Lucas 8:1-56

  • Jesusta warmikuna riysisqanmanta (1-3)

  • Tarpuq runawan rikchanachisqanmanta (4-8)

  • Rikchanachiykunawan imanasqa Jesus yachachisqanmanta (9, 10)

  • Tarpuq runawan rikchanachisqan ima ninan kasqanmanta (11-15)

  • “Manam pipas mecherota ratarachispanqa imawanpas pakcharunchu” (16-18)

  • Jesuspa mamanmanta hinaspa wawqinkunamanta (19-21)

  • Sinchi wayrata Jesus hawkayachisqanmanta (22-25)

  • Kuchikunaman yaykunanpaq demoniokunata Jesus kamachisqanmanta (26-39)

  • Jairopa churinta kawsarichisqanmanta hinaspa Jesuspa pachanta llachpaykuq warmimanta (40-56)

8  Chaymanta qipallatam Jesusqa llaqtakunapi chaynataq llaqtachakunapipas purirqa Diospa gobiernonmanta* sumaq willakuyta yachachistin hinaspa willakustin.+ Paywantaqmi rirqa 12 apostolninkunapas.  Rirqakutaqmi warmikunapas, paykunam sanoyachisqa karqaku unquykunamanta hinaspa mana allin espiritukunamanta. Paykunam karqaku: Magdalenawan sutichasqa Maria*, paymantam qanchis demoniokuna lluqsirurqa,  Herodespa wasinmanta cuentallikuq Cuzapa warmin Juana,+ Susana hinaspa huk warmikuna. Paykunam Jesustawan apostolkunata kapuqninkuwan yanaparqaku.+  Jesuswan llaqtan-llaqtan riq runakunamanmi achkallaña runakuna hukllawakaramurqa, paykunamanmi Jesusqa rikchanachispan nirqa:+  “Huk runam mugu tarpuq rirqa. Tarpuchkaptinmi wakin muguqa ñanman wichirqa, hinaptinmi saruparurqaku chaynataq urpikunapas mikururqa.+  Wakin muguñataqmi rumikunapa kasqanman wichirqa, chaymi wiñaruspan rumikunapi kasqanrayku chakirurqa.+  Wakinñataqmi wichirqa kichkakunapa kasqanman, hinaspam kichkakunawan kuska wiñarqa, ichaqa kichkakunam iquyarachirqa.+  Wakinñataqmi allin allpaman wichirqa, chaymi wiñaramuspan chulla mugullamanta pachakta rururqa”, nispa.+ Chaykunata rimaruspanmi kallpawan nirqa: “Pipas rinriyuqqa uyarichunyá”, nispan.+  Qatiqninkunañataqmi tapurqaku chay rikchanachiy ima ninan kasqanmanta.+ 10  Payñataqmi nirqa: “Qamkunataqa Diospa gobiernonmanta pakasqa kaqkunata entiendenaykichikpaqmi yanapasunkichik, wakinpaqmi ichaqa rikchanachiyllapi kachkan,+ chaynapi qawaspankupas mana rikunankupaq, uyarispankupas mana entiendenankupaq.+ 11  Rikchanachiypa ima ninanqa kaymi: Muguqa Diospa palabranmi.+ 12  Ñanman wichiqkunaqa kanku Diospa palabranta uyariqkunam, ichaqa diablo hamuruspanmi sunqunkumanta Diospa palabranta qichurun chaynapi mana creespa mana salvakunankupaq.+ 13  Rumikunapa kasqanman wichiqkunañataqmi kanku Diospa palabranta uyarispa kusisqallaña chaskiqkuna, ichaqa mana sapiyuq kasqankuraykum mana unaytachu takyanku, sasachakuypi tarikuspankuñataqmi karunchakurunku.+ 14  Kichkakunapa kasqanman wichiqkunañataqmi kanku Diospa palabranta uyariqkuna, ichaqa tukuy imawan afanakusqankuraykum hinaspa kapuqniyuq kaypi+ chaynataq kay pachapi kusirikuykunapi afanakusqankuraykum+ pasaypaqta iquyarunku, chaymi rurusqankuqa mana puqunchu.+ 15  Allin allpaman wichiqkunañataqmi kanku allin sunquwan Diospa palabranta uyarispanku mana qunqaqkuna,+ paykunaqa sasachakuykunatapas aguantaspankum rurunku.+ 16  Manam pipas mecherota ratarachispanqa imawanpas pakcharunchu nitaq camapa ukunmanqa churarunchu, aswanqa alto patachamanmi churan wasiman yaykuqkunata achkinanpaq.+ 17  Manam imapas pakasqaqa kanchu mana rikunapaq hinaqa, manataqmi imapas suma-sumaq pakasqaqa kanchu haykapipas mana yachanapaq hinaqa nitaq mana riqsinapaq hinaqa.