Lucas 23:1-56

  • Pilatopa hinaspa Herodespa qayllanpi Jesus kasqanmanta (1-25)

  • Jesus hinaspa mana allin ruwaq iskay runakuna qirupi warkusqa kasqankumanta (26-43)

    • “Sumaq huertapim ñuqawan kanki” (43)

  • Jesuspa wañukusqanmanta (44-49)

  • Jesusta pampasqankumanta (50-56)

23  Paykunaqa llapallankum hatarispanku Jesusta Pilatoman pusarqaku.+  Hinaspam yanqamanta tumpaspanku+ nirqaku: “Kay runatam tariramuniku gobiernopa contranpi runakuna umachachkaqta hinaspa Roma nacion kamachiqman* impuesto paganankuta harkakuchkaqta,+ chaymantapas Cristo* hinaspa kamachiq kasqantam nin”, nispanku.+  Hinaptinmi Pilato nirqa: “¿Qamchu kanki judiokunapa kamachiqnin?”, nispan. Jesusñataqmi nirqa: “Arí, nisqaykiman hinam”, nispa.+  Chaymi riqsisqa sacerdotekunapa jefenkunata hinaspa llapa runakunata Pilato nirqa: “Manam ima mana allin ruwasqantapas kay runapiqa tarinichu”, nispa.+  Hinaptinmi paykunaqa aswanraq nirqaku: “Payqa tukuy Judea lawpi yachachispanmi runakunata chaqwachin, Galileamanta qallaykuspanmi kaykama chayaramun”, nispa.  Chayta uyariruspanmi Pilatoqa tapurqa sichu Jesus Galileamanta kasqanta.  Chaymi Herodespa kamachisqan lawmanta Jesus kasqanta yacharuspan Herodesman pusachirqa,+ paypas chay punchawkunapim Jerusalenpi kachkarqa.  Jesusta rikuykuspanmi Herodesqa anchata kusikurqa. Payqa Jesusmanta tukuy ima rimasqankuta uyarisqanraykum+ unayña riqsiykuyta munarqa, ima milagrollatapas ruwanantamá munarqa.  Chaymi suma-sumaqta tapupayaptinpas Jesusqa mana imatapas nirqachu.+ 10  Riqsisqa sacerdotekunawan escribakunañataqmi sayarispanku piñasqallaña imamantapas tumpaqku. 11  Chaymi Herodesqa soldadonkunapiwan Jesusta tukuyta nirqa,+ hinaspam burlakuspa+ llipityachkaq pachawan pacharachirqa, chaymantañataqmi Pilatoman kutichirqa. 12  Chay punchawpipunim Herodeswan Pilato amistarurqaku, paykunaqa ñawpaqtam chiqninakurqaku. 13  Chaymantam Pilatoqa huñurachirqa riqsisqa sacerdotekunata, autoridadkunata hinaspa llaqta runakunata, 14  hinaspam paykunata nirqa: “Qamkunam kay runata pusamuwarqankichik ‘runakunatam umachachkan mana kasukunankupaq’ nispaykichik. Kayqaya qayllaykichikpi allinta tapuruni ichaqa manam tumpasqaykichikman hinaqa ima mana allintapas tarinichu.+ 15  Herodespas manamá imatapas tarimurqachu, chaymi ñuqaykuman kutirachimun. Qawasqaykichikpi hinapas payqa manam wañunanpaq hinaqa imatapas ruwarqachu. 16  Chayraykum ñuqaqa castigaruspay+ kachaykusaq”, nispa. 17  * 18  Hinaptinmi llapallan runakunañataq qaparispan nirqaku: “¡Paytaqa wañuchiy, Barrabastañataq kachariy!”, nispanku.+ 19  Barrabasqa carcelpim kachkarqa gobiernopa contranpi runakunata hatarichisqanrayku hinaspa runa wañuchisqanrayku. 20  Kaqllamantam Pilatoqa Jesusta kachariyta munaspan runakunata qayachimurqa.