa, hinaspam llumpay mancharisqallaña karqa. Wakinkum rimarqaku wañusqanmanta Juan kawsariramusqanta,+  wakinkuñataqmi Elias rikuriramusqanta, wakinkuñataqmi rimarqaku ñawpaq tiempopi Diosmanta willakuqkunamanta* hukkaqnin kawsariramusqanta.+  Hinaptinmi Herodesqa nirqa: “Juantaqa kunkantataq qururachirqani,+ hinaptinqa ¿pitaq kanman chay runaqa? ¿Pimantataq chaykunata rimachkanku?”, nispa. Chaymi rikuykuyta munarqa.+ 10  Apostolkuna kutiramuspankum tukuy ima ruwasqankumanta Jesusman willarqaku.+ Hinaptinmi paykunata pusarikuspan Betsaida llaqtaman pasakurqa mana runapa kasqanman.+ 11  Runakunam ichaqa yacharuspanku qatirqaku. Payñataqmi chay runakunata kuyakuyllawan rimapayarqa, hinaspam Diospa gobiernonmanta willarqa, unquqkunatapas sanoyachirqam.+ 12  Tardeykuptinñataqmi 12 apostolninkuna asuykuspanku Jesusta nirqaku: “Chunniqmi kay kasqanchikqa, niykuyá runakunata pasakunanpaq, chaynapi hichpapi llaqtachakunaman hinaspa chakrakunaman rispanku samapakunankupaq hinaspa mikunankuta maskamunankupaq”, nispa.+ 13  Jesusñataqmi nirqa: “Qamkunayá imallatapas mikuykachiychik”, nispa.+ Hinaptinmi paykunaqa nirqaku: “Manam imaykupas kanchu, kapuwachkankuqa pichqa tantawan iskay challwallaykum, kay llapallan runakunaman mikuchinaykupaqqa mikuy rantiqchá rinayku kanqa”, nispanku. 14  Chaypiqa karqaku yaqa 5.000 qarikunam. Jesusmi ichaqa qatiqninkunata nirqa: “Runakunata pichqa chunkatakama tiyachiychik”, nispa. 15  Paykunañataqmi kasukuspanku llapallan runakunata tiyachirqaku. 16  Hinaptinmi pichqa tantatawan iskaynin challwata hapiykuspan hanaq pachata qawarispan Diosta mañakurqa, chaymantañataqmi partiykuspan qatiqninkunaman qurqa runakunaman aypunankupaq. 17  Chaymi saksanankukama llapallanku mikurqaku. Puchuqtapas 12 canastatam huñurqaku.+ 18  Chaymantam Jesusqa sapallanpi Diosta mañakuchkarqa, hinaptinmi qatiqninkuna asuykurqaku, chaymi paykunata nirqa: “¿Pi kasqaytataq runakunaqa ninku?”, nispan.+ 19  Paykunañataqmi nirqaku: “Wakinmi ninku bautizaq Juan kasqaykita, hukkunañataqmi ninku Elias kasqaykita, wakinñataqmi ninku ñawpaq tiempopi Diosmanta willakuqkunamanta hukkaqnin kawsarimuq kasqaykita”, nispa.+ 20  Chaymi Jesus nirqa: “Qamkunaqa, ¿pi kasqaytataq ninkichik?”, nispa. Hinaptinmi Pedro nirqa: “Qamqa kanki Diospa churin Cristom*”, nispan.+ 21  Hinaspam paykunata rimapayaspan chunkay-chunkayta nirqa ama pimanpas willakunankupaq.+ 22  Jesusqa nirqataqmi: “Runapa churinqa tukuy imawanmi ñakarichisqa kanqa. Paytaqa qipanchanqakum autoridadkuna, riqsisqa sacerdotekuna hinaspa escribakunapas. Chaymantapas wañuchiptinkum+ kimsa punchawmanta kawsarimunqa”, nispa.+ 23  Chaymantam llapallanta nirqa: “Pipas qatiwayta munaqqa amaña kikillanpaq kawsaspayá+ sapa punchaw ñakarichiqnin qirunta* hombrokuykuspa hinalla qatiwachun.+ 24  Pipas vidanta salvay munaqqa wañunqam, pipas ñuqarayku wañuqmi ichaqa kawsanqa.