Juan 19:1-42

  • Jesusta azotesqankumanta hinaspa burlakusqankumanta (1-7)

  • Jesusta Pilato kaqmanta tapusqanmanta (8-16a)

  • Golgota sutiyuq sitiopi Jesusta qirupi warkusqankumanta (16b-24)

  • Mamanta cuidananpaq Jesus encargakusqanmanta (25-27)

  • Jesuspa wañukusqanmanta (28-37)

  • Jesusta pampasqankumanta (38-42)

19  Pilatoqa Jesustam azotechirqa.+  Soldadokunañataqmi kichkamanta coronata simparuspanku umanman churaykurqaku, hinarachirqakutaqmi morado hatun telawanpas,+  hinaspam payman asuykuspanku nirqaku: “¡Rimaykullaykiku judiokunapa kamachiqnin!”, nispanku. Chaymantapas uyanpim laqichurqaku.+  Pilatoñataqmi kaqmanta hawaman lluqsispan paykunata nirqa: “¡Qawaychik! Kay runatam lluqsichimuchkani ima mana allintapas paypi mana tarisqayta yachanaykichikpaq”, nispa.+  Chaymi Jesusqa lluqsimurqa kichkamanta coronayuq hinaspa morado telawan pachasqa. Pilatoñataqmi paykunata nirqa: “¡Kayqaya kay runaqa!”, nispa.  Ichaqa riqsisqa sacerdotekunawan guardiakunam qawaspanku qaparirqaku: “¡Qirupiyá* wañuchun! ¡Qirupiyá wañuchun!”, nispanku.+ Pilatoñataqmi nirqa: “Qamkunayá pusaspa wañuchimuychik, ñuqaqa manam ima mana allintapas paypiqa tarinichu”, nispa.+  Hinaptinmi judiokuna nirqaku: “Kanmi ñuqaykupa leyniyku, chay leyman hinaqa wañunanmi+ ‘Diospa churinmi kani’ nisqanrayku”, nispa.+  Chayna nisqankuta uyariruspanmi Pilatoqa astawanraq mancharikurqa,  hinaspam kamachiqpa palacionman kaqmanta yaykuspan Jesusta nirqa: “¿Maymantataq qamqa kanki?”, nispa. Jesusmi ichaqa mana imatapas nirqachu.+ 10  Chaymi Pilato nirqa: “¿Manachu imatapas niwanki? ¿Manachu yachanki kacharinaypaqpas utaq wañuchinaypaqpas* makillaypi kasqaykita?”, nispa. 11  Jesusñataqmi nirqa: “Chayna munayniyuq kayta Dios mana qusuptikiqa manam imanawankimanpaschu. Chaymi qanman entregawaqniy runaqa aswan huchayuqraq”, nispa. 12  Chayraykum Pilatoqa kachaykunanpaq hinalla tantiarqa. Judiokunam ichaqa qaparispa nirqaku: “Kay runata kachaykuspaykiqa manam Roma nacionta kamachiqpa* amistadninchu kanki. Pipas ‘kamachiqmi kani’ niqqa Roma nacionta kamachiqpa contranpim rimachkan”, nispanku.+ 13  Chayna rimasqankuta uyariruspanmi Pilatoqa Jesusta hawaman pusarurqa, hinaspam cortepi tiyaykurqa rumiwan ruwasqa pampayuq sitiopi, hebreo rimaypim sutichanku “Gabbatha” nispa. 14  Chay punchawqa pascua fiestapaq alistakunanku+ punchawmi karqa, yaqa chawpi punchawña*, chaymi judiokunata Pilato nirqa: “¡Kayqaya kamachiqnikichikqa!”, nispa. 15  Paykunañataqmi qaparispa nirqaku: “¡Wañuchiy! ¡Wañuchiy! ¡Qirupi warkuspayá wañuchiy!”, nispanku. Pilatoñataqmi paykunata nirqa: “¿Kamachiqnikichiktachu wañuchisaq?”, nispa. Riqsisqa sacerdotekunañataqmi nirqaku: “Roma nacionta kamachiqllam kamachiqniykuqa, manam hukqa kanchu”, nispanku. 16  Hinaptinmi paykunaman entregaykurqa qirupi wañuchinankupaq.+ Chaymi Jesusta pusarqaku. 17  Ñakarichiqnin qiruta* hombrokuykuspanmi Jesusqa lluqsirqa Uma tullu sutiyuq sitioman,+ hebreo rimaypi sutinñataqmi Golgota.+ 18  Chay sitiopim Jesusta clavowan qirupi takarurqaku+ iskay runakunatawan kuskata, hukninta ichuq* lawninpi huknintañataq alliq* lawninpi.+ 19  Pilatoqa qillqarqataqmi: “Judiokunapa kamachiqnin Nazaretmanta Jesus”, niqtapas. Hinaspanmi churarqa ñakarichiq qiruman.+ 20  Chay qillqasqantam achkallaña judiokuna leerqaku Jesusta clavowan takasqanku sitio llaqtapa hichpallanpi kasqanrayku, chaymantapas chay qillqasqanqa karqa hebreo, latin hinaspa griego rimaypim. 21  Judiokunamanta riqsisqa sacerdotekunañataqmi Pilatota nirqaku: “Ama qillqaychu ‘judiokunapa kamachiqnin’ niqtaqa. Paypa nisqanman hinayá qillqay ‘ñuqam kani judiokunapa kamachiqnin’ niqta”, nispanku. 22  Pilatoñataqmi nirqa: “Qillqasqayqa qillqasqañam”, nispan. 