Exodo 28:1-43

  • Sacerdotekunapa pachanmanta (1-5)

  • Mandilmanta (6-14)

  • Pecheramanta (15-30)

    • Urim hinaspa Tumim sutiyuq rumikunamanta (30)

  • Mana makituyuq pachamanta (31-35)

  • Sumaq uma wankunamanta hinaspa qurimanta llaspalla suytu tablachamanta (36-39)

  • Sacerdotekunapa wakin pachanmanta (40-43)

28  Chaymantapas Diosqa nirqataqmi: “Israelpa llapallan mirayninkunamantam akllanki wawqiki Aaronta+ sacerdotey kananpaq.+ Akllankitaqmá churin+ Nadabtapas, Abiutapas,+ Eleazartapas chaynataq Itamartapas.+  Wawqiki Aaronpaqmi suma-sumaq pachata ruwapunki, chaynapi ancha riqsisqa kananpaq.+  Chaymantapas yachaywan imatapas ruwananpaq yanapasqay runakunata+ maskaspayá niy Aaronpa pachanta ruwanankupaq, chaynapi ñuqapaq sapaqchasqa kananpaq hinaspa sacerdotey kananpaq.  Paykunaqa ruwanankum pecherata*,+ mandilta*,+ mana makituyuq sumaq pachata,+ makituyuq yuraq muru sumaq pachata, sumaq uma wankunata+ hinaspa wiqaw watanata.+ Chay sumaq pachakunatam Aaronpaqwan churinkunapaq ruwananku, chaynapim Aaronqa sacerdotey kanqa.  Chay pachakunatam ruwananku quriwan, azul llañu qaytuwan, morado qaytuwan, puka llañu qaytuwan hinaspa linazamanta llañu qaytuwan.  Mandiltam ruwananku quriwan, azul llañu qaytuwan, morado qaytuwan, puka llañu qaytuwan hinaspa kawpusqa linaza llañu qaytuwan. Hinaspapas bordanankum.+  Chay mandilqa ñawpaqninpaqwan qipanpaq kananpaqmi hombronpi iskay pieza sirasqa kanan.  Wiqaw watanatapas+ ruwanankum quriwan, azul llañu qaytuwan, morado qaytuwan, puka llañu qaytuwan hinaspa kawpusqa linaza llañu qaytuwan. Chay wiqaw watanaqa mandilta churakuspa watakunapaqmi kanan.  Maskanaykitaqmi llipipipiq yana* alaqa iskay rumikunatapas,+ chaypim Israelpa utaq Jacobpa churinkunapa sutinta qillqanki.+ 10  Huknin alaqa rumipim nacesqankuman hina suqta sutita qillqanki, huknin alaqa rumipipas suqta sutitam qillqanki. 11  Sellopipas qillqachkanman hinam chay sutikunataqa iskaynin alaqa rumipi qillqanan, chaytaqa ruwanan ruway yachaq runam.+ Sapa rumitam muyuriq patachanta quriwan hapichinan. 12  Chay iskaynin rumikunatam mandilpa hombronpi churanki, chayqa kanan Israelpa miraynin runakuna yuyarinanpaqmi.+ Aaronqa ñuqa Jehova Diosman asuykamuwaspanmi qillqasqa sutikunata hombronpi churakunan, chaytaqa yuyarinapaqmi ruwanan. 13  Chay alaqa rumikunatam muyuriq patanta quriwan hapichinki, 14  qurimantataqmi ruwanki iskay waskillakunatapas.+ Hinaspam chay waskillakunata alaqa rumikunata hapiq quripa rinrichanman ustuchinki.+ 15  Chaymantapas pecheratam borday yachaqwan ruwachinki, chay pecheraqa ñuqapa ima nisqayta yachanaykichikpaqmi.+ Chay pecherataqa mandilta hinam ruwachinki quriwan, azul llañu qaytuwan, morado qaytuwan, puka llañu qaytuwan hinaspa kawpusqa linaza llañu qaytuwan.+ 16  Pataraptikiñataqmi chay pecherapa tawan lawnin huk cuarta* sayayniyuq kanan. 17  Chaypim hapichinayuqkama 12 alaqa rumikunata alliqmanta* ichuqman* qatinasninpi churanki. Qallariypim kanan puka*, qillu* hinaspa verde* llipipipiq alaqa rumikuna. 18  Qatiqninpim kanan celeste*, azul* hinaspa pukaniraq* llipipipiq alaqa rumikuna. 19  Hina qatiqninpim kanan pukaniraq qillu*, uqi allqa* hinaspa morado* llipipipiq alaqa rumikuna. 20  Tukuyninpiñataqmi kanan qamya verde*, yana hinaspa verde allqa* llipipipiq alaqa rumikuna. Llapallan chay alaqa rumikunaqa qurimanta hapichinayuqkamam kanan. 21  Sapa rumipim qillqanayki Israelpa 12 churinkunapa sutinta. Sapa sutikunam Israelpa miraynin 12 ayllukunaman tupanan, sellopi hinam sapa rumipi huk sutita qillqanayki. 22  Pecherapa muyuriqninpiñataqmi churanki qurimanta ruwasqa waskillata.+ 23  Pecherapaqqa ruwankitaqmi qurimanta iskay rinrinkunatapas, hinaspam hanay esquinankunapi churanki. 24  Chaymantapas qurimanta iskay waskillakunatam pecherapa rinrinman ustuchinki. 25  Chay waskillakunatam mandilpa hombronpi kaq alaqa rumikunata hapiqman ustuchinki, chaynapim pecheraqa mandilpa hawanpi kanqa. 