+ 18  Chaynaqa, ima uyarisqaykichikpiyá piensaychik. Arí, imapas kapuqniyuqqa astawanraqmi chaskinqa,+ mana kapuqniyuqmi ichaqa kapuqniyuqña kasqanpaq piensasqantapas qichuchikunqa”, nispa.+ 19  Chaymantam Jesuspa maman hinaspa wawqinkuna+ paypa kasqanman hamurqaku, ichaqa manam payman asuykuyta atirqakuchu achkallaña runakuna kasqanrayku.+ 20  Hinaptinmi willarqaku: “Mamaykiwan wawqikikunam hawapi sayachkanku qanwan tupaykuyta munaspanku”, nispa. 21  Hinaptinmi Jesus nirqa: “Mamaywan wawqiykunaqa Diospa palabranta uyarispa kasukuqkunam”, nispa.+ 22  Huk kutipim Jesusqa qatiqninkunawan boteman qispirurqa, hinaspam qatiqninkunata nirqa: “Hakuchik quchapa waklaw patanman”, nispa. Chaymi rirqaku,+ 23  ichaqa botepi richkaptinkum Jesusqa puñururqa. Chaypim manchakuypaq llumpayta wayramuyta qallaykuptin yakuqa as-asmanta boteman huntayta qallaykurqa, chaymi sasachakuypi tarikurqaku.+ 24  Hinaptinmi Jesusman asuykuspanku rikcharichirqaku: “¡Yachachikuq, yachachikuq, wañurusunmi!”, nispanku. Payñataqmi rikchariruspan wayrata chaynataq llumpayllataña huqarikamuq yakuta qaqcharqa, hinaptinmi chayraq hawkayarurqa.+ 25  Chaymi paykunata nirqa: “¿Imanasqataq Dios yanapaykuwananchikmanta iskayrayankichik?”, nispa. Paykunañataqmi llumpayta mancharikuspanku admirakurqaku hinaspam ninakurqaku: “¿Pitaq kay runaqa wayratapas chaynataq lamar quchatapas kamachiptin kasunanpaqqa?”, nispa.+ 26  Chaymantam chayarurqaku Gerasa lawpi+ lamar quchapa patanman, chayqa kachkan Galileapa chimpanpim. 27  Botemanta Jesus lluqsiruptinmi demonioyuq runa paywan tuparurqa, chay runaqa karqa chay llaqtayuqmi, payqa unayñam mana pachakurqachu, hinaspapas wasipi mana takyaspanmi panteonllapiña karqa.+ 28  Jesusta rikuruspanmi ñawpaqninpi pampaman kumuykuspan qaparirqa: “¿Imatataq ñuqawan munanki hanaq pacha Diospa churin Jesus? Ruegakuykim ama ñakarichiwanaykipaq”, nispa.+ 29  Chaynataqa qaparirqa chay runamanta demonio lluqsinanpaq Jesus kamachiptinmi. Chay runataqa achka kutikamam* demonioqa munaychakurqa,+ chaymi chay runataqa achka kutipi chakintawan makinta cadenakunawan wataruspa cuidaqku, ichaqa cadenakunatam tipiparuq hinaspam demonio kallpanchaptin chunniqkunaman ayqikuq. 30  Chay runatam Jesus nirqa: “¿Imataq sutiki?”, nispan. Payñataqmi nirqa: “Tropam”, nispa. Chaynataqa nirqa achkallaña demoniokuna payman yaykurusqanraykum. 31  Paykunam ruegakurqaku uku-uku uchkuman ama wischuykunanpaq.+ 32  Chay urqupim achkallaña kuchikuna mikuchkarqa,+ chaymi demoniokunaqa Jesusta ruegakurqaku achkallaña kuchikunaman yaykunankupaq. Jesusñataqmi “arí” niykurqa.+ 33  Hinaptinmi demoniokunaqa runamanta lluqsiruspanku kuchikunaman yaykururqaku. Chay kuchikunañataqmi kallpaspanku* qaqanta quchaman pawaykurqaku, hinaspam hiqiparurqaku. 34  Kuchi michiqkunañataqmi chayta rikuruspanku ayqikurqaku, hinaspam llaqtapi kaqkunaman chaynataq chakrapi kaqkunamanpas chaymanta willakamurqaku. 35  Chaymi runakuna lluqsimurqaku ima pasarusqanta qawanankupaq, hinaspam Jesuspa kasqanman hamuruspanku demoniokunapa saqisqan runata pachasqataña hinaspa yuyayninman kutisqataña Jesuswan tiyachkaqta tarirurqaku, chaymi llumpayta mancharikurqaku. 36  Chay pasakusqanta rikuqkunam chay runakunaman willarqaku demoniopa ñakarichisqan runa imayna sanoyarusqanmanta. 