Juan 6:1-71

  • 5.000 qarikunaman Jesus mikuchisqanmanta (1-15)

  • Yakupa hawanta Jesus purisqanmanta (16-21)

  • Jesus “kawsay qukuq tanta” kasqanmanta (22-59)

  • Jesuspa rimasqanwan achkallaña hukmanyasqankumanta (60-71)

6  Chaymanta qipatam Jesus rirqa Galilea quchapa chimpanman, chay quchapa huknin sutinmi karqa Tiberiades.+  Ichaqa achkallaña runakunam qatirqaku+ milagrokuna ruwasqanta qawaspanku, payqa unquqkunatam sanoyachirqa.+  Jesusqa urquman qispispanmi qatiqninkunawan chaypi tiyaykurqa.  Ñam chayaykamuchkarqaña judiokunapa pascua+ fiestanku.  Achkallaña runakuna payman asuykusqanta qawaspanmi Felipeta Jesus nirqa: “¿Maymantataq tantata rantimusun kay runakuna mikunankupaq?”, nispa.+  Chaynataqa nirqa Felipepa ima piensasqanta yachananpaqmi, Jesusqa yacharqañam ima ruwaytaqa.  Felipeñataqmi nirqa: “200 denario* qullqipa chanin tantapas manam haypanmanchu kay runakuna hukninkallapas mikunankupaqqa”, nispa.  Simon Pedropa wawqin Andresmi Jesuspa huknin qatiqnin karqa, paypas Jesustam nirqa:  “Kaypi kaq warmachapam kachkan cebadamanta pichqa tantan hinaspa iskay challwachankuna. Ichaqa, ¿imaynamá kaychallaqa haypanqa kaynaña runakunamanqa?”, nispa.+ 10  Jesusñataqmi nirqa: “Runakunata niychik tiyaykunankupaq”, nispa. Chay kasqankuqa pastollañam karqa, hinaptinmi paykunaqa tiyaykurqaku, chay runakunamantam yaqa 5.000 qarikuna karqaku.+ 11  Jesusmi chay tantakunata hapiykuspan Diosta mañakurqa, hinaspam tiyaqkunaman aypurqa, aypurqataqmi challwachakunatapas saksanankukama mikunankupaq. 12  Saksaruptinkum qatiqninkunata nirqa: “Ama usunanpaqyá puchuqkunata lliwta huqariychik”, nispa. 13  Hinaptinmi huqarirqaku 12 canasta huntataraq cebadamanta ruwasqa pichqa tantallamanta puchusqankuta. 14  Milagro ruwasqanta runakuna qawaspankum nirqaku: “Payqa runakunaman hamunanpaq Diosmanta willakuq runam*”, nispanku.+ 15  Hinaptinmi Jesusqa yacharurqa runakuna chaylla hamuspanku paykunapa kamachiqnin kananpaq hapiruy munasqankuta, chaymi kaqllamanta urquman sapallan+ pasakurqa.+ 16  Tutaykuqtam qatiqninkunaqa lamar quchaman rirqaku,+ 17  hinaspam boteman qispispanku Capernaum llaqtaman lamar quchanta chimpachkarqaku, tutaykaramuptinpas Jesusqa manaraqmi hamurqaraqchu.+ 18  Nisyuta wayraptinmi quchaqa llumpayta aytinyayta qallaykurqa.+ 19  Yaqa pichqa utaq suqta kilometrotaña yakuta qachistin botepi richkaspankum Jesusta rikururqaku lamar quchapa hawanta boteman hamuchkaqta, chaymi mancharikurqaku. 20  Hinaptinmi paykunata Jesusqa nirqa: “¡Ñuqam kani, ama manchakuychikchu!”, nispa.+ 21  Chayraykum paykunaqa boteman kusikuywan qispichirqaku, hinaspankum chaylla chayarurqaku maymi risqankuman.+ 22  Ichaqa paqarintinmi lamar quchapa waklawninpi qipaq achkallaña runakuna cuentata qukururqaku ima botepas chaypi mana kasqanta. Taksa botechallam chaypiqa karqa, Jesusqa manam qispirqachu, qatiqninkunallam pasakurqaku. 23  Hinaptinmi Tiberiadesmanta botekuna chayarurqa. Chayarurqakuqa Diosta mañakuspan señor Jesus tantata mikuchisqanpa hichpanmanmi. 24  Chay achkallaña runakunam Jesustawan qatiqninkunata chaypi mana tarispanku chay botekunaman qispispanku Jesusta maskaq Capernaum llaqtaman rirqaku. 