Lucas 6:1-49

  • Samana punchawmanta Jesus munaychakuq kasqanmanta (1-5)

  • Makinta mana haywariq runata Jesus samana punchawpi sanoyachisqanmanta (6-11)

  • 12 apostolkunata akllasqanmanta (12-16)

  • Jesuspa yachachisqanmanta hinaspa achka runata sanoyachisqanmanta (17-19)

  • Kusisqa kaymanta hinaspa llakisqa kaymanta (20-26)

  • Enemigonchikkunata kuyanamanta (27-36)

  • Runamasinchikta mana juzganamanta (37-42)

  • Sachataqa rurunpi riqsinamanta (43-45)

  • Allin cimientasqa hinaspa mana allin cimientasqa wasimanta (46-49)

6  Jesusmi samana punchawpi* trigo ukunta richkarqa, qatiqninkunañataqmi trigota rachuspanku qaquykuspa mikurqaku.+  Chaymi wakin fariseokuna nirqaku: “¿Imanasqataq qamkunaqa samana punchawpaq kamachikuyta mana kasukunkichikchu?”, nispanku.+  Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: “¿Manachu haykapipas leerqankichik puriqmasinkunapiwan yarqaymanta kaspa Davidpa imam ruwasqanta?+  Payqa Diospa wasinman yaykuruspanmi Diospaq sapaqchasqa tantata chaskiykuspan mikurqa, hinaspanmi puriqmasinkunamanpas wakinta haywaykurqa. Chay tantataqa manam pipas mikunanchu karqa, aswanqa sacerdotekunallam”, nispa.+  Hinaspanmi paykunata nirqa: “Runapa churinqa samana punchawmanta munaychakuqmi”, nispa.+  Huk kutipipas samana punchawpim+ huñunakuna wasiman* yaykuruspa yachachiyta qallaykurqa. Chaypim kachkarqa alliq* makinta mana haywariq runa.+  Fariseokunawan escribakunañataqmi Jesusta qawarayachkarqaku samana punchawpi sanoyarachiptinqa imallamantapas tumpanankupaq.  Jesusmi ichaqa imam piensasqankuta yachaspan+ makinta mana haywariq runata nirqa: “Hatarispayki chawpipi sayay”, nispa. Hinaptinmi hatariruspan sayarqa.  Chaymantam paykunata Jesus nirqa: “Tapusqaykichikyá: Samana punchawpiqa, ¿imata ruwaytaq allin kanman? ¿Allin kaqta ruwaychu icha mana allin kaqta ruwaychu? ¿Kawsakunanpaq yanapaychu icha wañuchiychu?”, nispa.+ 10  Hinaspam muyuriqninpi llapallan runakunata qawariykuspan chay runata nirqa: “Makikita haywariy”, nispa. Haywariykuptinmi makinqa sanoyarurqa. 11  Paykunam ichaqa llumpa-llumpayta piñakuruspanku Jesusta imatapas ruwanankupaq tantianakurqaku. 12  Chay punchawkunapim payqa urquman rirqa Diosta mañakuq,+ hinaspanmi tukuy tuta mañakurqa.+ 13  Achikyaramuptinñataqmi qatiqninkunata paypa kasqanman qayarqa, hinaspanmi paykunamanta chunka iskayniyuqta akllaspan “apostolkuna*” nispa suticharqa.+ 14  Paykunam karqa: Pedrowan sutichasqa Simon, Pedropa wawqin Andres, Santiago, Juan, Felipe,+ Bartolomey, 15  Mateo, Tomas,+ Alfeopa churin Santiago, “ganaswan ruwaq” nispa sutichasqanku Simon, 16  Santiagopa churin Judas* hinaspa Judas Iscariote, paymi qipa punchawkunata Jesusta traicionarurqa. 