Lucas 4:1-44

  • Jesusta diablo tentasqanmanta (1-13)

  • Galileapi Jesus willakuyta qallarisqanmanta (14, 15)

  • Nazaret llaqtapi Jesusta mana chaskisqankumanta (16-30)

  • Capernaum llaqtapi huñunakuna wasipi Jesus yachachisqanmanta (31-37)

  • Simonpa suedranta hinaspa hukkunata sanoyachisqanmanta (38-41)

  • Jesusta chunniqpi kachkaptin runakuna tarisqankumanta (42-44)

4  Jesusqa Diospa atiyninwan* huntasqa kaspanmi Jordan mayumanta pasakurqa, hinaptinmi Diospa atiyninqa chunniqpi purichirqa+  40 punchaw, chaypim diablo tentarqa.+ Chay punchawkunapiqa manam imatapas mikurqachu, chaymi 40 punchaw pasaruptin yarqarurqa.  Hinaptinmi diablo nirqa: “Diospa churin kaspaykiqa kay rumitayá niy tantayarunanpaq”, nispa.  Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: “Qillqasqam kachkan: ‘Runaqa manam tantallawanchu kawsanan’ niq”, nispa.+  Chaymantam diabloqa urquman pusarurqa, hinaspam ratochalla qawachirqa kay pachapi llapallan gobiernokunata.+  Hinaspam nirqa: “Ñuqapaña kasqanraykum tukuy kay gobiernokunataqa tukuy imantinta qusqayki,+ munasqaymanmi ñuqaqa pimanpas quyman.  Ñawpaqniypi huk kutillatapas yupaychawaptikiqa tukuy kaykunatam qusqayki”, nispa.  Hinaptinmi Jesus nirqa: “Qillqasqam kachkan: ‘Jehova* Diosllaykitam yupaychanaykiqa, payllatataqmi servinaykipas’ niq”, nispa.+  Chaymantapas Jerusalenmanmi pusarurqa, hinaspam Diospa wasinpa* hawan pirqapi sayaykachispan nirqa: “Diospa churin kaspaykiqa kaymantayá ukuman pawaykuy,+ 10  qillqasqam kachkan: ‘Angelninkunatam kamachimunqa qamta amparaykusunaykipaq, 11  hinaptinmi makinkupi apasunki chakikita rumiman mana takakunaykipaq’”, nispa.+ 12  Jesusñataqmi nirqa: “Qillqasqam kachkan: ‘Amam Jehova* Diosnikitaqa pruebamanqa churankichu’ niq”, nispa.+ 13  Chaykunawan tentaruspanmi diabloqa saqiruspan pasakurqa huk kutipiña tentananpaq.+ 14  Chaymantam Jesusqa Galileaman kutirqa Diospa atiyninwan huntasqa,+ chaylawpim Jesusmanta allinkuna rimasqankuta lliw yacharurqaku. 15  Chaymantapas Jesusqa paykunapa huñunakunanku wasikunapim* yachachirqa, llapallankutaqmi paymantaqa allinta rimaqku. 16  Nazaret llaqtanman kutiruspanmi+ samana punchawpi* costumbrenman hina huñunakuna wasiman yaykurqa,+ hinaptinmi leenanpaq sayariykuptin 17  qurqaku Diosmanta willakuq* Isaiaspa qillqasqan wankukuq qillqata, chaymi kichaykuspan tarirurqa kayna qillqasqata: 18  “Jehova* Diospa atiyninmi ñuqapi kachkan, paymi akllawarqa wakchakunaman sumaq willakuyta willakunaypaq. Kachamuwarqaqa presochasqakuna librasqa kananmanta hinaspa ñawsakuna qawakunanmanta willakunaypaqmi. Kachamuwarqataqmi ñakarichisqa kaqkunatapas libranaypaq+ 19  chaynataq Jehova* Diospa favorninta tarinapaq tiempomanta willakunaypaqpas”, niqta.+ 20  Leeruspanmi chay qillqata wankuykuspan haywaqninman quykapurqa, hinaspam tiyaykurqa hinaptinmi huñunakuna wasipi llapallan runakuna payta qawarayarqaku. 21  Chaymi paykunata nirqa: “Kay uyarisqaykichikkunam kunan punchaw cumplikurun”, nispa.+ 22  Llapallankum paymanta allinta rimaqku, hinaspam suma-sumaqllataña rimasqanwan+ admirakuspanku nirqaku: “Payqa Joseypa churinmi ¿aw?”, nispanku.+ 23  Chaymi paykunata nirqa: “Nisqankupi hinachá niwankichik: ‘Yaw hampiq runa kikikiraqyá hampikaramuy. Capernaum llaqtapi+ ruwasqaykikunamanta uyarisqaykutayá kay llaqtaykipipas ruway’”, nispa. 