25  Hinaspam quchapa chimpanpi Jesuswan tuparuspanku nirqaku: “Yachachikuq*,+ ¿haykapitaq kaymanqa chayaramurqanki?”, nispanku. 26  Jesusñataqmi paykunata nirqa: “Qamkunaqa maskawachkankichik manam milagrokuna qawasqaykichikraykuchu, aswanqa saksanaykichikkama tantata mikusqaykichikraykum.+ 27  Llamkaychikqa amayá ismuruqlla mikuypaqchu, aswanqa mana ismuspa wiñaypaq kawsachikuq mikuypaqyá,+ chay mikuytam runapa churin qusunkichik, chaypaqmi Diosqa utaq taytayqa payta churaykun*”, nispa.+ 28  Chaymi paykunaqa nirqaku: “¿lmatataq ruwanayku Diospa munasqanta ruwanaykupaq?”, nispanku. 29  Hinaptinmi Jesus nirqa: “Diosqa munan paypa kachamusqan runapi iñinaykichiktam, chaytapunim payqa munan”, nispa.+ 30  Paykunañataqmi nirqaku: “¿Ima milagrotataq+ ruwanki rikuspayku qampi iñinaykupaq? ¿Imatataq ruwanki? 31  Ñawpaq abuelonchikqa “maná” sutiyuq mikuytam chunniqpi mikurqaku,+ qillqasqamiki kachkan: ‘Hanaq pacha tantatam mikuchirqa’”, niq.+ 32  Hinaptinmi Jesus nirqa: “Moisesqa manam hanaq pacha tantatachu qusurqankichik, taytaymi ichaqa hanaq pacha chiqap tantata qusunkichik. 33  Diospa tantanqa hanaq pachamanta uraykamuspan llapa runakunaman kawsay quqmi”, nispa. 34  Chaymi paykunaqa nirqaku: “Señor, tukuy tiempoyá chay tantata quwayku”, nispa. 35  Jesusñataqmi nirqa: “Ñuqam kani kawsay qukuq tantaqa. Pipas ñuqaman hamuqtaqa manapunim yarqanqachu, ñuqapi iñiqtaqa manataqmi haykapipas yakunayanqachu.+ 36  Ñuqaqa nirqaykichikmi, qamkunaqa rikuwachkaspaykichikpas manam iñinkichikchu.+ 37  Llapallanmi hanaq pacha taytapa quwasqanqa ñuqaman hamunqa, pipas ñuqaman hamuqtaqa manapunim qarqusaqchu,+ 38  hanaq pachamantaqa uraykamurqani manam munasqayta ruwaqchu,+ aswanqa kachamuwaqniypa munasqanta ruwanaypaqmi.+ 39  Kachamuwaqniyqa manam munanchu lliw quwasqan runakunamanta mayqillanpas chinkanantaqa, aswanqa munan tukupay punchawpi kawsarichinaytam.+ 40  Taytayqa munan churinta llapallan riqsiqkuna hinaspa paypi iñiqkuna wiñaypaq kawsanankutam,+ chaypaqmi tukupay punchawpi kawsarichisaq”, nispa.+ 41  Hinaptinmi judiokuna Jesusmanta rimapakuyta qallaykurqaku: “Ñuqam kani hanaq pachamanta uraykamuq tanta”, nisqanmanta.+ 42  Hinaspam nirqaku: “¿Manachu payqa Joseypa churin Jesus? Tayta-mamantapas ñuqanchikqa riqsinchikmi,+ ¿imanasqamá kunanqa nin ‘ñuqaqa hanaq pachamantam hamurqani’ nispa?”. 43  Hinaptinmi Jesus nirqa: “Amañayá rimapakuychikchu. 44  Manam pipas ñuqamanqa hamunmanchu kachamuwaqniy taytay mana pusamuptinqa,+ ñuqaman hamuqtaqa tukupay punchawpim kawsarichisaq.+ 45  Diosmanta willakuqkunapa libronpim qillqasqa kachkan: ‘Llapallankum paykunaqa Jehova* Diospa yachachisqan kanqaku’, niq.+ Taytaymanta pipas uyariqqa hinaspa yachaqqa ñuqamanmi hamun. 46  Manam pipas Diostaqa rikurqachu,+ aswanqa Diosmanta hamuqllam, paymi taytataqa rikurqa.+ 47  Pipas ñuqapi iñiqqa wiñaypaqmi kawsakunqa.+ 48  Ñuqam kani kawsay qukuq tanta.+ 49  Qamkunapa abueloykichikkunam chunniqpi mikurqaku “maná” sutiyuq mikuyta, chaywanpas wañukurqakum.+ 50  Kaymi hanaq pachamanta uraykamuq tantaqa, pipas chay tantata mikuqqa manam wañunqachu. 