17  Chay urqumantam Jesusqa paykunawan kuska pampa lawman chayarurqa, chaypim kachkarqa achkallaña qatiqninkuna chaynataq achkallaña runakunapas, chay runakunaqa Jesusta uyarinankupaq hinaspa unquyninkumanta sanoyachisqa kanankupaqmi hamurqaku enteron Judea lawmanta, Jerusalenmanta hinaspa lamar quchapa patanpi Tiro lawmantawan Sidon lawmanta. 18  Demoniokunapa ñakarichisqan runakunapas sanoyachisqam karqaku. 19  Atiyninwan llapa runakunata Jesus sanoyachiptinmi+ runakunaqa llachpaykuyta munaqku. 20  Chaymantam qatiqninkunata qawarispan kaynata nirqa: “Mayna kusisqam wakchakunaqa kankichik, qamkunapaqmi Diospa gobiernonqa*.+ 21  Mayna kusisqam kankichik yarqaymanta kunan kaqkunaqa, qamkunaqa saksaykachisqam kankichik.+ Mayna kusisqam kankichik kunan waqaqkunaqa, qamkunaqa kusikuymantam asinkichik.+ 22  Mayna kusisqam kankichik runapa churinrayku runakuna chiqnisuptikichikqa+ chaynataq paykunamanta rakisuptikichikqa,+ kamisuptikichik chaynataq sutikichikmanta mana allinta rimaptinkupas. 23  Chay punchawpiqa kusikuspayá pawaykachaychik, hanaq pachapim hatun premioykichik kachkan. Chaynatam paykunapa abuelonkupas ruwarqaku Diosmanta willakuqkunata*.+ 24  ¡Imaynaraq kankichik apukuna,+ qamkunaqa kunan kapususqallaykichiktam chaskinkichik!+ 25  ¡Imaynaraq kankichik kunan saksasqa kaqkuna, qamkunaqa yarqaymantam kankichik! ¡Imaynaraq kankichik kunan asikuqkuna, qamkunaqa pesakuspam waqankichik!+ 26  ¡Imaynaraq kankichik qamkunamanta llapa runakuna allinta rimaptinkuqa,+ chaynatam paykunapa ñawpaq abuelonkupas rimarqaku Diosmanta willakuqtukuqkunamanta! 27  Ichaqa qamkunatam nikichik: Hinallayá enemigoykichikkunata kuyaychik, chiqnisuqnikichikkunapaq allinkunata ruwaychik,+ 28  ñakasuqnikichikkunatapas ama ñakaychikchu, insultaqnikichikkunapaqpas Diostayá mañakuychik.+ 29  Huknin uyaykipi laqichurusuptikiqa qawachiyá huknin uyaykitapas, hawan pachaykita qichusuqnikimanpas quykuyá ukun pachaykitapas.+ 30  Quykuyá imatapas mañakusuqnikimanqa,+ imaykitapas qichusuqnikimantaqa amañayá mañaychu. 31  Chaymantapas, imaynam qamkunapas munankichik runamasikichik qamkunapaq imapas ruwananta chaynatayá qamkunapas paykunapaq ruwaychik.+ 32  Kuyasuqllaykichikta kuyaspaykichikqa ¿ima allintataq ruwachkankichik? Huchasapakunapas kuyaqninkunataqa kuyankum.+ 33  Allinkuna ruwasuqnillaykichikpaq allinkunata ruwaspaqa, ¿ima allintataq ruwachkankichik? Huchasapakunapas chaynataqa ruwankum. 34  Chaymantapas, imatapas chaskinaykichikraykulla prestaspaykichikqa, ¿ima allintataq ruwachkankichik?+ Huchasapakunapas chaytaqa ruwankum. 35  Aswanqa hinallayá enemigoykichikkunata kuyaychik hinaspa allinkunata ruwaychik, prestaychikpas amayá imatapas chaskiyta munaspallachu,+ chaynata ruwaspaykichikqa hatun premiotam chaskinkichik, hinaspapas hanaq pacha Diospa churinmi kankichik, payqa allin sunqum mana riqsikuqkunawanpas chaynataq huchasapakunawanpas.