Lucas 12:1-59

 • “Cuidakuychikyá fariseokunapa levaduranmanta” (1-3)

 • Runakunamantaqa Diosta manchakunamanta (4-7)

 • Cristota riqsiqkunamanta (8-12)

 • Mana yuyayniyuq apu runawan rikchanachiymanta (13-21)

 • “Amañayá vidaykichikmantaqa llakikuychikchu” (22-34)

  • “Aslla kaq ovejakuna, ama manchakuychikchu” (32)

 • Rikchan-rikchanlla kanamanta (35-40)

 • Wasipi allin yuyayniyuq hinaspa mana allin yuyayniyuq nanachikuqmanta (41-48)

 • Hawkayay kananmantaqa rakinakuy kananmanta (49-53)

 • Tiempokuna imayna kasqanta yachanamanta (54-56)

 • Runamasinchikwan sasachakuykuna kaptin allichanamanta (57-59)

12  Wara-waranqantin llapa runakuna sarunakunankukama huñunakaramuptinkum Jesusqa rimayta qallaykuspan qatiqninkunata nirqa: “Cuidakuychikyá fariseokunapa levaduranmanta, chayqa iskay uya kayninkum.+  Manam imapas suma-sumaq pakasqaqa kanchu mana yachanapaq hinaqa, chaynataqmi mana yachanapaq kaqkunapas yachasqa kanqa.+  Chaynaqa, tutayaypi imapas rimasqaykichikqa punchawpim uyarikunqa, wasikichik ukupi upallalla rimasqaykichikpas wasipa hawanmantam* willakusqa kanqa.  Chaymantapas nikichikmi, kuyasqay amistadllaykuna,+ amayá manchakuychikchu cuerpoykichik wañuchiqkunataqa, paykunaqa chay ruwayllatam atinmanku.+  Ñuqam ichaqa nisqaykichik pita manchakunaykichikmanta. Manchakuychikqa wañurachispanpas qalaypaq chinkachinanpaq* atiyniyuq kaqtayá.+ Arí, paytayá manchakuychikqa.+  ¿Manachu pichqa pichinkuchakunata mana ancha valorniyuq iskay qullqillapaq* rantikunku*? Chayna kaptinpas Diosqa manam hukllantapas qunqanchu.+  Ichaqa, qamkunapa umaykichikpi chukchaykichikpas llapallanmi yupasqa kachkan.+ Amayá manchakuychikchu, qamkunaqa achka pichinkuchakunamantapas aswan valorniyuqmi kankichik.+  Nikichiktaqmi, pipas runakunapa qayllanpi ñuqata riqsiwaqniytaqa+ runapa churinpas Diospa angelninkunapa qayllanpim riqsinqa.+  Runakunapa qayllanpi negawaqniymi ichaqa Diospa angelninkunapa qayllanpipas negasqa kanqa.+ 10  Pipas runapa churinpa contranpi rimaqqa pampachasqam kanqa, chuya espiritupa* contranpi mana allin rimaqmi ichaqa mana pampachasqachu kanqa.+ 11  Chaymantapas huñunasqa runakunaman*, kamachiqkunaman hinaspa autoridadkunaman pusasqa kaspaykichikqa amayá llakikuychikchu imaynata hinaspa ima ninaykichikmantaqa,+ 12  chayllam atiyninwan* Dios yachachisunkichik imakuna rimanaykichiktaqa”, nispa.+ 13  Chaymantam runakuna ukumanta hukkaqnin nirqa: “Yachachikuq, wawqiyta niykapuway herenciata ñuqaman rakiwananpaq”, nispa. 14  Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: “Yaw runa, ¿pitaq churaruwan qamkunapa jueznikichik utaq herencia rakipusuqnikichik kanaypaq?”, nispa. 15  Chaymantañataqmi paykunata nirqa: “Allintayá qawakuychik hinaspa cuidakuychik imatapas munapayaymanta,+ runapa vidanqa tukuy imayuq kaptinpas manam kapuqninkunamantachu kanqa”, nispa.+ 16  Hinaspanmi huk rikchanachiywan paykunata nirqa: “Huk apu runapam kawsaynin alli-allinta qispirurqa. 17  Hinaptinmi chay runaqa sunqullanpi nirqa: ‘Cosechasqayta maypi churanaypaqpas manam kanchu. Kunanqa, ¿imatataq ruwasaq?’, nispa. 18  Hinaspam nirqa: ‘Kaytayá ruwasaq:+ Kawsay churanaykunata paskaruspayá aswan hatuntaña ruwarusaq, hinaspayá chayman huñusaq lliw kawsayniytawan tukuy imaykunata, 19  hinaspam nikusaq: “Kunanqa, unay watapaqmi tukuy imaykikuna achkallaña kachkan, chaynaqa hawkallañayá kawsakuy, mikukuy, tomakuy hinaspa kusikuy”’, nispay. 