Hechos 20:1-38

  • Macedoniapi hinaspa Greciapi Pablo kasqanmanta (1-6)

  • Troas llaqtapi Eutico kawsarisqanmanta (7-12)

  • Troasmanta Mileto llaqtaman risqanmanta (13-16)

  • Efeso llaqtapi punta apaqkunawan Pablopa huñunakusqanmanta (17-38)

    • Wasin-wasin yachachisqanmanta (20)

    • Imapas qukuykuq aswan kusisqa kasqanmanta (35)

20  Chay chaqwa ruwasqanku tukuruptinmi Pabloqa iñiqkunata qayachimuspan kallpancharqa, hinaspam paykunamanta despedikuykuspa Macedoniaman rirqa.  Macedonia lawninta pasaspanmi chaypi kaqkunata rimasqanwan anchata kallpanchaspan Grecia nacionman chayarurqa.  Chaypim payqa kimsa killa qipakurqa, ichaqa Siria lawman rinanpaqña kachkaptinmi judiokuna+ tantiarurqaku payta wañuchinankupaq, chaymi payqa Macedonia lawninta kutinanpaq tantiarurqa.  Pablotam riysirqa Berea llaqtamanta Pirro sutiyuq runapa churin Sopater chaynataq Tesalonica llaqtamanta Aristarco+ hinaspa Segundo sutiyuq runapas, Derbe llaqtamantañataq Gayo, Asia provinciamantañataq Tiquicowan+ Trofimo,+ riysirqataqmi Timoteopas.+  Paykunam puntarqaku hinaspam Troas llaqtapi suyawarqaku,  ñuqaykum ichaqa mana levadurayuq tantata+ ruwana fiesta tukuruptin Filipos llaqtamanta botepi rirqaniku, pichqa punchawmantañataqmi paykunata hayparqaniku Troas llaqtapi, hinaspam qanchis punchaw chaypi qipakurqaniku.  Semanapa qallariynin punchawtam* llapallayku huñunakurqaniku mikunaykupaq, hinaptinmi Pabloqa chaypi kaqkunata chawpi tutakama yachachirqa paqarintin viajanan kaptin.  Chay wasipa altusnin huñunakusqayku cuartopim achkallaña mecherokunawan achkikurqaniku.  Chay wasipa ventananpim Eutico sutiyuq musu tiyachkarqa, Pablo rimachkaptinmi chay musuqa miskita puñuruspan wasipa kimsa kaq altusninmanta wichiykurqa, hinaptinmi huqariptinkuqa wañusqaña kasqa. 10  Chaymi Pabloqa rispan paypa hawanman pawaykurqa, hinaspam abrazaykuspan+ nirqa: “Ama llakikuychikchu, payqa kawsachkanmi”, nispa.+ 11  Chaynata niruspanmi Pabloqa wasipa altusninman kutiruspan mikurqa*. Payqa hinallam achikyanankama una-unayta paykunawan rimarqa hinaspam pasakurqa. 12  Chay musutañataqmi kawsachkaqta pusakurqaku, chaymi iñiqkunapapas sunqun tiyaykurqa. 13  Ñuqaykuñataqmi boteman qispiruspayku Ason llaqtaman puntata rirqaniku hinaspam chaypi Pablota huqarinayku karqa niwasqankuman hina, payqa chaykamam chakillawan rinan karqa. 14  Chaymi Ason llaqtapi hayparamuwaptinku huqarirqaniku hinaspam Mitilene llaqtaman rirqaniku, 15  paqarintinñataqmi chay llaqtamanta botepi rispayku Quios islapa chimpanman chayarurqaniku, qatiqnin punchawñataqmi Samos islapi ratolla qiparqaniku, paqarintin punchawñataqmi chayarqaniku Mileto llaqtaman. 16  Pablom tantiarurqa Efesoman+ mana yaykunanpaq chaynapi Asia provinciapi manaña qipananpaq, payqa Jerusalenmanmi+ apurawman rirqa pentecostes fiestapi kananpaq. 17  Ichaqa Mileto llaqtapi kachkaspanmi Efeso llaqtaman willakuyta apachirqa hinaspam iñiqkunapi punta apaqkunata* qayachirqa. 18  Pablopa kasqanman iñiqkunapi punta apaqkuna chayaruptinkum paykunata nirqa: “Qamkunaqa allintam yachankichik kay Asia+ provinciaman chayamusqay punchawmantapacha qamkunawan imayna kasqayta, 19  ñuqaqa sirviente hina humillakuykuspam+ wiqi ñawintin señorninchikta servirqani, servirqanitaqmi judiokuna wañuchiwayta munasqankurayku tukuy sasachakuykunapi tarikuspaypas. 