37  Hinaptinmi Gerasa lawpi achkallaña runakuna nirqaku llaqtankumanta Jesus pasakunanpaq, chaynataqa nirqaku mancharisqallaña kasqankuraykum. Chaymi Jesusqa boteman qispirqa pasakunanpaq. 38  Demoniopa saqisqan runañataqmi Jesusta ruegakurqa qatiyta munaspan, Jesusmi ichaqa mana munaspan nirqa:+ 39  “Wasikiman kutikuy hinaspa Diospa yanapakuyninwan sanoyasqaykimanta willakamuy”, nispa. Hinaptinmi chay runaqa Jesus sanoyachisqanmanta llaqtapi lliw runakunaman willakustin rirqa. 40  Achkallaña runakunam Jesustaqa suyachkarqaku, chayraykum chayman kutiruptin llapallanku kuyakuyllawanña chaskiykurqaku.+ 41  Hinaptinmi huñunakuna wasipi* kamachiq Jairo asuykurqa. Paymi Jesuspa ñawpaqninpi pampaman kumuykuspan ruegakurqa wasinman rinanpaq.+ 42  Paypam karqa sapallan warmi churin yaqa 12 watanpi, paymi wañuy patanpiña kachkarqa. Chaymi Jesus richkaptin llapa runakuna ñitirqaku. 43  Chaypitaqmi kachkarqa pipapas mana hampiy atisqan+ 12 wataña yawarpakuywan* ñakariq warmi.+ 44  Paymi qipallanta Jesusman asuykurqa, hinaspam pachanpa patanta llachpaykuptin+ yawarpakuyninqa chaylla chakirurqa. 45  Chaymi Jesus nirqa: “¿Pitaq llachpaykamuwan?”, nispan. Llapallanku “manam ñuqachu” niptinkum, Pedro nirqa: “Yachachikuq, llapa runakunam chawpicharususpayki ñitisuchkanki”, nispa.+ 46  Jesusñataqmi nirqa: “Pitaq llachpaykamuwan, musyakurunim ñuqamanta atiy+ lluqsirusqanta”, nispa. 47  Warmiñataqmi musyarusqanta yacharuspan mancharisqallaña katkatatastin Jesuspa ñawpaqninpi pampaman kumuykurqa, hinaspam llapa runakunapa qayllanpi willakurqa imanasqa llachpaykusqanmanta hinaspa imaynata chaylla sanoyasqanmanta. 48  Jesusñataqmi nirqa: “Mamáy*, iñiyniyuq kasqaykiraykum sanoyarunki, hawkallañayá pasakuy”, nispa.+ 49  Chaynata Jesus rimachkaptinraqmi huñunakuna wasipi kamachiq Jairopa runan hamuruspan nirqa: “Warmi churikiqa wañukunñam, amaña yachachikuqpa umantaqa nanachiychu”, nispa.+ 50  Chayta uyariruspanmi sipaschapa taytanta Jesus nirqa: “Ama llakikuychu, iñiylla-iñiyqa, hinaptinqa churikiqa kawsanqam”, nispa.+ 51  Jairopa wasinman chayaruspanmi mana munarqachu paywan kuska pipas yaykunanta, yaykuchirqaqa Pedrota, Juanta, Santiagota hinaspa sipaschapa tayta-mamallantam. 52  Llapa runakunañataqmi chay sipaschamanta waqachkasqaku hinaspa llakikuspanku qasqunkuta takakuchkasqaku. Hinaptinmi Jesus nirqa: “Amaña waqaychikchu,+ payqa manam wañusqachu kachkan aswanqa puñuchkanmi”, nispa.+ 53  Hinaptinmi wañukusqanta yachasqankurayku chay runakunaqa Jesusmanta burlakuspanku asikurqaku. 54  Jesusmi ichaqa sipaschata makinmanta hapiykuspan nirqa: “Sipascha, ¡hatariy!”, nispan.+ 55  Chaymi samaynin*+ kutiykuptin sipaschaqa chaylla hatarirurqa,+ Jesusñataqmi nirqa sipascha mikunanpaq imallatapas qunankupaq. 56  Tayta-mamanqa kusisqalla kaspankum ima niytapas mana atirqakuchu, Jesusñataqmi nirqa chay pasakusqanmanta ama pimanpas willakunankupaq.+

Willakuykuna

Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Magdala llaqtayuq Maria”.
Ichapas kanman: “Unayñam”, niqpas.
Utaq: “Raskispanku”.
Utaq: “Sinagogapi”.
Utaq: “Hemorragiawan”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Churilláy”, nispam.
Griego rimaypiqa nichkan: “Espiritun”, nispam. Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.