24  Nirqataqmi: “Chiqaptapunim nikichik, manam pipas Diosmanta willakuqqa kikinpa llaqtanpiqa allin chaskisqachu.+ 25  Willasqaykichikyá, Eliaspa tiemponpim Israel nacionpi achka viudakuna karqa. Chay tiempopiqa kimsa wata parten para mana kaptinmi enteron allpapi muchuy* karqa.+ 26  Chayna kaptinpas Eliasqa manamá chay viudakunamanchu kachasqaqa karqa, aswanqa Sidon lawpi Sarepta llaqtayuq viudallamanmi.+ 27  Diosmanta willakuq Eliseopa tiemponpipas Israel nacionpiqa karqataqmi lepra unquyniyuq achka runakunapas, ichaqa manam mayqanninkutapas sanoyachirqachu, aswanqa Siria lawmanta Naaman sutiyuq runallatam”, nispa.+ 28  Hinaptinmi huñunakuna wasipi chayta uyariqkuna llapallanku llumpayta piñakururqaku,+ 29  hinaspam hatariruspanku llaqtamanta utqayman hurquruspanku Jesustaqa urqupa puntanman pusarurqaku uray sinqanpata tanqaykamunankupaq. Llaqtankuqa urqupim karqa. 30  Jesusmi ichaqa paykunamanta lluptiruspan pasakurqa.+ 31  Chaymantam Galilea lawpi Capernaum llaqtaman rirqa, hinaspam samana punchawpi yachachichkarqa.+ 32  Hinaptinmi imayna yachachisqanwan+ admirasqallaña karqaku yachachisqanqa Diosmanta kasqanrayku. 33  Huñunakuna wasipiñataqmi kachkarqa mana allin espirituyuq utaq demonioyuq runa, paymi qaparispan nirqa:+ 34  “¿Imatataq ñuqaykuwan munanki Nazaretmanta Jesus?+ ¿Wañuchiqniykuchu hamurqanki? Allintam yachani pim kasqaykitaqa, qamqa kanki Diospa kachamusqanmi*”, nispa.+ 35  Jesusmi ichaqa demoniota qaqchaspan nirqa: “¡Upallay hinaspa paymanta lluqsiy!”, nispan. Hinaptinmi runakunapa chawpinpi chay runata kuchparuspan demonioqa mana imanaspallan lluqsirurqa. 36  Chaymi llapallanku admirakuspanku ninakurqaku: “¿Ima ninantaq kayqa? Atiywan hinaspa kallpawanmi demoniokunatapas kamachin, hinaptinmi lluqsin”, nispa. 37  Chaymi paymanta rimarqaku tukuy chaylawkunapi. 38  Huñunakuna wasimanta lluqsiruspanmi Simonpa wasinman yaykururqa. Chaypim Simonpa suedran nina hinaña fiebrewan ñakarichkarqa, chaymi chaypi kaqkuna nirqaku yanapaykunanpaq.+ 39  Jesusñataqmi asuykuspan fiebrenmanta sanoyaykachirqa, chaymi fiebrenqa chinkarurqa. Hinaptinmi Simonpa suedranqa chaylla hatariruspan paykunataña atienderqa. 40  Ichaqa inti siqaykuchkaptinmi llapa runakuna Jesusman pusarqaku tukuy rikchaq unquykunawan ñakariqkunata. Payñataqmi makinta sapakamaman churaykuspan paykunata sanoyaykachirqa.+ 41  Achka runakunamantam demoniokunapas qaparispanku lluqsiqku: “Qamqa Diospa churinmi kanki”, nispanku.+ Jesusmi ichaqa Cristo* kasqanta yachasqankurayku+ qaqchaspan rimanankutapas mana munarqachu.+ 42  Achikyaramuptinñataqmi Jesusqa chunniqman rirqa.+ Runakunañataqmi maskaspanku maymi kasqanman chayarurqaku, hinaspam nirqaku paykunawan qipakunanpaq. 43  Jesusñataqmi nirqa: “Huklaw llaqtakunapipas Diospa gobiernonmanta* sumaq willakuytaqa willakunaymi, chaypaqmi ñuqataqa kachamuwarqa”, nispa.+ 44  Hinaspam Judea lawpi huñunakuna wasikunapi hinalla willakustin purirqa.

Willakuykuna

Utaq: “Chuya espirituwan”. Qaway kaypa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Templopa”.
Utaq: “Sinagogakunapim”. Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Sabadopi”.
Utaq: “Profeta”.
Utaq: “Yarqay”.
Utaq: “Diospa chuya runanmi”.
Utaq: “Diospa akllasqan”.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.