Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

B12-A

Jesus wañukunanpaq semanallaña faltasqan (1 kaq parte)

Jerusalen llaqta hinaspa muyuriqnin

 1. Diospa wasin

 2. Getsemani huerta (?)

 3. Gobernadorpa palacion

 4. Caifaspa wasin (?)

 5. Herodespa palacion (?)

 6. Betzata pozo

 7. Siloam pozo

 8. Judiokunapa huñunakunanku corte (?)

 9. Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

    Qaway kay punchawta:  Nisan 8 punchaw |  Nisan 9 punchaw |  Nisan 10 punchaw |  Nisan 11 punchaw

 Nisan 8 punchaw (sabado)

INTIPA SIQAYKUNAN (Judiokunapaqmi huk punchawqa karqa inti siqaykuymanta paqarintin inti siqaykuykama)

 • Jesusmi Betaniaman chayarurqa pascuapaq suqta punchaw faltachkaptin

INTIPA LLUQSIMUNAN

INTIPA SIQAYKUNAN

 Nisan 9 punchaw

INTIPA SIQAYKUNAN

 • Lepramanta sanoyaq Simonwanmi mikurqa

 • Mariam miski asnaq aceiteta Jesusman tallirqa

 • Judiokunam Jesustawan Lazarota qawaq hamurqaku

INTIPA LLUQSIMUNAN

 • Jesusmi Jerusalenman yaykurqa rey hina

 • Templopim yachachirqa

INTIPA SIQAYKUNAN

 Nisan 10 punchaw

INTIPA SIQAYKUNAN

 • Betaniapim tuta puñurqa

INTIPA LLUQSIMUNAN

 • Jerusalen lawmanmi temprano rirqa

 • Diospa wasinpi rantikuqkunatam qarqurqa

 • Jehova Diosmi cielomanta rimamurqa

INTIPA SIQAYKUNAN

 Nisan 11 punchaw

INTIPA SIQAYKUNAN

INTIPA LLUQSIMUNAN

 • Rikchanachiykunawanmi Diospa wasinpi yachachirqa

 • Fariseokuna iskay uya kasqankutam nirqa

 • Viudapa qullqi churasqantam qawarqa

 • Olivos muqupim Jerusalen chinkachisqa kananmanta hinaspa kutimunanpaq señalkunamanta rimarqa

INTIPA SIQAYKUNAN