+ 36  Hinallataqyá llakipayakuq kaychik Dios taytaykichikpas llakipayakuq kasqanman hina.+ 37  Chaymantapas amañayá hukkunataqa juzgaychikchu,+ chaynapi mana haykapipas juzgasqa kanaykichikpaq. Amañayá pimantapas mana allintaqa rimaychikchu, chaynapi qamkunamanta mana allinta ama rimanankupaq. Hinallayá runamasikichiktapas pampachaychik, chaynapi pampachasqa kanaykichikpaq.+ 38  Quychikyá, hinaptinqa runakunapas qusunkichikmi.+ Achka-achkatam millqaynikichikman* talliykusunkichik ñiti-ñitirispa, taspi-taspirispa hinaspa huntay-huntayta. Hukkunata ima ruwasqaykichikman hinam paykunapas ruwasunkichik*”, nispa. 39  Huk rikchanachiytapas willaspanmi nirqa: “¿Yaqachum ñawsa runaqa ñawsamasinta pusanman? Pusanakuspaqa, ¿manachum iskayninku uchkuman wichiykunqaku?+ 40  Yachachisqa runaqa manam yachachiqninmanta aswan maschu, pipas allin yachachisqa kaqmi ichaqa yachachiqnin hina kanqa. 41  Hinaptinqa, ¿imanasqataq wawqikipa ñawinpi pajata qawanki ñawikipi hatun kaspi kachkaptinqa?+ 42  ¿Imaynamá wawqikita niwaq ‘wawqilláy, ñawikipi pajata hurqurusqayki’ nispaqa, ñawikipi hatun kaspita mana rikukuchkaspaykiqa? ¡Yaw iskay uya! Puntataqa ñawikipi hatun kaspitaraqyá hurqukuruy, chaynapi allinta rikuspayki wawqikipa ñawinpi pajata hurqunaykipaq. 43  Allin sachaqa manam haykapipas ismusqataqa rurunchu, manataqmi ismusqa sachapas allintaqa haykapipas rurunchu.+ 44  Ima sachatapas rurunpim riqsinchik.+ Manam kichkamantaqa pallachwanchu higostaqa nitaq uvastapas. 45  Allin runaqa sunqunpi allinkuna kasqanraykum allinkunata riman, mana allin runam ichaqa sunqunpi mana allinkuna kasqanrayku mana allinkunallata riman. Runaqa imam sunqunpi kasqanman hinam riman.+ 46  Hinaptinqa, ¿imanasqataq ‘¡señorlláy, señorlláy!’ niwachkaspaykichikqa nisqaykunataqa mana ruwankichikchu?+ 47  Willasqaykichikyá pipas ñuqaman hamuspan nisqaykunata kasukuq runa piman rikchakusqanmanta:+ 48  Payqa rikchakun taqra rumita tarinankama uku-ukuta aspispan taqrapa hawanpi wasinta cimientaq runamanmi, llumpa-llumpayta pararamuptinmi lluqlla wasiman chayarun, ichaqa taqra rumipi cimientasqa kasqanraykum wasiqa mana kuyuyllapas-kuyunchu.+ 49  Uyarichkaspan mana kasukuq runam ichaqa+ rikchakun mana cimientaspan allpapa hawallanpi wasinta hatarichiq runaman. Chay wasiman lluqlla chayaruspanmi chaylla tuñirachin, hinaspam qalaypaq chinkarachin”, nispa.

Willakuykuna

Utaq: “Sabadopi”.
Utaq: “Sinagogaman”.
Utaq: “Paña”.
Utaq: “Kachasqakuna”.
Judaspa huknin sutinmi karqa Tadeo.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Profetakunata”.
Utaq: “Unkuynikichikman”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Imayna tupusqaykichikman hinam qamkunapas tupusqa kankichik”, nispam.