2 Cronicas 3:1-17

  • Diospa wasin ruwayta Salomon qallaykusqanmanta (1-7)

  • Chuyay-chuyay sutiyuq cuartomanta (8-14)

  • Broncemanta iskay pilarkuna (15-17)

3  Salomonmi Jehova Diospa wasin ruwachiyta qallaykurqa+ Moria sutiyuq muqupi,+ chayqa karqa Jerusalen llaqtapim. Chaypim taytan Davidman Jehova Dios rikuriykurqa.+ Chayraykum Davidqa Ornanmanta rantisqan ira pampata Diospa wasinpaq sapaqcharqa. Ornanqa+ karqa Jebus runam.  Salomonqa tawa wataña kamachichkaspanmi iskay kaq killapa iskay kaq punchawninpi wasi ruwachiyta qallaykurqa.  Salomonmi wasipa cimientonta ruwachirqa, chay wasipa largonmi karqa yaqa 27 metro*, anchonñataqmi karqa yaqa isqun metro*.+ Chayqa karqa ñawpaqpi* tupusqankuman hinam.  Karqataqmi corredorninpas, anchonqa karqa Diospa wasinpa hinam yaqa isqun metro*, sayayninñataqmi karqa 120*, hinaspam ukunta quriwan llusichirqa.+  Hatun cuartopa pirqantam cipres tablakunawan churachirqa, hinaspam quriwan llusichirqa.+ Chaypa hawanpim palmerakunawan+ cadenakuna karqa.+  Wasipa pirqanmanqa churachirqataqmi llipipipiq rumikunatapas.+ Llusichisqan quriqa+ karqa Parvaim lawmanta apachimusqanmi.  Quriwantaqmi llusichirqa wasipa ukuntapas, qirunkunatapas, pirqankunatapas chaynataq punkunkunatapas,+ hinaspam querubin angelkunata pirqakunapi dibujachirqa.+  Chaymantam Chuyay-chuyay sutiyuq cuartota rakichirqa.+ Sapa waqtanmi karqa yaqa isqun metroyuqkama*. Chay cuartotam llusichirqa 20.520 kilo* quriwan.+  Clavokunata llusisqan qurim karqa medio kilo masnin*. Altuspi cuartokunatapas quriwanmi llusirachirqa. 10  Chuyay-chuyay sutiyuq cuartopiqa ruwachirqataqmi iskay querubin angelkunatapas, hinaspam quriwan llusichirqa.+ 11  Chay iskaynin querubin angelkunapa+ kicharayaq rapranmi karqa yaqa isqun metro*, punta kaq angelpa pirqa lawman rapranmi karqa iskay metro masnin*, huknin angelman rapranpas iskay metro masninmi karqa. 12  Iskay kaq angelpa pirqa lawman rapranpas iskay metro masninmi* karqa, hina iskay metro masnintaqmi karqa huknin angelpa rapranpas. 13  Querubin angelkunapa kicharayaq rapranmi karqa yaqa isqun metro*, chay angelkunaqa sayanpam hatun cuarto lawman qawarqa. 14  Awachirqataqmi cuartokuna rakiq cortinatapas.+ Chayqa karqa azul llañu qaytumanta, morado qaytumanta, puka llañu qaytumanta hinaspa linaza llañu qaytumanta awasqam. Chay cortinapim querubin angelkunata bordachirqa.+ 15  Wasipa punkunpim iskay pilarkuna+ sayarqa, chayqa karqa 15 metro parten* sayayniyuqmi. Puntanpi ruyruniqñataqmi karqa iskay metro masnin* sayayniyuq.+ 16  Ruwachirqataqmi cadenakunatapas, chaytam ruyruniqpa muyuriqninpi warkuchirqa collarta hina. Ruwachirqataqmi 100 granadakunatapas, hinaspam cadenakunaman churachirqa. 17  Chaymantam pilarkunataqa wasipa* punkunpi sayachirqa. Huknintam sayachirqa alliq* lawpi, huknintañataqmi ichuq* lawpi. Alliq lawpi pilartam suticharqa Jakinwan*, ichuq lawpi pilartañataqmi Boazwan*.

Willakuykuna

Utaq: “60 kuchus”. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “20 kuchus”.
Huk kuchusqa karqa 44 centimetro partenmi. Ichaqa wakinkum ninku “ñawpaqta” huk kuchusqa 51 centimetro masnin kasqanta. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “20 kuchus”.
Manam yachakunchu imawan tupusqankuqa.
Utaq: “Chunka talento”. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “20 kuchusniyuqkama”.
Utaq: “50 siclo”. Qaway B14 kaq yachachikuyta.
Utaq: “20 kuchus”.
Utaq: “Pichqa kuchus”.
Utaq: “Pichqa kuchusmi”.
Utaq: “20 kuchus”.
Utaq: “35 kuchus”.
Utaq: “Pichqa kuchus”.
Utaq: “Templopa”.
Utaq: “Paña”.
Utaq: “Lluqi”.
“Jakin” ninanqa: “Jehova Diosmi allinta takyachin”, ninanmi.
“Boaz” ninanqa yaqachusmi “kallpawan” ninan.