26  Chaymantapas pecherapa uray esquinankunapiqa qurimanta iskay rinrinkunatam churanki, chayqa pecherapa qipa lawninpim kanan mandilwan tupanakunanpaq.+ 27  Mandilpipas churankitaqmi kaylawninpi hinaspa waklawninpi qurimanta iskay rinrikunata, chay rinrikunaqa kanan wiqaw watanapa hanaychanpim.+ 28  Hinaspam chay pecherataqa mandilman watanki, azul waskillawanmi pecherapa rinrinmanta mandilpa rinrinman watanki. Chaynapim pecheraqa wiqaw watanapa hanayninpi hinaspa mandilpi sumaq hapichisqa kanqa. 29  Chuya sutiyuq cuartoman Aaron yaykuspanqa qasqunmanmi churakunan ñuqa Diospa ima nisqayta yachanapaq pecherata, chay pecherapiqa Israelpa churinkunapa sutinmi qillqasqa kachkan. Chay pecherataqa ñuqa Jehova Diosman sapa kuti asuykamuwaspanmi yuyarinapaq churakunan. 30  Chay pecheramanmi Urim hinaspa Tumim*+ sutiyuq rumichakunata hinanki. Ñuqa Jehova Diosman sapa kuti Aaron asuykamuwaptinqa qasqunpim chay rumikunaqa kanan. Chay rumikunaqa Israelpa mirayninkunaman ñuqapa ima nisqayta yachanaykichikpaqmi, chaytaqa ñuqa Jehova Diosman asuykamuwaspanmi Aaronqa qasqunman churakunan. 31  Ruwankitaqmi azul llañu qaytumanta mandilpa ukunman hinakunanpaq mana makituyuq pachatapas.+ 32  Chay pachaqa uma ustuchinapaq chawpinpi uchkuyuqmi kanan. Chay uchkupa patan mana llikikurunanpaqmi siray yachaq runa sumaqta siranan. 33  Ruwankitaqmi granadapa rurunkunata azul llañu qaytumanta, morado qaytumanta chaynataq puka llañu qaytumanta. Hinaspaykim patanman churanki qurimanta campanachakunawan chullachispa. 34  Mana makituyuq pachapa uray patanpim ruwasqayki granadapa rurunkunata qurimanta campanachakunawan chullachinki. 35  Chaywanmi Aaron pachakunan sacerdote kananpaq. Hinaptinmi campanachakuna uyarikunan ñuqa Jehova Diospa carpayman yaykumuptin hinaspa lluqsiptin, chaynapi mana wañurunanpaq.+ 36  Chaymantapas qurimantam llipipipiq llaspalla suytu tablachata hina ruwanayki, hinaspam sellopi hina chaypi qillqanayki ‘Jehova Diosllam chuyay-chuyayqa’ niqta.+ 37  Chay llaspalla quritaqa umata sumaq wankunamanmi azul qaytuwan watanki,+ chaytaqa urkunpi* kananpaqmi uma wankunaman watanki. 38  Chaytam Aaron urkunman churakunqa, paymi huchayuq kanqa Israelpa mirayninkuna ñuqapaq imatapas quwasqankupi mana allinta ruwaruptinkuqa.+ Chay llaspalla quritam Aaronqa sapa kuti urkunman churakunqa, chaynapi ñuqa Jehova Diospa chaskisqay kanaykichikpaq. 39  Chaymantapas ruwankitaqmi linaza llañu qaytuwan makituyuq pachata hinaspa sumaq uma wankunata, makituyuq pachaqa yuraq murum kanan. Ruwankitaqmi wiqaw watanatapas.+ 40  Aaronpa churinkunapaqpas ruwankim mana makituyuq pachata, wiqaw watanata hinaspa uma wankunata.+ Chaynapi paykunapas suma-sumaq kanankupaq.+ 41  Qanmi chaykunawan wawqiki Aaronta hinaspa churinkunata pachachinki. Qanmi sacerdoteykuna kananpaq churanki, hina qanmi ñuqapaq akllanki+ hinaspa ñuqapaq sapaqchanki.+ Chaynapim paykunaqa sacerdoteykuna kanqaku. 42  Ruwankitaqmi mana qala chanka kanankupaq linaza llañu qaytuwan ukun pachankutapas.+ Chay ukun pachankuqa wiqawninmanta muqunkamam pantalo hina kanan. 43  Aaronwan churinkunaqa chaytam churakunanku sapa kuti carpayman yaykunankupaq hinaspa altarman asuykunankupaq. Chaynata pachakuspankuqa mana huchayuqmi kanqaku, hinaspapas manam wañunqakuchu. Kayqa una-unaypaq kamachikuymi kanqa paypaq hinaspa mirayninkunapaqpas”, nispa.

Willakuykuna

Utaq: “Pectoralta”.
Utaq: “Efodta”.
Utaq: “Onice”.
Kayqa karqa yaqa 22 centimetro maschanmi. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “Esmeralda”.
Utaq: “Lluqiman”.
Utaq: “Topacio”.
Utaq: “Pañamanta”.
Utaq: “Rubí”.
Utaq: “Turquesa”.
Utaq: “Zafiro”.
Utaq: “Jaspe”.
Utaq: “Leshem”. Manam yachakunchu ima rumi hinaspa imayrikuq kasqanqa.
Utaq: “Agata”.
Utaq: “Amatista”.
Utaq: “Crisolito”.
Utaq: “Jade”.
Qaway kay palabrapa ima ninan kasqanta.
Utaq: “Piqanpi”.