+ 25  Chaynaqa, ¿imatataq runaqa hurqukunman kay pachapi tukuy imatapas hayparuchkaspan wañuruspanqa utaq imapas pasaruptinqa?+ 26  Ñuqamanta hinaspa rimasqaykunamanta pinqakuqmantaqa runapa churinpas pinqakunqam kanchariyninpi chayamuspan. Pinqakunqataqmi hanaq pacha taytapa hinaspa chuya angelkunapa kanchariyninpi chayamuspanpas.+ 27  Chiqaptapunim nikichik, kaypi kaqkunamanta wakinqa manapunim wañunqakuchu Diospa gobiernonpi kamachiqta manaraq rikuchkaspankuqa”, nispa.+ 28  Chaykuna rimasqanmanta yaqa pusaq punchaw pasaruptinmi Pedrota, Juanta hinaspa Santiagota pusarikuspan Jesusqa urquman qispirqa Diosta mañakuq.+ 29  Mañakuchkaptinmi rikchaynin tikrakururqa, pachanpas ñawita pinqachiq yuraq-yuraqmi rikurirurqa. 30  Karqataqmi paywan rimachkaq iskay qarikunapas, paykunam kasqaku Moiseswan Elias. 31  Paykunam kancharichkaq rikuriruspanku rimarqaku kay pachamanta Jesus imayna ripukunanmanta, chayqa kanan karqa Jerusalenpim.+ 32  Pedroñataqmi chaypi kaqkunapiwan puñuywan aysachikuchkarqaku, ichaqa rikchariruspankum rikururqaku Jesuspa kanchariyninta+ hinaspa paywan sayaq iskay qarikunata. 33  Chay qarikuna Jesuspa kasqanmanta pasakuchkaptinkum Jesusta Pedro nirqa: “Yachachikuq, ima sumaqmi kaypi kasqaykuqa, chayraykuyá kimsa carpata ruwarusaqku: Hukninta qampaq, hukninta Moisespaq, huknintañataq Eliaspaq”, nispa. Pedroqa manam cuentata qukurqachu imam rimasqantaqa. 34  Chaykunata rimachkaptinmi puyu rikuriramuspan llantuyninwan paykunata tapaykurqa. Puyupa chawpinpi rikuriruspankum mancharikurqaku. 35  Puyumantañataqmi kaynata nimurqa:+ “Paymi churiy, paymi akllasqay.+ Uyariychikyá”, nispa.+ 36  Chaynata rimaykamuptinmi Jesusqa sapallanña rikurirurqa. Paykunam ichaqa upallalla karqaku, hinaspam ima rikusqankutapas chay punchawkunapiqa pimanpas mana willakurqakuchu.+ 37  Paqarintin urqumanta hamuptinkum achka-achka runakuna Jesuswan tupaq rirqaku.+ 38  Hinaptinmi paykuna ukumanta huknin runa qaparispan nirqa: “Yachachikuq, ama hina kaspaykiyá sapallan churiyta qawaykapamullaway,+ 39  paytam demonio hapiruspan qunqayllamanta qaparichin, pusuquta aqtuchispanmi chutaykachachispan heridaparun, ñakaytam kacharinpas. 40  Chaymi qatiqnikikunata ruegakurqani chay demoniota qarqunankupaq, ichaqa manam atirqakuchu”, nispa. 41  Jesusñataqmi nirqa: “Mana iñiyniyuq hinaspa mana allin runakuna*,+ ¿haykapikamataq qamkunawan kasaq hinaspa aguantasqaykichik? Churikita kayman pusamuway”, nispa.+ 42  Maypacham warma asuykuchkaptinmi demonioqa pampaman chamqaruspan llumpayta chutaykachachirqa. Jesusñataqmi chay demoniota qaqcharqa, hinaspam warmata sanoyarachispan taytanman quykurqa. 43  Chaymi llapallanku Diospa hatu-hatun atiyninwan admirasqallaña karqaku. Tukuy chaykuna ruwasqanwan llapallanku admirasqallaña kachkaptinkum qatiqninkunata Jesus nirqa: 44  “Kay rimasqaykunata allinta uyarispaykichikyá ama qunqaychikchu. Runapa churinqa runakunamanmi entregasqa kanqa”, nispa.