20  Chay runatañataqmi Dios nirqa: ‘Yaw mana yuyayniyuq runa, kunan tutam wañuchisunki. Hinaptinqa, ¿pipaqtaq kanqa tukuy huñusqaykiqa?’, nispa.+ 21  Chaynam Diospaq mana imayuq kaspan kikillanpaq tukuy imata huñuq runaqa”, nispa.+ 22  Hinaspanmi qatiqninkunata Jesus nirqa: “Chayraykum nikichik: Amañayá vidaykichikmantaqa llakikuychikchu ‘¡imataraq mikusaq!’ nispaqa. Nitaq cuerpoykichikmantapas ‘¡imawanraq pachakusaq!’ nispaqa.+ 23  Mikuymantaqa vidaykichikmi astawanqa valen, pachamantapas cuerpoykichikmi astawanqa valen. 24  Qawaychik alton pawaqkunata*: Paykunaqa manam tarpunkuchu nitaq cosechankuchu, manataqmi kanchu kawsay churananku wasinkupas nitaq taqinkupas. Chaywanpas Diosmi paykunamanqa mikuchin.+ ¿Manachu qamkunaqa alton pawaqkunamantapas astawan valenkichik?+ 25  ¿Mayqinnikichiktaq llumpayta llakikusqaykichikrayku huk punchawllatapas* vidaykichikman yaparuwaqchik? 26  Chayllatapas ruwayta mana atichkaspaqa, ¿imanasqataq wakin kaqkunamantaqa llakikunkichik?+ 27  Qawaychiktaqyá waytakunapa imayna wiñasqanta. Waytakunaqa manam afanakunkuchu nitaq puchkankuchu, ichaqa Salomonpas manam apu kachkaspanpas huknin wayta hinallapas pachakurqachu.+ 28  ¡Pisi iñiyniyuq runakuna! Waytakunaqa kunan kachkaspanpas paqarinqa ninamanmi wischuykachikun. Chaynaqa, purun waytakunatapas chaynata Dios pachachichkaspanqa, ¡astawanraqchiki qamkunataqa pachachisunkichik! 29  Chaynaqa amañayá llakikuychikchu: ‘¡Imataraq mikusun, imataraq tomasun!’, nispaqa. Amataqyá llakisqallañaqa nitaq hukmanyasqallañaqa kaychikchu.+ 30  Diosta mana yupaychaq runakunam tukuy chaykunamantaqa llumpayta llakikunku, hanaq pachapi taytaykichikqa yachanmi chaykuna pisipususqaykichiktaqa.+ 31  Chaynaqa, kamachiwaqninchik Diospa munaynintayá puntataqa ruwaychik*, hinaptinqa qusunkichikmi imam pisipususqaykichiktaqa.+ 32  Aslla kaq ovejakuna, ama manchakuychikchu,+ hanaq pachapi taytaykichikmi anchata munachkan gobiernon qusuynikichikta.+ 33  Imapas kapuqnikichikta rantikuspayá wakchakunata yanapaychik.+ Chaymantapas mana mawkayaq wayqatayá qullqikichikpaq ruwaychik, kapuqnikichiktayá hanaq pachapi huñuychik,+ chaypiqa manam tukunqachu, manataqmi suwapas asuykunqachu nitaq puyu urupas tukunqachu. 34  Maypim kapuqnikichikpa kasqanpim sunquykichikpas kanqa. 35  Qamkunaqa pachasqa kaspayá listolla kaychik,+ mecheroykichikpas ratachisqayá kachun,+ 36  hinaspayá casamientomanta patronnin kutimuqta+ suyaq runakuna hina kaychik,+ paykunam patronnin chayamuspan punkuta tacaykamuptin chaylla kichanku. 37  ¡Mayna kusisqam rikchan-rikchanlla kachkaqta patronninpa tarimusqan sirvientekunaqa! Chiqaptapunim nikichik, patronmi servinanpaq pachanta hinakuykuspan paykunataqa mesapi tiyaykachinqa, hinaspam asuykuspan kikin servinqa. 38  Kusisqataqmá kanku llumpay tutaña* utaq chawpi tuta pasaytaña* patronnin chayamuspan rikchan-rikchanlla kachkaqta tarimuptinpas. 39  Aswanqa kaytayá yachaychik: Sichum wasiyuq yachanman karqa imay hora wasinman suwa hamunanta, hinaspaqa manachá wasintaqa suwachikunmanchu karqa.+ 40  Chaynaqa qamkunapas listollayá kaychik, mana piensasqaykichik horapim runapa churinqa hamunqa”, nispa.+ 41  Hinaptinmi Pedro nirqa: “Señor, ¿kay rikchanachiytaqa niwankiku ñuqallaykumanchu icha lliwmanchu?”, nispa. 42  Hinaptinmi Jesusñataq nirqa: “¿Pitaq wasimanta nanachikuq allin ruwaq yuyayniyuq sirvienteqa? Paytam patronnin churanqa llapa sirvientenkunaman mikunanta tiempollanpi mikuchinanpaq.+ 43  ¡Mayna kusisqam chay sirvienteqa patronnin chayaramuspan chayna ruwachkaqta tarimuptinqa! 