+ 21  Hinaptinmi paykunaqa kaqllamanta qaparispa nirqaku: “¡Qirupiyá* wañuchun, qirupiyá wañuchun!”, nispanku.+ 22  Pilatoñataqmi kaywanqa kimsa kutitaña kaynata nirqa: “¿Imanasqa? ¿Ima mana allintataq kay runaqa ruwarun? Manam ima mana allintapas ruwanchu wañunanpaq hinaqa, chaymi castigaruspay kachaykusaq”, nispa. 23  Chaynata niptinmi paykunaqa qaparispanku wañuchisqa kananpaq hinalla nirqaku, chaymi nisqankuman hina karqa.+ 24  Hinaptinmi Pilatoqa kamachirqa paykunapa mañakusqankuman hina kananpaq. 25  Hinaspam paykunapa mañakusqanku runata kachaykachirqa, chay kacharisqan runaqa gobiernopa contranpi hatarisqanmanta hinaspa runa wañuchisqanmantam carcelpiqa karqa. Jesustam ichaqa munasqankuta ruwanankupaq quykurqa. 26  Chaymantam Jesusta pasachispanku, chakramanta kutimuq Cirene llaqtayuq Simonta hapirurqaku, hinaspam Jesuspa ñakarichiqnin qirunta* hombroykachirqaku qipanta apananpaq.+ 27  Qatirqakutaqmi achkallaña runakunapas, paykunawantaqmi rirqa warmikunapas, paykunam qasqunkuta takakuspanku Jesusmanta waqarqaku. 28  Jesusñataqmi muyuriykuspan warmikunata nirqa: “Jerusalenpi warmikuna, amañayá ñuqamantaqa waqaychikchu. Waqaychikqa kikikichikmantawan wawaykichikmantayá.+ 29  Chayamunqam punchawkuna, hinaptinmi runakuna ninqaku: ‘¡Ancha kusisqam qulluq warmikunaqa, mana wachakuqkunaqa hinaspa mana wawa ñuñuq warmikunaqa!’, nispanku.+ 30  Hinaspam urqukunata ninqaku: ‘¡Hawaykuman wichiykamuy!’, nispanku. Muqukunatapas ninqakum: ‘¡Pakaykuwayku!’, nispanku.+ 31  Sichu verdellaraq sacha kachkaptin kaykunata ruwaptinkuqa, ¿imaraq pasanqa chakiruptinqa?”, nispa. 32  Chaymantapas mana allinkunallaña ruwaq iskay suwa runakunatam pusarqaku Jesustawan kuskata wañuchinankupaq.+ 33  “Uma tullu” nispa sutichasqanku sitioman chayaruspankum+ Jesusta hinaspa chay mana allin ruwaq iskay suwa runakunata clavowan qirupi takarurqaku, hukninta Jesuspa alliq* lawninpi huknintañataq ichuq* lawninpi.+ 34  Jesusñataqmi nirqa: “Taytáy pampachaykuyá, paykunaqa manam yachankuchu imam ruwasqankutaqa”, nispa. Chaymantapas pachanta rakinakunankupaqmi sortearqaku.+ 35  Llaqta runakunañataqmi sayaspanku ima pasasqanta qawachkarqaku. Kamachiqkunañataqmi burlakuspanku nirqaku: “Hukkunataqa salvarqam, kunanqa kikinyá salvakuchun Cristo kaspanqa”, nispanku.+ 36  Soldadokunapas burlakurqakum chaymi asuykuspanku puchqu vinota qurqaku,+ 37  hinaspam nirqaku: “Judiokunapa kamachiqnin kaspaykiqa salvakuyá”, nispa. 38  Karqataqmi Jesuspa umanpa altonpi kayna qillqasqapas: “Kaymi judiokunapa kamachiqnin”, niq.+ 39  Chaypi warkusqa mana allinkunallaña ruwaq runakunamanta hukninmi kamispan+ Jesusta nirqa: “Qamqa Cristom kanki ¿aw? Chaynaqa salvakuyá hinaspa ñuqaykutapas salvawayku”, nispa. 