51  Ñuqam kani hanaq pachamanta uraykamuq kawsaq tantaqa. Pipas kay tantata mikuqqa wiñaypaqmi kawsanqa, qunaypaq kaq tantaqa cuerpoymi, chaytam qusaq llapa runakuna kawsanankupaq”, nispa.+ 52  Chaymi judiokunaqa atipanakuspanku nirqaku: “¿Imaynamá kay runaqa aychantaqa quykuwachwan mikunapaqqa?”, nispanku. 53  Hinaptinmi paykunata Jesus nirqa: “Runapa churinpa aychanta mana mikuspaykichikqa nitaq yawarnintapas mana tomaspaykichikqa manam kawsankichikchu.+ 54  Aychayta mikuqqa hinaspa yawarniyta tomaqqa wiñaypaqmi kawsakunqa, chaypaqmi kawsarichisaq+ tukupay punchawpi. 55  Aychayqa chiqap mikuymi, yawarniypas chiqap tomana kaqmi. 56  Aychay mikuq hinaspa yawarniy tomaqqa ñuqawanmi huklla kachkan, ñuqañataqmi paywan huklla kachkani.+ 57  Imaynam hanaq pacha kawsaq tayta kachamuwarqa hinaptin ñuqañataq taytarayku kawsani, chaynallataqmi aychayta mikuqpas ñuqarayku kawsanqa.+ 58  Kaymi hanaq pachamanta uraykamuq tantaqa. Kay tantata mikuqqa wiñaypaqmi kawsanqa. Manam abueloykichikkunapa mikusqanku tanta hinachu, paykunaqa mikuchkaspankupas wañukurqakum”, nispa.+ 59  Kaykunataqa nirqa Capernaum llaqtapi huñunakuna wasipi* yachachispanmi. 60  Chayta uyariruspankum achkallaña qatiqninkuna nirqaku: “Kay yachachisqanqa hukmanmi ¿pitaq uyarinman?”, nispanku. 61  Jesusqa yacharqam yachachisqanmanta qatiqninkuna rimapakusqankuta, chaymi paykunata nirqa: “¿Chaywanchu hukmanyarunkichik? 62  Hinaspaqa, ¿aswanraqchiki hukmanyankichik runapa churin maymi hamusqanman kutisqanta rikuspaykichikqa?+ 63  Diospa atiyninqa* kawsay qukuqmi,+ aychaqa manam imapaqpas valenchu, ñuqaqa Diospa atiyninpa yanapayninwanmi rimapayarqaykichik, ñuqapa rimapayasqaykunaqa kawsay qukuqmi.+ 64  Qamkunamanta wakinnikichikmi ichaqa mana creenkichikchu”, nispa. Jesusqa ñawpaqmantaraqmi yacharqaña pikuna paypi mana creenankuta chaynataq pi traicionanantapas.+ 65  Chaymi paykunata nirqa: “Chayraykum nirqaykichik, manam pipas ñuqamanqa hamunmanchu taytay mana munaptinqa”, nispa.+ 66  Chayraykum achkallaña qatiqninkuna ñawpaqpi ruwasqankuman kutikurqaku,+ hinaspam paywanqa manaña purirqakuñachu. 67  Chaymi 12 apostolninkunata* Jesus nirqa: “¿Manachu qamkunapas pasakuyta munankichik?”, nispa. 68  Hinaptinmi Simon Pedro nirqa: “Señor, ¿pimantaq riymanku?+ Rimasqaykikunaqa wiñaypaq kawsachikuqmi.+ 69  Ñuqaykuqa creenikuñam hinaspapas yacharunikum qamqa Diospa kachamusqan kasqaykita”, nispa.+ 70  Hinaptinmi paykunata Jesus nirqa: “Ñuqam qamkunata chunka iskayniyuqta akllarqaykichik.+ Chaywanpas huknikichikmi diablo* hina kachkan”, nispan.+ 71  Rimachkarqaqa Simon Iscariotepa churin Judasmantam, paymi traicionanan karqa 12 apostolkunamanta huknin kachkaspanpas.+

Willakuykuna

Utaq: “Profetam”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Rabi”, nispam.
Utaq: “Marcata churaykun chaskisqanta yachananpaq”.
Ichapas kanman: “Huñunasqa runakunaman”, niqpas.
Utaq: “Chuya espirituqa”. Qaway kaypa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Kachasqan runankunata”.
Griego rimaypi “diablo” ninanqa: “Hukpa contranpi rimaspa sutinta pinqaypi churaq”, ninanmi.