44  Chiqaptapunim nikichik, tukuy kapuqninkunatam chay sirvientepa makinman churaykunqa. 45  Ichaqa, sichu haykapipas chay sirviente sunqunpi ninman: ‘Patronniyqa unamuchkanmi’, nispan. Hinaspañataq qallaykunman mikukuyta, tomakuyta, sinkakuyta chaynataq qaritapas warmitapas sirvientekuna maqayta,+ 46  hinaptinqa mana suyasqan punchaw hinaspa mana yachasqan horapi patronnin chayaramuspanmi as-allinta castiganqa, hinaspanmi mana kasukuqkunapa kasqanman wischuykunqa. 47  Chaynaqa, patronninpa imam munasqanta yachachkaspan mana ruwaq hinaspa mana alistakuq sirvienteqa as-allin maqapasqam kanqa.+ 48  Mana entiendesqanrayku maqapanapaq hina imapas ruwaq sirvientem ichaqa mana llumpay maqasqachu kanqa. Chaynaqa, pipas achkata chaskiqqa achkanpi mañasqam kanqa, tukuy imamanta cuentallikunanpaq churasqa kaqmantaqa aswan achkataraqmi mañana kanqa.+ 49  Ñuqaqa hamurqani kay pachapi nina ratachiqmi, ninaqa ratachkasqañataq hinaptinqa ¿imataraqtaq munayman? 50  Chiqaptapunim bautizakunay kanqa bautizakunay kaqwan, ichaqa chaykamam llumpay llakisqa kasaq.+ 51  ¿Kay pachapi hawkayay kananpaq hamusqaytachu piensankichik? Manam. Hamurqaniqa rakinakuy kananpaqmi.+ 52  Kunanmanta qipamanmi huk wasillapi pichqa runakuna rakinasqa kanqaku. Kimsam iskaypa contranpi kanqa, iskayñataqmi kimsapa contranpi: 53  Taytam qari churinpa contranpi kanqa, churinñataqmi taytanpa contranpi kanqa. Mamanmi warmi wawanpa contranpi kanqa, warmi wawanñataqmi mamanpa contranpi kanqa. Suedram llumchuyninpa contranpi kanqa, llumchuyñataqmi suedranpa contranpi kanqa”, nispa.+ 54  Chaymantapas achkallaña runakunatam nirqa: “Intipa siqaykunan lawmanta puyu rikurimuptinmi chaylla ninkichik: ‘¡Manchakuypaq wayram hamukuchkan!’, nispa. Hinaptinmi nisqaykichikman hina chayamun. 55  Sur lawmanta wayramuptinñataqmi ninkichik: ‘Llumpa-llumpaytam rupamunqa’, nispa. Hinaptinmi nisqaykichikman hina rupamun. 56  ¡Yaw iskay uyakuna! Qamkunaqa cielotawan kay pachata qawaspaykichikmi yachankichik imayna tiempo kananta, hinachkaptinqa ¿imaynamá manaqa yachankichikchu imanasqa kay tiempopi imapas pasasqantaqa?+ 57  Chaymantapas, ¿imanasqataq kikikichikmantaqa mana yachankichikchu imam allin ruway kasqantaqa? 58  ¿Manachu quejakusuqnikiwanqa manaraq autoridadman chayachkaspayki ñanllapiraq paywan allichanaykipaq kallpanchakunki? Chaynatam ruwanki juezman mana pusasunaykipaq, juezqa juzgadopi guardiamanmi quykusunki, payñataqmi carcelman churasunki.+ 59  Ñuqam niki: Chay carcelmantaqa manam lluqsinkichu puchuq qullqichaykitapas* paganaykikama”, nispa.

Willakuykuna

Yaqa lliw wasikunapa qatanqa pampam karqa, chaypim imatapas ruwaqku.
Griego rimaypiqa nichkan: “Gehenaman wischunanpaq”, nispam. Qaway “gehena” niq palabrapa ima ninan kasqanta.
Griego rimaypiqa nichkan: “Iskay asarion qullqillapaq”, nispam. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “Vendenku”.
Qaway “chuya espiritu” niqpa ima ninan kasqanta
Ichapas kanman: “Huñunakuna wasikunaman”, niqpas.
Utaq: “Chuya espirituwan”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Cuervokunata”, nispam.
Griego rimaypiqa nichkan: “Huk kuchusllatapas”, nispam. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “Diospa gobiernontayá puntataqa maskaychik”. Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Kayqa karqa yaqa isqun horamanta chawpi tutakamam.
Kayqa karqa chawpi tutamanta yaqa kimsa hora madrugawkamam.
Griego rimaypiqa nichkan: “Puchuq lepton qullqichaykitapas”, nispam. Qaway B14 kaq yachachikuyta.