40  Hinaptinmi hukninñataq chay kamiqta qaqchaspan nirqa: “Qampas pay hina castigasqa kachkaspaykiqa ¿manachu imaniraqllatapas Diosta manchakunki? 41  Ñuqanchikqa huchanchikman hinam castigasqa kachkanchik tukuy mana allinkuna ruwasqanchikmanta, payqa manam ima mana allintapas ruwarqachu”, nispa. 42  Nirqataqmi: “Jesus, yuyarillawankimá kamachiqña kaspaykiqa”, nispa.+ 43  Hinaptinmi Jesus nirqa: “Kunanmi niki: Sumaq huertapim* ñuqawan kanki”, nispa.+ 44  Yaqa chawpi punchawña* kachkaptinmi kasqanku law pasaypaqta tutayarurqa yaqa kimsa hora tardekama*,+ 45  tutayarurqaqa inti wañurusqanraykum, hinaptinmi Diospa wasinpi cortina+ chawpimanta llikikururqa.+ 46  Jesusñataqmi kallpawan qaparispan nirqa: “Taytáy, makikipim vidayta* saqillani”, nispa.+ Chaynata niruspanmi wañukurqa.+ 47  Chaykuna pasasqanta qawaspanmi soldadokunapa capitanninqa Dios hatunchayta qallaykuspan nirqa: “Chiqaptam kay runaqa mana huchayuq kasqa”, nispa.+ 48  Kaykunata qawaq lliw huñunakuqkunam imam pasakusqanta qawaruspanku qasqunkuta takakuspa kutikurqaku. 49  Chaymantapas llapallan riqsiqninkunam karullapi sayachkarqaku. Karqataqmi Galileamanta qatiqnin warmikunapas, paykunapas tukuy chaykunatam qawarqaku.+ 50  Chaypitaqmi kachkarqa judiokunapa cortenpi* kaq Joseypas, payqa karqa allin kawsakuq hinaspa allin runam.+ 51  Joseyqa karqa Judea lawpi Arimatea llaqtamantam. Payqa Diospa gobiernon* chayamunantam suyarqa. Manataqmi chay wañuchiqnin runakunapa tantiasqankuwanqa nitaq ruwasqankuwanqa acuerdopichu karqa. 52  Paymi Pilatopata rispan Jesuspa cuerponta mañamurqa. 53  Cuerponta uraykachispanmi+ linomanta telawan wankuykurqa, hinaspam qaqapi tuqusqa sepulturaman churaykurqa,+ chay sepulturapiqa manaraqmi pitapas pamparqakuchu. 54  Chay punchawqa karqa alistakunanku punchawmi,+ chaymantapas samana punchawmi*+ hichpamuchkarqaña. 55  Galileamanta paywan kuska hamuq warmikunañataqmi qatirqaku, hinaspam sepulturata qawaykuspanku rikururqaku Jesuspa cuerponta imayna churasqankuta.+ 56  Hinaspam kutirqaku miski asnaq qurakunatawan aceitekunata alistamunankupaq. Ichaqa samana punchaw+ kasqanraykum Moisespa leyninman hina samarqaku.

Willakuykuna

Utaq: “Cesarman”.
Utaq: “Diospa akllasqan”.
Utaq: “Kaspipiyá”.
Qaway “ñakarichikuq qiru” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Paña”.
Utaq: “Lluqi”.
Utaq: “Paraisopim”.
Jesuspa tiemponpiqa kayqa karqa suqta horam, chaytaqa yupaqku inti lluqsimusqanmantapacham.
Jesuspa tiemponpiqa kayqa karqa isqun horam, chaytaqa yupaqku inti lluqsimusqanmantapacham.
Griego rimaypiqa nichkan: “Espirituyta”, nispam. Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Griego rimaypiqa nichkan: “Sanedrinpi”, nispam. Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Sabadom”.