23  Chaymantam soldadokunaqa Jesusta clavowan qirupi takaruspanku pachanta huqarispanku tawaman rakirurqaku, chaynapi sapa soldado hukta apakunanpaq, hapikururqakutaqmi ukunchakunan pachantapas. Ukunchakunan pachanqa karqa mana costurayuqmi kunkanmanta uraykama hukllaman awasqa. 24  Chaymi ninakurqaku: “Amayá llikisunchu, sorteaptinchikyá pipas apakuchun”, nispanku.+ Chayqa karqa Diospa palabran cumplikunanpaqmi, chaypim nirqa: “Pachaykunatam rakinakururqaku, pachaypaqmi sortearqaku”, nispa.+ Chaynatam soldadokunaqa ruwarqaku. 25  Jesusta warkusqanku qirupa waqtanpim kachkarqa maman,+ mamanpa ñañan, Clopaspa warmin Maria hinaspa Maria Magdalena*.+ 26  Hinaptinmi Jesusqa mamantawan kuyasqan qatiqninta chaypi sayachkaqta rikuykuspan+ mamanta nirqa: “Mamáy, ¡chayqaya wawayki!”, nispan. 27  Chaymantam qatiqnintapas nirqa: “¡Chayqaya mamayki!”, nispan. Hinaptinmi qatiqninqa chaymantapacha Jesuspa mamanta wasinman pusakurqa. 28  Chaykuna pasaruptinmi tukuy ima ruwasqaña kasqanmanta yacharuspan Jesusqa Diospa palabran cumplikunanpaq nirqa: “Yakunayawachkanmi”, nispa.+ 29  Chaypim kachkarqa vaso hunta puchqu vino. Chayman esponjata challpuykuspankum hisopo plantapa kaspinman churaykurqaku, hinaspam Jesuspa siminman haypachirqaku.+ 30  Chaymi puchqu vinota malliykuspan Jesus nirqa: “¡Ñam ruwasqaña!”, nispa.+ Hinaspanmi umanta kumuykachispan wañukurqa*.+ 31  Samana punchawpaq* alistakunankuña+ kaptinmi judiokunaqa Pilatota nirqaku warkusqa runakunapa piernanta pakinankupaq hinaspa cuerponkuta uraykachinankupaq,+ chaynataqa nirqaku qirupi wañusqa runakunapa cuerpon samana punchawpi hinalla mana warkurayananpaqmi. Chay samana punchawqa hatun punchawmi karqa.+ 32  Hinaptinmi soldadokuna rispanku Jesuswan kuska qirupi warkusqa iskaynin runapa piernanta pakirurqaku. 33  Jesusman asuykuspankum ichaqa wañusqataña qawaspanku piernantaqa manaña pakirqakuchu. 34  Chaywanpas huknin soldadom lanzawan costillanpi tuksirurqa,+ hinaptinmi chaylla lluqsiramurqa yawarwan yaku. 35  Chayta rikuqñataqmi rikusqanmanta imam kaqta willakurqa, chay willakuq runaqa yachanmi tukuy willakusqankuna chayna kasqanta, chaynapi qamkunapas creenaykichikpaq.+ 36  Tukuy kaykunaqa pasakurqa Diospa palabran cumplikunanpaqmi, chaypim nichkan: “Paypaqa manam chulla tullullanpas pakisqachu kanqa”, niq.+ 37  Nichkantaqmi: “Qawanqakum chay tuksisqanku runata”, nispapas.+ 38  Kaykunapa pasakusqan qipatam Arimatea llaqtayuq Joseyqa Jesuspa ayanta qunanpaq Pilatota mañakurqa, Pilato “arí” niykuptinmi Joseyqa rispan Jesuspa cuerponta aparqa.+ Joseyqa judiokunata manchakusqanraykum+ mana piwanpas riqsichikurqachu Jesuspa qatiqnin kasqantaqa. 39  Ñawpaqtaraq Jesusman tutallan watukuq Nicodemopas+ rirqam mirrawan aloes chaqrusqata yaqa 30 kilota* aparikuspan.+ 40  Chaymi paykunaqa wañuqkunata pampanankupaq judiokunapa costumbrenman hina miski asnaq qurakunata+ lino* telaman hinaykuspanku Jesuspa cuerponta wankururqaku. 41  Qirupi warkusqanku lawpiqa karqataqmi huertapas, chay huertapiñataqmi karqa manaraq pipapas pampakusqan musuq sepultura.+ 42  Chay sepultura hichpallapi kasqanraykum hinaspa judiokunapa samana punchawpaq alistakunanku+ punchaw kasqanraykum Jesuspa cuerpontaqa chay sepulturaman churaykurqaku.

Willakuykuna

Utaq: “Kaspipiyá”.
Utaq: “Qirupi wañuchinaypaqpas”.
Utaq: “Cesarpa”.
Jesuspa tiemponpiqa kayqa karqa suqta horam, chaytaqa yupaqku inti lluqsimusqanmantapacham.
Qaway “ñakarichikuq qiru” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Lluqi”.
Utaq: “Paña”.
Utaq: “Magdala llaqtayuq Maria”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Espiritunta quykurqa”, nispam. Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Sabadopaq”.
Utaq: “100 librata”. Kayqa karqa Roma runakunapa libranmi. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Kayqa linazamanta ruwasqa qaytum karqa.