Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

B15

Hebreopi calendario

NISAN (ABIB) marzo–abril

14 Pascua

15-21 Mana levadurayuq tanta

16 Punta ruru pallasqanku ofrenda

Parasqanwan hinaspa riti chullusqanwanmi Jordan mayu achkayaq

Cebada

IYAR (ZIV) abril–mayo

14 Qatiqnin killapiña pascua ruwasqanku

Usyay tiempopa qallarisqan, puyukunapa chinkayta qallarisqan

Trigo

SIVAN mayo–junio

6 Semanantin hatun punchaw (Pentecostes)

Chiraw tiempo, puyukunapa chinkasqan

Trigo, punta puquq higos

TAMUZ junio–julio

 

Chirawpi rupaypa yapakusqan, wakin lawkunapi anchata sullasqan

Puntata puquq uvaskuna

AB julio–agosto

 

Chirawpi llumpayta rupasqan

Chirawpi kaq frutakuna

ELUL agosto–septiembre

 

Chirawpi hinalla rupasqan

Datilkuna, higoskuna, uvaskuna

TISRI (ETANIM) septiembre–octubre

1 Cornetillata pukusqanku

10 Hucha pampachana punchaw

15-21 Ramadakuna ruway

22 Hatun huñunakuy

Chirawpa tukusqan, parayta qallarisqan

Yapuy tiempo

HESVAN (BUL) octubre–noviembre

 

Tumpallataraq parasqan

Aceitunas

KISLEV noviembre–diciembre

25 Diospa wasin chuyanchasqankuta yuyarisqanku

Astawan parasqan, chirisqan, urqukunata ritisqan

Ovejakuna kanchanpiña kasqan

TEBET diciembre–enero

 

Llumpayta chirisqan, llumpayta parasqan, urqukunata ritisqan

Pastokunapa wiñasqan

SEBAT enero–febrero

 

Manaña anchata chirisqan, hinalla parasqan

Almendras sachapa waytarisqan

ADAR febrero–marzo

14, 15 Purim sutiyuq punchawkuna

Llipyaykunapa kasqan, runtu parapa kasqan

Linaza

VEADAR marzo

19 watantinmi qanchis kutikama chayna sutiyuq killa yapakuq