+ 45  Qatiqninkunam ichaqa chayna nisqanta mana entienderqakuchu. Chayqa karqa paykunapaq pakasqa kasqanraykum, manchakurqakutaqmi chay nisqanmanta tapuytapas. 46  Chaymantam paykunaqa atipanakuyta qallaykurqaku mayqinninku aswan riqsisqa kasqankumanta.+ 47  Jesusñataqmi sunqunkupi tantiasqankuta yachaspan warmachata qayaykuspan waqtanpi sayaykachirqa, 48  hinaspam paykunata nirqa: “Pipas sutiypi kay warmachata chaskiqqa ñuqatapas chaskiwanmi, pipas ñuqata chaskiqniyqa kachamuwaqniytapas chaskinmi.+ Llapallaykichikmanta sullka hina kaqmi riqsisqa kaqqa”, nispa.+ 49  Chaymi Juan nirqa: “Yachachikuq, huk runatam rikumurqaniku qampa sutikipi demoniokuna qarquqta, hinaptinmi harkakurqaniku ñuqanchikwan mana purisqanrayku”, nispa.+ 50  Jesusñataqmi nirqa: “Amayá harkakuychikchu, pipas contranchikpi mana kaspaqa ñuqanchikwanmi kachkan”, nispa. 51  Hanaq pachaman rinanpaq punchaw hichpallaña kasqanraykum+ Jesusqa imaña kaptinpas Jerusalenman rinanpaq tantiarurqa. 52  Chaymi qatiqninkuna puntata rinankupaq nirqa. Hinaptinmi paykunaqa rispanku Samaria lawpi llaqtachaman chayarurqaku Jesuspaq tukuy imata alistanankupaq. 53  Chaypi runakunam ichaqa Jesusta mana chaskirqakuchu+ Jerusalenman rinanpaq tantiasqanrayku. 54  Qatiqnin Santiagowan Juanñataqmi+ chayta yacharuspanku nirqaku: “Señor, ¿munankichu hanaq pachamanta nina uraykamuspan kay runakunata chinkarachinanpaq ninaykuta?”, nispa.+ 55  Paymi ichaqa muyuriykuspan paykunata qaqcharqa. 56  Hinaptinmi huk llaqtachamanña rirqaku. 57  Ñanta richkaptinkuñataqmi huk runa Jesusta nirqa: “Maymanña riptikipas ñuqaqa qatisqaykim”, nispan. 58  Jesusñataqmi nirqa: “Atuqkunapaqa kanmi uchkun, alton pawaqkunapapas kantaqmi qistan*, runapa churinpam ichaqa mana kanchu maypi puñuykunanpaqpas”, nispa.+ 59  Chaymantam huk runatapas nirqa: “Qatiqniyyá kay”, nispan. Chay runañataqmi nirqa: “Señor suyaykuway, taytaytaraq puntataqa pamparamusaq”, nispa.+ 60  Jesusñataqmi nirqa: “Wañusqakunayá+ wañuqninkunataqa pampachunku, qamyá ichaqa rispayki Diospa gobiernonmanta tukuy hinastinpi willakamuy”, nispa.+ 61  Huk runapas kaynatam nirqa: “Señor qatisqaykim, ichaqa saqiykuwayraqyá wasiypi kaqkunamanta puntata despedikaykamunayta”, nispan. 62  Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: “Takllawan yapuchkaspan saqisqankunata qawariq runaqa+ manam Diospa gobiernonpaq hinachu”, nispa.+

Willakuykuna

Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Payqa karqa Herodes Antipasmi. Qaway “Herodes” niq palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Profetakunamanta”.
Utaq: “Diospa akllasqanmi”.
Utaq: “Kaspinta”. Qaway “ñakarichikuq qiru” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Kay tiempopi runakuna”.
Utaq: “Tapan”.