20  Allinnikichikpaq kaqkunataqa mana upallaspam nirqaykichik, yachachirqaykichiktaqmi runakunapa qayllanpipas+ chaynataq wasin-wasinpas.+ 21  Allintam* yachachirqani+ judiokunatawan mana judio kaqkunata* huchankumanta wanakuspa Diosman kutirikunankupaq hinaspa señorninchik Jesuspi iñinankupaq.+ 22  Kunanñataqmi Jerusalenman richkani Diospa atiyninpa* kallpanchasqan, imakuna wakpi pasawananmanta mana yachaspaypas. 23  Ichaqa sapa llaqtaman risqaypim chuya espiritu willawan presochasqa hinaspa ñakarichisqa kanaymanta.+ 24  Vidaytaqa mana valorniyuqta hinam qawani ruwanayta hinaspa señor Jesusmanta llamkay chaskisqayta tukunayrayku,+ chay chaskisqay llamkayqa Diospa ancha kuyakuyninmanta* sumaq willakuykunata lliwta willakuyniymi. 25  Diospa gobiernonmantam* qamkunaman yachachirqaykichik, ichaqa yachanim qamkunamanta mayqinnikichikpas manaña kaqmanta rikuwanaykichikta. 26  Kunanqa kay yachanaykichiktam munani: Ñuqaqa manam huchayuqchu kani pipas mana salvakuptinqa,+ 27  Diospa tukuy ima nisqantaqa mana upallaspam willarqaykichik.+ 28  Kikikichikpuniyá cuidakuychik,+ cuidaychiktaqyá llapallan ovejakunatapas, paykunamanta nanachikunaykichikpaqmi chuya espiritu churasurqankichik+ Diospa ovejankunata michinaykichikpaq,+ paykunataqa Diosmi rantirqa churinpa yawarninwan.+ 29  Ñuqaqa yachanim pasakusqay qipata manchakuypaq atuqkuna* qamkuna ukuman yaykumunanmanta+ hinaspa ovejakunata ñakarichinanmanta. 30  Yachanitaqmi qamkuna ukumanta qarikuna llullakunata yachachispanku hatarinankutapas, chaynapi iñiqkuna paykunata qatinankupaq.+ 31  Chaynaqa rikchan-rikchanllayá kaychik, yuyaychiktaqyá waqaspay kimsa watapuni+ tuta-punchaw sapakamata rimapayasqaytapas. 32  Kunanqa Diosña hinaspa ancha kuyakuyninmanta* willakuyñayá amparasunkichik, chay willakuyqa kallpanchasunkichikmanmi, hinaspapas qusunkichikmanmi sapaqchasqakunapa chaskinan herenciatapas.+ 33  Manam munapayarqanichu pipa qullqintapas, qurintapas nitaq pachantapas.+ 34  Qamkunaqa yachankichikmi imapas necesitasqaykunapaq hinaspa puriqmasiykunapaq kikiy llamkasqaytaqa.+ 35  Tukuy imapim qamkunaman yachachirqaykichik ñuqa hina anchata llamkaspa+ necesitaqkunata yanapanaykichikpaq, manataqmi qunqanaykichikchu señor Jesuspa nisqantapas, paymi nirqa: ‘Imapas quqmi aswan kusisqaqa+ imapas chaskiqmantaqa’”, nispa. 36  Kaykunata niruspanmi paykunawan kuska qunqurakuykuspa Diosta mañakurqa. 37  Llapallankum llumpay llakisqa kaspanku waqayta qallaykurqaku, hinaspam Pablota abrazaykuspanku kuyakuywan muchaykurqaku. 38  Anchatam llakikurqaku paykuna manaña rikunankumanta niptin,+ hinaspam botepa kasqankama riysirqaku.

Willakuykuna

Chay punchawtam kunanqa domingowan sutichanchik. Judiokunapaqmi domingoqa karqa semanapa qallariynin punchaw.
Griego rimaypiqa nichkan: “Tantata partirqa”, nispam.
Utaq: “Ancianokunata”.
Utaq: “Llapallankumanmi”.
Griego rimaypiqa nichkan: “Griegokunata”, nispam. Paykunaqa huklaw nacionniyuq kaspapas griego rimayniyuqmi karqaku.
Utaq: “Chuya espiritupa”. Qaway kaypa ima ninan kasqanta.
Kaypiqa rimachkan mana kuyana kachkaspa kuyasqa kaymantam.
Qaway “Diospa gobiernon” niqpa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Lobokuna”.
Kaypiqa rimachkan mana kuyana kachkaspa kuyasqa kaymantam.