Yachachikuypa kasqanman rinapaq

Yachachikuyman rinapaq

B5

Diospa carpan hinaspa sacerdotekunapa kamachiqnin

Carpapa imayna kasqanmanta

 1. 1 Diospa baulnin (Ex 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Cortina (Ex 26:31-33)

 3. 3 Cortinata takyachiq qiru (Ex 26:31, 32)

 4. 4 Chuya sutiyuq cuarto (Ex 26:33)

 5. 5 Chuyay-chuyay sutiyuq cuarto (Ex 26:33)

 6. 6 Hatun cortina (Ex 26:36)

 7. 7 Hatun cortinata takyachiq qiru (Ex 26:37)

 8. 8 Qirupaq broncemanta ruwasqa tuquyuq tiyana (Ex 26:37)

 9. 9 Incienso kañana altar (Ex 30:1-6)

 10. 10 Diospaq tantata churana mesa (Ex 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Candelabro (Ex 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Linomanta ruwasqa hatun mantel (Ex 26:1-6)

 13. 13 Cabrapa pelonmanta ruwasqa mantada (Ex 26:7-13)

 14. 14 Carneropa qalas qaranmanta qata (Ex 26:14)

 15. 15 Foca animalpa qalas qaranmanta qata (Ex 26:14)

 16. 16 Carpapa marconkuna (Ex 26:15-18, 29)

 17. 17 Marco tiyananpaq tuquyuq uchku (Ex 26:19-21)

 18. 18 Marcota hapiq kaspi (Ex 26:26-29)

 19. 19 Qirupaq qullqimanta ruwasqa tuquyuq tiyana (Ex 26:32)

 20. 20 Broncemanta lavatorio (Ex 30:18-21)

 21. 21 Ofrendata kañananku altar (Ex 27:1-8)

 22. 22 Patio (Ex 27:17, 18)

 23. 23 Patiopa punkun (Ex 27:16)

 24. 24 Carpapa muyuriqninpi hatun tela (Ex 27:9-15)

Sacerdotekunapa kamachiqnin

Exodo qillqapa 28 kaq capitulonpim willakun sacerdotekunata kamachiqpa pachan imayna kasqanmanta

 • Uma wankuna (Ex 28:39)

 • Diospaqña kasqanta riqsichiq llaspalla quri (Ex 28:36; 29:6)

 • Llipipipiq yana alaqa rumi (Ex 28:9)

 • Qurimanta waskilla (Ex 28:14)

 • Diospa ima nisqanta yachanapaq pechera, chayqa karqa llipipipiq 12 alaqa rumichayuqmi (Ex 28:15-21)

 • Wiqaw watanayuq mandil (Ex 28:6, 8)

 • Azul llañu qaytumanta mana makituyuq pacha (Ex 28:31)

 • Mana makituyuq pachapa patanpi granadapa rurunkuna hinaspa qurimanta campanachakuna (Ex 28:33-35)

 • Linaza qaytumanta makituyuq pacha (Ex 28:39)